Øverbygdveien i Målselv

Øverbygdveien er ein veg i Målselv kommune.

Det er 136 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 1931.

Adressene i Øverbygdveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Øverbygdveien 1-3, 5, 7, 9, 19, 22, 27, 29, 31-34, 36-52, 54, 56, 86, 92, 94, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 130, 133, 138-139, 156, 165, 168, 175, 182, 184, 197, 213, 215, 219, 221, 248, 250, 255, 271, 273, 280, 283-285, 459, 494, 508, 512, 515, 517, 551, 5539336 RUNDHAUG
Øverbygdveien 667, 799, 802, 891, 914, 995, 997, 1013, 1048, 1050, 1074, 1076, 1116, 1163, 1165, 1171-1172, 1278, 1280, 1282, 1362, 1407, 1433, 1570, 1623, 1625, 1627, 1715, 1742, 1767, 1769, 1771, 1774, 1776, 1786-1787, 1789, 1791, 1793, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1823, 1825, 1827, 1829, 1865, 1871, 1873, 1875, 1877, 1902, 1910, 1912, 1918, 1924, 1926, 1930-19319334 ØVERBYGD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Øverbygdveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øverbygdveien 1 9336 RUNDHAUG 69.0203, 18.8992 32 / 21
Øverbygdveien 2 9336 RUNDHAUG 69.0199, 18.8992 32 / 149
Øverbygdveien 3 9336 RUNDHAUG 69.0210, 18.9010 32 / 167
Øverbygdveien 5 9336 RUNDHAUG 69.0209, 18.9017 32 / 151
Øverbygdveien 7 9336 RUNDHAUG 69.0206, 18.9015 32 / 153
Øverbygdveien 9 9336 RUNDHAUG 69.0201, 18.9005 32 / 36
Øverbygdveien 19 9336 RUNDHAUG 69.0198, 18.9034 32 / 49
Øverbygdveien 22 9336 RUNDHAUG 69.0195, 18.9029 32 / 22
Øverbygdveien 27 9336 RUNDHAUG 69.0191, 18.9049 33 / 18
Øverbygdveien 29 9336 RUNDHAUG 69.0192, 18.9053 33 / 31
Øverbygdveien 31 9336 RUNDHAUG 69.0194, 18.9062 33 / 23
Øverbygdveien 32 9336 RUNDHAUG 69.0184, 18.9036 33 / 19
Øverbygdveien 33 9336 RUNDHAUG 69.0189, 18.9061 33 / 22
Øverbygdveien 34 9336 RUNDHAUG 69.0181, 18.9042 33 / 29
Øverbygdveien 36 9336 RUNDHAUG 69.0177, 18.9041 33 / 24
Øverbygdveien 37 9336 RUNDHAUG 69.0192, 18.9068 33 / 66
Øverbygdveien 38 9336 RUNDHAUG 69.0177, 18.9050 33 / 58
Øverbygdveien 39 9336 RUNDHAUG 69.0186, 18.9074 33 / 21
Øverbygdveien 40 9336 RUNDHAUG 69.0175, 18.9041 33 / 25
Øverbygdveien 41 9336 RUNDHAUG 69.0181, 18.9076 33 / 5
Øverbygdveien 42A 9336 RUNDHAUG 69.0173, 18.9042 33 / 37
Øverbygdveien 42B 9336 RUNDHAUG 69.0172, 18.9042 33 / 37
Øverbygdveien 43 9336 RUNDHAUG 69.0179, 18.9100 33 / 90
Øverbygdveien 44 9336 RUNDHAUG 69.0170, 18.9042 33 / 40
Øverbygdveien 45 9336 RUNDHAUG 69.0178, 18.9121 33 / 82
Øverbygdveien 46 9336 RUNDHAUG 69.0167, 18.9043 33 / 44
Øverbygdveien 47 9336 RUNDHAUG 69.0170, 18.9117 33 / 92
Øverbygdveien 48 9336 RUNDHAUG 69.0164, 18.9053 33 / 20
Øverbygdveien 49 9336 RUNDHAUG 69.0168, 18.9105 33 / 91
Øverbygdveien 50 9336 RUNDHAUG 69.0173, 18.9056 33 / 70
Øverbygdveien 51 9336 RUNDHAUG 69.0168, 18.9097 33 / 55
Øverbygdveien 52 9336 RUNDHAUG 69.0169, 18.9058 33 / 38
Øverbygdveien 54 9336 RUNDHAUG 69.0168, 18.9062 33 / 35
Øverbygdveien 56 9336 RUNDHAUG 69.0165, 18.9061 33 / 17
Øverbygdveien 86 9336 RUNDHAUG 69.0146, 18.9120 33 / 71
Øverbygdveien 92 9336 RUNDHAUG 69.0143, 18.9133 33 / 27
Øverbygdveien 94 9336 RUNDHAUG 69.0143, 18.9135 33 / 27
Øverbygdveien 99 9336 RUNDHAUG 69.0143, 18.9165 33 / 51
Øverbygdveien 101 9336 RUNDHAUG 69.0150, 18.9157 33 / 62
Øverbygdveien 103 9336 RUNDHAUG 69.0148, 18.9173 33 / 64
Øverbygdveien 105 9336 RUNDHAUG 69.0153, 18.9148 33 / 72
Øverbygdveien 107 9336 RUNDHAUG 69.0149, 18.9182 33 / 87
Øverbygdveien 111 9336 RUNDHAUG 69.0139, 18.9186 33 / 39
Øverbygdveien 130 9336 RUNDHAUG 69.0127, 18.9214 33 / 28
Øverbygdveien 133 9336 RUNDHAUG 69.0132, 18.9223 33 / 56
Øverbygdveien 138 9336 RUNDHAUG 69.0122, 18.9234 33 / 57
Øverbygdveien 139 9336 RUNDHAUG 69.0128, 18.9244 33 / 53
Øverbygdveien 156 9336 RUNDHAUG 69.0115, 18.9274 33 / 26
Øverbygdveien 165 9336 RUNDHAUG 69.0120, 18.9307 33 / 4
Øverbygdveien 168 9336 RUNDHAUG 69.0110, 18.9303 33 / 54
Øverbygdveien 175 9336 RUNDHAUG 69.0113, 18.9326 33 / 50
Øverbygdveien 182 9336 RUNDHAUG 69.0100, 18.9330 33 / 74
Øverbygdveien 184 9336 RUNDHAUG 69.0097, 18.9326 33 / 73
Øverbygdveien 197 9336 RUNDHAUG 69.0116, 18.9389 33 / 9
Øverbygdveien 213 9336 RUNDHAUG 69.0114, 18.9457 33 / 3
Øverbygdveien 215 9336 RUNDHAUG 69.0114, 18.9460 33 / 42
Øverbygdveien 219 9336 RUNDHAUG 69.0114, 18.9473 33 / 2
Øverbygdveien 221 9336 RUNDHAUG 69.0113, 18.9481 33 / 84
Øverbygdveien 248 9336 RUNDHAUG 69.0099, 18.9505 33 / 15
Øverbygdveien 250 9336 RUNDHAUG 69.0103, 18.9505 33 / 6
Øverbygdveien 255 9336 RUNDHAUG 69.0109, 18.9515 33 / 76
Øverbygdveien 271 9336 RUNDHAUG 69.0100, 18.9543 33 / 32
Øverbygdveien 273 9336 RUNDHAUG 69.0098, 18.9547 33 / 6
Øverbygdveien 280 9336 RUNDHAUG 69.0083, 18.9542 33 / 86
Øverbygdveien 283 9336 RUNDHAUG 69.0096, 18.9585 33 / 41
Øverbygdveien 284 9336 RUNDHAUG 69.0058, 18.9506 33 / 12
Øverbygdveien 285 9336 RUNDHAUG 69.0094, 18.9588 33 / 7
Øverbygdveien 459 9336 RUNDHAUG 69.0096, 18.9966 34 / 5
Øverbygdveien 494 9336 RUNDHAUG 69.0100, 19.0045 34 / 2
Øverbygdveien 508 9336 RUNDHAUG 69.0099, 19.0072 34 / 12
Øverbygdveien 512 9336 RUNDHAUG 69.0085, 19.0066 34 / 10
Øverbygdveien 515 9336 RUNDHAUG 69.0106, 19.0081 34 / 7
Øverbygdveien 517 9336 RUNDHAUG 69.0104, 19.0093 34 / 1
Øverbygdveien 551 9336 RUNDHAUG 69.0101, 19.0205 34 / 9
Øverbygdveien 553 9336 RUNDHAUG 69.0101, 19.0219 34 / 6
Øverbygdveien 667 9334 ØVERBYGD 69.0098, 19.0466 115 / 1
Øverbygdveien 799 9334 ØVERBYGD 69.0062, 19.0756 77 / 3
Øverbygdveien 802 9334 ØVERBYGD 69.0059, 19.0759 77 / 3
Øverbygdveien 891 9334 ØVERBYGD 69.0044, 19.0977 77 / 7
Øverbygdveien 914 9334 ØVERBYGD 69.0024, 19.1021 77 / 15
Øverbygdveien 995 9334 ØVERBYGD 69.0026, 19.1236 77 / 10
Øverbygdveien 997 9334 ØVERBYGD 69.0024, 19.1240 77 / 10
Øverbygdveien 1013 9334 ØVERBYGD 69.0013, 19.1261 77 / 1
Øverbygdveien 1048 9334 ØVERBYGD 68.9957, 19.1318 77 / 1
Øverbygdveien 1050 9334 ØVERBYGD 68.9974, 19.1329 77 / 11
Øverbygdveien 1074 9334 ØVERBYGD 68.9969, 19.1391 77 / 14
Øverbygdveien 1076 9334 ØVERBYGD 68.9976, 19.1376 77 / 8
Øverbygdveien 1116 9334 ØVERBYGD 68.9966, 19.1464 77 / 13
Øverbygdveien 1163 9334 ØVERBYGD 68.9973, 19.1598 77 / 5
Øverbygdveien 1165 9334 ØVERBYGD 68.9972, 19.1603 77 / 5
Øverbygdveien 1171 9334 ØVERBYGD 69.0073, 19.1768 77 / 5
Øverbygdveien 1172 9334 ØVERBYGD 68.9956, 19.1603 77 / 5
Øverbygdveien 1278 9334 ØVERBYGD 68.9907, 19.1850 78 / 6
Øverbygdveien 1280 9334 ØVERBYGD 68.9898, 19.1863 78 / 5
Øverbygdveien 1282 9334 ØVERBYGD 68.9902, 19.1860 78 / 4
Øverbygdveien 1362 9334 ØVERBYGD 68.9898, 19.2029 79 / 4
Øverbygdveien 1407 9334 ØVERBYGD 68.9927, 19.2152 79 / 1
Øverbygdveien 1433 9334 ØVERBYGD 68.9932, 19.2215 79 / 5
Øverbygdveien 1570 9334 ØVERBYGD 68.9966, 19.2537 79 / 2
Øverbygdveien 1623 9334 ØVERBYGD 69.0006, 19.2609 80 / 18
Øverbygdveien 1625 9334 ØVERBYGD 69.0009, 19.2620 80 / 19
Øverbygdveien 1627 9334 ØVERBYGD 69.0013, 19.2632 80 / 17
Øverbygdveien 1715 9334 ØVERBYGD 69.0072, 19.2742 80 / 7
Øverbygdveien 1742 9334 ØVERBYGD 69.0093, 19.2775 80 / 6
Øverbygdveien 1767 9334 ØVERBYGD 69.0115, 19.2760 80 / 28
Øverbygdveien 1769 9334 ØVERBYGD 69.0119, 19.2764 80 / 9
Øverbygdveien 1771 9334 ØVERBYGD 69.0121, 19.2768 80 / 9
Øverbygdveien 1774 9334 ØVERBYGD 69.0117, 19.2803 80 / 1
Øverbygdveien 1776 9334 ØVERBYGD 69.0120, 19.2805 80 / 1
Øverbygdveien 1786 9334 ØVERBYGD 69.0122, 19.2812 80 / 1
Øverbygdveien 1787 9334 ØVERBYGD 69.0131, 19.2758 80 / 5
Øverbygdveien 1789 9334 ØVERBYGD 69.0135, 19.2777 80 / 25
Øverbygdveien 1791 9334 ØVERBYGD 69.0137, 19.2778 80 / 10
Øverbygdveien 1793 9334 ØVERBYGD 69.0139, 19.2792 80 / 22
Øverbygdveien 1803 9334 ØVERBYGD 69.0150, 19.2801 80 / 13
Øverbygdveien 1805 9334 ØVERBYGD 69.0150, 19.2791 80 / 14
Øverbygdveien 1807 9334 ØVERBYGD 69.0149, 19.2776 80 / 20
Øverbygdveien 1809 9334 ØVERBYGD 69.0152, 19.2800 80 / 12
Øverbygdveien 1811 9334 ØVERBYGD 69.0152, 19.2802 80 / 12
Øverbygdveien 1823 9334 ØVERBYGD 69.0170, 19.2803 80 / 2
Øverbygdveien 1825 9334 ØVERBYGD 69.0183, 19.2793 81 / 20
Øverbygdveien 1827 9334 ØVERBYGD 69.0186, 19.2790 81 / 8
Øverbygdveien 1829 9334 ØVERBYGD 69.0189, 19.2793 81 / 8
Øverbygdveien 1865 9334 ØVERBYGD 69.0200, 19.2841 81 / 9
Øverbygdveien 1871 9334 ØVERBYGD 69.0204, 19.2844 81 / 41
Øverbygdveien 1873 9334 ØVERBYGD 69.0208, 19.2836 81 / 10
Øverbygdveien 1875 9334 ØVERBYGD 69.0209, 19.2839 81 / 82
Øverbygdveien 1877 9334 ØVERBYGD 69.0212, 19.2845 81 / 16
Øverbygdveien 1902 9334 ØVERBYGD 69.0223, 19.2904 82 / 60
Øverbygdveien 1910 9334 ØVERBYGD 69.0227, 19.2917 82 / 53
Øverbygdveien 1912 9334 ØVERBYGD 69.0228, 19.2928 82 / 58
Øverbygdveien 1918 9334 ØVERBYGD 69.0231, 19.2945 82 / 64
Øverbygdveien 1924 9334 ØVERBYGD 69.0235, 19.2950 82 / 62
Øverbygdveien 1926 9334 ØVERBYGD 69.0237, 19.2954 82 / 63
Øverbygdveien 1930 9334 ØVERBYGD 69.0240, 19.2954 82 / 8
Øverbygdveien 1931 9334 ØVERBYGD 69.0242, 19.2945 82 / 54

Øverbygdveien i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Øverbygdveien:

KommuneAdresserPostnummer
Øverbygdveien 1‑1931 9334, 9336
Øverbygdveien 3‑44 9512
Øverbygdveien 2‑33 9590

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.