Øyfjellvegen i Vinje

Øyfjellvegen er ein veg i Vinje kommune.

Det er 164 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 809 til 2722.

Adressene i Øyfjellvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Øyfjellvegen 809, 814, 829, 847, 875, 886, 892, 896, 898, 909, 926, 928, 937, 960, 962, 964, 1088, 1090, 1177, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1228, 1251, 1253, 1255, 1296, 1331, 1428, 1430, 1432, 1434, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1462, 1464, 1488, 1490, 1496, 1498, 1502, 1504, 1510-1511, 1513-1515, 1519, 1533, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1563-1565, 1567, 1580, 1643, 1645, 1647-1649, 1660, 1662-1663, 1681, 1683, 1703, 1705, 1707, 1727, 1729, 1731, 1804, 1806, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 18843890 VINJE
Øyfjellvegen 2022, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2049, 2053, 2161, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200, 2206, 2208, 2265, 2267, 2269, 2445, 2458, 2464, 2466, 2476, 2487, 2542, 2604-2610, 2612, 2614, 2616, 2637, 2639, 2641, 2643, 2645, 2649, 2657, 2659-2661, 2663, 2665, 2667, 2669, 2679, 2687, 2689, 2691-2692, 2709, 2711, 2718, 27223864 RAULAND

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Øyfjellvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øyfjellvegen 809 3890 VINJE 59.5670, 8.1855 121 / 7
Øyfjellvegen 814 3890 VINJE 59.5661, 8.1840 121 / 14
Øyfjellvegen 829 3890 VINJE 59.5672, 8.1847 121 / 2
Øyfjellvegen 847 3890 VINJE 59.5676, 8.1860 121 / 33
Øyfjellvegen 875 3890 VINJE 59.5713, 8.1846 106 / 19
Øyfjellvegen 886 3890 VINJE 59.5727, 8.1839 106 / 53
Øyfjellvegen 892 3890 VINJE 59.5730, 8.1844 106 / 11
Øyfjellvegen 896 3890 VINJE 59.5732, 8.1850 106 / 11
Øyfjellvegen 898 3890 VINJE 59.5733, 8.1851 106 / 11
Øyfjellvegen 909 3890 VINJE 59.5735, 8.1874 111 / 8
Øyfjellvegen 926 3890 VINJE 59.5744, 8.1874 111 / 31
Øyfjellvegen 928 3890 VINJE 59.5748, 8.1873 111 / 34
Øyfjellvegen 937 3890 VINJE 59.5758, 8.1903 111 / 10
Øyfjellvegen 960 3890 VINJE 59.5820, 8.1888 111 / 3
Øyfjellvegen 962 3890 VINJE 59.5819, 8.1891 111 / 3
Øyfjellvegen 964 3890 VINJE 59.5788, 8.1905 111 / 32
Øyfjellvegen 1088 3890 VINJE 59.5881, 8.1907 112 / 1
Øyfjellvegen 1090 3890 VINJE 59.5881, 8.1948 112 / 1
Øyfjellvegen 1177 3890 VINJE 59.5962, 8.1933 112 / 3
Øyfjellvegen 1196 3890 VINJE 59.5983, 8.1883 113 / 11
Øyfjellvegen 1198 3890 VINJE 59.5992, 8.1879 113 / 12
Øyfjellvegen 1200 3890 VINJE 59.6012, 8.1872 113 / 2
Øyfjellvegen 1202 3890 VINJE 59.6015, 8.1876 113 / 2
Øyfjellvegen 1204 3890 VINJE 59.5995, 8.1883 113 / 12
Øyfjellvegen 1228 3890 VINJE 59.6009, 8.1908 113 / 1
Øyfjellvegen 1251 3890 VINJE 59.5997, 8.1936 113 / 15
Øyfjellvegen 1253 3890 VINJE 59.5996, 8.1941 113 / 17
Øyfjellvegen 1255 3890 VINJE 59.5996, 8.1946 113 / 19
Øyfjellvegen 1296 3890 VINJE 59.6030, 8.1980 113 / 20
Øyfjellvegen 1331 3890 VINJE 59.6082, 8.2053 112 / 2
Øyfjellvegen 1428 3890 VINJE 59.6140, 8.1926 118 / 47
Øyfjellvegen 1430 3890 VINJE 59.6141, 8.1918 118 / 44
Øyfjellvegen 1432 3890 VINJE 59.6143, 8.1915 118 / 46
Øyfjellvegen 1434 3890 VINJE 59.6145, 8.1907 118 / 52
Øyfjellvegen 1446 3890 VINJE 59.6155, 8.1947 118 / 15
Øyfjellvegen 1448 3890 VINJE 59.6161, 8.1909 118 / 21
Øyfjellvegen 1450 3890 VINJE 59.6160, 8.1924 118 / 43
Øyfjellvegen 1452 3890 VINJE 59.6161, 8.1929 118 / 38
Øyfjellvegen 1454 3890 VINJE 59.6161, 8.1934 118 / 39
Øyfjellvegen 1456 3890 VINJE 59.6161, 8.1943 118 / 23
Øyfjellvegen 1458 3890 VINJE 59.6163, 8.1948 118 / 54
Øyfjellvegen 1462 3890 VINJE 59.6165, 8.1963 118 / 6
Øyfjellvegen 1464 3890 VINJE 59.6165, 8.1953 118 / 55
Øyfjellvegen 1488 3890 VINJE 59.6185, 8.1965 118 / 28
Øyfjellvegen 1490 3890 VINJE 59.6187, 8.1968 118 / 27
Øyfjellvegen 1496 3890 VINJE 59.6191, 8.1971 118 / 29
Øyfjellvegen 1498 3890 VINJE 59.6193, 8.1974 118 / 30
Øyfjellvegen 1502 3890 VINJE 59.6197, 8.1977 118 / 31
Øyfjellvegen 1504 3890 VINJE 59.6199, 8.1982 118 / 32
Øyfjellvegen 1510 3890 VINJE 59.6202, 8.1985 118 / 50
Øyfjellvegen 1511 3890 VINJE 59.6202, 8.2007 118 / 49
Øyfjellvegen 1513 3890 VINJE 59.6209, 8.2010 118 / 59
Øyfjellvegen 1514 3890 VINJE 59.6204, 8.1991 118 / 41
Øyfjellvegen 1515 3890 VINJE 59.6207, 8.2001 118 / 16
Øyfjellvegen 1519 3890 VINJE 59.6213, 8.2005 118 / 19
Øyfjellvegen 1533 3890 VINJE 59.6220, 8.2010 118 / 42
Øyfjellvegen 1540 3890 VINJE 59.6228, 8.1999 118 / 14
Øyfjellvegen 1542 3890 VINJE 59.6231, 8.1998 118 / 56
Øyfjellvegen 1544 3890 VINJE 59.6233, 8.1992 118 / 33
Øyfjellvegen 1546 3890 VINJE 59.6234, 8.1983 118 / 61
Øyfjellvegen 1548 3890 VINJE 59.6234, 8.1978 118 / 34
Øyfjellvegen 1550 3890 VINJE 59.6234, 8.1960 114 / 12
Øyfjellvegen 1552A 3890 VINJE 59.6231, 8.1951 114 / 18
Øyfjellvegen 1552B 3890 VINJE 59.6231, 8.1947 114 / 20
Øyfjellvegen 1554 3890 VINJE 59.6231, 8.1940 114 / 19
Øyfjellvegen 1556 3890 VINJE 59.6242, 8.1960 117 / 33
Øyfjellvegen 1558 3890 VINJE 59.6244, 8.1965 117 / 25
Øyfjellvegen 1563 3890 VINJE 59.6240, 8.2010 118 / 4
Øyfjellvegen 1564 3890 VINJE 59.6250, 8.1998 117 / 7
Øyfjellvegen 1565 3890 VINJE 59.6242, 8.2007 118 / 4
Øyfjellvegen 1567 3890 VINJE 59.6253, 8.2038 118 / 68
Øyfjellvegen 1580 3890 VINJE 59.6268, 8.1999 117 / 21
Øyfjellvegen 1643 3890 VINJE 59.6315, 8.2035 117 / 10
Øyfjellvegen 1645 3890 VINJE 59.6312, 8.2043 117 / 23
Øyfjellvegen 1647 3890 VINJE 59.6319, 8.2042 117 / 24
Øyfjellvegen 1648 3890 VINJE 59.6322, 8.2008 117 / 9
Øyfjellvegen 1649 3890 VINJE 59.6320, 8.2029 117 / 3
Øyfjellvegen 1660 3890 VINJE 59.6334, 8.2025 117 / 4
Øyfjellvegen 1662 3890 VINJE 59.6334, 8.2023 117 / 4
Øyfjellvegen 1663 3890 VINJE 59.6334, 8.2028 605 / 1
Øyfjellvegen 1681 3890 VINJE 59.6362, 8.2053 117 / 1
Øyfjellvegen 1683 3890 VINJE 59.6364, 8.2050 117 / 1
Øyfjellvegen 1703 3890 VINJE 59.6370, 8.2057 117 / 2
Øyfjellvegen 1705 3890 VINJE 59.6374, 8.2055 117 / 2
Øyfjellvegen 1707 3890 VINJE 59.6379, 8.2047 117 / 16
Øyfjellvegen 1727 3890 VINJE 59.6398, 8.2018 116 / 1
Øyfjellvegen 1729 3890 VINJE 59.6401, 8.2031 116 / 1
Øyfjellvegen 1731 3890 VINJE 59.6403, 8.2035 116 / 1
Øyfjellvegen 1804 3890 VINJE 59.6450, 8.1916 116 / 1
Øyfjellvegen 1806 3890 VINJE 59.6452, 8.1919 116 / 1
Øyfjellvegen 1810 3890 VINJE 59.6491, 8.1882 115 / 11
Øyfjellvegen 1812 3890 VINJE 59.6492, 8.1875 115 / 18
Øyfjellvegen 1814 3890 VINJE 59.6454, 8.1857 115 / 14
Øyfjellvegen 1816 3890 VINJE 59.6460, 8.1861 115 / 13
Øyfjellvegen 1818 3890 VINJE 59.6462, 8.1861 115 / 15
Øyfjellvegen 1820 3890 VINJE 59.6465, 8.1855 115 / 17
Øyfjellvegen 1822 3890 VINJE 59.6451, 8.1833 115 / 4
Øyfjellvegen 1824 3890 VINJE 59.6481, 8.1809 115 / 21
Øyfjellvegen 1826 3890 VINJE 59.6483, 8.1806 115 / 1
Øyfjellvegen 1828 3890 VINJE 59.6513, 8.1809 115 / 19
Øyfjellvegen 1830 3890 VINJE 59.6498, 8.1869 115 / 7
Øyfjellvegen 1832 3890 VINJE 59.6497, 8.1882 115 / 20
Øyfjellvegen 1884 3890 VINJE 59.6525, 8.1911 115 / 6
Øyfjellvegen 2022 3864 RAULAND 59.6642, 8.1942 154 / 68
Øyfjellvegen 2027 3864 RAULAND 59.6644, 8.1991 154 / 96
Øyfjellvegen 2029 3864 RAULAND 59.6659, 8.1993 154 / 6
Øyfjellvegen 2031 3864 RAULAND 59.6662, 8.1990 154 / 6
Øyfjellvegen 2033 3864 RAULAND 59.6664, 8.1986 154 / 6
Øyfjellvegen 2035 3864 RAULAND 59.6644, 8.1959 154 / 14
Øyfjellvegen 2049 3864 RAULAND 59.6673, 8.1967 154 / 7
Øyfjellvegen 2053 3864 RAULAND 59.6677, 8.1964 154 / 7
Øyfjellvegen 2161 3864 RAULAND 59.6730, 8.1826 154 / 106
Øyfjellvegen 2188 3864 RAULAND 59.6749, 8.1787 154 / 3
Øyfjellvegen 2190 3864 RAULAND 59.6748, 8.1787 154 / 3
Øyfjellvegen 2192 3864 RAULAND 59.6750, 8.1780 154 / 3
Øyfjellvegen 2194 3864 RAULAND 59.6750, 8.1779 154 / 3
Øyfjellvegen 2196 3864 RAULAND 59.6750, 8.1779 154 / 3
Øyfjellvegen 2198 3864 RAULAND 59.6751, 8.1780 154 / 3
Øyfjellvegen 2200 3864 RAULAND 59.6751, 8.1781 154 / 3
Øyfjellvegen 2206 3864 RAULAND 59.6753, 8.1762 154 / 1
Øyfjellvegen 2208 3864 RAULAND 59.6755, 8.1760 154 / 1
Øyfjellvegen 2265 3864 RAULAND 59.6773, 8.1660 154 / 99
Øyfjellvegen 2267 3864 RAULAND 59.6774, 8.1669 154 / 97
Øyfjellvegen 2269 3864 RAULAND 59.6771, 8.1665 154 / 98
Øyfjellvegen 2445 3864 RAULAND 59.6823, 8.1466 154 / 2
Øyfjellvegen 2458 3864 RAULAND 59.6831, 8.1447 154 / 17
Øyfjellvegen 2464 3864 RAULAND 59.6832, 8.1439 154 / 15
Øyfjellvegen 2466 3864 RAULAND 59.6832, 8.1433 154 / 64
Øyfjellvegen 2476 3864 RAULAND 59.6840, 8.1418 154 / 10
Øyfjellvegen 2487 3864 RAULAND 59.6844, 8.1402 154 / 11
Øyfjellvegen 2542 3864 RAULAND 59.6840, 8.1341 152 / 10
Øyfjellvegen 2604 3864 RAULAND 59.6847, 8.1183 153 / 61
Øyfjellvegen 2605 3864 RAULAND 59.6878, 8.1225 153 / 537
Øyfjellvegen 2606 3864 RAULAND 59.6846, 8.1185 153 / 53
Øyfjellvegen 2607 3864 RAULAND 59.6885, 8.1210 153 / 172
Øyfjellvegen 2608 3864 RAULAND 59.6841, 8.1189 153 / 53
Øyfjellvegen 2609 3864 RAULAND 59.6883, 8.1195 153 / 25
Øyfjellvegen 2610 3864 RAULAND 59.6843, 8.1187 153 / 53
Øyfjellvegen 2612 3864 RAULAND 59.6829, 8.1162 153 / 2
Øyfjellvegen 2614 3864 RAULAND 59.6860, 8.1181 153 / 2
Øyfjellvegen 2616 3864 RAULAND 59.6862, 8.1183 153 / 2
Øyfjellvegen 2637 3864 RAULAND 59.6893, 8.1199 153 / 3
Øyfjellvegen 2639 3864 RAULAND 59.6891, 8.1223 153 / 35
Øyfjellvegen 2641 3864 RAULAND 59.6905, 8.1221 153 / 3
Øyfjellvegen 2643 3864 RAULAND 59.6908, 8.1190 153 / 177
Øyfjellvegen 2645 3864 RAULAND 59.6904, 8.1175 153 / 160
Øyfjellvegen 2649 3864 RAULAND 59.6900, 8.1163 153 / 44
Øyfjellvegen 2657 3864 RAULAND 59.6905, 8.1160 153 / 151
Øyfjellvegen 2659 3864 RAULAND 59.6909, 8.1162 153 / 163
Øyfjellvegen 2660 3864 RAULAND 59.6890, 8.1096 153 / 7
Øyfjellvegen 2661 3864 RAULAND 59.6911, 8.1165 153 / 71
Øyfjellvegen 2663 3864 RAULAND 59.6916, 8.1171 153 / 82
Øyfjellvegen 2665 3864 RAULAND 59.6924, 8.1183 153 / 72
Øyfjellvegen 2667 3864 RAULAND 59.6930, 8.1194 153 / 59
Øyfjellvegen 2669 3864 RAULAND 59.6938, 8.1248 153 / 45
Øyfjellvegen 2679 3864 RAULAND 59.6928, 8.1143 153 / 148
Øyfjellvegen 2687 3864 RAULAND 59.6927, 8.1131 153 / 24
Øyfjellvegen 2689 3864 RAULAND 59.6932, 8.1130 153 / 146
Øyfjellvegen 2691 3864 RAULAND 59.6935, 8.1132 153 / 138
Øyfjellvegen 2692 3864 RAULAND 59.6928, 8.1100 153 / 13
Øyfjellvegen 2709 3864 RAULAND 59.6942, 8.1101 153 / 173
Øyfjellvegen 2711 3864 RAULAND 59.6941, 8.1088 153 / 176
Øyfjellvegen 2718 3864 RAULAND 59.6935, 8.1081 153 / 139
Øyfjellvegen 2722 3864 RAULAND 59.6931, 8.1071 153 / 14

Øyfjellvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Øyfjellvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Vinje Øyfjellvegen 809‑2722 3864, 3890
Tokke Øyfjellvegen 1‑1175 3891

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.