Abelværvegen i Nærøy

Abelværvegen er ein veg i Nærøy kommune.

Det er 123 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 4 til 1775.

Adressene i Abelværvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Abelværvegen 4, 6, 8, 10-11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 43, 53-54, 75-76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 139, 184, 209, 215, 223, 226, 239, 243, 281, 283, 292, 297, 310, 323, 325, 327, 329, 331, 335, 337, 339, 341, 352, 359, 525, 527, 529, 543, 545, 559, 561, 578, 581, 583, 586, 609, 616, 618, 620, 633, 671, 704, 733, 840, 859, 973, 1037, 1046, 1063, 1065, 1082, 1091, 1093, 1095, 1115, 1117, 1129-1131, 1133, 11507970 KOLVEREID
Abelværvegen 1175, 1177, 1194, 1202, 1204, 1206, 1213, 1264, 1275, 1354, 1407, 1409-1410, 1440, 1444, 1446, 1451, 1453, 1455, 1516, 1523, 1629, 1725, 1727, 1729, 1732, 1734, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 17757950 ABELVÆR

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Abelværvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Abelværvegen 4 7970 KOLVEREID 64.8059, 11.4585 27 / 94
Abelværvegen 6 7970 KOLVEREID 64.8057, 11.4583 27 / 94
Abelværvegen 8 7970 KOLVEREID 64.8064, 11.4548 27 / 44
Abelværvegen 10 7970 KOLVEREID 64.8063, 11.4547 27 / 44
Abelværvegen 11 7970 KOLVEREID 64.8065, 11.4536 27 / 96
Abelværvegen 13 7970 KOLVEREID 64.8063, 11.4535 27 / 96
Abelværvegen 15 7970 KOLVEREID 64.8061, 11.4534 27 / 47
Abelværvegen 17 7970 KOLVEREID 64.8059, 11.4533 27 / 46
Abelværvegen 19 7970 KOLVEREID 64.8056, 11.4531 27 / 45
Abelværvegen 20 7970 KOLVEREID 64.8051, 11.4543 27 / 51
Abelværvegen 22 7970 KOLVEREID 64.8050, 11.4538 27 / 70
Abelværvegen 43 7970 KOLVEREID 64.8036, 11.4500 27 / 60
Abelværvegen 53 7970 KOLVEREID 64.8029, 11.4486 27 / 38
Abelværvegen 54 7970 KOLVEREID 64.8023, 11.4502 27 / 77
Abelværvegen 75 7970 KOLVEREID 64.8016, 11.4453 27 / 43
Abelværvegen 76 7970 KOLVEREID 64.8012, 11.4477 27 / 40
Abelværvegen 78 7970 KOLVEREID 64.8012, 11.4477 27 / 40
Abelværvegen 80 7970 KOLVEREID 64.8012, 11.4478 27 / 40
Abelværvegen 82 7970 KOLVEREID 64.8011, 11.4479 27 / 40
Abelværvegen 84 7970 KOLVEREID 64.8011, 11.4479 27 / 40
Abelværvegen 86 7970 KOLVEREID 64.8010, 11.4480 27 / 40
Abelværvegen 88 7970 KOLVEREID 64.8010, 11.4478 27 / 40
Abelværvegen 139 7970 KOLVEREID 64.7983, 11.4349 27 / 95
Abelværvegen 184 7970 KOLVEREID 64.7956, 11.4319 27 / 31
Abelværvegen 209 7970 KOLVEREID 64.7939, 11.4250 27 / 1
Abelværvegen 215 7970 KOLVEREID 64.7939, 11.4241 27 / 30
Abelværvegen 223 7970 KOLVEREID 64.7937, 11.4220 27 / 30
Abelværvegen 226 7970 KOLVEREID 64.7932, 11.4215 27 / 32
Abelværvegen 239 7970 KOLVEREID 64.7936, 11.4195 27 / 52
Abelværvegen 243 7970 KOLVEREID 64.7934, 11.4178 27 / 78
Abelværvegen 281 7970 KOLVEREID 64.7929, 11.4106 27 / 63
Abelværvegen 283 7970 KOLVEREID 64.7928, 11.4100 27 / 54
Abelværvegen 292 7970 KOLVEREID 64.7921, 11.4081 27 / 25
Abelværvegen 297 7970 KOLVEREID 64.7923, 11.4064 27 / 20
Abelværvegen 310 7970 KOLVEREID 64.7912, 11.4047 27 / 20
Abelværvegen 323 7970 KOLVEREID 64.7912, 11.4022 27 / 71
Abelværvegen 325 7970 KOLVEREID 64.7915, 11.4018 27 / 19
Abelværvegen 327 7970 KOLVEREID 64.7911, 11.4017 27 / 75
Abelværvegen 329 7970 KOLVEREID 64.7907, 11.3944 27 / 39
Abelværvegen 331 7970 KOLVEREID 64.7908, 11.4010 27 / 19
Abelværvegen 335 7970 KOLVEREID 64.7881, 11.3940 28 / 9
Abelværvegen 337 7970 KOLVEREID 64.7882, 11.3951 28 / 9
Abelværvegen 339 7970 KOLVEREID 64.7892, 11.3986 28 / 8
Abelværvegen 341 7970 KOLVEREID 64.7895, 11.3999 28 / 8
Abelværvegen 352 7970 KOLVEREID 64.7895, 11.4041 28 / 10
Abelværvegen 359 7970 KOLVEREID 64.7881, 11.4019 28 / 11
Abelværvegen 525 7970 KOLVEREID 64.7801, 11.3904 28 / 5
Abelværvegen 527 7970 KOLVEREID 64.7801, 11.3892 28 / 5
Abelværvegen 529 7970 KOLVEREID 64.7806, 11.3889 28 / 3
Abelværvegen 543 7970 KOLVEREID 64.7794, 11.3863 30 / 38
Abelværvegen 545 7970 KOLVEREID 64.7789, 11.3871 30 / 32
Abelværvegen 559 7970 KOLVEREID 64.7787, 11.3838 30 / 9
Abelværvegen 561 7970 KOLVEREID 64.7786, 11.3827 30 / 31
Abelværvegen 578 7970 KOLVEREID 64.7769, 11.3828 30 / 16
Abelværvegen 581 7970 KOLVEREID 64.7775, 11.3789 30 / 9
Abelværvegen 583 7970 KOLVEREID 64.7775, 11.3760 30 / 9
Abelværvegen 586 7970 KOLVEREID 64.7764, 11.3812 30 / 8
Abelværvegen 609 7970 KOLVEREID 64.7754, 11.3766 30 / 8
Abelværvegen 616 7970 KOLVEREID 64.7744, 11.3786 30 / 21
Abelværvegen 618 7970 KOLVEREID 64.7739, 11.3783 30 / 21
Abelværvegen 620 7970 KOLVEREID 64.7743, 11.3765 30 / 26
Abelværvegen 633 7970 KOLVEREID 64.7751, 11.3700 30 / 30
Abelværvegen 671 7970 KOLVEREID 64.7716, 11.3657 30 / 1
Abelværvegen 704 7970 KOLVEREID 64.7690, 11.3644 30 / 24
Abelværvegen 733 7970 KOLVEREID 64.7682, 11.3582 30 / 20
Abelværvegen 840 7970 KOLVEREID 64.7607, 11.3424 30 / 12
Abelværvegen 859 7970 KOLVEREID 64.7612, 11.3371 32 / 38
Abelværvegen 973 7970 KOLVEREID 64.7571, 11.3172 32 / 18
Abelværvegen 1037 7970 KOLVEREID 64.7550, 11.3058 32 / 17
Abelværvegen 1046 7970 KOLVEREID 64.7537, 11.3039 32 / 26
Abelværvegen 1063 7970 KOLVEREID 64.7533, 11.3008 32 / 3
Abelværvegen 1065 7970 KOLVEREID 64.7533, 11.3005 32 / 3
Abelværvegen 1082 7970 KOLVEREID 64.7511, 11.3003 32 / 43
Abelværvegen 1091 7970 KOLVEREID 64.7520, 11.2970 32 / 32
Abelværvegen 1093 7970 KOLVEREID 64.7525, 11.2971 32 / 30
Abelværvegen 1095 7970 KOLVEREID 64.7528, 11.2974 32 / 48
Abelværvegen 1115 7970 KOLVEREID 64.7517, 11.2917 32 / 40
Abelværvegen 1117 7970 KOLVEREID 64.7517, 11.2910 32 / 78
Abelværvegen 1129 7970 KOLVEREID 64.7508, 11.2894 32 / 34
Abelværvegen 1130 7970 KOLVEREID 64.7505, 11.2902 32 / 54
Abelværvegen 1131 7970 KOLVEREID 64.7507, 11.2889 32 / 35
Abelværvegen 1133 7970 KOLVEREID 64.7506, 11.2886 32 / 27
Abelværvegen 1150 7970 KOLVEREID 64.7499, 11.2845 32 / 31
Abelværvegen 1175 7950 ABELVÆR 64.7502, 11.2795 32 / 42
Abelværvegen 1177 7950 ABELVÆR 64.7499, 11.2781 32 / 37
Abelværvegen 1194 7950 ABELVÆR 64.7495, 11.2764 33 / 12
Abelværvegen 1202 7950 ABELVÆR 64.7498, 11.2734 33 / 62
Abelværvegen 1204 7950 ABELVÆR 64.7503, 11.2733 33 / 36
Abelværvegen 1206 7950 ABELVÆR 64.7503, 11.2740 33 / 30
Abelværvegen 1213 7950 ABELVÆR 64.7512, 11.2733 33 / 24
Abelværvegen 1264 7950 ABELVÆR 64.7523, 11.2637 33 / 34
Abelværvegen 1275 7950 ABELVÆR 64.7536, 11.2641 33 / 1
Abelværvegen 1354 7950 ABELVÆR 64.7502, 11.2533 33 / 60
Abelværvegen 1407 7950 ABELVÆR 64.7481, 11.2400 33 / 1
Abelværvegen 1409 7950 ABELVÆR 64.7481, 11.2398 33 / 1
Abelværvegen 1410 7950 ABELVÆR 64.7477, 11.2400 33 / 50
Abelværvegen 1440 7950 ABELVÆR 64.7471, 11.2344 33 / 32
Abelværvegen 1444 7950 ABELVÆR 64.7406, 11.2293 33 / 10
Abelværvegen 1446 7950 ABELVÆR 64.7450, 11.2324 33 / 4
Abelværvegen 1451 7950 ABELVÆR 64.7481, 11.2311 33 / 94
Abelværvegen 1453 7950 ABELVÆR 64.7481, 11.2304 33 / 5
Abelværvegen 1455 7950 ABELVÆR 64.7472, 11.2304 33 / 5
Abelværvegen 1516 7950 ABELVÆR 64.7434, 11.2220 33 / 51
Abelværvegen 1523 7950 ABELVÆR 64.7429, 11.2188 33 / 7
Abelværvegen 1629 7950 ABELVÆR 64.7397, 11.2061 33 / 7
Abelværvegen 1725 7950 ABELVÆR 64.7350, 11.1914 33 / 56
Abelværvegen 1727 7950 ABELVÆR 64.7352, 11.1911 33 / 8
Abelværvegen 1729 7950 ABELVÆR 64.7342, 11.1901 33 / 125
Abelværvegen 1732 7950 ABELVÆR 64.7339, 11.1899 33 / 61
Abelværvegen 1734 7950 ABELVÆR 64.7338, 11.1896 33 / 100
Abelværvegen 1745 7950 ABELVÆR 64.7332, 11.1874 33 / 8
Abelværvegen 1747 7950 ABELVÆR 64.7331, 11.1872 33 / 45
Abelværvegen 1749A 7950 ABELVÆR 64.7330, 11.1867 33 / 82
Abelværvegen 1749B 7950 ABELVÆR 64.7329, 11.1867 33 / 82
Abelværvegen 1751 7950 ABELVÆR 64.7328, 11.1864 33 / 70
Abelværvegen 1753 7950 ABELVÆR 64.7327, 11.1860 33 / 8
Abelværvegen 1755 7950 ABELVÆR 64.7326, 11.1857 33 / 13
Abelværvegen 1765 7950 ABELVÆR 64.7324, 11.1848 33 / 13
Abelværvegen 1767 7950 ABELVÆR 64.7326, 11.1853 33 / 13
Abelværvegen 1769 7950 ABELVÆR 64.7324, 11.1843 33 / 13
Abelværvegen 1771 7950 ABELVÆR 64.7327, 11.1833 33 / 8
Abelværvegen 1773 7950 ABELVÆR 64.7326, 11.1828 33 / 14
Abelværvegen 1775 7950 ABELVÆR 64.7323, 11.1838 33 / 8

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.