Angelltrøvegen i Trondheim

Angelltrøvegen er ein veg i Trondheim kommune.

Det er 167 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 260.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

7048 TRONDHEIM

Adresser i Angelltrøvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Angelltrøvegen 2 7048 TRONDHEIM 63.4165, 10.4604 50 / 358
Angelltrøvegen 3 7048 TRONDHEIM 63.4170, 10.4597 50 / 1
Angelltrøvegen 4 7048 TRONDHEIM 63.4164, 10.4607 50 / 359
Angelltrøvegen 5A 7048 TRONDHEIM 63.4166, 10.4588 50 / 1
Angelltrøvegen 5B 7048 TRONDHEIM 63.4166, 10.4586 50 / 1
Angelltrøvegen 6 7048 TRONDHEIM 63.4164, 10.4610 50 / 360
Angelltrøvegen 7A 7048 TRONDHEIM 63.4165, 10.4584 50 / 1
Angelltrøvegen 7B 7048 TRONDHEIM 63.4163, 10.4583 50 / 1
Angelltrøvegen 8 7048 TRONDHEIM 63.4163, 10.4613 50 / 361
Angelltrøvegen 9A 7048 TRONDHEIM 63.4166, 10.4591 50 / 1
Angelltrøvegen 9B 7048 TRONDHEIM 63.4166, 10.4591 50 / 1
Angelltrøvegen 9C 7048 TRONDHEIM 63.4165, 10.4593 50 / 1
Angelltrøvegen 10 7048 TRONDHEIM 63.4161, 10.4616 50 / 362
Angelltrøvegen 11 7048 TRONDHEIM 63.4162, 10.4589 50 / 1
Angelltrøvegen 12 7048 TRONDHEIM 63.4159, 10.4619 50 / 363
Angelltrøvegen 14 7048 TRONDHEIM 63.4158, 10.4622 50 / 364
Angelltrøvegen 15 7048 TRONDHEIM 63.4160, 10.4575 50 / 14
Angelltrøvegen 15B 7048 TRONDHEIM 63.4161, 10.4575 50 / 18
Angelltrøvegen 16 7048 TRONDHEIM 63.4158, 10.4612 50 / 365
Angelltrøvegen 17 7048 TRONDHEIM 63.4164, 10.4575 50 / 15
Angelltrøvegen 17B 7048 TRONDHEIM 63.4165, 10.4576 50 / 24
Angelltrøvegen 18 7048 TRONDHEIM 63.4156, 10.4612 50 / 366
Angelltrøvegen 19 7048 TRONDHEIM 63.4161, 10.4569 50 / 16
Angelltrøvegen 19B 7048 TRONDHEIM 63.4162, 10.4570 50 / 25
Angelltrøvegen 20 7048 TRONDHEIM 63.4155, 10.4614 50 / 367
Angelltrøvegen 21 7048 TRONDHEIM 63.4138, 10.4534 50 / 488
Angelltrøvegen 22 7048 TRONDHEIM 63.4154, 10.4614 50 / 368
Angelltrøvegen 23 7048 TRONDHEIM 63.4137, 10.4531 50 / 489
Angelltrøvegen 24 7048 TRONDHEIM 63.4152, 10.4614 50 / 369
Angelltrøvegen 25 7048 TRONDHEIM 63.4137, 10.4528 50 / 490
Angelltrøvegen 26 7048 TRONDHEIM 63.4154, 10.4611 50 / 370
Angelltrøvegen 27 7048 TRONDHEIM 63.4136, 10.4525 50 / 491
Angelltrøvegen 28 7048 TRONDHEIM 63.4155, 10.4610 50 / 371
Angelltrøvegen 29 7048 TRONDHEIM 63.4135, 10.4522 50 / 492
Angelltrøvegen 30 7048 TRONDHEIM 63.4156, 10.4608 50 / 372
Angelltrøvegen 31 7048 TRONDHEIM 63.4135, 10.4518 50 / 493
Angelltrøvegen 32 7048 TRONDHEIM 63.4158, 10.4608 50 / 373
Angelltrøvegen 33 7048 TRONDHEIM 63.4134, 10.4531 50 / 494
Angelltrøvegen 34 7048 TRONDHEIM 63.4151, 10.4610 50 / 374
Angelltrøvegen 35 7048 TRONDHEIM 63.4134, 10.4528 50 / 495
Angelltrøvegen 36 7048 TRONDHEIM 63.4152, 10.4608 50 / 375
Angelltrøvegen 37 7048 TRONDHEIM 63.4133, 10.4525 50 / 496
Angelltrøvegen 38 7048 TRONDHEIM 63.4153, 10.4606 50 / 376
Angelltrøvegen 39 7048 TRONDHEIM 63.4132, 10.4521 50 / 497
Angelltrøvegen 40 7048 TRONDHEIM 63.4154, 10.4603 50 / 377
Angelltrøvegen 41 7048 TRONDHEIM 63.4129, 10.4528 50 / 498
Angelltrøvegen 42 7048 TRONDHEIM 63.4156, 10.4602 50 / 378
Angelltrøvegen 43 7048 TRONDHEIM 63.4128, 10.4527 50 / 499
Angelltrøvegen 44 7048 TRONDHEIM 63.4157, 10.4602 50 / 379
Angelltrøvegen 45 7048 TRONDHEIM 63.4126, 10.4528 50 / 500
Angelltrøvegen 46 7048 TRONDHEIM 63.4158, 10.4602 50 / 380
Angelltrøvegen 47 7048 TRONDHEIM 63.4125, 10.4530 50 / 501
Angelltrøvegen 48 7048 TRONDHEIM 63.4160, 10.4602 50 / 381
Angelltrøvegen 49 7048 TRONDHEIM 63.4124, 10.4531 50 / 502
Angelltrøvegen 50 7048 TRONDHEIM 63.4161, 10.4603 50 / 382
Angelltrøvegen 51 7048 TRONDHEIM 63.4123, 10.4533 50 / 503
Angelltrøvegen 52 7048 TRONDHEIM 63.4150, 10.4596 50 / 383
Angelltrøvegen 53 7048 TRONDHEIM 63.4121, 10.4535 50 / 504
Angelltrøvegen 54 7048 TRONDHEIM 63.4149, 10.4598 50 / 384
Angelltrøvegen 55 7048 TRONDHEIM 63.4120, 10.4537 50 / 505
Angelltrøvegen 56 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4599 50 / 385
Angelltrøvegen 57 7048 TRONDHEIM 63.4119, 10.4540 50 / 506
Angelltrøvegen 58 7048 TRONDHEIM 63.4147, 10.4599 50 / 386
Angelltrøvegen 59 7048 TRONDHEIM 63.4118, 10.4544 50 / 507
Angelltrøvegen 60 7048 TRONDHEIM 63.4149, 10.4591 50 / 387
Angelltrøvegen 61 7048 TRONDHEIM 63.4116, 10.4546 50 / 508
Angelltrøvegen 62 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4592 50 / 388
Angelltrøvegen 63 7048 TRONDHEIM 63.4115, 10.4547 50 / 509
Angelltrøvegen 64 7048 TRONDHEIM 63.4146, 10.4593 50 / 389
Angelltrøvegen 66 7048 TRONDHEIM 63.4146, 10.4590 50 / 390
Angelltrøvegen 68 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4588 50 / 391
Angelltrøvegen 70 7048 TRONDHEIM 63.4149, 10.4587 50 / 392
Angelltrøvegen 72 7048 TRONDHEIM 63.4150, 10.4588 50 / 393
Angelltrøvegen 74 7048 TRONDHEIM 63.4151, 10.4587 50 / 394
Angelltrøvegen 76 7048 TRONDHEIM 63.4144, 10.4585 50 / 395
Angelltrøvegen 78 7048 TRONDHEIM 63.4145, 10.4582 50 / 396
Angelltrøvegen 80 7048 TRONDHEIM 63.4147, 10.4582 50 / 397
Angelltrøvegen 82 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4582 50 / 398
Angelltrøvegen 84 7048 TRONDHEIM 63.4149, 10.4582 50 / 399
Angelltrøvegen 86 7048 TRONDHEIM 63.4150, 10.4582 50 / 400
Angelltrøvegen 88 7048 TRONDHEIM 63.4152, 10.4582 50 / 401
Angelltrøvegen 90 7048 TRONDHEIM 63.4153, 10.4582 50 / 402
Angelltrøvegen 92 7048 TRONDHEIM 63.4154, 10.4582 50 / 403
Angelltrøvegen 94 7048 TRONDHEIM 63.4155, 10.4582 50 / 404
Angelltrøvegen 96 7048 TRONDHEIM 63.4155, 10.4578 50 / 405
Angelltrøvegen 98 7048 TRONDHEIM 63.4154, 10.4578 50 / 406
Angelltrøvegen 100 7048 TRONDHEIM 63.4153, 10.4578 50 / 407
Angelltrøvegen 102 7048 TRONDHEIM 63.4152, 10.4578 50 / 408
Angelltrøvegen 104 7048 TRONDHEIM 63.4150, 10.4577 50 / 409
Angelltrøvegen 106 7048 TRONDHEIM 63.4149, 10.4578 50 / 410
Angelltrøvegen 108 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4578 50 / 411
Angelltrøvegen 110 7048 TRONDHEIM 63.4147, 10.4578 50 / 412
Angelltrøvegen 110A 7048 TRONDHEIM 63.4145, 10.4578 50 / 413
Angelltrøvegen 112 7048 TRONDHEIM 63.4144, 10.4577 50 / 414
Angelltrøvegen 114 7048 TRONDHEIM 63.4143, 10.4576 50 / 415
Angelltrøvegen 116 7048 TRONDHEIM 63.4141, 10.4576 50 / 416
Angelltrøvegen 118 7048 TRONDHEIM 63.4142, 10.4569 50 / 417
Angelltrøvegen 120 7048 TRONDHEIM 63.4143, 10.4568 50 / 418
Angelltrøvegen 122 7048 TRONDHEIM 63.4144, 10.4566 50 / 419
Angelltrøvegen 124 7048 TRONDHEIM 63.4146, 10.4566 50 / 420
Angelltrøvegen 126 7048 TRONDHEIM 63.4147, 10.4567 50 / 421
Angelltrøvegen 128 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4567 50 / 422
Angelltrøvegen 130 7048 TRONDHEIM 63.4150, 10.4571 50 / 423
Angelltrøvegen 132 7048 TRONDHEIM 63.4151, 10.4571 50 / 424
Angelltrøvegen 134 7048 TRONDHEIM 63.4153, 10.4571 50 / 425
Angelltrøvegen 136 7048 TRONDHEIM 63.4154, 10.4571 50 / 426
Angelltrøvegen 138 7048 TRONDHEIM 63.4157, 10.4558 50 / 427
Angelltrøvegen 140 7048 TRONDHEIM 63.4157, 10.4560 50 / 428
Angelltrøvegen 142 7048 TRONDHEIM 63.4155, 10.4554 50 / 429
Angelltrøvegen 144 7048 TRONDHEIM 63.4155, 10.4558 50 / 430
Angelltrøvegen 146 7048 TRONDHEIM 63.4155, 10.4561 50 / 431
Angelltrøvegen 148 7048 TRONDHEIM 63.4152, 10.4558 50 / 432
Angelltrøvegen 150 7048 TRONDHEIM 63.4152, 10.4555 50 / 433
Angelltrøvegen 152 7048 TRONDHEIM 63.4152, 10.4552 50 / 434
Angelltrøvegen 154 7048 TRONDHEIM 63.4153, 10.4550 50 / 435
Angelltrøvegen 156 7048 TRONDHEIM 63.4152, 10.4546 50 / 436
Angelltrøvegen 158 7048 TRONDHEIM 63.4151, 10.4549 50 / 437
Angelltrøvegen 160 7048 TRONDHEIM 63.4151, 10.4552 50 / 438
Angelltrøvegen 162 7048 TRONDHEIM 63.4151, 10.4555 50 / 439
Angelltrøvegen 164 7048 TRONDHEIM 63.4150, 10.4558 50 / 440
Angelltrøvegen 166 7048 TRONDHEIM 63.4149, 10.4542 50 / 441
Angelltrøvegen 168 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4545 50 / 442
Angelltrøvegen 170 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4548 50 / 443
Angelltrøvegen 172 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4551 50 / 444
Angelltrøvegen 174 7048 TRONDHEIM 63.4148, 10.4553 50 / 445
Angelltrøvegen 176 7048 TRONDHEIM 63.4146, 10.4553 50 / 446
Angelltrøvegen 178 7048 TRONDHEIM 63.4146, 10.4550 50 / 447
Angelltrøvegen 180 7048 TRONDHEIM 63.4146, 10.4547 50 / 448
Angelltrøvegen 182 7048 TRONDHEIM 63.4147, 10.4545 50 / 449
Angelltrøvegen 184 7048 TRONDHEIM 63.4147, 10.4542 50 / 450
Angelltrøvegen 186 7048 TRONDHEIM 63.4147, 10.4539 50 / 451
Angelltrøvegen 188 7048 TRONDHEIM 63.4143, 10.4544 50 / 452
Angelltrøvegen 190 7048 TRONDHEIM 63.4143, 10.4546 50 / 453
Angelltrøvegen 192 7048 TRONDHEIM 63.4143, 10.4549 50 / 454
Angelltrøvegen 194 7048 TRONDHEIM 63.4143, 10.4552 50 / 455
Angelltrøvegen 196 7048 TRONDHEIM 63.4142, 10.4540 50 / 456
Angelltrøvegen 198 7048 TRONDHEIM 63.4142, 10.4544 50 / 457
Angelltrøvegen 200 7048 TRONDHEIM 63.4141, 10.4546 50 / 458
Angelltrøvegen 202 7048 TRONDHEIM 63.4141, 10.4549 50 / 459
Angelltrøvegen 204 7048 TRONDHEIM 63.4141, 10.4552 50 / 460
Angelltrøvegen 206 7048 TRONDHEIM 63.4139, 10.4542 50 / 461
Angelltrøvegen 208 7048 TRONDHEIM 63.4137, 10.4542 50 / 462
Angelltrøvegen 210 7048 TRONDHEIM 63.4136, 10.4545 50 / 463
Angelltrøvegen 214 7048 TRONDHEIM 63.4130, 10.4538 50 / 464
Angelltrøvegen 216 7048 TRONDHEIM 63.4131, 10.4541 50 / 465
Angelltrøvegen 218 7048 TRONDHEIM 63.4131, 10.4544 50 / 466
Angelltrøvegen 220 7048 TRONDHEIM 63.4132, 10.4547 50 / 467
Angelltrøvegen 222 7048 TRONDHEIM 63.4131, 10.4550 50 / 468
Angelltrøvegen 224 7048 TRONDHEIM 63.4131, 10.4553 50 / 469
Angelltrøvegen 226 7048 TRONDHEIM 63.4131, 10.4556 50 / 470
Angelltrøvegen 228 7048 TRONDHEIM 63.4129, 10.4550 50 / 471
Angelltrøvegen 230 7048 TRONDHEIM 63.4127, 10.4554 50 / 472
Angelltrøvegen 232 7048 TRONDHEIM 63.4127, 10.4550 50 / 473
Angelltrøvegen 234 7048 TRONDHEIM 63.4127, 10.4547 50 / 474
Angelltrøvegen 236 7048 TRONDHEIM 63.4128, 10.4544 50 / 475
Angelltrøvegen 238 7048 TRONDHEIM 63.4123, 10.4557 50 / 476
Angelltrøvegen 240 7048 TRONDHEIM 63.4123, 10.4554 50 / 477
Angelltrøvegen 242 7048 TRONDHEIM 63.4123, 10.4551 50 / 478
Angelltrøvegen 244 7048 TRONDHEIM 63.4124, 10.4548 50 / 479
Angelltrøvegen 246 7048 TRONDHEIM 63.4125, 10.4545 50 / 480
Angelltrøvegen 248 7048 TRONDHEIM 63.4126, 10.4536 50 / 481
Angelltrøvegen 250 7048 TRONDHEIM 63.4125, 10.4539 50 / 482
Angelltrøvegen 252 7048 TRONDHEIM 63.4124, 10.4543 50 / 483
Angelltrøvegen 254 7048 TRONDHEIM 63.4123, 10.4545 50 / 484
Angelltrøvegen 256 7048 TRONDHEIM 63.4122, 10.4548 50 / 485
Angelltrøvegen 258 7048 TRONDHEIM 63.4122, 10.4551 50 / 486
Angelltrøvegen 260 7048 TRONDHEIM 63.4121, 10.4554 50 / 487

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.