Aursundveien i Røros

Aursundveien er ein veg i Røros kommune.

Det er 284 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 13 til 3229.

Adressene i Aursundveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Aursundveien 13-19, 25, 32, 34, 55, 57, 76, 93, 97, 103, 107, 113, 131, 133, 151, 163, 235, 237, 242, 246, 252, 254, 256, 258, 260-271, 273, 291-294, 296, 314-315, 324, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 397, 407, 429-430, 432, 468, 470, 474, 476, 480, 482, 484-485, 496, 498, 501, 542, 677, 682, 684-685, 687, 689, 699, 727, 729-730, 737, 754-756, 768, 805, 823, 833, 844, 872, 874, 876, 891, 893, 895-899, 901, 932, 946, 948, 954, 986, 1003, 1053, 1055, 1073, 1083, 1132, 1160, 1168, 1186, 1188, 1202, 1204, 1206, 1208, 1214, 1226, 1234, 1241, 1252, 1258, 1272, 1284, 1286, 1306, 1333-1335, 1353, 1355, 1410, 1412-1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1432, 1434, 1452, 1454, 1481, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1504, 1540, 1542, 1561, 1563, 1570, 1572, 1574, 1576, 1616, 1618, 1632, 1634, 1702, 1704, 1706, 1708, 1711, 1713, 1724, 1732, 1742, 1744-1745, 1795-1796, 1808, 1820, 1822, 1850, 1857, 1859, 1888, 1890, 1894, 1896, 1899-1900, 1904, 1908, 1924, 1926, 1934, 1936, 1938, 1971, 2011-2013, 2015, 2030, 2036, 2050, 2073, 2113, 2115, 2118, 2141, 2153, 2155, 2164, 2174, 2178, 2180, 2192-2193, 2195, 2219, 2226, 2230, 2238, 2246, 2248, 2276-2277, 2281, 2297, 2299, 2317, 2319, 2393, 2397, 2440, 2442, 2462, 2527, 2529, 2540, 2542, 2570, 2586, 2588, 25967372 GLÅMOS
Aursundveien 2616-2618, 2671, 2727, 2729, 2806, 2908, 2932, 2934, 2936, 2966, 2968, 3012, 3014, 3016, 3034, 3036, 3056, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078-3079, 3168, 3217, 3227, 32297370 BREKKEBYGD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Aursundveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Aursundveien 13 7372 GLÅMOS 62.6735, 11.4049 20 / 3
Aursundveien 14 7372 GLÅMOS 62.6745, 11.4035 20 / 8
Aursundveien 15 7372 GLÅMOS 62.6736, 11.4052 20 / 3
Aursundveien 16 7372 GLÅMOS 62.6744, 11.4037 20 / 8
Aursundveien 17 7372 GLÅMOS 62.6749, 11.4046 20 / 7
Aursundveien 18 7372 GLÅMOS 62.6747, 11.4032 20 / 9
Aursundveien 19 7372 GLÅMOS 62.6750, 11.4045 20 / 7
Aursundveien 25 7372 GLÅMOS 62.6755, 11.4047 20 / 11
Aursundveien 32 7372 GLÅMOS 62.6767, 11.4044 20 / 4
Aursundveien 34 7372 GLÅMOS 62.6767, 11.4047 20 / 4
Aursundveien 55 7372 GLÅMOS 62.6720, 11.4088 21 / 1
Aursundveien 57 7372 GLÅMOS 62.6718, 11.4091 21 / 1
Aursundveien 76 7372 GLÅMOS 62.6751, 11.4131 17 / 1
Aursundveien 93 7372 GLÅMOS 62.6741, 11.4149 17 / 8
Aursundveien 97 7372 GLÅMOS 62.6738, 11.4161 17 / 2
Aursundveien 103 7372 GLÅMOS 62.6737, 11.4165 17 / 7
Aursundveien 107 7372 GLÅMOS 62.6734, 11.4177 18 / 4
Aursundveien 113 7372 GLÅMOS 62.6730, 11.4182 18 / 10
Aursundveien 131 7372 GLÅMOS 62.6729, 11.4213 18 / 1
Aursundveien 133 7372 GLÅMOS 62.6727, 11.4219 18 / 1
Aursundveien 151 7372 GLÅMOS 62.6718, 11.4226 18 / 77
Aursundveien 163 7372 GLÅMOS 62.6714, 11.4263 18 / 23
Aursundveien 235 7372 GLÅMOS 62.6737, 11.4395 19 / 72
Aursundveien 237 7372 GLÅMOS 62.6723, 11.4393 19 / 86
Aursundveien 242 7372 GLÅMOS 62.6744, 11.4414 19 / 4
Aursundveien 246 7372 GLÅMOS 62.6745, 11.4413 19 / 4
Aursundveien 252 7372 GLÅMOS 62.6751, 11.4423 19 / 2
Aursundveien 254 7372 GLÅMOS 62.6752, 11.4419 19 / 2
Aursundveien 256 7372 GLÅMOS 62.6753, 11.4420 19 / 2
Aursundveien 258 7372 GLÅMOS 62.6765, 11.4380 19 / 26
Aursundveien 260 7372 GLÅMOS 62.6762, 11.4433 19 / 1
Aursundveien 261 7372 GLÅMOS 62.6733, 11.4412 19 / 7
Aursundveien 262 7372 GLÅMOS 62.6776, 11.4423 19 / 50
Aursundveien 263 7372 GLÅMOS 62.6744, 11.4436 19 / 70
Aursundveien 264 7372 GLÅMOS 62.6805, 11.4425 19 / 84
Aursundveien 265 7372 GLÅMOS 62.6745, 11.4442 19 / 70
Aursundveien 266 7372 GLÅMOS 62.6773, 11.4451 19 / 22
Aursundveien 267 7372 GLÅMOS 62.6741, 11.4437 19 / 6
Aursundveien 268 7372 GLÅMOS 62.6774, 11.4447 19 / 22
Aursundveien 269 7372 GLÅMOS 62.6740, 11.4441 19 / 6
Aursundveien 270 7372 GLÅMOS 62.6761, 11.4438 19 / 1
Aursundveien 271 7372 GLÅMOS 62.6740, 11.4450 19 / 85
Aursundveien 273 7372 GLÅMOS 62.6740, 11.4455 19 / 101
Aursundveien 291 7372 GLÅMOS 62.6731, 11.4490 19 / 8
Aursundveien 292 7372 GLÅMOS 62.6743, 11.4493 19 / 90
Aursundveien 293 7372 GLÅMOS 62.6732, 11.4493 19 / 8
Aursundveien 294 7372 GLÅMOS 62.6740, 11.4501 19 / 116
Aursundveien 296 7372 GLÅMOS 62.6733, 11.4505 19 / 29
Aursundveien 314 7372 GLÅMOS 62.6734, 11.4527 19 / 44
Aursundveien 315 7372 GLÅMOS 62.6726, 11.4536 19 / 110
Aursundveien 324 7372 GLÅMOS 62.6740, 11.4541 19 / 10
Aursundveien 332 7372 GLÅMOS 62.6751, 11.4546 19 / 56
Aursundveien 334 7372 GLÅMOS 62.6752, 11.4552 19 / 96
Aursundveien 336 7372 GLÅMOS 62.6759, 11.4561 19 / 111
Aursundveien 338 7372 GLÅMOS 62.6758, 11.4565 19 / 137
Aursundveien 340 7372 GLÅMOS 62.6755, 11.4564 19 / 39
Aursundveien 342 7372 GLÅMOS 62.6756, 11.4567 19 / 39
Aursundveien 397 7372 GLÅMOS 62.6791, 11.4607 19 / 63
Aursundveien 407 7372 GLÅMOS 62.6803, 11.4618 19 / 55
Aursundveien 429 7372 GLÅMOS 62.6813, 11.4622 19 / 53
Aursundveien 430 7372 GLÅMOS 62.6816, 11.4615 19 / 107
Aursundveien 432 7372 GLÅMOS 62.6821, 11.4615 19 / 54
Aursundveien 468 7372 GLÅMOS 62.6827, 11.4583 19 / 139
Aursundveien 470 7372 GLÅMOS 62.6830, 11.4577 19 / 135
Aursundveien 474 7372 GLÅMOS 62.6837, 11.4574 19 / 134
Aursundveien 476 7372 GLÅMOS 62.6841, 11.4568 19 / 138
Aursundveien 480 7372 GLÅMOS 62.6846, 11.4561 19 / 133
Aursundveien 482 7372 GLÅMOS 62.6848, 11.4559 19 / 132
Aursundveien 484 7372 GLÅMOS 62.6856, 11.4557 19 / 136
Aursundveien 485 7372 GLÅMOS 62.6869, 11.4582 19 / 36
Aursundveien 496 7372 GLÅMOS 62.6868, 11.4563 19 / 77
Aursundveien 498 7372 GLÅMOS 62.6865, 11.4559 19 / 106
Aursundveien 501 7372 GLÅMOS 62.6875, 11.4571 19 / 66
Aursundveien 542 7372 GLÅMOS 62.6914, 11.4562 19 / 73
Aursundveien 677 7372 GLÅMOS 62.6941, 11.4790 132 / 863
Aursundveien 682 7372 GLÅMOS 62.6945, 11.4808 132 / 275
Aursundveien 684 7372 GLÅMOS 62.6943, 11.4810 124 / 1
Aursundveien 685 7372 GLÅMOS 62.6937, 11.4794 132 / 862
Aursundveien 687 7372 GLÅMOS 62.6934, 11.4796 132 / 650
Aursundveien 689 7372 GLÅMOS 62.6930, 11.4799 132 / 861
Aursundveien 699 7372 GLÅMOS 62.6927, 11.4802 132 / 511
Aursundveien 727 7372 GLÅMOS 62.6908, 11.4842 132 / 276
Aursundveien 729 7372 GLÅMOS 62.6905, 11.4842 132 / 276
Aursundveien 730 7372 GLÅMOS 62.6891, 11.4910 132 / 558
Aursundveien 737 7372 GLÅMOS 62.6900, 11.4859 132 / 1570
Aursundveien 754 7372 GLÅMOS 62.6893, 11.4885 132 / 899
Aursundveien 755 7372 GLÅMOS 62.6887, 11.4882 132 / 649
Aursundveien 756 7372 GLÅMOS 62.6892, 11.4886 132 / 899
Aursundveien 768 7372 GLÅMOS 62.6885, 11.4902 132 / 595
Aursundveien 805 7372 GLÅMOS 62.6853, 11.4939 132 / 384
Aursundveien 823 7372 GLÅMOS 62.6849, 11.4998 132 / 634
Aursundveien 833 7372 GLÅMOS 62.6840, 11.5020 132 / 610
Aursundveien 844 7372 GLÅMOS 62.6859, 11.5040 132 / 1091
Aursundveien 872 7372 GLÅMOS 62.6856, 11.5078 132 / 1079
Aursundveien 874 7372 GLÅMOS 62.6852, 11.5066 132 / 1090
Aursundveien 876 7372 GLÅMOS 62.6844, 11.5091 132 / 1577
Aursundveien 891 7372 GLÅMOS 62.6827, 11.5113 132 / 271
Aursundveien 893 7372 GLÅMOS 62.6828, 11.5057 132 / 349
Aursundveien 895 7372 GLÅMOS 62.6823, 11.5064 132 / 349
Aursundveien 896 7372 GLÅMOS 62.6841, 11.5142 132 / 1579
Aursundveien 897 7372 GLÅMOS 62.6821, 11.5086 132 / 898
Aursundveien 898 7372 GLÅMOS 62.6838, 11.5157 132 / 420
Aursundveien 899 7372 GLÅMOS 62.6824, 11.5115 132 / 271
Aursundveien 901 7372 GLÅMOS 62.6830, 11.5121 132 / 271
Aursundveien 932 7372 GLÅMOS 62.6840, 11.5204 71 / 2
Aursundveien 946 7372 GLÅMOS 62.6814, 11.5256 70 / 2
Aursundveien 948 7372 GLÅMOS 62.6831, 11.5232 70 / 1
Aursundveien 954 7372 GLÅMOS 62.6837, 11.5245 70 / 1
Aursundveien 986 7372 GLÅMOS 62.6843, 11.5301 70 / 3
Aursundveien 1003 7372 GLÅMOS 62.6825, 11.5327 70 / 5
Aursundveien 1053 7372 GLÅMOS 62.6850, 11.5420 127 / 7
Aursundveien 1055 7372 GLÅMOS 62.6852, 11.5429 127 / 6
Aursundveien 1073 7372 GLÅMOS 62.6856, 11.5464 127 / 8
Aursundveien 1083 7372 GLÅMOS 62.6856, 11.5485 127 / 9
Aursundveien 1132 7372 GLÅMOS 62.6882, 11.5579 73 / 1
Aursundveien 1160 7372 GLÅMOS 62.6885, 11.5615 122 / 10
Aursundveien 1168 7372 GLÅMOS 62.6891, 11.5624 122 / 15
Aursundveien 1186 7372 GLÅMOS 62.6896, 11.5649 122 / 11
Aursundveien 1188 7372 GLÅMOS 62.6907, 11.5642 122 / 5
Aursundveien 1202 7372 GLÅMOS 62.6911, 11.5662 122 / 6
Aursundveien 1204 7372 GLÅMOS 62.6910, 11.5659 122 / 6
Aursundveien 1206 7372 GLÅMOS 62.6922, 11.5677 122 / 7
Aursundveien 1208 7372 GLÅMOS 62.6920, 11.5678 122 / 7
Aursundveien 1214 7372 GLÅMOS 62.6920, 11.5704 122 / 14
Aursundveien 1226 7372 GLÅMOS 62.6916, 11.5729 122 / 9
Aursundveien 1234 7372 GLÅMOS 62.6911, 11.5747 122 / 4
Aursundveien 1241 7372 GLÅMOS 62.6905, 11.5754 122 / 12
Aursundveien 1252 7372 GLÅMOS 62.6914, 11.5767 122 / 3
Aursundveien 1258 7372 GLÅMOS 62.6913, 11.5787 72 / 7
Aursundveien 1272 7372 GLÅMOS 62.6916, 11.5823 72 / 2
Aursundveien 1284 7372 GLÅMOS 62.6914, 11.5841 72 / 1
Aursundveien 1286 7372 GLÅMOS 62.6914, 11.5844 72 / 1
Aursundveien 1306 7372 GLÅMOS 62.6914, 11.5879 72 / 6
Aursundveien 1333 7372 GLÅMOS 62.6909, 11.5918 72 / 1
Aursundveien 1334 7372 GLÅMOS 62.6953, 11.5956 72 / 5
Aursundveien 1335 7372 GLÅMOS 62.6910, 11.5938 72 / 4
Aursundveien 1353 7372 GLÅMOS 62.6902, 11.5967 132 / 269
Aursundveien 1355 7372 GLÅMOS 62.6902, 11.5971 132 / 269
Aursundveien 1410 7372 GLÅMOS 62.6883, 11.6074 132 / 1245
Aursundveien 1412 7372 GLÅMOS 62.6887, 11.6075 132 / 1068
Aursundveien 1413 7372 GLÅMOS 62.6874, 11.6061 132 / 572
Aursundveien 1414 7372 GLÅMOS 62.6880, 11.6082 132 / 1124
Aursundveien 1416 7372 GLÅMOS 62.6878, 11.6089 132 / 1125
Aursundveien 1418 7372 GLÅMOS 62.6875, 11.6082 132 / 1127
Aursundveien 1420 7372 GLÅMOS 62.6877, 11.6076 132 / 1126
Aursundveien 1422 7372 GLÅMOS 62.6873, 11.6075 132 / 633
Aursundveien 1432 7372 GLÅMOS 62.6866, 11.6094 132 / 575
Aursundveien 1434 7372 GLÅMOS 62.6865, 11.6099 132 / 575
Aursundveien 1452 7372 GLÅMOS 62.6858, 11.6149 132 / 270
Aursundveien 1454 7372 GLÅMOS 62.6858, 11.6143 132 / 270
Aursundveien 1481 7372 GLÅMOS 62.6839, 11.6169 132 / 482
Aursundveien 1490 7372 GLÅMOS 62.6851, 11.6223 132 / 1077
Aursundveien 1492 7372 GLÅMOS 62.6850, 11.6230 132 / 1078
Aursundveien 1494 7372 GLÅMOS 62.6848, 11.6215 132 / 1092
Aursundveien 1496 7372 GLÅMOS 62.6848, 11.6212 132 / 1092
Aursundveien 1498 7372 GLÅMOS 62.6837, 11.6203 132 / 1076
Aursundveien 1500 7372 GLÅMOS 62.6836, 11.6199 132 / 483
Aursundveien 1504 7372 GLÅMOS 62.6830, 11.6210 132 / 553
Aursundveien 1540 7372 GLÅMOS 62.6830, 11.6284 132 / 1044
Aursundveien 1542 7372 GLÅMOS 62.6833, 11.6288 132 / 266
Aursundveien 1561 7372 GLÅMOS 62.6808, 11.6304 132 / 907
Aursundveien 1563 7372 GLÅMOS 62.6806, 11.6309 132 / 563
Aursundveien 1570 7372 GLÅMOS 62.6814, 11.6344 132 / 1618
Aursundveien 1572 7372 GLÅMOS 62.6820, 11.6356 132 / 977
Aursundveien 1574 7372 GLÅMOS 62.6815, 11.6352 132 / 978
Aursundveien 1576 7372 GLÅMOS 62.6811, 11.6351 132 / 1036
Aursundveien 1616 7372 GLÅMOS 62.6801, 11.6414 132 / 754
Aursundveien 1618 7372 GLÅMOS 62.6804, 11.6411 132 / 1009
Aursundveien 1632 7372 GLÅMOS 62.6797, 11.6460 132 / 267
Aursundveien 1634 7372 GLÅMOS 62.6795, 11.6460 132 / 267
Aursundveien 1702 7372 GLÅMOS 62.6824, 11.6502 132 / 689
Aursundveien 1704 7372 GLÅMOS 62.6809, 11.6563 104 / 4
Aursundveien 1706 7372 GLÅMOS 62.6807, 11.6584 132 / 268
Aursundveien 1708 7372 GLÅMOS 62.6805, 11.6584 132 / 268
Aursundveien 1711 7372 GLÅMOS 62.6797, 11.6587 132 / 266
Aursundveien 1713 7372 GLÅMOS 62.6797, 11.6583 132 / 266
Aursundveien 1724 7372 GLÅMOS 62.6799, 11.6614 132 / 308
Aursundveien 1732 7372 GLÅMOS 62.6793, 11.6629 132 / 735
Aursundveien 1742 7372 GLÅMOS 62.6784, 11.6643 132 / 988
Aursundveien 1744 7372 GLÅMOS 62.6781, 11.6650 132 / 433
Aursundveien 1745 7372 GLÅMOS 62.6764, 11.6641 132 / 583
Aursundveien 1795 7372 GLÅMOS 62.6796, 11.6730 132 / 719
Aursundveien 1796 7372 GLÅMOS 62.6800, 11.6722 132 / 341
Aursundveien 1808 7372 GLÅMOS 62.6811, 11.6744 132 / 265
Aursundveien 1820 7372 GLÅMOS 62.6818, 11.6768 132 / 422
Aursundveien 1822 7372 GLÅMOS 62.6816, 11.6768 132 / 422
Aursundveien 1850 7372 GLÅMOS 62.6828, 11.6789 132 / 265
Aursundveien 1857 7372 GLÅMOS 62.6832, 11.6821 132 / 614
Aursundveien 1859 7372 GLÅMOS 62.6833, 11.6824 132 / 614
Aursundveien 1888 7372 GLÅMOS 62.6862, 11.6862 132 / 1084
Aursundveien 1890 7372 GLÅMOS 62.6853, 11.6878 132 / 973
Aursundveien 1894 7372 GLÅMOS 62.7507, 11.6442 204 / 1
Aursundveien 1896 7372 GLÅMOS 62.7523, 11.6455 204 / 1
Aursundveien 1899 7372 GLÅMOS 62.6843, 11.6883 132 / 428
Aursundveien 1900 7372 GLÅMOS 62.7562, 11.6182 204 / 1
Aursundveien 1904 7372 GLÅMOS 62.7414, 11.7096 204 / 1
Aursundveien 1908 7372 GLÅMOS 62.7304, 11.6757 204 / 1
Aursundveien 1924 7372 GLÅMOS 62.6867, 11.6942 132 / 1710
Aursundveien 1926 7372 GLÅMOS 62.6862, 11.6940 132 / 1825
Aursundveien 1934 7372 GLÅMOS 62.6865, 11.6954 132 / 263
Aursundveien 1936 7372 GLÅMOS 62.6868, 11.6965 132 / 1361
Aursundveien 1938 7372 GLÅMOS 62.6863, 11.6956 132 / 263
Aursundveien 1971 7372 GLÅMOS 62.6863, 11.7025 132 / 1560
Aursundveien 2011 7372 GLÅMOS 62.6871, 11.7050 132 / 516
Aursundveien 2012 7372 GLÅMOS 62.6892, 11.7081 132 / 263
Aursundveien 2013 7372 GLÅMOS 62.6875, 11.7064 132 / 516
Aursundveien 2015 7372 GLÅMOS 62.6884, 11.7086 132 / 1818
Aursundveien 2030 7372 GLÅMOS 62.6901, 11.7116 132 / 616
Aursundveien 2036 7372 GLÅMOS 62.6905, 11.7124 132 / 615
Aursundveien 2050 7372 GLÅMOS 62.6899, 11.7158 132 / 263
Aursundveien 2073 7372 GLÅMOS 62.6868, 11.7193 132 / 263
Aursundveien 2113 7372 GLÅMOS 62.6851, 11.7229 132 / 263
Aursundveien 2115 7372 GLÅMOS 62.6859, 11.7261 75 / 15
Aursundveien 2118 7372 GLÅMOS 62.6877, 11.7273 75 / 14
Aursundveien 2141 7372 GLÅMOS 62.6861, 11.7323 75 / 8
Aursundveien 2153 7372 GLÅMOS 62.6864, 11.7348 75 / 2
Aursundveien 2155 7372 GLÅMOS 62.6866, 11.7344 75 / 2
Aursundveien 2164 7372 GLÅMOS 62.6877, 11.7356 75 / 1
Aursundveien 2174 7372 GLÅMOS 62.6893, 11.7383 75 / 6
Aursundveien 2178 7372 GLÅMOS 62.6874, 11.7391 75 / 4
Aursundveien 2180 7372 GLÅMOS 62.6873, 11.7389 75 / 4
Aursundveien 2192 7372 GLÅMOS 62.6872, 11.7416 77 / 7
Aursundveien 2193 7372 GLÅMOS 62.6861, 11.7412 77 / 9
Aursundveien 2195 7372 GLÅMOS 62.6860, 11.7415 77 / 13
Aursundveien 2219 7372 GLÅMOS 62.6852, 11.7467 77 / 3
Aursundveien 2226 7372 GLÅMOS 62.6864, 11.7482 77 / 2
Aursundveien 2230 7372 GLÅMOS 62.6859, 11.7487 77 / 1
Aursundveien 2238 7372 GLÅMOS 62.6862, 11.7495 77 / 10
Aursundveien 2246 7372 GLÅMOS 62.6871, 11.7514 77 / 1
Aursundveien 2248 7372 GLÅMOS 62.6870, 11.7512 77 / 1
Aursundveien 2276 7372 GLÅMOS 62.6874, 11.7570 77 / 6
Aursundveien 2277 7372 GLÅMOS 62.6858, 11.7569 77 / 8
Aursundveien 2281 7372 GLÅMOS 62.6866, 11.7583 77 / 5
Aursundveien 2297 7372 GLÅMOS 62.6860, 11.7614 132 / 257
Aursundveien 2299 7372 GLÅMOS 62.6860, 11.7618 132 / 257
Aursundveien 2317 7372 GLÅMOS 62.6863, 11.7633 132 / 315
Aursundveien 2319 7372 GLÅMOS 62.6862, 11.7638 132 / 315
Aursundveien 2393 7372 GLÅMOS 62.6817, 11.7753 78 / 1
Aursundveien 2397 7372 GLÅMOS 62.6822, 11.7757 78 / 1
Aursundveien 2440 7372 GLÅMOS 62.6811, 11.7836 79 / 5
Aursundveien 2442 7372 GLÅMOS 62.6810, 11.7843 79 / 6
Aursundveien 2462 7372 GLÅMOS 62.6794, 11.7878 79 / 1
Aursundveien 2527 7372 GLÅMOS 62.6743, 11.7944 79 / 3
Aursundveien 2529 7372 GLÅMOS 62.6745, 11.7947 79 / 3
Aursundveien 2540 7372 GLÅMOS 62.6760, 11.7983 79 / 4
Aursundveien 2542 7372 GLÅMOS 62.6760, 11.8001 79 / 2
Aursundveien 2570 7372 GLÅMOS 62.6749, 11.8055 80 / 6
Aursundveien 2586 7372 GLÅMOS 62.6744, 11.8094 80 / 1
Aursundveien 2588 7372 GLÅMOS 62.6743, 11.8092 80 / 1
Aursundveien 2596 7372 GLÅMOS 62.6740, 11.8104 80 / 5
Aursundveien 2616 7370 BREKKEBYGD 62.6812, 11.8128 86 / 4
Aursundveien 2617 7370 BREKKEBYGD 62.6727, 11.8139 80 / 5
Aursundveien 2618 7370 BREKKEBYGD 62.6814, 11.8129 86 / 4
Aursundveien 2671 7370 BREKKEBYGD 62.6663, 11.8369 80 / 5
Aursundveien 2727 7370 BREKKEBYGD 62.6736, 11.8344 89 / 11
Aursundveien 2729 7370 BREKKEBYGD 62.6739, 11.8346 89 / 11
Aursundveien 2806 7370 BREKKEBYGD 62.6785, 11.8460 90 / 1
Aursundveien 2908 7370 BREKKEBYGD 62.6749, 11.8636 81 / 4
Aursundveien 2932 7370 BREKKEBYGD 62.6724, 11.8762 80 / 3
Aursundveien 2934 7370 BREKKEBYGD 62.6722, 11.8754 80 / 3
Aursundveien 2936 7370 BREKKEBYGD 62.6721, 11.8751 80 / 3
Aursundveien 2966 7370 BREKKEBYGD 62.6675, 11.8681 81 / 5
Aursundveien 2968 7370 BREKKEBYGD 62.6687, 11.8656 81 / 1
Aursundveien 3012 7370 BREKKEBYGD 62.6670, 11.8675 81 / 2
Aursundveien 3014 7370 BREKKEBYGD 62.6660, 11.8660 81 / 2
Aursundveien 3016 7370 BREKKEBYGD 62.6655, 11.8668 81 / 7
Aursundveien 3034 7370 BREKKEBYGD 62.6648, 11.8685 83 / 11
Aursundveien 3036 7370 BREKKEBYGD 62.6633, 11.8675 83 / 10
Aursundveien 3056 7370 BREKKEBYGD 62.6617, 11.8713 83 / 10
Aursundveien 3060 7370 BREKKEBYGD 62.6646, 11.8779 82 / 2
Aursundveien 3062 7370 BREKKEBYGD 62.6643, 11.8777 82 / 2
Aursundveien 3064 7370 BREKKEBYGD 62.6625, 11.8765 82 / 11
Aursundveien 3066 7370 BREKKEBYGD 62.6626, 11.8763 82 / 9
Aursundveien 3068 7370 BREKKEBYGD 62.6621, 11.8771 82 / 6
Aursundveien 3070 7370 BREKKEBYGD 62.6619, 11.8773 82 / 6
Aursundveien 3072 7370 BREKKEBYGD 62.6617, 11.8746 84 / 3
Aursundveien 3074 7370 BREKKEBYGD 62.6616, 11.8731 84 / 2
Aursundveien 3076 7370 BREKKEBYGD 62.6614, 11.8723 84 / 1
Aursundveien 3078 7370 BREKKEBYGD 62.6611, 11.8719 84 / 1
Aursundveien 3079 7370 BREKKEBYGD 62.6605, 11.8669 99 / 2
Aursundveien 3168 7370 BREKKEBYGD 62.6524, 11.8665 87 / 25
Aursundveien 3217 7370 BREKKEBYGD 62.6483, 11.8645 100 / 10
Aursundveien 3227 7370 BREKKEBYGD 62.6464, 11.8638 87 / 16
Aursundveien 3229 7370 BREKKEBYGD 62.6462, 11.8643 87 / 14

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.