Austsidevegen i Sør-Aurdal

Austsidevegen er ein veg i Sør-Aurdal kommune.

Det er 92 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 16 til 2044.

Adressene i Austsidevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Austsidevegen 16, 18, 28, 30, 36-38, 40, 42, 49, 51, 99, 101, 103, 105, 107, 134, 162-166, 170, 194, 297, 309, 311, 313, 363, 523, 525, 533, 635, 667, 709, 711, 715, 721, 743, 755, 815, 881, 883, 914, 960, 976, 978, 994, 996, 1055, 1117, 1139, 11412930 BAGN
Austsidevegen 1235, 1243, 1245, 1317, 1319, 1321, 1519, 1521, 1578, 1594, 1605, 1621, 1627, 1789, 1881, 1883, 1885, 1920, 1933, 1935, 1937, 1939, 1942, 1972-1975, 1985, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2015, 2017, 2019, 2040, 2042, 20442937 BEGNA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Austsidevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Austsidevegen 16 2930 BAGN 60.7625, 9.6669 56 / 9
Austsidevegen 18 2930 BAGN 60.7583, 9.6685 56 / 23
Austsidevegen 28 2930 BAGN 60.7580, 9.6702 56 / 16
Austsidevegen 30 2930 BAGN 60.7583, 9.6704 56 / 25
Austsidevegen 36 2930 BAGN 60.7583, 9.6751 56 / 21
Austsidevegen 37 2930 BAGN 60.7576, 9.6689 56 / 17
Austsidevegen 38 2930 BAGN 60.7580, 9.6711 56 / 19
Austsidevegen 40 2930 BAGN 60.7579, 9.6718 56 / 18
Austsidevegen 42 2930 BAGN 60.7579, 9.6722 56 / 20
Austsidevegen 49 2930 BAGN 60.7569, 9.6728 56 / 13
Austsidevegen 51 2930 BAGN 60.7569, 9.6733 56 / 24
Austsidevegen 99 2930 BAGN 60.7567, 9.6800 56 / 2
Austsidevegen 101 2930 BAGN 60.7566, 9.6807 56 / 2
Austsidevegen 103 2930 BAGN 60.7566, 9.6816 56 / 2
Austsidevegen 105 2930 BAGN 60.7570, 9.6838 56 / 1
Austsidevegen 107 2930 BAGN 60.7572, 9.6843 56 / 1
Austsidevegen 134 2930 BAGN 60.7581, 9.6867 56 / 26
Austsidevegen 162 2930 BAGN 60.7838, 9.6735 52 / 4
Austsidevegen 163 2930 BAGN 60.7566, 9.6921 56 / 11
Austsidevegen 164 2930 BAGN 60.7573, 9.6937 56 / 22
Austsidevegen 165 2930 BAGN 60.7568, 9.6933 56 / 12
Austsidevegen 166 2930 BAGN 60.7572, 9.6937 56 / 22
Austsidevegen 170 2930 BAGN 60.7652, 9.7018 56 / 2
Austsidevegen 194 2930 BAGN 60.7561, 9.6981 56 / 1
Austsidevegen 297 2930 BAGN 60.7476, 9.7071 56 / 14
Austsidevegen 309 2930 BAGN 60.7460, 9.7069 56 / 6
Austsidevegen 311 2930 BAGN 60.7456, 9.7073 56 / 6
Austsidevegen 313 2930 BAGN 60.7441, 9.7065 56 / 5
Austsidevegen 363 2930 BAGN 60.7423, 9.7092 57 / 8
Austsidevegen 523 2930 BAGN 60.7280, 9.7164 57 / 1
Austsidevegen 525 2930 BAGN 60.7281, 9.7167 57 / 1
Austsidevegen 533 2930 BAGN 60.7274, 9.7160 57 / 1
Austsidevegen 635 2930 BAGN 60.7182, 9.7139 57 / 6
Austsidevegen 667 2930 BAGN 60.7150, 9.7116 57 / 18
Austsidevegen 709 2930 BAGN 60.7116, 9.7156 67 / 4
Austsidevegen 711 2930 BAGN 60.7116, 9.7145 67 / 18
Austsidevegen 715 2930 BAGN 60.7083, 9.7154 67 / 4
Austsidevegen 721 2930 BAGN 60.7106, 9.7154 67 / 16
Austsidevegen 743 2930 BAGN 60.7089, 9.7172 67 / 38
Austsidevegen 755 2930 BAGN 60.7079, 9.7192 67 / 7
Austsidevegen 815 2930 BAGN 60.7038, 9.7241 67 / 11
Austsidevegen 881 2930 BAGN 60.6987, 9.7287 67 / 37
Austsidevegen 883 2930 BAGN 60.6976, 9.7300 67 / 8
Austsidevegen 914 2930 BAGN 60.6961, 9.7361 67 / 23
Austsidevegen 960 2930 BAGN 60.6935, 9.7437 67 / 12
Austsidevegen 976 2930 BAGN 60.6931, 9.7437 67 / 36
Austsidevegen 978 2930 BAGN 60.6927, 9.7450 67 / 17
Austsidevegen 994 2930 BAGN 60.6926, 9.7457 67 / 21
Austsidevegen 996 2930 BAGN 60.6936, 9.7453 67 / 9
Austsidevegen 1055 2930 BAGN 60.6876, 9.7527 69 / 3
Austsidevegen 1117 2930 BAGN 60.6822, 9.7528 69 / 5
Austsidevegen 1139 2930 BAGN 60.6806, 9.7545 69 / 2
Austsidevegen 1141 2930 BAGN 60.6805, 9.7538 69 / 2
Austsidevegen 1235 2937 BEGNA 60.6724, 9.7465 69 / 4
Austsidevegen 1243 2937 BEGNA 60.6719, 9.7463 69 / 8
Austsidevegen 1245 2937 BEGNA 60.6717, 9.7470 69 / 9
Austsidevegen 1317 2937 BEGNA 60.6658, 9.7478 69 / 1
Austsidevegen 1319 2937 BEGNA 60.6654, 9.7471 69 / 1
Austsidevegen 1321 2937 BEGNA 60.6654, 9.7477 69 / 1
Austsidevegen 1519 2937 BEGNA 60.6553, 9.7712 70 / 1
Austsidevegen 1521 2937 BEGNA 60.6555, 9.7717 70 / 1
Austsidevegen 1578 2937 BEGNA 60.6555, 9.7786 70 / 6
Austsidevegen 1594 2937 BEGNA 60.6557, 9.7804 70 / 9
Austsidevegen 1605 2937 BEGNA 60.6541, 9.7829 70 / 3
Austsidevegen 1621 2937 BEGNA 60.6536, 9.7854 70 / 7
Austsidevegen 1627 2937 BEGNA 60.6535, 9.7864 70 / 5
Austsidevegen 1789 2937 BEGNA 60.6570, 9.8154 73 / 1
Austsidevegen 1881 2937 BEGNA 60.6582, 9.8253 73 / 1
Austsidevegen 1883 2937 BEGNA 60.6580, 9.8257 73 / 1
Austsidevegen 1885 2937 BEGNA 60.6583, 9.8264 73 / 1
Austsidevegen 1920 2937 BEGNA 60.6592, 9.8335 73 / 211
Austsidevegen 1933 2937 BEGNA 60.6575, 9.8285 73 / 2
Austsidevegen 1935 2937 BEGNA 60.6577, 9.8293 73 / 2
Austsidevegen 1937 2937 BEGNA 60.6562, 9.8325 73 / 11
Austsidevegen 1939 2937 BEGNA 60.6562, 9.8333 73 / 11
Austsidevegen 1942 2937 BEGNA 60.6575, 9.8387 73 / 129
Austsidevegen 1972 2937 BEGNA 60.6561, 9.8398 73 / 36
Austsidevegen 1973 2937 BEGNA 60.6550, 9.8378 73 / 38
Austsidevegen 1974 2937 BEGNA 60.6555, 9.8415 73 / 37
Austsidevegen 1975 2937 BEGNA 60.6548, 9.8395 73 / 88
Austsidevegen 1985 2937 BEGNA 60.6543, 9.8409 73 / 27
Austsidevegen 1991 2937 BEGNA 60.6542, 9.8415 73 / 28
Austsidevegen 1993 2937 BEGNA 60.6537, 9.8418 73 / 28
Austsidevegen 1995 2937 BEGNA 60.6539, 9.8431 73 / 94
Austsidevegen 1998 2937 BEGNA 60.6550, 9.8426 73 / 42
Austsidevegen 2001 2937 BEGNA 60.6531, 9.8438 73 / 43
Austsidevegen 2015 2937 BEGNA 60.6527, 9.8459 73 / 46
Austsidevegen 2017 2937 BEGNA 60.6524, 9.8472 73 / 104
Austsidevegen 2019 2937 BEGNA 60.6531, 9.8480 73 / 49
Austsidevegen 2040 2937 BEGNA 60.6528, 9.8520 73 / 120
Austsidevegen 2042 2937 BEGNA 60.6525, 9.8527 73 / 97
Austsidevegen 2044 2937 BEGNA 60.6522, 9.8539 73 / 90

Austsidevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Austsidevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Austsidevegen 16‑2044 2930, 2937
Austsidevegen 1‑905 3539

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.