Baksidevegen i Sør-Fron

Baksidevegen er ein veg i Sør-Fron kommune.

Det er 142 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 54 til 1535.

Adressene i Baksidevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Baksidevegen 54, 71, 73, 136, 138, 160, 190, 192, 194, 196-197, 204, 277, 279, 281-283, 320, 337, 340, 342-344, 347, 354-355, 357, 359, 361, 366, 368, 379, 382, 390, 404, 434, 436, 438, 461, 465, 467, 471, 473, 497, 501, 515, 536, 560-561, 563, 580, 630, 660, 710, 720, 722, 763, 765, 776, 791, 793, 795, 849, 871, 873-875, 877, 879, 940, 942, 944, 1057, 1071, 1073, 1075, 1077, 1080, 1082-1092, 1094, 1109, 1111, 1113, 1122, 1124, 1142, 1144, 1160-1162, 1167, 1193, 1196, 1215, 1248, 1250, 1352, 1354-1357, 1364, 1366, 1386, 1393, 1395, 1409, 1411, 1432, 1434, 1436, 1438, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1453, 1458, 1460, 1467, 1471-1472, 1503, 1524, 1526, 1529, 15352647 SØR-FRON
Baksidevegen 1530, 15322640 VINSTRA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Baksidevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Baksidevegen 54 2647 SØR-FRON 61.5362, 10.0470 71 / 2
Baksidevegen 71 2647 SØR-FRON 61.5388, 10.0283 19 / 3
Baksidevegen 73 2647 SØR-FRON 61.5388, 10.0280 19 / 3
Baksidevegen 136 2647 SØR-FRON 61.5363, 10.0323 72 / 1
Baksidevegen 138 2647 SØR-FRON 61.5361, 10.0298 72 / 1
Baksidevegen 160 2647 SØR-FRON 61.5357, 10.0244 16 / 12
Baksidevegen 190 2647 SØR-FRON 61.5371, 10.0187 77 / 57
Baksidevegen 192 2647 SØR-FRON 61.5367, 10.0208 77 / 1
Baksidevegen 194 2647 SØR-FRON 61.5364, 10.0218 16 / 11
Baksidevegen 196 2647 SØR-FRON 61.5374, 10.0175 77 / 42
Baksidevegen 197 2647 SØR-FRON 61.5378, 10.0167 77 / 6
Baksidevegen 204 2647 SØR-FRON 61.5374, 10.0170 77 / 54
Baksidevegen 277 2647 SØR-FRON 61.5375, 10.0035 79 / 1
Baksidevegen 279 2647 SØR-FRON 61.5374, 10.0033 79 / 1
Baksidevegen 281 2647 SØR-FRON 61.5372, 10.0001 79 / 2
Baksidevegen 282 2647 SØR-FRON 61.5365, 10.0021 79 / 29
Baksidevegen 283 2647 SØR-FRON 61.5371, 10.0003 79 / 2
Baksidevegen 320 2647 SØR-FRON 61.5358, 9.9966 83 / 23
Baksidevegen 337 2647 SØR-FRON 61.5363, 9.9920 81 / 125
Baksidevegen 340 2647 SØR-FRON 61.5349, 9.9913 81 / 12
Baksidevegen 342 2647 SØR-FRON 61.5351, 9.9903 81 / 65
Baksidevegen 343 2647 SØR-FRON 61.5359, 9.9912 81 / 1
Baksidevegen 344 2647 SØR-FRON 61.5351, 9.9903 81 / 65
Baksidevegen 347 2647 SØR-FRON 61.5360, 9.9904 81 / 90
Baksidevegen 354 2647 SØR-FRON 61.5347, 9.9905 81 / 37
Baksidevegen 355 2647 SØR-FRON 61.5358, 9.9886 81 / 25
Baksidevegen 357 2647 SØR-FRON 61.5362, 9.9891 81 / 60
Baksidevegen 359 2647 SØR-FRON 61.5370, 9.9910 81 / 218
Baksidevegen 361 2647 SØR-FRON 61.5364, 9.9872 81 / 1
Baksidevegen 366 2647 SØR-FRON 61.5354, 9.9869 81 / 97
Baksidevegen 368 2647 SØR-FRON 61.5347, 9.9867 81 / 71
Baksidevegen 379 2647 SØR-FRON 61.5357, 9.9840 81 / 2
Baksidevegen 382 2647 SØR-FRON 61.5350, 9.9824 82 / 3
Baksidevegen 390 2647 SØR-FRON 61.5353, 9.9823 82 / 3
Baksidevegen 404 2647 SØR-FRON 61.5348, 9.9791 82 / 15
Baksidevegen 434 2647 SØR-FRON 61.5355, 9.9761 121 / 13
Baksidevegen 436 2647 SØR-FRON 61.5354, 9.9760 121 / 13
Baksidevegen 438 2647 SØR-FRON 61.5353, 9.9755 121 / 1
Baksidevegen 461 2647 SØR-FRON 61.5373, 9.9711 121 / 23
Baksidevegen 465 2647 SØR-FRON 61.5374, 9.9703 121 / 19
Baksidevegen 467 2647 SØR-FRON 61.5371, 9.9704 121 / 18
Baksidevegen 471 2647 SØR-FRON 61.5370, 9.9698 121 / 39
Baksidevegen 473 2647 SØR-FRON 61.5373, 9.9680 122 / 5
Baksidevegen 497 2647 SØR-FRON 61.5361, 9.9670 122 / 2
Baksidevegen 501 2647 SØR-FRON 61.5360, 9.9653 122 / 9
Baksidevegen 515 2647 SØR-FRON 61.5361, 9.9637 122 / 3
Baksidevegen 536 2647 SØR-FRON 61.5359, 9.9585 122 / 54
Baksidevegen 560 2647 SØR-FRON 61.5362, 9.9558 122 / 1
Baksidevegen 561 2647 SØR-FRON 61.5369, 9.9539 122 / 1
Baksidevegen 563 2647 SØR-FRON 61.5365, 9.9537 122 / 1
Baksidevegen 580 2647 SØR-FRON 61.5365, 9.9504 123 / 11
Baksidevegen 630 2647 SØR-FRON 61.5383, 9.9394 123 / 1
Baksidevegen 660 2647 SØR-FRON 61.5383, 9.9387 123 / 1
Baksidevegen 710 2647 SØR-FRON 61.5402, 9.9284 123 / 13
Baksidevegen 720 2647 SØR-FRON 61.5414, 9.9224 124 / 4
Baksidevegen 722 2647 SØR-FRON 61.5411, 9.9242 124 / 2
Baksidevegen 763 2647 SØR-FRON 61.5426, 9.9214 124 / 1
Baksidevegen 765 2647 SØR-FRON 61.5428, 9.9214 124 / 1
Baksidevegen 776 2647 SØR-FRON 61.5437, 9.9177 124 / 3
Baksidevegen 791 2647 SØR-FRON 61.5451, 9.9164 125 / 1
Baksidevegen 793 2647 SØR-FRON 61.5455, 9.9156 125 / 1
Baksidevegen 795 2647 SØR-FRON 61.5456, 9.9152 125 / 1
Baksidevegen 849 2647 SØR-FRON 61.5496, 9.9164 125 / 1
Baksidevegen 871 2647 SØR-FRON 61.5543, 9.9178 64 / 20
Baksidevegen 873 2647 SØR-FRON 61.5567, 9.9212 64 / 2
Baksidevegen 874 2647 SØR-FRON 61.5500, 9.9102 125 / 3
Baksidevegen 875 2647 SØR-FRON 61.5573, 9.9215 64 / 11
Baksidevegen 877 2647 SØR-FRON 61.5575, 9.9214 64 / 11
Baksidevegen 879 2647 SØR-FRON 61.5593, 9.9217 126 / 1
Baksidevegen 940 2647 SØR-FRON 61.5520, 9.9019 127 / 1
Baksidevegen 942 2647 SØR-FRON 61.5524, 9.9013 127 / 1
Baksidevegen 944 2647 SØR-FRON 61.5525, 9.9007 127 / 1
Baksidevegen 1057 2647 SØR-FRON 61.5603, 9.8896 46 / 9
Baksidevegen 1071 2647 SØR-FRON 61.5607, 9.8866 46 / 10
Baksidevegen 1073 2647 SØR-FRON 61.5608, 9.8865 46 / 10
Baksidevegen 1075 2647 SØR-FRON 61.5612, 9.8866 46 / 25
Baksidevegen 1077 2647 SØR-FRON 61.5613, 9.8850 134 / 3
Baksidevegen 1080 2647 SØR-FRON 61.5609, 9.8845 46 / 11
Baksidevegen 1082 2647 SØR-FRON 61.5606, 9.8839 46 / 20
Baksidevegen 1083 2647 SØR-FRON 61.5622, 9.8856 134 / 1
Baksidevegen 1084 2647 SØR-FRON 61.5599, 9.8846 46 / 2
Baksidevegen 1085 2647 SØR-FRON 61.5624, 9.8855 134 / 1
Baksidevegen 1086 2647 SØR-FRON 61.5589, 9.8827 44 / 14
Baksidevegen 1087 2647 SØR-FRON 61.5617, 9.8847 134 / 2
Baksidevegen 1088A 2647 SØR-FRON 61.5593, 9.8822 48 / 18
Baksidevegen 1088B 2647 SØR-FRON 61.5593, 9.8822 48 / 18
Baksidevegen 1088C 2647 SØR-FRON 61.5594, 9.8829 48 / 18
Baksidevegen 1089 2647 SØR-FRON 61.5620, 9.8840 127 / 3
Baksidevegen 1090 2647 SØR-FRON 61.5590, 9.8814 48 / 23
Baksidevegen 1091 2647 SØR-FRON 61.5619, 9.8838 127 / 3
Baksidevegen 1092 2647 SØR-FRON 61.5595, 9.8796 48 / 12
Baksidevegen 1094 2647 SØR-FRON 61.5607, 9.8810 48 / 5
Baksidevegen 1109 2647 SØR-FRON 61.5618, 9.8794 48 / 19
Baksidevegen 1111 2647 SØR-FRON 61.5620, 9.8788 135 / 1
Baksidevegen 1113 2647 SØR-FRON 61.5621, 9.8785 135 / 1
Baksidevegen 1122 2647 SØR-FRON 61.5607, 9.8774 136 / 6
Baksidevegen 1124 2647 SØR-FRON 61.5592, 9.8730 136 / 30
Baksidevegen 1142 2647 SØR-FRON 61.5622, 9.8713 136 / 1
Baksidevegen 1144 2647 SØR-FRON 61.5623, 9.8719 136 / 1
Baksidevegen 1160 2647 SØR-FRON 61.5622, 9.8704 47 / 5
Baksidevegen 1161 2647 SØR-FRON 61.5628, 9.8696 47 / 10
Baksidevegen 1162 2647 SØR-FRON 61.5618, 9.8689 47 / 42
Baksidevegen 1167 2647 SØR-FRON 61.5628, 9.8663 47 / 14
Baksidevegen 1193 2647 SØR-FRON 61.5628, 9.8639 47 / 23
Baksidevegen 1196 2647 SØR-FRON 61.5624, 9.8626 141 / 24
Baksidevegen 1215 2647 SØR-FRON 61.5626, 9.8596 141 / 16
Baksidevegen 1248 2647 SØR-FRON 61.5633, 9.8522 141 / 1
Baksidevegen 1250 2647 SØR-FRON 61.5631, 9.8518 141 / 1
Baksidevegen 1352 2647 SØR-FRON 61.5683, 9.8358 142 / 18
Baksidevegen 1354 2647 SØR-FRON 61.5682, 9.8357 142 / 18
Baksidevegen 1355 2647 SØR-FRON 61.5693, 9.8358 148 / 1
Baksidevegen 1356 2647 SØR-FRON 61.5682, 9.8358 142 / 18
Baksidevegen 1357 2647 SØR-FRON 61.5692, 9.8354 148 / 1
Baksidevegen 1364 2647 SØR-FRON 61.5684, 9.8342 149 / 1
Baksidevegen 1366 2647 SØR-FRON 61.5685, 9.8337 149 / 11
Baksidevegen 1386 2647 SØR-FRON 61.5692, 9.8300 150 / 8
Baksidevegen 1393 2647 SØR-FRON 61.5700, 9.8302 151 / 11
Baksidevegen 1395 2647 SØR-FRON 61.5701, 9.8293 151 / 18
Baksidevegen 1409 2647 SØR-FRON 61.5710, 9.8270 151 / 1
Baksidevegen 1411 2647 SØR-FRON 61.5709, 9.8265 151 / 1
Baksidevegen 1432 2647 SØR-FRON 61.5690, 9.8284 150 / 1
Baksidevegen 1434 2647 SØR-FRON 61.5689, 9.8285 150 / 1
Baksidevegen 1436 2647 SØR-FRON 61.5685, 9.8268 150 / 10
Baksidevegen 1438 2647 SØR-FRON 61.5685, 9.8260 150 / 12
Baksidevegen 1442 2647 SØR-FRON 61.5710, 9.8204 156 / 20
Baksidevegen 1444 2647 SØR-FRON 61.5696, 9.8201 156 / 22
Baksidevegen 1446 2647 SØR-FRON 61.5702, 9.8168 151 / 7
Baksidevegen 1448 2647 SØR-FRON 61.5707, 9.8189 151 / 14
Baksidevegen 1450 2647 SØR-FRON 61.5714, 9.8180 151 / 23
Baksidevegen 1453 2647 SØR-FRON 61.5719, 9.8186 148 / 32
Baksidevegen 1458 2647 SØR-FRON 61.5711, 9.8142 144 / 5
Baksidevegen 1460 2647 SØR-FRON 61.5709, 9.8140 144 / 5
Baksidevegen 1467 2647 SØR-FRON 61.5720, 9.8171 146 / 20
Baksidevegen 1471 2647 SØR-FRON 61.5734, 9.8174 146 / 21
Baksidevegen 1472 2647 SØR-FRON 61.5718, 9.8127 151 / 5
Baksidevegen 1503 2647 SØR-FRON 61.5727, 9.8101 151 / 2
Baksidevegen 1524 2647 SØR-FRON 61.5723, 9.8060 51 / 101
Baksidevegen 1526 2647 SØR-FRON 61.5721, 9.8068 142 / 28
Baksidevegen 1529 2647 SØR-FRON 61.5729, 9.8068 51 / 55
Baksidevegen 1530 2640 VINSTRA 61.5721, 9.8054 145 / 27
Baksidevegen 1532 2640 VINSTRA 61.5723, 9.8045 145 / 23
Baksidevegen 1535 2647 SØR-FRON 61.5728, 9.8061 51 / 22

Baksidevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 6 norske kommunar som heiter Baksidevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Baksidevegen 21‑691 2580, 2584
Baksidevegen  2630
Baksidevegen 9‑1591 2640, 2642
Baksidevegen 54‑1535 2640, 2647
Baksidevegen 1‑549 2682
Baksidevegen 1‑403 6460

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.