Blakkens vei i Oslo

Blakkens vei er ein veg i Oslo kommune.

Det er 125 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 126.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

1281 OSLO

Adresser i Blakkens vei

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Blakkens vei 1 1281 OSLO 59.8419, 10.8304 178 / 119
Blakkens vei 2 1281 OSLO 59.8415, 10.8313 178 / 142
Blakkens vei 3 1281 OSLO 59.8420, 10.8303 178 / 119
Blakkens vei 4 1281 OSLO 59.8414, 10.8313 178 / 143
Blakkens vei 5 1281 OSLO 59.8421, 10.8305 178 / 99
Blakkens vei 6 1281 OSLO 59.8413, 10.8313 178 / 144
Blakkens vei 7 1281 OSLO 59.8422, 10.8306 178 / 98
Blakkens vei 8 1281 OSLO 59.8414, 10.8308 178 / 123
Blakkens vei 9 1281 OSLO 59.8423, 10.8307 178 / 97
Blakkens vei 10 1281 OSLO 59.8413, 10.8308 178 / 124
Blakkens vei 11 1281 OSLO 59.8424, 10.8307 178 / 96
Blakkens vei 12 1281 OSLO 59.8413, 10.8309 178 / 125
Blakkens vei 13 1281 OSLO 59.8425, 10.8306 178 / 95
Blakkens vei 14 1281 OSLO 59.8412, 10.8309 178 / 126
Blakkens vei 15 1281 OSLO 59.8425, 10.8306 178 / 94
Blakkens vei 16 1281 OSLO 59.8412, 10.8309 178 / 127
Blakkens vei 17 1281 OSLO 59.8426, 10.8300 178 / 109
Blakkens vei 18 1281 OSLO 59.8411, 10.8309 178 / 128
Blakkens vei 19 1281 OSLO 59.8426, 10.8300 178 / 108
Blakkens vei 20 1281 OSLO 59.8411, 10.8309 178 / 129
Blakkens vei 21 1281 OSLO 59.8427, 10.8300 178 / 107
Blakkens vei 22 1281 OSLO 59.8411, 10.8310 178 / 130
Blakkens vei 23 1281 OSLO 59.8427, 10.8300 178 / 106
Blakkens vei 24 1281 OSLO 59.8411, 10.8314 178 / 145
Blakkens vei 25 1281 OSLO 59.8427, 10.8300 178 / 105
Blakkens vei 26 1281 OSLO 59.8411, 10.8314 178 / 146
Blakkens vei 27 1281 OSLO 59.8428, 10.8300 178 / 104
Blakkens vei 28 1281 OSLO 59.8410, 10.8314 178 / 147
Blakkens vei 29 1281 OSLO 59.8424, 10.8301 178 / 115
Blakkens vei 30 1281 OSLO 59.8409, 10.8314 178 / 148
Blakkens vei 31 1281 OSLO 59.8424, 10.8300 178 / 114
Blakkens vei 32 1281 OSLO 59.8410, 10.8310 178 / 131
Blakkens vei 33 1281 OSLO 59.8424, 10.8300 178 / 113
Blakkens vei 34 1281 OSLO 59.8409, 10.8310 178 / 132
Blakkens vei 35 1281 OSLO 59.8424, 10.8299 178 / 112
Blakkens vei 36 1281 OSLO 59.8409, 10.8310 178 / 133
Blakkens vei 37 1281 OSLO 59.8424, 10.8298 178 / 111
Blakkens vei 38 1281 OSLO 59.8409, 10.8310 178 / 134
Blakkens vei 39 1281 OSLO 59.8424, 10.8297 178 / 110
Blakkens vei 40 1281 OSLO 59.8408, 10.8311 178 / 135
Blakkens vei 41 1281 OSLO 59.8426, 10.8296 178 / 103
Blakkens vei 42 1281 OSLO 59.8408, 10.8311 178 / 136
Blakkens vei 43 1281 OSLO 59.8427, 10.8296 178 / 102
Blakkens vei 44 1281 OSLO 59.8408, 10.8314 178 / 149
Blakkens vei 45 1281 OSLO 59.8428, 10.8295 178 / 101
Blakkens vei 46 1281 OSLO 59.8407, 10.8314 178 / 150
Blakkens vei 47 1281 OSLO 59.8429, 10.8294 178 / 100
Blakkens vei 48 1281 OSLO 59.8406, 10.8314 178 / 151
Blakkens vei 49 1281 OSLO 59.8422, 10.8298 178 / 119
Blakkens vei 50 1281 OSLO 59.8407, 10.8309 178 / 137
Blakkens vei 51 1281 OSLO 59.8423, 10.8295 178 / 119
Blakkens vei 52 1281 OSLO 59.8406, 10.8308 178 / 138
Blakkens vei 53 1281 OSLO 59.8424, 10.8292 178 / 119
Blakkens vei 54 1281 OSLO 59.8405, 10.8307 178 / 139
Blakkens vei 55 1281 OSLO 59.8425, 10.8292 178 / 119
Blakkens vei 56 1281 OSLO 59.8405, 10.8307 178 / 140
Blakkens vei 57 1281 OSLO 59.8426, 10.8291 178 / 119
Blakkens vei 58 1281 OSLO 59.8405, 10.8306 178 / 141
Blakkens vei 59 1281 OSLO 59.8426, 10.8291 178 / 119
Blakkens vei 60 1281 OSLO 59.8406, 10.8313 178 / 152
Blakkens vei 61 1281 OSLO 59.8424, 10.8291 178 / 119
Blakkens vei 62 1281 OSLO 59.8405, 10.8312 178 / 153
Blakkens vei 63 1281 OSLO 59.8425, 10.8291 178 / 119
Blakkens vei 64 1281 OSLO 59.8405, 10.8312 178 / 154
Blakkens vei 65 1281 OSLO 59.8425, 10.8290 178 / 119
Blakkens vei 66 1281 OSLO 59.8402, 10.8313 178 / 155
Blakkens vei 67 1281 OSLO 59.8426, 10.8289 178 / 119
Blakkens vei 68 1281 OSLO 59.8402, 10.8315 178 / 156
Blakkens vei 69 1281 OSLO 59.8427, 10.8290 178 / 119
Blakkens vei 70 1281 OSLO 59.8401, 10.8316 178 / 157
Blakkens vei 71 1281 OSLO 59.8428, 10.8290 178 / 119
Blakkens vei 72 1281 OSLO 59.8399, 10.8313 178 / 160
Blakkens vei 73 1281 OSLO 59.8428, 10.8289 178 / 119
Blakkens vei 74 1281 OSLO 59.8400, 10.8311 178 / 159
Blakkens vei 75 1281 OSLO 59.8429, 10.8289 178 / 119
Blakkens vei 76 1281 OSLO 59.8400, 10.8310 178 / 158
Blakkens vei 77 1281 OSLO 59.8427, 10.8289 178 / 119
Blakkens vei 78 1281 OSLO 59.8402, 10.8309 178 / 161
Blakkens vei 79 1281 OSLO 59.8428, 10.8288 178 / 119
Blakkens vei 80 1281 OSLO 59.8402, 10.8308 178 / 161
Blakkens vei 81 1281 OSLO 59.8428, 10.8288 178 / 119
Blakkens vei 82 1281 OSLO 59.8402, 10.8307 178 / 161
Blakkens vei 83 1281 OSLO 59.8429, 10.8287 178 / 119
Blakkens vei 84 1281 OSLO 59.8401, 10.8309 178 / 161
Blakkens vei 85 1281 OSLO 59.8430, 10.8293 178 / 80
Blakkens vei 86 1281 OSLO 59.8401, 10.8308 178 / 161
Blakkens vei 87 1281 OSLO 59.8431, 10.8292 178 / 79
Blakkens vei 88 1281 OSLO 59.8401, 10.8306 178 / 161
Blakkens vei 89 1281 OSLO 59.8431, 10.8291 178 / 78
Blakkens vei 90 1281 OSLO 59.8403, 10.8304 178 / 161
Blakkens vei 91 1281 OSLO 59.8432, 10.8290 178 / 77
Blakkens vei 92 1281 OSLO 59.8403, 10.8303 178 / 161
Blakkens vei 93 1281 OSLO 59.8428, 10.8280 178 / 121
Blakkens vei 94 1281 OSLO 59.8404, 10.8301 178 / 161
Blakkens vei 95 1281 OSLO 59.8427, 10.8279 178 / 121
Blakkens vei 96 1281 OSLO 59.8406, 10.8299 178 / 161
Blakkens vei 97 1281 OSLO 59.8426, 10.8280 178 / 121
Blakkens vei 98 1281 OSLO 59.8407, 10.8298 178 / 161
Blakkens vei 99 1281 OSLO 59.8424, 10.8280 178 / 121
Blakkens vei 100 1281 OSLO 59.8408, 10.8297 178 / 161
Blakkens vei 101 1281 OSLO 59.8423, 10.8281 178 / 121
Blakkens vei 102 1281 OSLO 59.8410, 10.8296 178 / 161
Blakkens vei 103 1281 OSLO 59.8422, 10.8282 178 / 121
Blakkens vei 104 1281 OSLO 59.8411, 10.8294 178 / 161
Blakkens vei 105 1281 OSLO 59.8422, 10.8288 178 / 116
Blakkens vei 106 1281 OSLO 59.8412, 10.8294 178 / 161
Blakkens vei 107 1281 OSLO 59.8422, 10.8289 178 / 117
Blakkens vei 108 1281 OSLO 59.8412, 10.8299 178 / 161
Blakkens vei 109 1281 OSLO 59.8422, 10.8291 178 / 118
Blakkens vei 110 1281 OSLO 59.8412, 10.8300 178 / 161
Blakkens vei 111 1281 OSLO 59.8421, 10.8283 178 / 121
Blakkens vei 112 1281 OSLO 59.8412, 10.8301 178 / 161
Blakkens vei 113 1281 OSLO 59.8420, 10.8284 178 / 121
Blakkens vei 114 1281 OSLO 59.8412, 10.8302 178 / 161
Blakkens vei 115 1281 OSLO 59.8419, 10.8286 178 / 121
Blakkens vei 116 1281 OSLO 59.8412, 10.8303 178 / 161
Blakkens vei 117 1281 OSLO 59.8417, 10.8287 178 / 121
Blakkens vei 118 1281 OSLO 59.8411, 10.8298 178 / 161
Blakkens vei 119 1281 OSLO 59.8416, 10.8289 178 / 121
Blakkens vei 120 1281 OSLO 59.8412, 10.8300 178 / 161
Blakkens vei 121 1281 OSLO 59.8415, 10.8290 178 / 121
Blakkens vei 122 1281 OSLO 59.8412, 10.8301 178 / 161
Blakkens vei 123 1281 OSLO 59.8417, 10.8298 178 / 164
Blakkens vei 124 1281 OSLO 59.8412, 10.8302 178 / 161
Blakkens vei 126 1281 OSLO 59.8412, 10.8303 178 / 161

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.