Bodøveien i Bodø

Bodøveien er ein veg i Bodø kommune.

Det er 212 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 32 til 3133.

Adressene i Bodøveien høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Bodøveien 32, 1596, 1843, 1895, 1897, 1941, 1955, 1957, 1986, 1988, 1994, 2011, 2016, 2055, 2057, 2071, 2085, 2101, 2126, 2131, 2133, 2136, 2151, 2153, 2159, 2161, 2231, 2266, 2268, 2270, 2296, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313-2314, 2317, 2319, 2321, 2325, 2327, 2329, 2333, 2335, 2337, 2341, 2343, 2345, 2349, 2353, 2355, 2359, 2361, 2367, 2371, 2375, 2379, 2398-2399, 2426, 2430, 2468, 2471-2472, 2482, 2486, 2504, 2510, 2512, 2516, 2527, 2531-2532, 2536, 2540-2541, 2545-2546, 2549, 2553, 2557, 2561, 2601, 2605, 2647, 2651, 2655, 2657, 2659, 2661, 2663, 2665, 2669, 2671, 2673, 2676-2677, 2681, 2685, 2687, 2691, 2699, 2701, 2705, 2707, 2717, 2723, 2733, 2760, 2764, 2766, 2773, 2780, 2784, 2786, 2790, 2794, 2798, 2804, 2806, 2862, 2866, 2888, 2892, 2894, 2898, 2909-2910, 2914, 2927, 2930-2931, 2934-2935, 2944, 2950, 2954, 2960, 2964, 2977, 2981, 2994, 3001, 3004, 3017, 3021, 3025, 3029, 3033, 3035, 3037, 3041, 3043, 3045-3046, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3061, 3065, 3069, 3071, 3073, 3075, 3079, 3081, 3083, 3085, 3089, 3091, 3095, 3097, 3099, 3103, 3105, 3109, 3111, 3113, 3119, 3121, 3125-3127, 3130-3131, 31338050 TVERLANDET
Bodøveien 628, 630, 674, 6808019 BODØ
Bodøveien 811, 8318020 BODØ
Bodøveien 966, 1051, 1053, 1055, 1102, 1104, 1117, 1187, 1189, 1221, 1223, 1229, 1231, 1315, 1345, 1392, 13948030 BODØ

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Bodøveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bodøveien 32 8050 TVERLANDET 67.2958, 14.9781 114 / 230
Bodøveien 628 8019 BODØ 67.2791, 14.5394 41 / 1422
Bodøveien 630 8019 BODØ 67.2800, 14.5392 41 / 1439
Bodøveien 674 8019 BODØ 67.2810, 14.5452 41 / 1312
Bodøveien 680 8019 BODØ 67.2799, 14.5458 41 / 1513
Bodøveien 811 8020 BODØ 67.2862, 14.5772 43 / 10
Bodøveien 831 8020 BODØ 67.2868, 14.5817 43 / 57
Bodøveien 966 8030 BODØ 67.2902, 14.6115 55 / 21
Bodøveien 1051 8030 BODØ 67.2914, 14.6302 57 / 11
Bodøveien 1053 8030 BODØ 67.2916, 14.6312 57 / 5
Bodøveien 1055 8030 BODØ 67.2917, 14.6320 58 / 115
Bodøveien 1102 8030 BODØ 67.2919, 14.6416 58 / 13
Bodøveien 1104 8030 BODØ 67.2920, 14.6426 58 / 31
Bodøveien 1117 8030 BODØ 67.2931, 14.6433 58 / 65
Bodøveien 1187 8030 BODØ 67.2946, 14.6607 59 / 5
Bodøveien 1189 8030 BODØ 67.2948, 14.6624 59 / 14
Bodøveien 1221 8030 BODØ 67.2950, 14.6675 59 / 15
Bodøveien 1223 8030 BODØ 67.2950, 14.6687 59 / 20
Bodøveien 1229 8030 BODØ 67.2952, 14.6719 59 / 12
Bodøveien 1231 8030 BODØ 67.2954, 14.6732 59 / 30
Bodøveien 1315 8030 BODØ 67.2994, 14.6881 60 / 14
Bodøveien 1345 8030 BODØ 67.3038, 14.6979 60 / 35
Bodøveien 1392 8030 BODØ 67.3027, 14.7040 61 / 9
Bodøveien 1394 8030 BODØ 67.3028, 14.7073 61 / 12
Bodøveien 1596 8050 TVERLANDET 67.2995, 14.7387 70 / 135
Bodøveien 1843 8050 TVERLANDET 67.2987, 14.7929 70 / 203
Bodøveien 1895 8050 TVERLANDET 67.2986, 14.8037 115 / 67
Bodøveien 1897 8050 TVERLANDET 67.2986, 14.8044 115 / 67
Bodøveien 1941 8050 TVERLANDET 67.2969, 14.8153 115 / 10
Bodøveien 1955 8050 TVERLANDET 67.2962, 14.8151 115 / 71
Bodøveien 1957 8050 TVERLANDET 67.2962, 14.8154 115 / 72
Bodøveien 1986 8050 TVERLANDET 67.2944, 14.8185 115 / 77
Bodøveien 1988 8050 TVERLANDET 67.2942, 14.8192 115 / 10
Bodøveien 1994 8050 TVERLANDET 67.2930, 14.8191 115 / 108
Bodøveien 2011 8050 TVERLANDET 67.2939, 14.8263 115 / 26
Bodøveien 2016 8050 TVERLANDET 67.2930, 14.8263 115 / 2
Bodøveien 2055 8050 TVERLANDET 67.2950, 14.8339 115 / 11
Bodøveien 2057 8050 TVERLANDET 67.2950, 14.8333 115 / 11
Bodøveien 2071 8050 TVERLANDET 67.2956, 14.8365 115 / 13
Bodøveien 2085 8050 TVERLANDET 67.2963, 14.8409 115 / 6
Bodøveien 2101 8050 TVERLANDET 67.2969, 14.8437 115 / 5
Bodøveien 2126 8050 TVERLANDET 67.2969, 14.8500 115 / 7
Bodøveien 2131 8050 TVERLANDET 67.2978, 14.8498 115 / 12
Bodøveien 2133 8050 TVERLANDET 67.2977, 14.8510 115 / 73
Bodøveien 2136 8050 TVERLANDET 67.2969, 14.8519 115 / 1
Bodøveien 2151 8050 TVERLANDET 67.2982, 14.8553 115 / 39
Bodøveien 2153 8050 TVERLANDET 67.2986, 14.8556 115 / 29
Bodøveien 2159 8050 TVERLANDET 67.2998, 14.8547 115 / 37
Bodøveien 2161 8050 TVERLANDET 67.2999, 14.8563 115 / 75
Bodøveien 2231 8050 TVERLANDET 67.2991, 14.8713 115 / 50
Bodøveien 2266 8050 TVERLANDET 67.2977, 14.8827 115 / 28
Bodøveien 2268 8050 TVERLANDET 67.2977, 14.8834 115 / 31
Bodøveien 2270 8050 TVERLANDET 67.2978, 14.8823 115 / 47
Bodøveien 2296 8050 TVERLANDET 67.2978, 14.8884 115 / 32
Bodøveien 2305 8050 TVERLANDET 67.2983, 14.8905 115 / 43
Bodøveien 2307 8050 TVERLANDET 67.2983, 14.8917 115 / 42
Bodøveien 2309 8050 TVERLANDET 67.2986, 14.8921 115 / 44
Bodøveien 2311 8050 TVERLANDET 67.2997, 14.8919 115 / 61
Bodøveien 2313 8050 TVERLANDET 67.3004, 14.8925 115 / 41
Bodøveien 2314 8050 TVERLANDET 67.2973, 14.8892 115 / 30
Bodøveien 2317 8050 TVERLANDET 67.2986, 14.8930 115 / 64
Bodøveien 2319 8050 TVERLANDET 67.2990, 14.8931 115 / 62
Bodøveien 2321 8050 TVERLANDET 67.2994, 14.8928 115 / 40
Bodøveien 2325 8050 TVERLANDET 67.2986, 14.8942 114 / 33
Bodøveien 2327 8050 TVERLANDET 67.2991, 14.8946 114 / 87
Bodøveien 2329 8050 TVERLANDET 67.2996, 14.8943 114 / 176
Bodøveien 2333 8050 TVERLANDET 67.2981, 14.8962 114 / 163
Bodøveien 2335 8050 TVERLANDET 67.2987, 14.8961 114 / 268
Bodøveien 2337 8050 TVERLANDET 67.3004, 14.8969 114 / 14
Bodøveien 2341 8050 TVERLANDET 67.2978, 14.8982 114 / 14
Bodøveien 2343 8050 TVERLANDET 67.2977, 14.8987 114 / 2
Bodøveien 2345 8050 TVERLANDET 67.2979, 14.8992 114 / 2
Bodøveien 2349 8050 TVERLANDET 67.2979, 14.9001 114 / 2
Bodøveien 2353 8050 TVERLANDET 67.2972, 14.9006 114 / 283
Bodøveien 2355 8050 TVERLANDET 67.2975, 14.9024 114 / 228
Bodøveien 2359 8050 TVERLANDET 67.2968, 14.9015 114 / 209
Bodøveien 2361 8050 TVERLANDET 67.2971, 14.9036 114 / 315
Bodøveien 2367 8050 TVERLANDET 67.2963, 14.9028 114 / 55
Bodøveien 2371 8050 TVERLANDET 67.2961, 14.9036 114 / 2
Bodøveien 2375 8050 TVERLANDET 67.2963, 14.9057 114 / 181
Bodøveien 2379 8050 TVERLANDET 67.2953, 14.9057 114 / 2
Bodøveien 2398 8050 TVERLANDET 67.2942, 14.9061 114 / 272
Bodøveien 2399 8050 TVERLANDET 67.2945, 14.9098 114 / 2
Bodøveien 2426 8050 TVERLANDET 67.2930, 14.9092 114 / 134
Bodøveien 2430 8050 TVERLANDET 67.2927, 14.9116 114 / 168
Bodøveien 2468 8050 TVERLANDET 67.2919, 14.9233 114 / 165
Bodøveien 2471 8050 TVERLANDET 67.2929, 14.9243 114 / 156
Bodøveien 2472 8050 TVERLANDET 67.2918, 14.9247 114 / 158
Bodøveien 2482 8050 TVERLANDET 67.2921, 14.9260 114 / 293
Bodøveien 2486 8050 TVERLANDET 67.2923, 14.9269 114 / 14
Bodøveien 2504 8050 TVERLANDET 67.2920, 14.9321 114 / 304
Bodøveien 2510 8050 TVERLANDET 67.2923, 14.9334 114 / 210
Bodøveien 2512 8050 TVERLANDET 67.2925, 14.9340 114 / 54
Bodøveien 2516 8050 TVERLANDET 67.2926, 14.9353 114 / 49
Bodøveien 2527 8050 TVERLANDET 67.2936, 14.9346 114 / 144
Bodøveien 2531 8050 TVERLANDET 67.2941, 14.9364 114 / 121
Bodøveien 2532 8050 TVERLANDET 67.2924, 14.9394 114 / 69
Bodøveien 2536 8050 TVERLANDET 67.2925, 14.9405 114 / 291
Bodøveien 2540 8050 TVERLANDET 67.2932, 14.9389 114 / 6
Bodøveien 2541 8050 TVERLANDET 67.2940, 14.9383 114 / 139
Bodøveien 2545 8050 TVERLANDET 67.2944, 14.9386 114 / 145
Bodøveien 2546 8050 TVERLANDET 67.2939, 14.9432 114 / 66
Bodøveien 2549 8050 TVERLANDET 67.2942, 14.9412 114 / 118
Bodøveien 2553 8050 TVERLANDET 67.2949, 14.9424 114 / 153
Bodøveien 2557 8050 TVERLANDET 67.2944, 14.9419 114 / 107
Bodøveien 2561 8050 TVERLANDET 67.2948, 14.9453 114 / 172
Bodøveien 2601 8050 TVERLANDET 67.2953, 14.9536 114 / 70
Bodøveien 2605 8050 TVERLANDET 67.2955, 14.9547 114 / 62
Bodøveien 2647 8050 TVERLANDET 67.2958, 14.9635 114 / 255
Bodøveien 2651 8050 TVERLANDET 67.2961, 14.9659 114 / 180
Bodøveien 2655 8050 TVERLANDET 67.2962, 14.9684 114 / 90
Bodøveien 2657 8050 TVERLANDET 67.2963, 14.9671 114 / 205
Bodøveien 2659 8050 TVERLANDET 67.2965, 14.9676 114 / 312
Bodøveien 2661 8050 TVERLANDET 67.2968, 14.9698 114 / 91
Bodøveien 2663 8050 TVERLANDET 67.2969, 14.9682 114 / 214
Bodøveien 2665 8050 TVERLANDET 67.2971, 14.9665 114 / 264
Bodøveien 2669 8050 TVERLANDET 67.2970, 14.9704 114 / 242
Bodøveien 2671 8050 TVERLANDET 67.2974, 14.9687 114 / 292
Bodøveien 2673 8050 TVERLANDET 67.2981, 14.9672 114 / 223
Bodøveien 2676 8050 TVERLANDET 67.2968, 14.9730 114 / 27
Bodøveien 2677 8050 TVERLANDET 67.2975, 14.9706 114 / 226
Bodøveien 2681 8050 TVERLANDET 67.2979, 14.9716 114 / 258
Bodøveien 2685 8050 TVERLANDET 67.2985, 14.9683 114 / 289
Bodøveien 2687 8050 TVERLANDET 67.2990, 14.9657 114 / 287
Bodøveien 2691 8050 TVERLANDET 67.2984, 14.9709 114 / 150
Bodøveien 2699 8050 TVERLANDET 67.2985, 14.9730 114 / 262
Bodøveien 2701 8050 TVERLANDET 67.2989, 14.9721 114 / 141
Bodøveien 2705 8050 TVERLANDET 67.2994, 14.9702 114 / 207
Bodøveien 2707 8050 TVERLANDET 67.2997, 14.9691 114 / 222
Bodøveien 2717 8050 TVERLANDET 67.3005, 14.9678 114 / 217
Bodøveien 2723 8050 TVERLANDET 67.3005, 14.9701 114 / 178
Bodøveien 2733 8050 TVERLANDET 67.3005, 14.9764 114 / 280
Bodøveien 2760 8050 TVERLANDET 67.3021, 14.9819 114 / 329
Bodøveien 2764 8050 TVERLANDET 67.3020, 14.9830 114 / 329
Bodøveien 2766 8050 TVERLANDET 67.3026, 14.9827 114 / 72
Bodøveien 2773 8050 TVERLANDET 67.3041, 14.9828 114 / 21
Bodøveien 2780 8050 TVERLANDET 67.3036, 14.9851 114 / 227
Bodøveien 2784 8050 TVERLANDET 67.3034, 14.9887 114 / 174
Bodøveien 2786 8050 TVERLANDET 67.3037, 14.9882 114 / 159
Bodøveien 2790 8050 TVERLANDET 67.3042, 14.9884 114 / 206
Bodøveien 2794 8050 TVERLANDET 67.3047, 14.9891 114 / 86
Bodøveien 2798 8050 TVERLANDET 67.3051, 14.9886 114 / 160
Bodøveien 2804 8050 TVERLANDET 67.3050, 14.9902 114 / 114
Bodøveien 2806 8050 TVERLANDET 67.3052, 14.9911 114 / 278
Bodøveien 2862 8050 TVERLANDET 67.3085, 15.0016 114 / 277
Bodøveien 2866 8050 TVERLANDET 67.3089, 15.0014 114 / 279
Bodøveien 2888 8050 TVERLANDET 67.3100, 15.0045 114 / 37
Bodøveien 2892 8050 TVERLANDET 67.3104, 15.0053 114 / 308
Bodøveien 2894 8050 TVERLANDET 67.3107, 15.0060 114 / 136
Bodøveien 2898 8050 TVERLANDET 67.3104, 15.0077 114 / 25
Bodøveien 2909 8050 TVERLANDET 67.3132, 15.0048 114 / 149
Bodøveien 2910 8050 TVERLANDET 67.3113, 15.0073 114 / 169
Bodøveien 2914 8050 TVERLANDET 67.3115, 15.0097 114 / 26
Bodøveien 2927 8050 TVERLANDET 67.3130, 15.0069 114 / 140
Bodøveien 2930 8050 TVERLANDET 67.3124, 15.0124 114 / 99
Bodøveien 2931 8050 TVERLANDET 67.3134, 15.0074 114 / 166
Bodøveien 2934 8050 TVERLANDET 67.3124, 15.0138 114 / 285
Bodøveien 2935 8050 TVERLANDET 67.3139, 15.0087 114 / 161
Bodøveien 2944 8050 TVERLANDET 67.3129, 15.0148 114 / 28
Bodøveien 2950 8050 TVERLANDET 67.3131, 15.0154 114 / 270
Bodøveien 2954 8050 TVERLANDET 67.3120, 15.0187 114 / 53
Bodøveien 2960 8050 TVERLANDET 67.3134, 15.0164 114 / 162
Bodøveien 2964 8050 TVERLANDET 67.3140, 15.0165 114 / 52
Bodøveien 2977 8050 TVERLANDET 67.3156, 15.0166 114 / 59
Bodøveien 2981 8050 TVERLANDET 67.3163, 15.0187 114 / 1
Bodøveien 2994 8050 TVERLANDET 67.3155, 15.0229 114 / 131
Bodøveien 3001 8050 TVERLANDET 67.3177, 15.0209 114 / 41
Bodøveien 3004 8050 TVERLANDET 67.3166, 15.0250 114 / 299
Bodøveien 3017 8050 TVERLANDET 67.3182, 15.0237 114 / 32
Bodøveien 3021 8050 TVERLANDET 67.3184, 15.0246 114 / 42
Bodøveien 3025 8050 TVERLANDET 67.3189, 15.0250 114 / 251
Bodøveien 3029 8050 TVERLANDET 67.3192, 15.0238 114 / 17
Bodøveien 3033 8050 TVERLANDET 67.3193, 15.0254 114 / 246
Bodøveien 3035 8050 TVERLANDET 67.3198, 15.0253 114 / 51
Bodøveien 3037 8050 TVERLANDET 67.3205, 15.0241 114 / 286
Bodøveien 3041 8050 TVERLANDET 67.3204, 15.0277 114 / 35
Bodøveien 3043 8050 TVERLANDET 67.3206, 15.0265 114 / 36
Bodøveien 3045 8050 TVERLANDET 67.3211, 15.0256 114 / 157
Bodøveien 3046 8050 TVERLANDET 67.3195, 15.0290 114 / 94
Bodøveien 3049 8050 TVERLANDET 67.3207, 15.0287 114 / 20
Bodøveien 3051 8050 TVERLANDET 67.3208, 15.0278 114 / 78
Bodøveien 3053 8050 TVERLANDET 67.3210, 15.0276 114 / 38
Bodøveien 3055 8050 TVERLANDET 67.3215, 15.0271 114 / 167
Bodøveien 3057 8050 TVERLANDET 67.3219, 15.0259 114 / 244
Bodøveien 3061 8050 TVERLANDET 67.3211, 15.0291 114 / 43
Bodøveien 3065 8050 TVERLANDET 67.3222, 15.0270 114 / 266
Bodøveien 3069 8050 TVERLANDET 67.3213, 15.0308 114 / 50
Bodøveien 3071 8050 TVERLANDET 67.3215, 15.0297 114 / 45
Bodøveien 3073 8050 TVERLANDET 67.3220, 15.0297 114 / 243
Bodøveien 3075 8050 TVERLANDET 67.3225, 15.0281 114 / 247
Bodøveien 3079 8050 TVERLANDET 67.3215, 15.0314 114 / 39
Bodøveien 3081 8050 TVERLANDET 67.3221, 15.0315 114 / 79
Bodøveien 3083 8050 TVERLANDET 67.3231, 15.0306 114 / 143
Bodøveien 3085 8050 TVERLANDET 67.3231, 15.0311 114 / 212
Bodøveien 3089 8050 TVERLANDET 67.3217, 15.0327 114 / 56
Bodøveien 3091 8050 TVERLANDET 67.3222, 15.0325 114 / 60
Bodøveien 3095 8050 TVERLANDET 67.3220, 15.0338 114 / 57
Bodøveien 3097 8050 TVERLANDET 67.3224, 15.0336 114 / 68
Bodøveien 3099 8050 TVERLANDET 67.3226, 15.0330 114 / 77
Bodøveien 3103 8050 TVERLANDET 67.3227, 15.0357 114 / 155
Bodøveien 3105 8050 TVERLANDET 67.3226, 15.0364 114 / 154
Bodøveien 3109 8050 TVERLANDET 67.3226, 15.0384 114 / 30
Bodøveien 3111 8050 TVERLANDET 67.3232, 15.0384 114 / 213
Bodøveien 3113 8050 TVERLANDET 67.3229, 15.0394 114 / 76
Bodøveien 3119 8050 TVERLANDET 67.3227, 15.0422 114 / 103
Bodøveien 3121 8050 TVERLANDET 67.3228, 15.0435 114 / 104
Bodøveien 3125 8050 TVERLANDET 67.3227, 15.0447 114 / 61
Bodøveien 3126 8050 TVERLANDET 67.3222, 15.0451 114 / 123
Bodøveien 3127 8050 TVERLANDET 67.3226, 15.0458 114 / 80
Bodøveien 3130 8050 TVERLANDET 67.3216, 15.0478 114 / 22
Bodøveien 3131 8050 TVERLANDET 67.3226, 15.0477 114 / 8
Bodøveien 3133 8050 TVERLANDET 67.3229, 15.0489 114 / 124

Bodøveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Bodøveien:

KommuneAdresserPostnummer
Bodø Bodøveien 32‑3133 8019, 8020, 8030, 8050
Fauske Bodøveien 27‑68 8206

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.