Brøholtskogen i Røyken

Brøholtskogen er ein veg i Røyken kommune.

Det er 77 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 123.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

3430 SPIKKESTAD

Adresser i Brøholtskogen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brøholtskogen 1 3430 SPIKKESTAD 59.7300, 10.3248 80 / 195
Brøholtskogen 3 3430 SPIKKESTAD 59.7300, 10.3249 80 / 195
Brøholtskogen 5 3430 SPIKKESTAD 59.7299, 10.3248 80 / 195
Brøholtskogen 7 3430 SPIKKESTAD 59.7299, 10.3247 80 / 195
Brøholtskogen 9 3430 SPIKKESTAD 59.7301, 10.3246 80 / 195
Brøholtskogen 11 3430 SPIKKESTAD 59.7301, 10.3246 80 / 195
Brøholtskogen 12 3430 SPIKKESTAD 59.7297, 10.3251 80 / 194
Brøholtskogen 13 3430 SPIKKESTAD 59.7301, 10.3245 80 / 195
Brøholtskogen 14 3430 SPIKKESTAD 59.7296, 10.3252 80 / 194
Brøholtskogen 15 3430 SPIKKESTAD 59.7301, 10.3244 80 / 195
Brøholtskogen 16 3430 SPIKKESTAD 59.7296, 10.3251 80 / 194
Brøholtskogen 17 3430 SPIKKESTAD 59.7301, 10.3241 80 / 195
Brøholtskogen 18 3430 SPIKKESTAD 59.7296, 10.3250 80 / 194
Brøholtskogen 19 3430 SPIKKESTAD 59.7300, 10.3242 80 / 195
Brøholtskogen 20 3430 SPIKKESTAD 59.7295, 10.3248 80 / 194
Brøholtskogen 21 3430 SPIKKESTAD 59.7300, 10.3241 80 / 195
Brøholtskogen 22 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3249 80 / 194
Brøholtskogen 23 3430 SPIKKESTAD 59.7300, 10.3240 80 / 195
Brøholtskogen 24 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3248 80 / 194
Brøholtskogen 25 3430 SPIKKESTAD 59.7299, 10.3239 80 / 195
Brøholtskogen 26 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3247 80 / 194
Brøholtskogen 27 3430 SPIKKESTAD 59.7298, 10.3240 80 / 195
Brøholtskogen 29 3430 SPIKKESTAD 59.7297, 10.3239 80 / 195
Brøholtskogen 30 3430 SPIKKESTAD 59.7287, 10.3245 80 / 175
Brøholtskogen 31 3430 SPIKKESTAD 59.7298, 10.3238 80 / 195
Brøholtskogen 32 3430 SPIKKESTAD 59.7285, 10.3240 80 / 176
Brøholtskogen 33 3430 SPIKKESTAD 59.7297, 10.3236 80 / 195
Brøholtskogen 34 3430 SPIKKESTAD 59.7283, 10.3239 80 / 177
Brøholtskogen 35 3430 SPIKKESTAD 59.7297, 10.3235 80 / 195
Brøholtskogen 36 3430 SPIKKESTAD 59.7281, 10.3237 80 / 178
Brøholtskogen 37 3430 SPIKKESTAD 59.7297, 10.3234 80 / 195
Brøholtskogen 38 3430 SPIKKESTAD 59.7280, 10.3235 80 / 179
Brøholtskogen 39 3430 SPIKKESTAD 59.7297, 10.3233 80 / 195
Brøholtskogen 40 3430 SPIKKESTAD 59.7278, 10.3232 80 / 180
Brøholtskogen 41 3430 SPIKKESTAD 59.7297, 10.3230 80 / 195
Brøholtskogen 42 3430 SPIKKESTAD 59.7276, 10.3232 80 / 181
Brøholtskogen 43 3430 SPIKKESTAD 59.7296, 10.3231 80 / 195
Brøholtskogen 44 3430 SPIKKESTAD 59.7274, 10.3231 80 / 182
Brøholtskogen 45 3430 SPIKKESTAD 59.7296, 10.3231 80 / 195
Brøholtskogen 46 3430 SPIKKESTAD 59.7271, 10.3230 80 / 183
Brøholtskogen 47 3430 SPIKKESTAD 59.7295, 10.3230 80 / 195
Brøholtskogen 49 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3232 80 / 195
Brøholtskogen 51 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3232 80 / 195
Brøholtskogen 53 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3233 80 / 195
Brøholtskogen 55 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3234 80 / 195
Brøholtskogen 57 3430 SPIKKESTAD 59.7293, 10.3235 80 / 195
Brøholtskogen 59 3430 SPIKKESTAD 59.7293, 10.3236 80 / 195
Brøholtskogen 63 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3238 80 / 195
Brøholtskogen 65 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3239 80 / 195
Brøholtskogen 67 3430 SPIKKESTAD 59.7294, 10.3239 80 / 195
Brøholtskogen 69 3430 SPIKKESTAD 59.7295, 10.3238 80 / 195
Brøholtskogen 71 3430 SPIKKESTAD 59.7288, 10.3237 80 / 196
Brøholtskogen 73 3430 SPIKKESTAD 59.7288, 10.3237 80 / 196
Brøholtskogen 75 3430 SPIKKESTAD 59.7287, 10.3235 80 / 196
Brøholtskogen 77 3430 SPIKKESTAD 59.7287, 10.3235 80 / 196
Brøholtskogen 79 3430 SPIKKESTAD 59.7286, 10.3232 80 / 196
Brøholtskogen 81 3430 SPIKKESTAD 59.7286, 10.3233 80 / 196
Brøholtskogen 83 3430 SPIKKESTAD 59.7285, 10.3232 80 / 196
Brøholtskogen 85 3430 SPIKKESTAD 59.7286, 10.3231 80 / 196
Brøholtskogen 87 3430 SPIKKESTAD 59.7282, 10.3228 80 / 196
Brøholtskogen 89 3430 SPIKKESTAD 59.7281, 10.3229 80 / 196
Brøholtskogen 91 3430 SPIKKESTAD 59.7281, 10.3229 80 / 196
Brøholtskogen 93 3430 SPIKKESTAD 59.7281, 10.3227 80 / 196
Brøholtskogen 95 3430 SPIKKESTAD 59.7280, 10.3227 80 / 196
Brøholtskogen 97 3430 SPIKKESTAD 59.7279, 10.3228 80 / 196
Brøholtskogen 99 3430 SPIKKESTAD 59.7279, 10.3228 80 / 196
Brøholtskogen 101 3430 SPIKKESTAD 59.7279, 10.3226 80 / 196
Brøholtskogen 103 3430 SPIKKESTAD 59.7279, 10.3221 80 / 196
Brøholtskogen 105 3430 SPIKKESTAD 59.7279, 10.3221 80 / 196
Brøholtskogen 107 3430 SPIKKESTAD 59.7280, 10.3221 80 / 196
Brøholtskogen 109 3430 SPIKKESTAD 59.7280, 10.3221 80 / 196
Brøholtskogen 111 3430 SPIKKESTAD 59.7281, 10.3222 80 / 196
Brøholtskogen 113 3430 SPIKKESTAD 59.7281, 10.3222 80 / 196
Brøholtskogen 115 3430 SPIKKESTAD 59.7277, 10.3222 80 / 184
Brøholtskogen 119 3430 SPIKKESTAD 59.7275, 10.3221 80 / 185
Brøholtskogen 121 3430 SPIKKESTAD 59.7272, 10.3222 80 / 186
Brøholtskogen 123 3430 SPIKKESTAD 59.7270, 10.3224 80 / 187

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.