Brøttemsvegen i Klæbu

Brøttemsvegen er ein veg i Klæbu kommune.

Det er 128 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 330 til 1673.

Adressene i Brøttemsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Brøttemsvegen 330, 332, 390, 435, 444-445, 491, 493-494, 499-501, 503-504, 525, 527, 529, 538, 540, 601, 624-6267549 TANEM
Brøttemsvegen 650, 710, 712, 714, 716, 718, 723, 727, 729, 731, 733, 740, 742-743, 766, 768, 788, 794-795, 797, 799, 804, 808, 810, 815, 833, 836-838, 840-842, 844, 848, 852, 854, 863, 869, 883, 929, 931, 987, 1004, 1006, 1026, 1028, 1040, 1068, 1070, 1084, 1096, 1100-1101, 1105, 1107, 1115, 1117, 1121-1123, 1125, 1127, 1129, 1135, 1137, 1141, 1143, 1150, 1152-1154, 1156, 1158-1160, 1162, 1200, 1240, 1251, 1334, 1336, 1352, 1354, 1382, 1392, 1398, 1406, 1408, 1446, 1450, 1493, 1495, 1497, 1501, 1510, 1549, 1551, 1553, 1560, 1564, 1570, 1611, 1666, 1671, 16737540 KLÆBU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Brøttemsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brøttemsvegen 330 7549 TANEM 63.3181, 10.4091 42 / 4
Brøttemsvegen 332 7549 TANEM 63.3181, 10.4095 42 / 4
Brøttemsvegen 390 7549 TANEM 63.3145, 10.4176 40 / 32
Brøttemsvegen 435 7549 TANEM 63.3136, 10.4235 40 / 19
Brøttemsvegen 444 7549 TANEM 63.3131, 10.4272 40 / 5
Brøttemsvegen 445 7549 TANEM 63.3130, 10.4262 41 / 4
Brøttemsvegen 491 7549 TANEM 63.3097, 10.4300 39 / 20
Brøttemsvegen 493 7549 TANEM 63.3096, 10.4285 39 / 4
Brøttemsvegen 494 7549 TANEM 63.3091, 10.4310 39 / 7
Brøttemsvegen 499 7549 TANEM 63.3087, 10.4302 39 / 17
Brøttemsvegen 500 7549 TANEM 63.3086, 10.4310 39 / 9
Brøttemsvegen 501 7549 TANEM 63.3084, 10.4295 39 / 181
Brøttemsvegen 503 7549 TANEM 63.3084, 10.4304 39 / 12
Brøttemsvegen 504 7549 TANEM 63.3083, 10.4313 39 / 174
Brøttemsvegen 525 7549 TANEM 63.3052, 10.4335 38 / 5
Brøttemsvegen 527 7549 TANEM 63.3057, 10.4341 38 / 9
Brøttemsvegen 529 7549 TANEM 63.3057, 10.4342 38 / 9
Brøttemsvegen 538 7549 TANEM 63.3035, 10.4377 38 / 2
Brøttemsvegen 540 7549 TANEM 63.3033, 10.4381 38 / 2
Brøttemsvegen 601 7549 TANEM 63.3013, 10.4319 38 / 2
Brøttemsvegen 624 7549 TANEM 63.3029, 10.4414 38 / 1
Brøttemsvegen 625 7549 TANEM 63.3001, 10.4363 38 / 8
Brøttemsvegen 626 7549 TANEM 63.3027, 10.4421 38 / 1
Brøttemsvegen 650 7540 KLÆBU 63.2991, 10.4381 38 / 1
Brøttemsvegen 710 7540 KLÆBU 63.2963, 10.4408 37 / 8
Brøttemsvegen 712 7540 KLÆBU 63.2963, 10.4406 37 / 8
Brøttemsvegen 714 7540 KLÆBU 63.2947, 10.4419 37 / 3
Brøttemsvegen 716 7540 KLÆBU 63.2946, 10.4415 37 / 3
Brøttemsvegen 718 7540 KLÆBU 63.2945, 10.4415 37 / 3
Brøttemsvegen 723 7540 KLÆBU 63.2924, 10.4371 37 / 38
Brøttemsvegen 727 7540 KLÆBU 63.2919, 10.4366 37 / 37
Brøttemsvegen 729 7540 KLÆBU 63.2918, 10.4369 37 / 52
Brøttemsvegen 731 7540 KLÆBU 63.2917, 10.4373 37 / 52
Brøttemsvegen 733 7540 KLÆBU 63.2914, 10.4376 37 / 19
Brøttemsvegen 740 7540 KLÆBU 63.2909, 10.4387 37 / 1
Brøttemsvegen 742 7540 KLÆBU 63.2904, 10.4407 37 / 1
Brøttemsvegen 743 7540 KLÆBU 63.2907, 10.4370 37 / 10
Brøttemsvegen 766 7540 KLÆBU 63.2883, 10.4389 37 / 2
Brøttemsvegen 768 7540 KLÆBU 63.2884, 10.4393 37 / 2
Brøttemsvegen 788 7540 KLÆBU 63.2865, 10.4357 37 / 33
Brøttemsvegen 794 7540 KLÆBU 63.2860, 10.4354 37 / 17
Brøttemsvegen 795 7540 KLÆBU 63.2865, 10.4343 37 / 44
Brøttemsvegen 797 7540 KLÆBU 63.2862, 10.4341 37 / 41
Brøttemsvegen 799 7540 KLÆBU 63.2856, 10.4342 37 / 40
Brøttemsvegen 804 7540 KLÆBU 63.2855, 10.4357 37 / 64
Brøttemsvegen 808 7540 KLÆBU 63.2851, 10.4353 37 / 2
Brøttemsvegen 810 7540 KLÆBU 63.2851, 10.4354 37 / 2
Brøttemsvegen 815 7540 KLÆBU 63.2833, 10.4337 37 / 39
Brøttemsvegen 833 7540 KLÆBU 63.2825, 10.4337 37 / 18
Brøttemsvegen 836 7540 KLÆBU 63.2824, 10.4349 37 / 69
Brøttemsvegen 837 7540 KLÆBU 63.2821, 10.4340 37 / 21
Brøttemsvegen 838 7540 KLÆBU 63.2820, 10.4354 37 / 22
Brøttemsvegen 840 7540 KLÆBU 63.2820, 10.4354 37 / 22
Brøttemsvegen 841 7540 KLÆBU 63.2818, 10.4343 37 / 14
Brøttemsvegen 842 7540 KLÆBU 63.2816, 10.4357 37 / 13
Brøttemsvegen 844 7540 KLÆBU 63.2816, 10.4355 37 / 13
Brøttemsvegen 848 7540 KLÆBU 63.2813, 10.4358 37 / 26
Brøttemsvegen 852 7540 KLÆBU 63.2810, 10.4360 37 / 27
Brøttemsvegen 854 7540 KLÆBU 63.2808, 10.4361 37 / 31
Brøttemsvegen 863 7540 KLÆBU 63.2799, 10.4359 37 / 16
Brøttemsvegen 869 7540 KLÆBU 63.2794, 10.4362 37 / 15
Brøttemsvegen 883 7540 KLÆBU 63.2782, 10.4378 36 / 24
Brøttemsvegen 929 7540 KLÆBU 63.2743, 10.4367 36 / 3
Brøttemsvegen 931 7540 KLÆBU 63.2743, 10.4386 36 / 18
Brøttemsvegen 987 7540 KLÆBU 63.2699, 10.4406 36 / 88
Brøttemsvegen 1004 7540 KLÆBU 63.2713, 10.4422 36 / 57
Brøttemsvegen 1006 7540 KLÆBU 63.2724, 10.4444 36 / 42
Brøttemsvegen 1026 7540 KLÆBU 63.2706, 10.4460 36 / 83
Brøttemsvegen 1028 7540 KLÆBU 63.2696, 10.4474 36 / 34
Brøttemsvegen 1040 7540 KLÆBU 63.2684, 10.4475 36 / 60
Brøttemsvegen 1068 7540 KLÆBU 63.2664, 10.4500 36 / 4
Brøttemsvegen 1070 7540 KLÆBU 63.2664, 10.4503 36 / 4
Brøttemsvegen 1084 7540 KLÆBU 63.2635, 10.4582 36 / 75
Brøttemsvegen 1096 7540 KLÆBU 63.2641, 10.4518 36 / 68
Brøttemsvegen 1100 7540 KLÆBU 63.2636, 10.4520 36 / 13
Brøttemsvegen 1101 7540 KLÆBU 63.2635, 10.4514 36 / 51
Brøttemsvegen 1105 7540 KLÆBU 63.2629, 10.4520 36 / 63
Brøttemsvegen 1107 7540 KLÆBU 63.2627, 10.4522 36 / 87
Brøttemsvegen 1115 7540 KLÆBU 63.2622, 10.4524 36 / 15
Brøttemsvegen 1117 7540 KLÆBU 63.2617, 10.4521 36 / 20
Brøttemsvegen 1121 7540 KLÆBU 63.2614, 10.4512 36 / 64
Brøttemsvegen 1122 7540 KLÆBU 63.2616, 10.4550 36 / 91
Brøttemsvegen 1123 7540 KLÆBU 63.2615, 10.4520 36 / 22
Brøttemsvegen 1125 7540 KLÆBU 63.2615, 10.4527 36 / 35
Brøttemsvegen 1127 7540 KLÆBU 63.2613, 10.4535 36 / 67
Brøttemsvegen 1129 7540 KLÆBU 63.2614, 10.4533 36 / 67
Brøttemsvegen 1135 7540 KLÆBU 63.2609, 10.4527 36 / 86
Brøttemsvegen 1137 7540 KLÆBU 63.2610, 10.4539 36 / 21
Brøttemsvegen 1141 7540 KLÆBU 63.2599, 10.4546 36 / 7
Brøttemsvegen 1143 7540 KLÆBU 63.2599, 10.4552 36 / 7
Brøttemsvegen 1150 7540 KLÆBU 63.2595, 10.4570 36 / 49
Brøttemsvegen 1152 7540 KLÆBU 63.2595, 10.4570 36 / 49
Brøttemsvegen 1153 7540 KLÆBU 63.2593, 10.4564 36 / 6
Brøttemsvegen 1154 7540 KLÆBU 63.2594, 10.4581 36 / 31
Brøttemsvegen 1156 7540 KLÆBU 63.2599, 10.4595 36 / 14
Brøttemsvegen 1158 7540 KLÆBU 63.2595, 10.4590 36 / 59
Brøttemsvegen 1159 7540 KLÆBU 63.2588, 10.4572 36 / 45
Brøttemsvegen 1160 7540 KLÆBU 63.2589, 10.4590 36 / 5
Brøttemsvegen 1162 7540 KLÆBU 63.2593, 10.4571 36 / 17
Brøttemsvegen 1200 7540 KLÆBU 63.2559, 10.4613 36 / 54
Brøttemsvegen 1240 7540 KLÆBU 63.2541, 10.4660 27 / 1
Brøttemsvegen 1251 7540 KLÆBU 63.2527, 10.4662 27 / 13
Brøttemsvegen 1334 7540 KLÆBU 63.2479, 10.4778 27 / 8
Brøttemsvegen 1336 7540 KLÆBU 63.2480, 10.4777 27 / 8
Brøttemsvegen 1352 7540 KLÆBU 63.2479, 10.4809 27 / 11
Brøttemsvegen 1354 7540 KLÆBU 63.2471, 10.4820 27 / 4
Brøttemsvegen 1382 7540 KLÆBU 63.2484, 10.4849 27 / 7
Brøttemsvegen 1392 7540 KLÆBU 63.2493, 10.4865 27 / 1
Brøttemsvegen 1398 7540 KLÆBU 63.2497, 10.4873 27 / 1
Brøttemsvegen 1406 7540 KLÆBU 63.2499, 10.4878 27 / 1
Brøttemsvegen 1408 7540 KLÆBU 63.2502, 10.4886 27 / 1
Brøttemsvegen 1446 7540 KLÆBU 63.2521, 10.4940 27 / 10
Brøttemsvegen 1450 7540 KLÆBU 63.2524, 10.4948 27 / 14
Brøttemsvegen 1493 7540 KLÆBU 63.2534, 10.5037 27 / 1
Brøttemsvegen 1495 7540 KLÆBU 63.2528, 10.5042 27 / 1
Brøttemsvegen 1497 7540 KLÆBU 63.2510, 10.5065 27 / 12
Brøttemsvegen 1501 7540 KLÆBU 63.2540, 10.5069 27 / 1
Brøttemsvegen 1510 7540 KLÆBU 63.2546, 10.5050 27 / 1
Brøttemsvegen 1549 7540 KLÆBU 63.2545, 10.5115 27 / 6
Brøttemsvegen 1551 7540 KLÆBU 63.2542, 10.5127 27 / 5
Brøttemsvegen 1553 7540 KLÆBU 63.2550, 10.5139 27 / 5
Brøttemsvegen 1560 7540 KLÆBU 63.2574, 10.5138 27 / 9
Brøttemsvegen 1564 7540 KLÆBU 63.2575, 10.5148 28 / 21
Brøttemsvegen 1570 7540 KLÆBU 63.2577, 10.5155 28 / 33
Brøttemsvegen 1611 7540 KLÆBU 63.2597, 10.5230 28 / 1
Brøttemsvegen 1666 7540 KLÆBU 63.2648, 10.5235 28 / 24
Brøttemsvegen 1671 7540 KLÆBU 63.2652, 10.5257 28 / 2
Brøttemsvegen 1673 7540 KLÆBU 63.2654, 10.5258 28 / 2

Brøttemsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Brøttemsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Trondheim Brøttemsvegen 103‑312 7093
Brøttemsvegen 330‑1673 7540, 7549

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.