i Tinn

er i Tinn kommune.

Det er 1995 ulike adresser i . Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til fem ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
03650 TINN AUSTBYGD
03652 HOVIN I TELEMARK
03656 ATRÅ
03658 MILAND
03660 RJUKAN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0704, 8.8945 31 / 32
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0299, 8.9605 17 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9662, 8.8904 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1208, 8.7480 41 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0783, 8.8691 33 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0701, 8.9434 25 / 57
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0698, 8.9417 25 / 48
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0811, 8.8627 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1618, 8.6051 50 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0760, 8.8801 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9648, 8.8914 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1309, 8.7168 43 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0804, 8.8418 32 / 17
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0655, 8.9139 27 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9671, 8.8903 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0827, 8.8545 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1583, 8.3751 38 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0002, 8.8344 17 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1292, 8.5203 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1586, 8.3756 38 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0679, 8.9388 25 / 50
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0291, 8.9811 17 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1326, 8.5224 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0774, 8.8275 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0437, 8.9273 19 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1310, 8.5211 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1310, 8.5177 47 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0837, 8.8380 36 / 35
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1271, 8.4887 45 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1633, 8.6072 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0617, 8.9631 22 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1307, 8.5217 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0809, 8.8207 36 / 54
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1156, 8.7332 41 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0639, 8.9653 22 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1311, 8.5156 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0645, 8.9638 22 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1303, 8.5204 47 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1116, 8.4935 40 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0690, 8.8757 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0768, 8.8263 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0672, 8.9018 23 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1331, 8.5248 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0666, 8.9507 24 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1235, 8.7582 41 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0660, 8.9616 24 / 31
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0665, 8.9590 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1078, 8.7217 41 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0650, 8.9407 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0638, 8.9216 27 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0660, 8.9432 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1018, 8.8176 39 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0788, 8.8262 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0652, 8.9417 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0667, 8.9454 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1021, 8.8174 39 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0693, 8.9215 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0674, 8.9441 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0667, 8.9513 24 / 34
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0671, 8.9061 29 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0665, 8.9444 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1586, 8.5968 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0666, 8.9355 25 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0670, 8.9360 25 / 43
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9052 29 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1268, 8.4882 45 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0676, 8.9432 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1627, 8.6030 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0697, 8.9017 23 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0724, 8.8815 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0671, 8.9054 29 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0640, 8.9414 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1629, 8.6033 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0351, 8.8840 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0768, 8.8280 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1386, 8.5859 50 / 39
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1348, 8.5330 46 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0686, 8.9062 29 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0645, 8.9403 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1601, 8.6063 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0611, 8.9537 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0710, 8.8707 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0637, 8.9424 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1596, 8.6039 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0611, 8.9544 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0816, 8.8283 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0820, 8.8208 36 / 59
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0670, 8.9444 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1596, 8.6060 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0743, 8.9531 24 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0807, 8.8216 36 / 60
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0296, 8.8810 24 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1636, 8.6032 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0744, 8.8245 36 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0686, 8.9393 25 / 47
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1707, 8.6131 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1522, 8.3578 51 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0688, 8.9422 25 / 45
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1676, 8.6050 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1448, 8.6165 68 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0669, 8.9396 25 / 40
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1626, 8.6053 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0682, 8.9423 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1703, 8.6035 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0619, 8.9369 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1672, 8.6067 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0785, 8.8572 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0704, 8.8667 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1335, 8.5153 49 / 35
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1371, 8.5215 49 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0698, 8.9360 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1599, 8.6046 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1318, 8.5155 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0576, 8.9330 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1705, 8.6072 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0720, 8.8810 31 / 47
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1327, 8.5233 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0792, 8.8239 36 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0650, 8.9361 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1395, 8.5786 50 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0000, 8.9517 5 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1757, 8.5893 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1613, 8.6023 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0630, 8.9349 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1398, 8.5730 50 / 14
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9785, 8.8922 5 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0599, 8.9291 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1403, 8.5848 50 / 19
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0601, 8.9250 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1411, 8.5871 50 / 25
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1407, 8.5844 50 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0614, 8.9243 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1386, 8.6359 51 / 26
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0797, 8.8619 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0778, 8.8262 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0831, 8.8381 36 / 46
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0695, 8.9071 29 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0661, 8.9608 24 / 30
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1410, 8.5878 50 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0695, 8.9342 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1381, 8.6368 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0696, 8.8670 30 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0565, 8.9223 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1388, 8.5842 50 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9325 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1382, 8.6381 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0696, 8.8671 30 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9863, 8.8784 8 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0771, 8.8746 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0692, 8.9333 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1383, 8.6364 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9861, 8.8784 8 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0739, 8.8818 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9346 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1384, 8.6371 51 / 25
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1333, 8.7056 44 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1374, 8.5612 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0745, 8.8811 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0696, 8.9327 25 / 51
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1385, 8.6367 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0785, 8.8615 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1384, 8.5608 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0749, 8.8811 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0702, 8.9330 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1385, 8.5574 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9952, 8.8795 15 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0735, 8.8836 31 / 45
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0660, 8.9335 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1371, 8.5555 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0786, 8.8647 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0670, 8.9517 24 / 33
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9796, 8.8956 5 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0809, 8.8583 34 / 19
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0743, 8.8825 31 / 39
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0684, 8.9349 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1360, 8.5561 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0755, 8.8269 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0740, 8.8833 31 / 46
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9334 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1387, 8.5601 51 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1622, 8.6029 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0748, 8.8818 31 / 40
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0665, 8.9306 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1387, 8.5701 51 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0732, 8.8795 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0681, 8.9300 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9993, 8.9514 5 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0659, 8.9587 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0810, 8.8243 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0714, 8.8903 31 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0730, 8.8790 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0586, 8.9268 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0763, 8.8277 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0782, 8.8592 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0131, 8.8846 18 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9800, 8.8954 5 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9996, 8.9521 5 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0708, 8.8941 31 / 33
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0735, 8.8825 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0612, 8.9274 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0696, 8.9061 29 / 19
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0456, 8.9278 20 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9701, 8.8724 5 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0710, 8.8909 31 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0733, 8.8798 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9334 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0561, 8.9567 22 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9972, 8.9767 6 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9700, 8.8717 5 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0656, 8.9367 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0726, 8.8804 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0635, 8.9274 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1313, 8.5249 47 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0636, 8.9618 24 / 32
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1328, 8.5170 49 / 32
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0810, 8.8537 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0800, 8.8239 36 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0624, 8.9356 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0728, 8.8799 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0652, 8.9287 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0627, 8.9699 22 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0476, 8.8877 23 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1358, 8.5419 43 / 19
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0823, 8.8520 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0686, 8.9278 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0688, 8.9374 25 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0793, 8.8683 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1363, 8.5502 41 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0669, 8.9257 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0645, 8.9284 25 / 26
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0321, 8.9376 10 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0650, 8.9160 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1378, 8.5871 50 / 33
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0788, 8.8582 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0814, 8.8532 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0666, 8.8017 38 / 25
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0834, 8.8380 36 / 28
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0620, 8.9216 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0644, 8.9195 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1300, 8.4397 45 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0751, 8.8926 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0013, 8.9512 15 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0838, 8.8213 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0657, 8.9168 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9497 24 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0014, 8.9510 15 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1591, 8.6042 50 / 37
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1632, 8.6038 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0740, 8.8274 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0807, 8.8289 36 / 26
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0645, 8.9176 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0768, 8.8578 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0815, 8.8266 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0691, 8.9086 29 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0454, 8.9268 19 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0735, 8.8262 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0545, 8.9571 14 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0628, 8.9227 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0790, 8.8590 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0382, 8.9324 19 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1404, 8.6320 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1356, 8.5400 43 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0760, 8.8813 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0639, 8.9199 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1365, 8.5573 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0830, 8.8229 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0661, 8.9516 24 / 19
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0803, 8.8218 36 / 69
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0740, 8.8787 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0619, 8.9239 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1369, 8.5565 51 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0779, 8.8221 36 / 76
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1383, 8.5593 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9625, 8.8899 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0663, 8.9247 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1378, 8.5572 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1380, 8.5600 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0650, 8.9271 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1383, 8.5674 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0921, 8.8388 36 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0667, 8.9219 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1366, 8.5597 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9606, 8.8899 1 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0675, 8.9228 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0638, 8.9216 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0805, 8.8634 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0297, 8.9496 17 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0642, 8.9267 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0740, 8.9007 31 / 36
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0627, 8.9243 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0652, 8.9180 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1333, 8.5213 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0634, 8.9258 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0695, 8.8770 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0655, 8.9217 27 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0478, 8.9797 18 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0564, 8.9588 22 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0659, 8.9260 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0753, 8.8943 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0785, 8.8231 36 / 63
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1361, 8.5433 43 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0642, 8.9255 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0751, 8.8954 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0888, 8.8413 36 / 71
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0762, 8.8927 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9789, 8.8809 5 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9210 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9221 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0216, 8.8856 21 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0664, 8.9180 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0802, 8.8269 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9653, 8.9158 4 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9759, 8.8964 5 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0661, 8.9194 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0791, 8.8259 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9713, 8.8744 5 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9756, 8.8970 5 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0748, 8.8707 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0986, 8.8219 38 / 26
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0807, 8.8273 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0656, 8.9249 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0673, 8.9392 25 / 39
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9713, 8.8779 5 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9716, 8.8863 5 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0666, 8.8967 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0797, 8.8437 32 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0655, 8.9205 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0661, 8.9322 25 / 35
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9258 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1590, 8.6056 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0666, 8.9201 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0763, 8.8807 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0665, 8.9238 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9825, 8.8369 6 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0765, 8.8801 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0630, 8.9154 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0656, 8.9277 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1411, 8.5933 50 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0697, 8.9208 27 / 7
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1405, 8.3314 40 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9705, 8.8834 5 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0309, 8.9599 17 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1359, 8.5577 51 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0821, 8.8422 36 / 45
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0699, 8.9198 27 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0740, 8.8265 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9705, 8.8834 5 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0799, 8.8231 36 / 29
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0723, 8.8980 28 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0917, 8.8382 36 / 61
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0792, 8.8245 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0830, 8.8207 36 / 32
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9733, 8.8596 6 / 75
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0817, 8.8257 36 / 75
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0755, 8.8717 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0759, 8.8225 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0713, 8.8936 31 / 31
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0742, 8.8709 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0738, 8.8700 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0793, 8.8427 32 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0767, 8.8273 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9950, 8.8814 15 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0757, 8.8809 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9952, 8.8810 15 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0821, 8.8390 36 / 49
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0784, 8.8704 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0834, 8.8390 36 / 47
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0751, 8.8718 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0818, 8.8527 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0718, 8.8687 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0771, 8.8220 36 / 68
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0798, 8.8640 33 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1719, 8.6126 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0800, 8.8192 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0885, 8.8402 36 / 79
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0749, 8.8684 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1605, 8.7547 41 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0718, 8.8716 30 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1404, 8.6325 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0784, 8.8543 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0682, 8.8758 31 / 44
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0787, 8.8625 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1704, 8.6149 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0789, 8.8616 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0775, 8.8285 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1639, 8.6045 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0659, 8.9458 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9665, 8.8890 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0700, 8.8996 31 / 7
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0658, 8.9543 24 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0702, 8.9408 25 / 32
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1617, 8.6032 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0669, 8.9524 24 / 28
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9666, 8.8882 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1529, 8.4618 49 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0792, 8.8623 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1428, 8.6007 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0795, 8.8630 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1592, 8.6143 68 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9858, 8.8983 8 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0750, 8.8921 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0639, 8.8846 30 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0784, 8.8643 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1739, 8.5903 50 / 46
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1667, 8.6077 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0745, 8.8671 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0760, 8.8228 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0786, 8.8662 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1422, 8.6023 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0785, 8.8624 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1305, 8.5253 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1594, 8.6051 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0498, 8.8898 28 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0911, 8.8440 36 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0687, 8.7888 39 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9718, 8.8749 5 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1622, 8.6063 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0763, 8.8933 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0695, 8.8854 31 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0796, 8.8278 36 / 34
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0912, 8.8443 36 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1391, 8.5779 50 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0697, 8.8966 31 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1395, 8.5764 50 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0392, 8.9572 18 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0677, 8.8927 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0396, 8.9567 18 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0691, 8.8908 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0701, 8.8913 31 / 29
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0664, 8.8958 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0843, 8.8505 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0672, 8.8799 31 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0800, 8.8564 34 / 31
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0676, 8.9027 23 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0823, 8.8529 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0675, 8.8976 31 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0819, 8.8244 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0714, 8.8928 31 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0821, 8.8219 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0783, 8.8607 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9613, 8.8975 4 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0737, 8.8676 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1353, 8.5334 46 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0788, 8.8601 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1393, 8.5751 50 / 26
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0755, 8.8904 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1399, 8.5746 50 / 28
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0746, 8.8884 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0669, 8.9378 25 / 52
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0006, 8.9512 15 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0263, 8.8189 27 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0013, 8.9517 16 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1393, 8.5745 50 / 27
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0744, 8.8767 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0788, 8.8223 36 / 73
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0684, 8.9376 25 / 49
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0793, 8.8611 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1302, 8.5186 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0736, 8.8272 36 / 37
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9697, 8.8841 5 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0454, 8.9564 18 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0654, 8.8631 32 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0792, 8.8670 33 / 7
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0293, 8.9638 17 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0748, 8.8945 28 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0618, 8.9320 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0629, 8.9380 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0837, 8.8528 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0812, 8.8263 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0397, 8.9591 18 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0633, 8.9285 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0742, 8.8843 31 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0833, 8.8543 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0835, 8.8202 36 / 31
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0634, 8.9273 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0653, 8.9320 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0849, 8.8506 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0620, 8.9298 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0832, 8.8515 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0735, 8.8776 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0845, 8.8514 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0807, 8.8413 32 / 14
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0774, 8.8217 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1339, 8.5161 49 / 31
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0837, 8.8500 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0304, 8.8254 28 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0766, 8.8734 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0832, 8.8501 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0719, 8.7573 39 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0821, 8.8552 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0829, 8.8247 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0788, 8.8693 33 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0670, 8.9088 29 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0814, 8.8548 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0708, 8.8707 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9670, 8.8882 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1388, 8.5867 50 / 43
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1374, 8.5600 51 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0708, 8.8707 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9999, 8.9492 9 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0647, 8.9615 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0796, 8.8588 34 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0763, 8.8726 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0764, 8.8717 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0826, 8.8238 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0797, 8.8591 34 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0709, 8.8688 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0260, 8.8423 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0733, 8.8699 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0783, 8.8550 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0788, 8.8679 33 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0739, 8.8672 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0792, 8.8598 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0666, 8.9278 27 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0775, 8.8250 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0288, 8.8409 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0680, 8.8646 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0820, 8.8542 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0706, 8.8887 30 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0810, 8.8596 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0745, 8.8692 30 / 7
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0703, 8.9402 25 / 33
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0755, 8.8701 30 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0687, 8.9358 25 / 19
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0289, 8.9644 17 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0790, 8.8534 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0693, 8.9362 25 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0791, 8.8663 33 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0678, 8.8794 31 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0695, 8.9427 25 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0759, 8.8773 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0783, 8.8291 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0681, 8.8914 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0801, 8.8594 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1338, 8.5186 49 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0666, 8.9153 27 / 17
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0638, 8.9325 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0685, 8.8913 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0745, 8.8954 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0780, 8.8713 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0800, 8.8601 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1378, 8.6374 51 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0696, 8.9395 25 / 34
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0694, 8.8902 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0815, 8.8215 36 / 41
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1372, 8.5577 51 / 17
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0811, 8.8612 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0797, 8.8602 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1384, 8.6377 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0673, 8.8931 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1371, 8.5589 51 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0814, 8.8609 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0778, 8.8593 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0811, 8.8284 36 / 58
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0506, 8.9776 21 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0700, 8.8826 31 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1320, 8.5150 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0804, 8.8623 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0787, 8.8584 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0750, 8.8825 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0713, 8.8836 31 / 25
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9699, 8.8710 5 / 7
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0748, 8.8829 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0705, 8.9378 25 / 38
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1179, 8.6585 49 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0661, 8.9156 27 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0758, 8.8254 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0804, 8.8599 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0694, 8.8655 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1010, 8.8183 39 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0731, 8.8272 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0717, 8.8854 31 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0616, 8.8605 32 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0682, 8.9443 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0707, 8.8676 30 / 14
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1009, 8.8193 39 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0716, 8.8859 31 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0789, 8.8543 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0768, 8.8587 32 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1332, 8.5221 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0818, 8.8424 32 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0761, 8.8916 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0717, 8.8863 31 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1330, 8.5199 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0787, 8.8584 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0654, 8.8962 31 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0684, 8.9047 29 / 17
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1367, 8.5193 48 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1341, 8.5232 49 / 33
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0836, 8.8537 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1326, 8.5207 47 / 14
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1428, 8.8179 39 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1352, 8.5223 48 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9646, 8.8900 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0831, 8.8533 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1351, 8.5229 48 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9637, 8.8899 7 / 7
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0793, 8.8556 34 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0794, 8.8409 32 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9668, 8.8891 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9641, 8.8909 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0790, 8.8286 36 / 66
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0773, 8.8545 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9844, 8.9216 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0776, 8.8529 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0802, 8.8238 36 / 17
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9658, 8.8895 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0771, 8.8236 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9869, 8.9167 5 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0799, 8.8421 32 / 19
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0748, 8.8213 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0712, 8.8903 31 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9992, 8.9513 5 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1659, 8.6066 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9995, 8.9507 5 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0780, 8.8241 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0665, 8.9518 24 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9904, 8.8181 11 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0671, 8.9487 24 / 14
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1360, 8.5120 49 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0922, 8.8375 36 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9713, 8.8779 5 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0907, 8.8406 36 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9707, 8.8763 5 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0722, 8.8318 36 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1006, 8.8233 39 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9630, 8.8896 6 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1382, 8.5865 50 / 38
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1010, 8.8198 37 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0640, 8.9435 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9616, 8.8899 6 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0917, 8.8392 36 / 62
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1641, 8.6045 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0992, 8.8229 38 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0743, 8.8902 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0800, 8.8250 36 / 30
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0655, 8.9610 24 / 29
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1386, 8.5711 50 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1005, 8.8196 38 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1655, 8.6283 68 / 29
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0784, 8.8586 32 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1411, 8.5866 50 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9654, 8.8907 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1006, 8.8181 39 / 28
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9668, 8.8912 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1250, 8.7563 41 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0721, 8.9005 23 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0520, 8.9567 14 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0773, 8.8741 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0751, 8.8290 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0637, 8.9475 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0691, 8.9079 29 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0519, 8.9560 14 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0814, 8.8223 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0722, 8.8695 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0824, 8.8409 36 / 44
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1249, 8.7570 41 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0638, 8.9441 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0468, 8.8881 14 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9423 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0843, 8.8189 36 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0529, 8.9555 14 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0682, 8.8902 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0725, 8.8662 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0629, 8.9432 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0689, 8.9252 27 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1003, 8.8166 39 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0566, 8.9610 22 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1318, 8.5166 47 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1365, 8.5538 41 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0633, 8.9418 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1234, 8.7577 41 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0536, 8.9547 22 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0781, 8.8278 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0650, 8.9473 24 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0549, 8.9541 22 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0803, 8.8576 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1339, 8.5392 43 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0582, 8.9527 22 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1398, 8.5807 50 / 35
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0621, 8.8605 32 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0831, 8.8400 36 / 33
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0841, 8.8523 34 / 28
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0749, 8.8257 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1247, 8.4810 45 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0745, 8.8739 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1363, 8.5506 43 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1262, 8.4876 45 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0671, 8.9532 24 / 25
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0802, 8.8387 36 / 77
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0393, 8.8324 31 / 30
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1416, 8.6009 46 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0720, 8.8706 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0713, 8.8891 30 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0652, 8.9514 24 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1348, 8.5328 46 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0663, 8.9403 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1353, 8.5335 46 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1387, 8.5617 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0783, 8.8219 36 / 72
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0773, 8.8268 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1389, 8.5595 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0693, 8.9374 25 / 44
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0791, 8.8293 36 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0809, 8.8555 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0755, 8.8922 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1590, 8.6056 50 / 36
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0697, 8.9386 25 / 41
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0840, 8.8530 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1262, 8.4876 45 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0632, 8.9371 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0807, 8.8566 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0686, 8.9338 25 / 29
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0675, 8.9413 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0632, 8.9212 27 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0669, 8.9337 25 / 25
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0777, 8.8236 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1334, 8.5265 45 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0726, 8.8688 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9299 25 / 27
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0684, 8.9402 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0761, 8.8756 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0925, 8.8380 36 / 70
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0665, 8.8956 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0761, 8.8565 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9625, 8.8899 6 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0674, 8.9323 25 / 31
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0602, 8.9321 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0671, 8.8642 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0663, 8.8975 31 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0770, 8.8547 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0636, 8.9385 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0788, 8.8707 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0663, 8.8974 31 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0816, 8.8194 36 / 52
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1416, 8.6009 46 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0663, 8.9160 27 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0634, 8.9329 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0814, 8.8432 32 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0817, 8.8395 36 / 42
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0768, 8.8255 36 / 53
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0302, 8.9518 17 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0678, 8.9367 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0724, 8.8679 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0800, 8.8555 34 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9697, 8.8841 5 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0606, 8.9346 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0674, 8.9360 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0784, 8.8564 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0895, 8.8413 36 / 81
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0732, 8.8833 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1130, 8.6830 47 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0809, 8.8546 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0837, 8.8196 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0506, 8.8177 34 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0845, 8.8524 34 / 36
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0839, 8.8204 36 / 51
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0647, 8.9341 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0574, 8.9578 22 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0681, 8.9329 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0772, 8.8296 36 / 36
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0741, 8.8774 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1292, 8.5203 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0699, 8.9352 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1314, 8.5188 47 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0689, 8.9303 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1712, 8.5931 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0672, 8.9353 25 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1338, 8.5222 48 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0663, 8.9247 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1634, 8.6047 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0764, 8.8698 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0661, 8.9208 27 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0803, 8.8564 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1425, 8.4512 48 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0752, 8.8937 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0770, 8.8731 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0759, 8.8707 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0800, 8.8578 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0779, 8.8557 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0773, 8.8692 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0802, 8.8585 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0810, 8.8223 36 / 64
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0754, 8.8684 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0806, 8.8575 34 / 37
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0750, 8.8695 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1340, 8.5182 49 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1333, 8.5151 49 / 30
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0771, 8.8717 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0828, 8.8520 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1015, 8.8179 39 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1376, 8.5206 49 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0775, 8.8710 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0803, 8.8564 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0824, 8.8250 36 / 74
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0902, 8.8432 36 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9634, 8.8910 7 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0713, 8.8707 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0814, 8.8570 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1175, 8.7443 41 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0566, 8.8130 36 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0745, 8.8692 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0647, 8.9350 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0905, 8.8433 36 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0709, 8.8873 30 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0640, 8.9373 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0767, 8.8219 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1639, 8.6045 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0630, 8.9501 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0708, 8.8857 31 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0599, 8.9312 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0754, 8.8777 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1630, 8.6056 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0681, 8.9290 25 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0683, 8.9321 25 / 28
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0699, 8.8857 31 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0594, 8.9315 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9599 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0744, 8.8838 31 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0778, 8.8419 32 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1620, 8.6039 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9386 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0839, 8.8510 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0709, 8.8923 31 / 35
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0591, 8.9314 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0644, 8.9601 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0743, 8.8838 31 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1587, 8.6048 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9386 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0718, 8.8913 31 / 34
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0625, 8.9341 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0828, 8.8390 36 / 39
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9609 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0651, 8.8777 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1645, 8.6058 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0611, 8.9250 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0705, 8.8909 31 / 37
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0690, 8.9393 25 / 37
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9586 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1745, 8.6176 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0649, 8.9317 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0701, 8.8901 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1336, 8.5256 45 / 11
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0653, 8.9598 24 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0796, 8.8203 36 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1699, 8.6145 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0685, 8.9269 25 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0682, 8.9411 25 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0680, 8.8922 31 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0658, 8.9371 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0622, 8.9534 24 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0668, 8.9533 24 / 26
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1627, 8.6063 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0803, 8.8564 34 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0660, 8.9380 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0724, 8.8679 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0655, 8.9450 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0719, 8.8817 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0740, 8.8996 31 / 27
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1723, 8.6233 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0833, 8.8214 36 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0758, 8.8560 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0678, 8.9389 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0718, 8.8662 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0653, 8.9469 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1637, 8.6060 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0679, 8.9376 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1384, 8.5636 51 / 19
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0636, 8.9485 24 / 3
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0664, 8.9538 24 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1675, 8.6114 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0681, 8.9290 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0827, 8.8406 36 / 43
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1592, 8.6065 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1116, 8.4935 40 / 5
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0576, 8.9231 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1721, 8.6025 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0743, 8.8816 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1297, 8.5176 47 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1627, 8.6022 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1012, 8.8173 37 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1631, 8.6026 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0570, 8.9270 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0824, 8.8398 36 / 50
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0696, 8.9083 29 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0735, 8.8242 36 / 78
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0756, 8.8819 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0795, 8.8234 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1586, 8.6062 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0590, 8.9325 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1641, 8.6052 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0756, 8.8287 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1599, 8.6054 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0584, 8.9346 25 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9863, 8.8796 8 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0830, 8.8566 34 / 34
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1605, 8.6055 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0393, 8.8336 31 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1631, 8.6065 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0796, 8.8417 32 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0667, 8.9370 25 / 53
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0658, 8.9528 24 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1651, 8.6050 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0848, 8.8526 32 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0763, 8.8740 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0783, 8.8526 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1336, 8.5216 48 / 7
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0747, 8.8243 36 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1645, 8.6045 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0735, 8.8263 36 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0764, 8.8569 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0711, 8.8863 31 / 26
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1645, 8.6026 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0746, 8.8901 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0768, 8.8565 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0710, 8.8713 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1419, 8.6033 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1689, 8.6061 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0765, 8.8561 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0748, 8.8728 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0766, 8.8711 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1390, 8.5938 50 / 4
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0057, 8.8459 19 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0774, 8.8559 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0756, 8.8730 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0748, 8.8721 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0779, 8.8568 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0754, 8.8726 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1385, 8.5729 50 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0764, 8.8688 30 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9602, 8.8889 1 / 12
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0785, 8.8532 34 / 6
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0690, 8.8772 31 / 42
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1405, 8.5860 50 / 17
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0837, 8.8398 36 / 25
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1404, 8.5842 50 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9713, 8.8734 5 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0797, 8.8571 34 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1384, 8.6311 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0756, 8.8802 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0761, 8.8565 34 / 21
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1387, 8.6354 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1376, 8.5630 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0775, 8.8578 34 / 22
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0822, 8.8412 36 / 38
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0911, 8.8375 36 / 55
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1386, 8.5584 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1387, 8.6350 51 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0927, 8.8417 36 / 56
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0908, 8.8378 36 / 57
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1457, 8.5946 51 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9630, 8.8896 6 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0911, 8.8402 36 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0664, 8.9148 27 / 14
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1300, 8.3521 40 / 16
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1125, 8.7104 42 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1383, 8.5625 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0718, 8.8673 30 / 13
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0934, 8.8421 36 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0743, 8.8947 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1380, 8.5615 51 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1365, 8.5568 51 / 8
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0756, 8.8758 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0904, 8.8446 36 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1308, 8.5190 47 / 17
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0890, 8.8418 36 / 67
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0730, 8.8249 36 / 24
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1642, 8.6032 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1509, 8.4215 51 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1403, 8.5855 50 / 18
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0758, 8.8746 30 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1016, 8.8166 37 / 23
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0699, 8.9064 29 / 20
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0740, 8.8924 28 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0836, 8.8236 36 / 15
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1621, 8.6017 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9667, 8.8903 7 / 1
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.0985, 8.8214 38 / 10
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1649, 8.6042 50 / 2
0 3650 TINN AUSTBYGD 59.9644, 8.8900 7 / 9
0 3650 TINN AUSTBYGD 60.1025, 8.8166 39 / 25
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9400, 9.0360 152 / 25
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8025, 9.0828 148 / 36
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7988, 9.1091 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9520, 8.9096 2 / 11
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8030, 9.0837 148 / 40
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9155, 8.9898 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8552, 9.1156 147 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8326, 9.0470 141 / 25
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8078, 9.0807 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8302, 9.0415 141 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8300, 9.0414 141 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8068, 9.0830 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9662, 9.0149 141 / 8
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9196, 9.0310 142 / 16
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9123, 9.0527 152 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8423, 9.0182 141 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9199, 9.0305 142 / 16
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7993, 9.1049 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9371, 9.0434 144 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9372, 9.0430 144 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9374, 9.0428 144 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9381, 9.0429 144 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8042, 9.0828 148 / 53
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9110, 9.0312 144 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9111, 9.0312 144 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9115, 9.0312 144 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9597, 9.0033 158 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9323, 9.0276 158 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9327, 8.9788 164 / 8
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9275, 8.9604 166 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9270, 8.9611 166 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9315, 9.1298 156 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9382, 8.9294 3 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9215, 8.9500 166 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9313, 9.1291 156 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9163, 8.9894 164 / 18
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9359, 9.0299 154 / 23
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9568, 8.9248 4 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8774, 9.0236 162 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9619, 8.9036 4 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9390, 9.0315 154 / 12
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9177, 8.9909 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9391, 9.0321 154 / 12
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9157, 8.9894 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9179, 8.9914 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8022, 9.0828 148 / 35
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9180, 8.9919 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9457, 9.0368 155 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9056, 9.0255 155 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9417, 8.9262 3 / 15
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9057, 9.0250 155 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9300, 9.0600 146 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9299, 9.0598 146 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9435, 9.0367 155 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9301, 9.0598 146 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8648, 9.0052 161 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7999, 9.1085 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9292, 9.0720 146 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8090, 9.0805 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9294, 9.0724 146 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9361, 8.8817 1 / 6
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9416, 9.0628 146 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9499, 8.9336 2 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8342, 9.0649 147 / 31
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8029, 9.0820 148 / 37
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9411, 8.9265 3 / 17
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9390, 8.9298 3 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9565, 8.9246 4 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9616, 8.9032 4 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9605, 8.9060 4 / 9
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9305, 9.0234 152 / 27
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9439, 9.0339 155 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8027, 9.1099 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9105, 8.9720 165 / 57
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9406, 8.9282 3 / 16
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9302, 9.0229 152 / 28
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9194, 8.9900 163 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9190, 8.9891 163 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8072, 9.0816 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9188, 8.9895 163 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8037, 9.0817 148 / 41
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9190, 8.9898 163 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9177, 8.9879 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9175, 8.9876 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9267, 8.9579 166 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9439, 9.0201 158 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8056, 9.0825 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9662, 9.0164 141 / 26
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8025, 9.0812 148 / 38
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8911, 9.0796 156 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9593, 8.9094 4 / 11
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8035, 9.0838 148 / 50
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9109, 9.1117 147 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8943, 9.0629 154 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9440, 9.0356 155 / 24
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8765, 9.0744 150 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9422, 8.9260 169 / 9
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9572, 8.9095 4 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8066, 9.0814 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9494, 8.9312 169 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8019, 9.1187 149 / 23
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9498, 8.9313 169 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9004, 8.9607 165 / 54
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9742, 8.9644 162 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9746, 8.9643 162 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9380, 8.9241 169 / 11
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9226, 9.0701 153 / 20
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9383, 9.0306 154 / 26
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8808, 9.1754 147 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9155, 8.9898 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9157, 8.9894 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9166, 8.9896 164 / 11
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9170, 8.9894 164 / 10
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9170, 8.9846 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9170, 8.9851 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8516, 9.0912 144 / 21
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9167, 8.9848 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8000, 9.1059 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9438, 8.9253 169 / 12
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9167, 8.9856 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9164, 8.9856 164 / 12
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8588, 9.0908 147 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9141, 8.9773 165 / 26
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9452, 9.0212 158 / 6
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9415, 9.0390 145 / 9
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9404, 9.0379 144 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9495, 9.0432 144 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9424, 9.0397 144 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9203, 8.9638 166 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9346, 9.0820 146 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9352, 9.0298 154 / 20
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9172, 8.9893 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9173, 8.9884 164 / 19
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7904, 9.0854 148 / 15
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9180, 8.9875 164 / 13
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7989, 9.1001 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9431, 9.0372 155 / 23
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8270, 9.0559 147 / 29
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9538, 8.9101 2 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9172, 8.9878 164 / 20
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7989, 9.1056 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9386, 9.0315 154 / 12
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8009, 9.1064 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9387, 9.0311 154 / 12
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8032, 9.1056 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9432, 8.9259 169 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8042, 9.1085 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7934, 9.1103 148 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7928, 9.0863 148 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9402, 9.0380 144 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8038, 9.0776 148 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7915, 9.0943 148 / 7
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9389, 9.0287 154 / 25
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9436, 9.0215 142 / 45
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9324, 8.9249 3 / 9
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8034, 9.0841 148 / 49
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9619, 8.9025 4 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9616, 8.9032 4 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9564, 8.9100 4 / 8
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9459, 9.0367 155 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9003, 8.9377 165 / 8
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9609, 8.9046 4 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9617, 8.9051 4 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9100, 8.9243 168 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9196, 9.0310 142 / 16
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9052, 8.9814 165 / 6
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9089, 9.0384 153 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8021, 9.1098 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9073, 9.0375 153 / 13
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7991, 9.1100 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9067, 9.0349 155 / 14
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7994, 9.1081 149 / 47
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.7994, 9.1059 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9656, 9.0149 141 / 8
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8034, 9.1101 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9323, 9.0284 155 / 26
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9693, 8.9935 163 / 5
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9777, 8.9631 163 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9316, 9.1298 156 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8013, 9.1097 149 / 22
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9467, 8.9543 165 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9581, 9.0024 153 / 34
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8554, 8.9762 165 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8492, 9.0067 163 / 11
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9384, 9.0375 152 / 26
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9417, 9.0371 154 / 8
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9448, 9.0354 155 / 20
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8001, 9.1094 149 / 38
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8004, 9.1065 149 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9546, 8.9099 2 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9159, 8.9905 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9556, 8.9100 4 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9157, 8.9847 164 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9163, 8.9853 164 / 14
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8321, 9.0990 149 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9430, 9.0339 155 / 8
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8104, 9.0838 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8083, 9.0821 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8993, 8.9615 165 / 51
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9360, 8.9200 169 / 16
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8264, 9.0323 141 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8100, 9.0838 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9361, 8.9221 169 / 13
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8596, 9.0170 162 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9391, 8.9231 169 / 17
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9379, 9.0160 143 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8033, 9.1063 149 / 46
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8786, 9.0471 153 / 17
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8096, 9.0836 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9328, 8.9786 164 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9328, 8.9790 164 / 4
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9538, 8.9345 1 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8032, 9.0805 148 / 46
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8725, 8.9521 165 / 30
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9540, 8.9350 1 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9216, 9.0171 155 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9291, 9.0214 155 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9435, 8.9278 169 / 15
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9510, 8.9096 2 / 1
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8091, 9.0833 149 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9180, 8.9884 165 / 18
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8006, 9.1095 149 / 48
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.8024, 9.1063 149 / 49
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9445, 9.0203 158 / 2
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9408, 8.9272 3 / 14
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9453, 9.0199 143 / 3
0 3652 HOVIN I TELEMARK 59.9400, 9.0360 152 / 24
0 3656 ATRÅ 60.1858, 8.1712 55 / 5
0 3656 ATRÅ 60.0488, 8.7096 72 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0490, 8.7092 72 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9892, 8.5093 78 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0941, 8.1591 56 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0491, 8.7101 72 / 1
0 3656 ATRÅ 60.1006, 8.1271 56 / 13
0 3656 ATRÅ 60.0394, 8.7195 71 / 3
0 3656 ATRÅ 60.1291, 8.2495 40 / 5
0 3656 ATRÅ 60.1211, 8.2744 62 / 6
0 3656 ATRÅ 60.0031, 8.6125 78 / 4
0 3656 ATRÅ 60.1205, 8.2756 62 / 6
0 3656 ATRÅ 60.0034, 8.6134 78 / 4
0 3656 ATRÅ 60.1209, 8.2744 62 / 6
0 3656 ATRÅ 60.0892, 8.4816 56 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0033, 8.6129 78 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0879, 8.5592 70 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0689, 8.3701 57 / 10
0 3656 ATRÅ 60.0995, 8.1239 56 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0512, 8.1535 57 / 12
0 3656 ATRÅ 60.0571, 8.6710 62 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0458, 8.1692 57 / 13
0 3656 ATRÅ 60.0571, 8.6696 62 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0953, 8.1570 56 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9885, 8.4719 71 / 5
0 3656 ATRÅ 59.9880, 8.4730 71 / 5
0 3656 ATRÅ 59.9879, 8.4734 71 / 5
0 3656 ATRÅ 60.0214, 8.7281 66 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0604, 8.0826 55 / 5
0 3656 ATRÅ 60.0046, 8.7277 74 / 5
0 3656 ATRÅ 60.0053, 8.7265 74 / 5
0 3656 ATRÅ 59.9920, 8.7513 70 / 6
0 3656 ATRÅ 60.0068, 8.7508 70 / 16
0 3656 ATRÅ 60.0221, 8.5881 73 / 12
0 3656 ATRÅ 60.0808, 8.6737 53 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9868, 8.7206 73 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0787, 8.5191 56 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0901, 8.4440 58 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0889, 8.4792 56 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0543, 8.7354 55 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0212, 8.6516 82 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9995, 8.5852 78 / 6
0 3656 ATRÅ 60.0189, 8.6511 82 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9783, 8.6749 87 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0285, 8.7458 56 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0332, 8.5725 79 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0124, 8.6667 79 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0114, 8.6274 78 / 15
0 3656 ATRÅ 59.9452, 8.3612 89 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0347, 8.5837 79 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9448, 8.3602 89 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0333, 8.5716 79 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0341, 8.5730 80 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0334, 8.5743 80 / 5
0 3656 ATRÅ 60.0252, 8.4164 79 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0252, 8.4152 81 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0252, 8.4152 82 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0274, 8.5399 83 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0195, 8.7490 58 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0278, 8.5551 83 / 10
0 3656 ATRÅ 59.9883, 8.4721 84 / 8
0 3656 ATRÅ 59.9457, 8.4505 86 / 2
0 3656 ATRÅ 59.9691, 8.5180 88 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9803, 8.7355 91 / 9
0 3656 ATRÅ 59.9883, 8.4720 71 / 6
0 3656 ATRÅ 59.9695, 8.6715 91 / 14
0 3656 ATRÅ 59.9882, 8.4714 71 / 5
0 3656 ATRÅ 59.9334, 8.3248 122 / 10
0 3656 ATRÅ 59.9490, 8.5407 89 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0075, 8.6014 76 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0665, 8.2591 69 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0074, 8.6011 76 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0033, 8.7225 74 / 5
0 3656 ATRÅ 60.0622, 8.2563 69 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0402, 8.3043 76 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9217, 8.4841 137 / 5
0 3656 ATRÅ 60.0325, 8.6048 81 / 1
0 3656 ATRÅ 60.1240, 8.2030 29 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0324, 8.6055 81 / 1
0 3656 ATRÅ 60.1236, 8.2043 29 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0328, 8.6045 81 / 1
0 3656 ATRÅ 60.1662, 8.1423 29 / 4
0 3656 ATRÅ 59.9899, 8.7318 73 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9883, 8.7365 73 / 1
0 3656 ATRÅ 60.1237, 8.2042 29 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0458, 8.1692 69 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0063, 8.6313 78 / 7
0 3656 ATRÅ 60.0224, 8.5880 73 / 12
0 3656 ATRÅ 60.0900, 8.4208 58 / 3
0 3656 ATRÅ 60.1731, 8.1878 53 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9909, 8.7062 75 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0597, 8.1072 49 / 7
0 3656 ATRÅ 60.0110, 8.6658 80 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0122, 8.6666 79 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9883, 8.4721 71 / 6
0 3656 ATRÅ 59.9331, 8.3248 122 / 10
0 3656 ATRÅ 59.9952, 8.5712 77 / 3
0 3656 ATRÅ 59.9687, 8.2572 92 / 4
0 3656 ATRÅ 59.9982, 8.6813 77 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0591, 8.7483 54 / 15
0 3656 ATRÅ 59.9944, 8.5357 77 / 19
0 3656 ATRÅ 59.9952, 8.5697 77 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9892, 8.5071 77 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9950, 8.5703 77 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9894, 8.5079 77 / 1
0 3656 ATRÅ 59.9531, 8.1934 91 / 13
0 3656 ATRÅ 59.9973, 8.5785 78 / 7
0 3656 ATRÅ 59.9971, 8.5777 78 / 7
0 3656 ATRÅ 59.9801, 8.5393 77 / 22
0 3656 ATRÅ 60.0164, 8.6492 82 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0330, 8.5936 82 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0333, 8.5943 82 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0335, 8.5937 82 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0228, 8.5875 73 / 12
0 3656 ATRÅ 60.0174, 8.5225 83 / 17
0 3656 ATRÅ 60.0294, 8.4934 73 / 13
0 3656 ATRÅ 59.9789, 8.6762 87 / 9
0 3656 ATRÅ 60.0974, 8.5283 70 / 3
0 3656 ATRÅ 59.9869, 8.7387 73 / 18
0 3656 ATRÅ 59.9581, 8.2214 90 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0518, 8.1931 47 / 3
0 3656 ATRÅ 60.0961, 8.3771 54 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0580, 8.2353 69 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0346, 8.6466 83 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0511, 8.1713 49 / 7
0 3656 ATRÅ 60.0183, 8.3438 78 / 8
0 3656 ATRÅ 60.0052, 8.7249 74 / 7
0 3656 ATRÅ 60.0339, 8.5882 82 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0350, 8.5891 82 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0349, 8.5900 82 / 2
0 3656 ATRÅ 60.0002, 8.6792 77 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0143, 8.7739 70 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0142, 8.7743 70 / 4
0 3656 ATRÅ 60.0363, 8.1972 78 / 8
0 3656 ATRÅ 60.0627, 8.7042 63 / 1
0 3656 ATRÅ 60.0635, 8.5872 68 / 5
0 3656 ATRÅ 60.1210, 8.2752 40 / 2
0 3658 MILAND 59.9000, 8.7907 100 / 38
0 3658 MILAND 59.9048, 8.7850 105 / 1
0 3658 MILAND 59.9157, 8.8013 104 / 1
0 3658 MILAND 59.9000, 8.7885 104 / 1
0 3658 MILAND 59.9012, 8.7877 104 / 1
0 3658 MILAND 59.9070, 8.7953 103 / 1
0 3658 MILAND 59.9021, 8.7779 105 / 6
0 3658 MILAND 59.9063, 8.7864 104 / 21
0 3658 MILAND 59.9567, 8.8250 107 / 2
0 3658 MILAND 59.9029, 8.7892 104 / 16
0 3658 MILAND 59.8987, 8.7868 104 / 3
0 3658 MILAND 59.8984, 8.7951 100 / 87
0 3658 MILAND 59.9271, 8.7651 111 / 25
0 3658 MILAND 59.9318, 8.7468 112 / 7
0 3658 MILAND 59.9239, 8.7849 101 / 40
0 3658 MILAND 59.9049, 8.7732 106 / 333
0 3658 MILAND 59.9343, 8.6282 115 / 15
0 3658 MILAND 59.9437, 8.6909 113 / 3
0 3658 MILAND 59.9315, 8.6243 114 / 187
0 3658 MILAND 59.9335, 8.6309 115 / 15
0 3658 MILAND 59.8643, 8.8465 100 / 36
0 3658 MILAND 59.8643, 8.8465 100 / 37
0 3658 MILAND 59.9021, 8.8169 101 / 3
0 3658 MILAND 59.9048, 8.7880 104 / 17
0 3658 MILAND 59.9155, 8.8028 101 / 13
0 3658 MILAND 59.9049, 8.7981 106 / 25
0 3658 MILAND 59.9389, 8.7835 108 / 2
0 3658 MILAND 59.9024, 8.8594 99 / 3
0 3658 MILAND 59.9192, 8.6988 113 / 1
0 3658 MILAND 59.9230, 8.7446 114 / 8
0 3658 MILAND 59.9288, 8.8259 99 / 9
0 3658 MILAND 59.9223, 8.7460 115 / 5
0 3658 MILAND 59.9024, 8.7766 105 / 7
0 3658 MILAND 59.9064, 8.7113 118 / 6
0 3658 MILAND 59.9339, 8.6217 115 / 23
0 3658 MILAND 59.9003, 8.7914 100 / 73
0 3658 MILAND 59.8976, 8.7872 105 / 9
0 3658 MILAND 59.9068, 8.7837 105 / 4
0 3658 MILAND 59.9447, 8.6444 116 / 1
0 3658 MILAND 59.9239, 8.7852 101 / 42
0 3658 MILAND 59.9276, 8.7552 115 / 4
0 3658 MILAND 59.9154, 8.5999 115 / 2
0 3658 MILAND 59.9078, 8.7836 105 / 8
0 3658 MILAND 59.9102, 8.7834 105 / 5
0 3658 MILAND 59.8731, 8.8442 99 / 35
0 3658 MILAND 59.9038, 8.7894 104 / 19
0 3658 MILAND 59.9119, 8.8003 102 / 1
0 3658 MILAND 59.9116, 8.8011 103 / 1
0 3658 MILAND 59.9226, 8.7764 104 / 1
0 3658 MILAND 59.8996, 8.7931 100 / 74
0 3658 MILAND 59.9340, 8.6220 115 / 23
0 3658 MILAND 59.9019, 8.7886 104 / 20
0 3660 RJUKAN 59.8422, 8.3968 122 / 375
0 3660 RJUKAN 59.8571, 8.2535 137 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8772, 8.5994 128 / 19
0 3660 RJUKAN 59.8299, 8.3486 119 / 98
0 3660 RJUKAN 59.8558, 8.2536 137 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8290, 8.3503 119 / 99
0 3660 RJUKAN 59.8230, 8.3611 131 / 14
0 3660 RJUKAN 59.8639, 8.4159 114 / 183
0 3660 RJUKAN 59.8433, 8.3963 122 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8519, 8.2496 137 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8378, 8.3722 122 / 307
0 3660 RJUKAN 59.8444, 8.4024 122 / 381
0 3660 RJUKAN 59.8332, 8.3594 122 / 305
0 3660 RJUKAN 59.8418, 8.3989 122 / 382
0 3660 RJUKAN 59.8552, 8.2538 137 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8324, 8.3602 122 / 306
0 3660 RJUKAN 59.8427, 8.3971 122 / 383
0 3660 RJUKAN 59.8306, 8.3552 119 / 104
0 3660 RJUKAN 59.8552, 8.2539 137 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8263, 8.3493 130 / 188
0 3660 RJUKAN 59.8427, 8.3947 122 / 384
0 3660 RJUKAN 59.8300, 8.3551 119 / 105
0 3660 RJUKAN 59.8509, 8.6556 121 / 78
0 3660 RJUKAN 59.8454, 8.4115 122 / 308
0 3660 RJUKAN 59.8450, 8.3997 122 / 385
0 3660 RJUKAN 59.8307, 8.3540 119 / 106
0 3660 RJUKAN 59.8317, 8.3508 119 / 107
0 3660 RJUKAN 59.8807, 8.7565 106 / 19
0 3660 RJUKAN 59.8800, 8.5621 121 / 236
0 3660 RJUKAN 59.8489, 8.4223 138 / 38
0 3660 RJUKAN 59.8436, 8.3085 119 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8405, 8.2862 119 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8799, 8.7388 106 / 19
0 3660 RJUKAN 59.8781, 8.7176 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8442, 8.3098 119 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8780, 8.7176 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8642, 8.4476 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8338, 8.3516 119 / 115
0 3660 RJUKAN 59.8779, 8.7177 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8350, 8.3499 119 / 108
0 3660 RJUKAN 59.8290, 8.6442 127 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8779, 8.7177 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8770, 8.6057 128 / 148
0 3660 RJUKAN 59.8331, 8.3524 119 / 109
0 3660 RJUKAN 59.8780, 8.7173 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8321, 8.3527 119 / 110
0 3660 RJUKAN 59.8779, 8.7174 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8249, 8.3550 130 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8449, 8.4131 122 / 378
0 3660 RJUKAN 59.8320, 8.3543 119 / 111
0 3660 RJUKAN 59.8778, 8.7174 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8467, 8.4134 122 / 370
0 3660 RJUKAN 59.8290, 8.3494 119 / 113
0 3660 RJUKAN 59.8751, 8.1801 121 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8777, 8.7174 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8362, 8.3501 119 / 117
0 3660 RJUKAN 59.8777, 8.7177 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8316, 8.3533 119 / 120
0 3660 RJUKAN 59.8777, 8.7176 120 / 380
0 3660 RJUKAN 59.8340, 8.3536 119 / 121
0 3660 RJUKAN 59.8334, 8.3529 119 / 122
0 3660 RJUKAN 59.8260, 8.3519 130 / 158
0 3660 RJUKAN 59.8328, 8.3509 119 / 125
0 3660 RJUKAN 59.8639, 8.4404 118 / 68
0 3660 RJUKAN 59.8326, 8.3543 119 / 126
0 3660 RJUKAN 59.8303, 8.3498 119 / 127
0 3660 RJUKAN 59.8522, 8.4302 138 / 69
0 3660 RJUKAN 59.8105, 8.3014 130 / 56
0 3660 RJUKAN 59.8416, 8.3975 122 / 315
0 3660 RJUKAN 59.8331, 8.3615 122 / 421
0 3660 RJUKAN 59.8783, 8.7835 106 / 114
0 3660 RJUKAN 59.8611, 8.3213 124 / 262
0 3660 RJUKAN 59.8368, 8.3728 122 / 316
0 3660 RJUKAN 59.8390, 8.3899 122 / 415
0 3660 RJUKAN 59.8343, 8.3633 122 / 317
0 3660 RJUKAN 59.8385, 8.3871 122 / 413
0 3660 RJUKAN 59.8293, 8.3467 119 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8391, 8.3770 122 / 318
0 3660 RJUKAN 59.8296, 8.3491 119 / 132
0 3660 RJUKAN 59.8401, 8.3973 122 / 402
0 3660 RJUKAN 59.8542, 8.6944 121 / 237
0 3660 RJUKAN 59.8384, 8.3745 122 / 398
0 3660 RJUKAN 59.8543, 8.6941 121 / 237
0 3660 RJUKAN 59.8647, 8.3986 114 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8646, 8.3983 114 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8643, 8.3986 114 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8690, 8.4509 137 / 65
0 3660 RJUKAN 59.8642, 8.3984 114 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8644, 8.4349 121 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8630, 8.3559 138 / 35
0 3660 RJUKAN 59.8326, 8.3573 119 / 30
0 3660 RJUKAN 59.8609, 8.3311 124 / 274
0 3660 RJUKAN 59.8344, 8.3494 119 / 66
0 3660 RJUKAN 59.8644, 8.4349 121 / 18
0 3660 RJUKAN 59.7893, 8.3405 130 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8648, 8.4364 121 / 18
0 3660 RJUKAN 59.7899, 8.3417 130 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8611, 8.3498 110 / 17
0 3660 RJUKAN 59.8622, 8.4416 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8626, 8.3895 126 / 199
0 3660 RJUKAN 59.8507, 8.2491 137 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8583, 8.5941 127 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8511, 8.2490 137 / 10
0 3660 RJUKAN 59.8261, 8.3416 130 / 156
0 3660 RJUKAN 59.8616, 8.3852 126 / 297
0 3660 RJUKAN 59.8516, 8.2497 137 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8244, 8.3429 130 / 150
0 3660 RJUKAN 59.8905, 8.2282 122 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8387, 8.3259 119 / 17
0 3660 RJUKAN 59.8436, 8.3085 119 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8478, 8.4278 138 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8650, 8.3971 116 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8481, 8.4149 122 / 424
0 3660 RJUKAN 59.8624, 8.4428 118 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8261, 8.2695 118 / 13
0 3660 RJUKAN 59.8612, 8.3464 110 / 21
0 3660 RJUKAN 59.8774, 8.7044 120 / 378
0 3660 RJUKAN 59.8591, 8.5984 127 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8905, 8.5386 106 / 73
0 3660 RJUKAN 59.8624, 8.3884 126 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8623, 8.3893 126 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8711, 8.4654 137 / 68
0 3660 RJUKAN 59.8477, 8.4281 138 / 31
0 3660 RJUKAN 59.8308, 8.3598 119 / 30
0 3660 RJUKAN 59.8308, 8.3579 119 / 30
0 3660 RJUKAN 59.8613, 8.3122 124 / 281
0 3660 RJUKAN 59.8376, 8.3741 122 / 391
0 3660 RJUKAN 59.8314, 8.3418 119 / 34
0 3660 RJUKAN 59.8651, 8.4057 114 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8298, 8.3466 119 / 44
0 3660 RJUKAN 59.8294, 8.3470 119 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8648, 8.4055 114 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8630, 8.4134 114 / 182
0 3660 RJUKAN 59.8651, 8.3989 114 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8603, 8.3289 124 / 279
0 3660 RJUKAN 59.8613, 8.3261 124 / 264
0 3660 RJUKAN 59.8581, 8.2866 124 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8451, 8.4019 122 / 429
0 3660 RJUKAN 59.8699, 8.7028 120 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8330, 8.3455 119 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8577, 8.2851 124 / 254
0 3660 RJUKAN 59.8441, 8.4116 122 / 386
0 3660 RJUKAN 59.8475, 8.1934 121 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8624, 8.3845 126 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8625, 8.4397 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8821, 8.6745 121 / 86
0 3660 RJUKAN 59.8613, 8.3773 126 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8434, 8.4059 122 / 433
0 3660 RJUKAN 59.8349, 8.3692 122 / 379
0 3660 RJUKAN 59.8648, 8.4386 118 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8342, 8.3482 119 / 67
0 3660 RJUKAN 59.8621, 8.3304 124 / 280
0 3660 RJUKAN 59.8429, 8.4009 122 / 435
0 3660 RJUKAN 59.8644, 8.3915 116 / 21
0 3660 RJUKAN 59.8338, 8.6434 127 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8409, 8.4189 129 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8454, 8.4154 122 / 432
0 3660 RJUKAN 59.8779, 8.6426 127 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8517, 8.4283 138 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8447, 8.3978 122 / 431
0 3660 RJUKAN 59.8607, 8.3291 124 / 196
0 3660 RJUKAN 59.8657, 8.4084 114 / 81
0 3660 RJUKAN 59.8634, 8.4187 121 / 236
0 3660 RJUKAN 59.8790, 8.6557 127 / 62
0 3660 RJUKAN 59.8239, 8.3440 130 / 66
0 3660 RJUKAN 59.8823, 8.4856 137 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8443, 8.4079 122 / 427
0 3660 RJUKAN 59.8499, 8.4313 138 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8625, 8.3897 126 / 199
0 3660 RJUKAN 59.8243, 8.3506 130 / 158
0 3660 RJUKAN 59.8619, 8.3785 126 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8244, 8.3625 131 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8623, 8.4343 121 / 188
0 3660 RJUKAN 59.8532, 8.4315 138 / 77
0 3660 RJUKAN 59.8447, 8.3891 122 / 404
0 3660 RJUKAN 59.8612, 8.3766 126 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8053, 8.3137 130 / 15
0 3660 RJUKAN 59.8634, 8.4299 121 / 209
0 3660 RJUKAN 59.8585, 8.4395 138 / 70
0 3660 RJUKAN 59.8517, 8.4270 138 / 78
0 3660 RJUKAN 59.8707, 8.5345 129 / 36
0 3660 RJUKAN 59.8625, 8.3853 126 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8649, 8.4221 121 / 241
0 3660 RJUKAN 59.8518, 8.4330 138 / 64
0 3660 RJUKAN 59.8508, 8.4263 138 / 79
0 3660 RJUKAN 59.8681, 8.5295 129 / 40
0 3660 RJUKAN 59.8636, 8.4400 118 / 73
0 3660 RJUKAN 59.8641, 8.4209 121 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8265, 8.3499 130 / 185
0 3660 RJUKAN 59.8514, 8.4564 129 / 43
0 3660 RJUKAN 59.8341, 8.6441 127 / 81
0 3660 RJUKAN 59.8648, 8.3998 114 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8543, 8.4653 129 / 47
0 3660 RJUKAN 59.8658, 8.3959 116 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8265, 8.3492 130 / 158
0 3660 RJUKAN 59.8712, 8.5426 129 / 49
0 3660 RJUKAN 59.8651, 8.4373 118 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8626, 8.3898 126 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8442, 8.4099 122 / 321
0 3660 RJUKAN 59.8690, 8.5777 129 / 52
0 3660 RJUKAN 59.8607, 8.4863 129 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8617, 8.4733 133 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8635, 8.4923 129 / 56
0 3660 RJUKAN 59.8582, 8.4720 129 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8595, 8.4493 138 / 40
0 3660 RJUKAN 59.8681, 8.4957 133 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8654, 8.4875 133 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8725, 8.4727 137 / 15
0 3660 RJUKAN 59.8574, 8.4412 138 / 39
0 3660 RJUKAN 59.8649, 8.4934 133 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8595, 8.4491 138 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8706, 8.5324 129 / 34
0 3660 RJUKAN 59.8238, 8.3655 131 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8701, 8.4712 138 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8686, 8.5294 130 / 143
0 3660 RJUKAN 59.8651, 8.4870 133 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8407, 8.3870 122 / 436
0 3660 RJUKAN 59.8477, 8.4184 122 / 442
0 3660 RJUKAN 59.8643, 8.3962 116 / 20
0 3660 RJUKAN 59.8894, 8.5450 126 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8407, 8.3822 122 / 437
0 3660 RJUKAN 59.8642, 8.3946 116 / 20
0 3660 RJUKAN 59.8290, 8.3482 119 / 114
0 3660 RJUKAN 59.8865, 8.5261 135 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8420, 8.3908 122 / 395
0 3660 RJUKAN 59.8663, 8.3918 116 / 23
0 3660 RJUKAN 59.8338, 8.6433 127 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8393, 8.3755 122 / 414
0 3660 RJUKAN 59.8649, 8.3943 116 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8419, 8.3884 122 / 416
0 3660 RJUKAN 59.8636, 8.3937 116 / 20
0 3660 RJUKAN 59.8968, 8.3999 113 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8799, 8.7947 38 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8397, 8.3838 122 / 439
0 3660 RJUKAN 59.8635, 8.3936 116 / 20
0 3660 RJUKAN 59.8476, 8.6191 128 / 57
0 3660 RJUKAN 59.8891, 8.5969 125 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8349, 8.3728 122 / 426
0 3660 RJUKAN 59.8504, 8.6557 121 / 229
0 3660 RJUKAN 59.8639, 8.4415 118 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8541, 8.6027 129 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8629, 8.4433 118 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8660, 8.2982 124 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8599, 8.5964 127 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8649, 8.4390 118 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8659, 8.2989 124 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8625, 8.4397 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8346, 8.6404 127 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8642, 8.4394 118 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8656, 8.2994 124 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8440, 8.6265 128 / 57
0 3660 RJUKAN 59.8429, 8.4046 122 / 428
0 3660 RJUKAN 59.8438, 8.6172 128 / 57
0 3660 RJUKAN 59.8636, 8.4400 118 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8338, 8.6433 127 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8882, 8.3302 124 / 279
0 3660 RJUKAN 59.8398, 8.7225 120 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8367, 8.4033 130 / 164
0 3660 RJUKAN 59.8651, 8.4376 118 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8645, 8.4361 121 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8416, 8.3138 119 / 129
0 3660 RJUKAN 59.8461, 8.4153 122 / 330
0 3660 RJUKAN 59.8288, 8.3850 131 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8648, 8.4364 121 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8473, 8.4167 122 / 331
0 3660 RJUKAN 59.8701, 8.5690 132 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8311, 8.3457 119 / 140
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8644, 8.4349 121 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8459, 8.4140 122 / 333
0 3660 RJUKAN 59.8685, 8.5563 132 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8294, 8.3472 119 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8411, 8.4006 122 / 395
0 3660 RJUKAN 59.8615, 8.3286 124 / 279
0 3660 RJUKAN 59.8293, 8.3464 119 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8314, 8.3569 119 / 90
0 3660 RJUKAN 59.8432, 8.3109 119 / 130
0 3660 RJUKAN 59.8619, 8.3283 124 / 275
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8313, 8.3568 119 / 90
0 3660 RJUKAN 59.8471, 8.4191 122 / 341
0 3660 RJUKAN 59.8617, 8.3287 124 / 279
0 3660 RJUKAN 59.8313, 8.3568 119 / 30
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8576, 8.2845 124 / 254
0 3660 RJUKAN 59.8626, 8.3525 108 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8703, 8.4617 137 / 24
0 3660 RJUKAN 59.8617, 8.3287 124 / 279
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.9202, 8.4878 137 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8501, 8.4253 138 / 41
0 3660 RJUKAN 59.8615, 8.3286 124 / 279
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8618, 8.3128 124 / 282
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8616, 8.3105 124 / 13
0 3660 RJUKAN 59.8320, 8.3463 119 / 88
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8715, 8.4632 137 / 69
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8917, 8.4930 137 / 64
0 3660 RJUKAN 59.8296, 8.3506 119 / 119
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8902, 8.5818 125 / 281
0 3660 RJUKAN 59.8746, 8.7247 120 / 386
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8623, 8.3503 110 / 19
0 3660 RJUKAN 59.8320, 8.3955 130 / 161
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8619, 8.3496 110 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8656, 8.4934 133 / 10
0 3660 RJUKAN 59.8683, 8.6952 120 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8606, 8.3463 110 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8495, 8.4245 138 / 74
0 3660 RJUKAN 59.8650, 8.4906 133 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8491, 8.4242 138 / 73
0 3660 RJUKAN 59.8684, 8.5562 132 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8617, 8.3547 138 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8653, 8.3541 138 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8646, 8.3559 138 / 26
0 3660 RJUKAN 59.8651, 8.4353 121 / 17
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8305, 8.3263 119 / 85
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8639, 8.4003 114 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8647, 8.4255 121 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8665, 8.4436 118 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8381, 8.3767 122 / 449
0 3660 RJUKAN 59.8619, 8.3861 126 / 298
0 3660 RJUKAN 59.8488, 8.4281 138 / 71
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8250, 8.3631 131 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8654, 8.4092 114 / 26
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8317, 8.3468 119 / 88
0 3660 RJUKAN 59.9338, 8.2910 122 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8312, 8.3435 119 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8315, 8.3435 119 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8635, 8.4409 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8398, 8.3831 122 / 311
0 3660 RJUKAN 59.9212, 8.2109 122 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8325, 8.3442 119 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8613, 8.4376 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8327, 8.3443 119 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8251, 8.3635 131 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8810, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8300, 8.3211 119 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8325, 8.3478 119 / 88
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8653, 8.4925 133 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8954, 8.4189 117 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8680, 8.6931 120 / 251
0 3660 RJUKAN 59.8485, 8.4406 129 / 57
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8607, 8.4395 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8379, 8.4474 129 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8680, 8.6939 120 / 250
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8644, 8.4407 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8658, 8.4092 114 / 26
0 3660 RJUKAN 59.8600, 8.4419 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8254, 8.3639 131 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8306, 8.3480 119 / 86
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8256, 8.3635 131 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8651, 8.4103 114 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8551, 8.2532 137 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8601, 8.4424 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8307, 8.3478 119 / 87
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8650, 8.4107 114 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8568, 8.2528 137 / 10
0 3660 RJUKAN 59.8622, 8.4450 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8924, 8.6952 106 / 93
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8565, 8.2539 137 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8613, 8.4413 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.9165, 8.3797 136 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.9129, 8.3500 122 / 68
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8649, 8.4380 118 / 12
0 3660 RJUKAN 59.9236, 8.3054 123 / 102
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.9268, 8.2925 123 / 101
0 3660 RJUKAN 59.8296, 8.3355 119 / 80
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.9240, 8.4168 135 / 29
0 3660 RJUKAN 59.8808, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8809, 8.7184 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8429, 8.3927 122 / 393
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8513, 8.4316 138 / 45
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8507, 8.4312 138 / 44
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8674, 8.5990 128 / 62
0 3660 RJUKAN 59.8518, 8.4375 138 / 42
0 3660 RJUKAN 59.8312, 8.3488 119 / 93
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8529, 8.4272 138 / 49
0 3660 RJUKAN 59.8325, 8.3464 119 / 94
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8536, 8.4337 138 / 48
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8616, 8.3500 110 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8806, 8.7185 120 / 179
0 3660 RJUKAN 59.8654, 8.4077 114 / 3
0 3660 RJUKAN 59.8507, 8.4357 138 / 43
0 3660 RJUKAN 59.8650, 8.4909 133 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8321, 8.3512 119 / 92
0 3660 RJUKAN 59.8855, 8.7229 119 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8325, 8.3658 122 / 354
0 3660 RJUKAN 59.8857, 8.7231 119 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8857, 8.7236 119 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8855, 8.7236 119 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8853, 8.7236 119 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8852, 8.7234 119 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8850, 8.7236 119 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8263, 8.3670 131 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8848, 8.7234 119 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8322, 8.3760 122 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8687, 8.6920 121 / 237
0 3660 RJUKAN 59.8346, 8.6404 127 / 15
0 3660 RJUKAN 59.8658, 8.4195 121 / 231
0 3660 RJUKAN 59.8613, 8.4394 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8448, 8.3978 122 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8402, 8.7328 120 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8652, 8.4194 121 / 232
0 3660 RJUKAN 59.8253, 8.3520 130 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8648, 8.4185 121 / 233
0 3660 RJUKAN 59.8628, 8.4363 121 / 234
0 3660 RJUKAN 59.8642, 8.4210 121 / 235
0 3660 RJUKAN 59.8425, 8.3135 119 / 128
0 3660 RJUKAN 59.8268, 8.6505 127 / 82
0 3660 RJUKAN 59.8541, 8.4303 138 / 65
0 3660 RJUKAN 59.8508, 8.4388 138 / 47
0 3660 RJUKAN 59.8249, 8.3458 130 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8594, 8.4437 138 / 68
0 3660 RJUKAN 59.8415, 8.4198 129 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8594, 8.4456 138 / 67
0 3660 RJUKAN 59.8305, 8.3295 119 / 82
0 3660 RJUKAN 59.8702, 8.5177 129 / 51
0 3660 RJUKAN 59.8295, 8.3345 119 / 83
0 3660 RJUKAN 59.8581, 8.4893 129 / 44
0 3660 RJUKAN 59.8294, 8.3372 119 / 84
0 3660 RJUKAN 59.8710, 8.5524 132 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8681, 8.5771 129 / 53
0 3660 RJUKAN 59.8296, 8.3506 119 / 132
0 3660 RJUKAN 59.8671, 8.6932 120 / 254
0 3660 RJUKAN 59.8697, 8.5760 129 / 54
0 3660 RJUKAN 59.8483, 8.4209 122 / 328
0 3660 RJUKAN 59.8535, 8.4623 129 / 42
0 3660 RJUKAN 59.8543, 8.4653 129 / 45
0 3660 RJUKAN 59.8637, 8.4419 118 / 75
0 3660 RJUKAN 59.8551, 8.4670 129 / 46
0 3660 RJUKAN 59.8722, 8.2548 123 / 269
0 3660 RJUKAN 59.8418, 8.3955 122 / 377
0 3660 RJUKAN 59.8547, 8.4702 129 / 48
0 3660 RJUKAN 59.8465, 8.4170 122 / 340
0 3660 RJUKAN 59.8582, 8.4720 129 / 41
0 3660 RJUKAN 59.8791, 8.5689 126 / 295
0 3660 RJUKAN 59.8690, 8.5328 129 / 60
0 3660 RJUKAN 59.8617, 8.3940 116 / 18
0 3660 RJUKAN 59.8691, 8.5397 129 / 50
0 3660 RJUKAN 59.8206, 8.3430 130 / 66
0 3660 RJUKAN 59.8688, 8.5497 129 / 38
0 3660 RJUKAN 59.8775, 8.6290 127 / 80
0 3660 RJUKAN 59.8234, 8.3605 131 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8264, 8.3393 130 / 144
0 3660 RJUKAN 59.8700, 8.5417 129 / 39
0 3660 RJUKAN 59.8775, 8.6290 127 / 79
0 3660 RJUKAN 59.8230, 8.3605 131 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8603, 8.4766 133 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8638, 8.4393 118 / 71
0 3660 RJUKAN 59.8227, 8.3607 131 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8634, 8.4163 114 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8249, 8.3411 130 / 151
0 3660 RJUKAN 59.8768, 8.5978 128 / 143
0 3660 RJUKAN 59.8225, 8.3610 131 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8651, 8.4904 133 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8700, 8.5435 129 / 55
0 3660 RJUKAN 59.8778, 8.5972 128 / 142
0 3660 RJUKAN 59.8224, 8.3614 131 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8772, 8.5719 129 / 71
0 3660 RJUKAN 59.8631, 8.5023 129 / 35
0 3660 RJUKAN 59.8225, 8.3596 131 / 10
0 3660 RJUKAN 59.8406, 8.3797 122 / 441
0 3660 RJUKAN 59.8223, 8.3601 131 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8689, 8.5558 132 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8658, 8.5632 132 / 9
0 3660 RJUKAN 59.8220, 8.3596 131 / 12
0 3660 RJUKAN 59.8440, 8.3045 119 / 58
0 3660 RJUKAN 59.8813, 8.6337 123 / 1
0 3660 RJUKAN 59.8231, 8.3612 131 / 13
0 3660 RJUKAN 59.8605, 8.3747 126 / 8
0 3660 RJUKAN 59.8601, 8.5966 127 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8296, 8.3346 119 / 78
0 3660 RJUKAN 59.8256, 8.3511 130 / 159
0 3660 RJUKAN 59.8620, 8.3525 108 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8523, 8.6190 128 / 57
0 3660 RJUKAN 59.8666, 8.5854 129 / 58
0 3660 RJUKAN 59.8253, 8.3511 130 / 160
0 3660 RJUKAN 59.8622, 8.3523 108 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8701, 8.5690 129 / 59
0 3660 RJUKAN 59.8252, 8.3514 130 / 169
0 3660 RJUKAN 59.8637, 8.3535 138 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8519, 8.4285 138 / 83
0 3660 RJUKAN 59.8258, 8.3517 130 / 170
0 3660 RJUKAN 59.8641, 8.3544 138 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8407, 8.3937 122 / 387
0 3660 RJUKAN 59.8512, 8.4287 138 / 82
0 3660 RJUKAN 59.8255, 8.3517 130 / 171
0 3660 RJUKAN 59.8921, 8.6603 123 / 4
0 3660 RJUKAN 59.8633, 8.3550 138 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8339, 8.3578 119 / 134
0 3660 RJUKAN 59.8653, 8.3555 138 / 27
0 3660 RJUKAN 59.8420, 8.3923 122 / 388
0 3660 RJUKAN 59.8318, 8.3498 119 / 133
0 3660 RJUKAN 59.8615, 8.3561 138 / 2
0 3660 RJUKAN 59.8653, 8.3555 138 / 27
0 3660 RJUKAN 59.8383, 8.3794 122 / 389
0 3660 RJUKAN 59.8323, 8.3574 119 / 135
0 3660 RJUKAN 59.8626, 8.3516 110 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8408, 8.3857 122 / 392
0 3660 RJUKAN 59.8316, 8.3554 119 / 112
0 3660 RJUKAN 59.8603, 8.3469 108 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8339, 8.3673 122 / 396
0 3660 RJUKAN 59.8398, 8.3779 122 / 399
0 3660 RJUKAN 59.8307, 8.3500 119 / 95
0 3660 RJUKAN 59.8340, 8.3697 122 / 400
0 3660 RJUKAN 59.8301, 8.3520 119 / 96
0 3660 RJUKAN 59.8642, 8.3547 138 / 87
0 3660 RJUKAN 59.8339, 8.3616 122 / 403
0 3660 RJUKAN 59.8263, 8.3487 130 / 186
0 3660 RJUKAN 59.8398, 8.3951 122 / 405
0 3660 RJUKAN 59.8698, 8.6896 121 / 237
0 3660 RJUKAN 59.8389, 8.3884 122 / 406
0 3660 RJUKAN 59.8644, 8.3925 116 / 22
0 3660 RJUKAN 59.8376, 8.3835 122 / 407
0 3660 RJUKAN 59.8377, 8.3729 122 / 408
0 3660 RJUKAN 59.8347, 8.3713 122 / 409
0 3660 RJUKAN 59.8310, 8.3893 130 / 162
0 3660 RJUKAN 59.8511, 8.4595 129 / 37
0 3660 RJUKAN 59.8777, 8.5702 129 / 71
0 3660 RJUKAN 59.8419, 8.3908 122 / 411
0 3660 RJUKAN 59.8772, 8.6133 128 / 112
0 3660 RJUKAN 59.8341, 8.3594 122 / 417
0 3660 RJUKAN 59.8710, 8.6956 120 / 6
0 3660 RJUKAN 59.8368, 8.3704 122 / 418
0 3660 RJUKAN 59.8633, 8.6811 121 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8779, 8.6423 127 / 67
0 3660 RJUKAN 59.8336, 8.3652 122 / 365
0 3660 RJUKAN 59.8668, 8.6796 121 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8642, 8.4394 118 / 64
0 3660 RJUKAN 59.8344, 8.3722 122 / 419
0 3660 RJUKAN 59.8804, 8.6117 124 / 271
0 3660 RJUKAN 59.8424, 8.3994 122 / 376
0 3660 RJUKAN 59.8687, 8.6809 121 / 5
0 3660 RJUKAN 59.8827, 8.6822 120 / 13
0 3660 RJUKAN 59.8349, 8.3748 122 / 420
0 3660 RJUKAN 59.8780, 8.5784 129 / 33
0 3660 RJUKAN 59.8791, 8.2717 123 / 269
0 3660 RJUKAN 59.8769, 8.5763 129 / 71
0 3660 RJUKAN 59.8483, 8.4107 122 / 368
0 3660 RJUKAN 59.8791, 8.2706 123 / 269
0 3660 RJUKAN 59.8571, 8.4451 138 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8468, 8.4275 138 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8487, 8.4183 122 / 369
0 3660 RJUKAN 59.8723, 8.2551 123 / 269
0 3660 RJUKAN 59.8572, 8.4451 138 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8786, 8.6429 127 / 33
0 3660 RJUKAN 59.8435, 8.3984 122 / 371
0 3660 RJUKAN 59.8795, 8.2710 123 / 269
0 3660 RJUKAN 59.8470, 8.4118 122 / 372
0 3660 RJUKAN 59.8581, 8.2866 124 / 11
0 3660 RJUKAN 59.8457, 8.4129 122 / 373
0 3660 RJUKAN 59.8694, 8.5660 132 / 7
0 3660 RJUKAN 59.8439, 8.3948 122 / 374

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.