Brattberget i Elverum

Brattberget er ein veg i Elverum kommune.

Det er 22 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 12 til 533.

Adressene i Brattberget høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Brattberget 12, 22, 44, 51, 56, 70, 72, 102, 104, 106, 108, 124, 145, 205, 209, 2112412 SØRSKOGBYGDA
Brattberget 338, 407, 432, 529, 531, 5332410 HERNES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Brattberget

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brattberget 12 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9500, 11.8124 173 / 16
Brattberget 22 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9510, 11.8109 173 / 10
Brattberget 44 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9524, 11.8098 173 / 1
Brattberget 51 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9534, 11.8102 172 / 6
Brattberget 56 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9538, 11.8090 172 / 18
Brattberget 70 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9550, 11.8075 172 / 1
Brattberget 72 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9554, 1,000.0000 172 / 1
Brattberget 102 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9587, 11.8077 172 / 2
Brattberget 104 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9588, 11.8083 172 / 2
Brattberget 106 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9588, 11.8082 172 / 2
Brattberget 108 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9586, 11.8093 172 / 12
Brattberget 124 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9604, 11.8082 172 / 10
Brattberget 145 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9655, 11.8199 170 / 6
Brattberget 205 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9701, 11.8098 174 / 4
Brattberget 209 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9713, 11.8087 175 / 1
Brattberget 211 2412 SØRSKOGBYGDA 60.9716, 11.8091 175 / 1
Brattberget 338 2410 HERNES 60.9769, 11.7904 150 / 24
Brattberget 407 2410 HERNES 60.9823, 11.7960 150 / 1
Brattberget 432 2410 HERNES 60.9844, 11.7950 150 / 40
Brattberget 529 2410 HERNES 60.9926, 11.7923 149 / 82
Brattberget 531 2410 HERNES 60.9921, 11.7926 150 / 19
Brattberget 533 2410 HERNES 60.9923, 11.7933 150 / 41

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.