Breimsvegen i Gloppen

Breimsvegen er ein veg i Gloppen kommune.

Det er 180 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 2694.

Adressene i Breimsvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Breimsvegen 1-9, 13, 15, 24-25, 203, 205, 235, 237, 239, 241, 326, 360, 431, 452, 473, 649, 684-687, 7576823 SANDANE
Breimsvegen 924, 926-927, 946, 950, 952, 954, 974, 1008, 1030, 1036, 1130, 1162, 1175, 1177, 1189, 1193, 1211, 1220, 1234, 1238, 1240-1241, 1244-1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1266, 1268, 1274, 1276, 1278, 1280, 1283, 1287, 1289, 1293, 1295, 1298, 1301, 1341, 1361, 1364, 1398, 1400, 1404, 1406, 1443, 1452-1454, 1456, 1458, 1486, 1488, 1490, 1510, 1514, 1518, 1530, 1532, 15586827 BREIM
Breimsvegen 1588, 1590, 1626, 1646, 1670, 1684, 1686, 1701, 1703, 1715, 1717, 1741, 1746, 1759, 1770, 1776, 1801, 1803, 1807, 1809, 1811, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1852, 1854, 1866, 1868, 1874, 1876, 1886, 1888, 1890, 1892, 1924, 1932, 1952-1953, 1955, 1975, 1996, 2020, 2022, 2152, 2178, 2202, 2204, 2211-2212, 2218, 2221, 2223, 2241, 2244, 2260, 2262, 2274, 2276, 2278, 2312, 2314, 2316, 2325, 2327, 2332, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2370, 2374, 2376, 2378, 2380, 2692, 26946826 BYRKJELO

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Breimsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Breimsvegen 1A 6823 SANDANE 61.7775, 6.2173 69 / 40
Breimsvegen 1B 6823 SANDANE 61.7775, 6.2173 69 / 40
Breimsvegen 2 6823 SANDANE 61.7778, 6.2171 69 / 27
Breimsvegen 3 6823 SANDANE 61.7773, 6.2177 74 / 2
Breimsvegen 4 6823 SANDANE 61.7781, 6.2169 69 / 48
Breimsvegen 5 6823 SANDANE 61.7773, 6.2177 74 / 2
Breimsvegen 6 6823 SANDANE 61.7775, 6.2180 69 / 30
Breimsvegen 7 6823 SANDANE 61.7772, 6.2178 74 / 1
Breimsvegen 8 6823 SANDANE 61.7773, 6.2184 74 / 30
Breimsvegen 9 6823 SANDANE 61.7771, 6.2180 74 / 202
Breimsvegen 13 6823 SANDANE 61.7756, 6.2211 74 / 154
Breimsvegen 15 6823 SANDANE 61.7754, 6.2213 74 / 158
Breimsvegen 24 6823 SANDANE 61.7759, 6.2247 74 / 1
Breimsvegen 25 6823 SANDANE 61.7732, 6.2284 74 / 23
Breimsvegen 203 6823 SANDANE 61.7657, 6.2402 76 / 82
Breimsvegen 205 6823 SANDANE 61.7652, 6.2415 76 / 81
Breimsvegen 235 6823 SANDANE 61.7633, 6.2435 76 / 23
Breimsvegen 237 6823 SANDANE 61.7635, 6.2437 76 / 23
Breimsvegen 239 6823 SANDANE 61.7626, 6.2469 76 / 32
Breimsvegen 241 6823 SANDANE 61.7626, 6.2445 76 / 84
Breimsvegen 326 6823 SANDANE 61.7590, 6.2580 76 / 53
Breimsvegen 360 6823 SANDANE 61.7575, 6.2594 76 / 115
Breimsvegen 431 6823 SANDANE 61.7533, 6.2749 76 / 40
Breimsvegen 452 6823 SANDANE 61.7542, 6.2759 76 / 8
Breimsvegen 473 6823 SANDANE 61.7538, 6.2811 76 / 31
Breimsvegen 649 6823 SANDANE 61.7533, 6.3102 127 / 10
Breimsvegen 684 6823 SANDANE 61.7549, 6.3132 127 / 3
Breimsvegen 685 6823 SANDANE 61.7549, 6.3147 127 / 14
Breimsvegen 686 6823 SANDANE 61.7549, 6.3123 127 / 3
Breimsvegen 687 6823 SANDANE 61.7546, 6.3151 127 / 8
Breimsvegen 757 6823 SANDANE 61.7538, 6.3280 85 / 6
Breimsvegen 924 6827 BREIM 61.7502, 6.3543 78 / 1
Breimsvegen 926 6827 BREIM 61.7503, 6.3554 78 / 1
Breimsvegen 927 6827 BREIM 61.7497, 6.3554 78 / 1
Breimsvegen 946 6827 BREIM 61.7500, 6.3573 78 / 1
Breimsvegen 950 6827 BREIM 61.7505, 6.3570 78 / 1
Breimsvegen 952 6827 BREIM 61.7500, 6.3592 78 / 1
Breimsvegen 954 6827 BREIM 61.7500, 6.3599 78 / 1
Breimsvegen 974 6827 BREIM 61.7504, 6.3618 79 / 14
Breimsvegen 1008 6827 BREIM 61.7481, 6.3700 79 / 2
Breimsvegen 1030 6827 BREIM 61.7468, 6.3747 80 / 3
Breimsvegen 1036 6827 BREIM 61.7464, 6.3750 80 / 3
Breimsvegen 1130 6827 BREIM 61.7409, 6.3840 99 / 97
Breimsvegen 1162 6827 BREIM 61.7397, 6.3904 99 / 20
Breimsvegen 1175 6827 BREIM 61.7388, 6.3925 99 / 12
Breimsvegen 1177 6827 BREIM 61.7387, 6.3933 99 / 11
Breimsvegen 1189 6827 BREIM 61.7385, 6.3955 99 / 98
Breimsvegen 1193 6827 BREIM 61.7383, 6.3965 99 / 117
Breimsvegen 1211 6827 BREIM 61.7380, 6.4005 99 / 5
Breimsvegen 1220 6827 BREIM 61.7385, 6.4003 99 / 1
Breimsvegen 1234 6827 BREIM 61.7385, 6.4031 99 / 3
Breimsvegen 1238 6827 BREIM 61.7390, 6.4035 99 / 3
Breimsvegen 1240 6827 BREIM 61.7389, 6.4044 99 / 3
Breimsvegen 1241 6827 BREIM 61.7382, 6.4055 99 / 29
Breimsvegen 1244 6827 BREIM 61.7384, 6.4073 99 / 16
Breimsvegen 1245 6827 BREIM 61.7382, 6.4062 100 / 48
Breimsvegen 1246 6827 BREIM 61.7384, 6.4074 99 / 16
Breimsvegen 1247 6827 BREIM 61.7379, 6.4065 100 / 58
Breimsvegen 1248 6827 BREIM 61.7384, 6.4075 99 / 16
Breimsvegen 1249 6827 BREIM 61.7377, 6.4065 100 / 58
Breimsvegen 1250 6827 BREIM 61.7385, 6.4073 99 / 16
Breimsvegen 1252 6827 BREIM 61.7386, 6.4079 99 / 123
Breimsvegen 1254 6827 BREIM 61.7386, 6.4079 99 / 123
Breimsvegen 1256 6827 BREIM 61.7382, 6.4087 100 / 106
Breimsvegen 1258 6827 BREIM 61.7380, 6.4088 100 / 106
Breimsvegen 1266 6827 BREIM 61.7379, 6.4102 100 / 91
Breimsvegen 1268 6827 BREIM 61.7378, 6.4107 100 / 36
Breimsvegen 1274 6827 BREIM 61.7379, 6.4115 100 / 7
Breimsvegen 1276 6827 BREIM 61.7378, 6.4128 100 / 60
Breimsvegen 1278 6827 BREIM 61.7374, 6.4119 100 / 54
Breimsvegen 1280 6827 BREIM 61.7374, 6.4123 100 / 89
Breimsvegen 1283 6827 BREIM 61.7370, 6.4128 100 / 1
Breimsvegen 1287 6827 BREIM 61.7358, 6.4124 100 / 61
Breimsvegen 1289 6827 BREIM 61.7360, 6.4136 100 / 116
Breimsvegen 1293 6827 BREIM 61.7361, 6.4142 100 / 5
Breimsvegen 1295 6827 BREIM 61.7365, 6.4150 100 / 72
Breimsvegen 1298 6827 BREIM 61.7367, 6.4157 100 / 11
Breimsvegen 1301 6827 BREIM 61.7363, 6.4162 100 / 117
Breimsvegen 1341 6827 BREIM 61.7358, 6.4231 100 / 70
Breimsvegen 1361 6827 BREIM 61.7353, 6.4266 101 / 9
Breimsvegen 1364 6827 BREIM 61.7360, 6.4285 101 / 3
Breimsvegen 1398 6827 BREIM 61.7358, 6.4331 101 / 1
Breimsvegen 1400 6827 BREIM 61.7359, 6.4315 101 / 1
Breimsvegen 1404 6827 BREIM 61.7347, 6.4355 101 / 2
Breimsvegen 1406 6827 BREIM 61.7356, 6.4360 101 / 2
Breimsvegen 1443 6827 BREIM 61.7345, 6.4414 102 / 5
Breimsvegen 1452 6827 BREIM 61.7356, 6.4442 102 / 9
Breimsvegen 1453 6827 BREIM 61.7348, 6.4438 102 / 4
Breimsvegen 1454 6827 BREIM 61.7359, 6.4433 102 / 9
Breimsvegen 1456 6827 BREIM 61.7365, 6.4451 102 / 15
Breimsvegen 1458 6827 BREIM 61.7362, 6.4459 102 / 17
Breimsvegen 1486 6827 BREIM 61.7356, 6.4489 102 / 3
Breimsvegen 1488 6827 BREIM 61.7352, 6.4504 102 / 3
Breimsvegen 1490 6827 BREIM 61.7355, 6.4509 102 / 6
Breimsvegen 1510 6827 BREIM 61.7352, 6.4537 102 / 1
Breimsvegen 1514 6827 BREIM 61.7353, 6.4552 102 / 20
Breimsvegen 1518 6827 BREIM 61.7354, 6.4567 102 / 21
Breimsvegen 1530 6827 BREIM 61.7362, 6.4563 102 / 2
Breimsvegen 1532 6827 BREIM 61.7362, 6.4556 102 / 2
Breimsvegen 1558 6827 BREIM 61.7358, 6.4636 102 / 18
Breimsvegen 1588 6826 BYRKJELO 61.7358, 6.4666 103 / 1
Breimsvegen 1590 6826 BYRKJELO 61.7360, 6.4644 103 / 26
Breimsvegen 1626 6826 BYRKJELO 61.7361, 6.4763 103 / 4
Breimsvegen 1646 6826 BYRKJELO 61.7362, 6.4804 103 / 3
Breimsvegen 1670 6826 BYRKJELO 61.7361, 6.4824 103 / 2
Breimsvegen 1684 6826 BYRKJELO 61.7358, 1,000.0000 103 / 5
Breimsvegen 1686 6826 BYRKJELO 61.7361, 6.4863 103 / 5
Breimsvegen 1701 6826 BYRKJELO 61.7343, 6.4887 103 / 12
Breimsvegen 1703 6826 BYRKJELO 61.7344, 6.4877 103 / 12
Breimsvegen 1715 6826 BYRKJELO 61.7342, 6.4914 103 / 10
Breimsvegen 1717 6826 BYRKJELO 61.7343, 6.4909 103 / 10
Breimsvegen 1741 6826 BYRKJELO 61.7305, 6.4959 103 / 27
Breimsvegen 1746 6826 BYRKJELO 61.7342, 6.4977 103 / 17
Breimsvegen 1759 6826 BYRKJELO 61.7319, 6.4999 103 / 3
Breimsvegen 1770 6826 BYRKJELO 61.7335, 6.5023 92 / 50
Breimsvegen 1776 6826 BYRKJELO 61.7333, 6.5032 92 / 105
Breimsvegen 1801 6826 BYRKJELO 61.7318, 6.5061 104 / 104
Breimsvegen 1803 6826 BYRKJELO 61.7319, 6.5070 104 / 104
Breimsvegen 1807 6826 BYRKJELO 61.7315, 6.5073 104 / 11
Breimsvegen 1809 6826 BYRKJELO 61.7313, 6.5078 104 / 16
Breimsvegen 1811 6826 BYRKJELO 61.7313, 6.5073 104 / 16
Breimsvegen 1815 6826 BYRKJELO 61.7308, 6.5071 104 / 20
Breimsvegen 1817 6826 BYRKJELO 61.7311, 6.5078 104 / 31
Breimsvegen 1819 6826 BYRKJELO 61.7309, 6.5081 104 / 29
Breimsvegen 1821 6826 BYRKJELO 61.7307, 6.5082 104 / 28
Breimsvegen 1823 6826 BYRKJELO 61.7304, 6.5084 104 / 95
Breimsvegen 1852 6826 BYRKJELO 61.7285, 6.5136 104 / 1
Breimsvegen 1854 6826 BYRKJELO 61.7289, 6.5141 104 / 1
Breimsvegen 1866 6826 BYRKJELO 61.7276, 6.5137 104 / 2
Breimsvegen 1868 6826 BYRKJELO 61.7274, 6.5139 104 / 2
Breimsvegen 1874 6826 BYRKJELO 61.7271, 6.5148 104 / 4
Breimsvegen 1876 6826 BYRKJELO 61.7264, 6.5133 104 / 27
Breimsvegen 1886 6826 BYRKJELO 61.7260, 6.5156 104 / 3
Breimsvegen 1888 6826 BYRKJELO 61.7262, 6.5207 104 / 30
Breimsvegen 1890 6826 BYRKJELO 61.7262, 6.5232 104 / 5
Breimsvegen 1892 6826 BYRKJELO 61.7258, 6.5242 104 / 5
Breimsvegen 1924 6826 BYRKJELO 61.7232, 6.5191 105 / 2
Breimsvegen 1932 6826 BYRKJELO 61.7232, 6.5203 105 / 2
Breimsvegen 1952 6826 BYRKJELO 61.7233, 6.5262 105 / 8
Breimsvegen 1953 6826 BYRKJELO 61.7203, 6.5216 105 / 1
Breimsvegen 1955 6826 BYRKJELO 61.7203, 6.5211 105 / 1
Breimsvegen 1975 6826 BYRKJELO 61.7190, 6.5227 105 / 3
Breimsvegen 1996 6826 BYRKJELO 61.7179, 6.5277 105 / 5
Breimsvegen 2020 6826 BYRKJELO 61.7148, 6.5286 105 / 6
Breimsvegen 2022 6826 BYRKJELO 61.7147, 6.5289 105 / 6
Breimsvegen 2152 6826 BYRKJELO 61.7045, 6.5341 106 / 4
Breimsvegen 2178 6826 BYRKJELO 61.7025, 6.5338 106 / 1
Breimsvegen 2202 6826 BYRKJELO 61.7000, 6.5331 107 / 15
Breimsvegen 2204 6826 BYRKJELO 61.6997, 6.5324 107 / 13
Breimsvegen 2211 6826 BYRKJELO 61.7007, 6.5281 107 / 4
Breimsvegen 2212 6826 BYRKJELO 61.6994, 6.5335 107 / 18
Breimsvegen 2218 6826 BYRKJELO 61.6990, 6.5320 107 / 4
Breimsvegen 2221 6826 BYRKJELO 61.6984, 6.5307 107 / 2
Breimsvegen 2223 6826 BYRKJELO 61.6979, 6.5306 107 / 2
Breimsvegen 2241 6826 BYRKJELO 61.6970, 6.5300 107 / 10
Breimsvegen 2244 6826 BYRKJELO 61.6964, 6.5311 107 / 10
Breimsvegen 2260 6826 BYRKJELO 61.6951, 6.5298 107 / 1
Breimsvegen 2262 6826 BYRKJELO 61.6953, 6.5303 107 / 1
Breimsvegen 2274 6826 BYRKJELO 61.6942, 6.5288 107 / 9
Breimsvegen 2276 6826 BYRKJELO 61.6941, 1,000.0000 107 / 9
Breimsvegen 2278 6826 BYRKJELO 61.6939, 6.5284 107 / 11
Breimsvegen 2312 6826 BYRKJELO 61.6913, 6.5250 108 / 18
Breimsvegen 2314 6826 BYRKJELO 61.6907, 6.5270 108 / 1
Breimsvegen 2316 6826 BYRKJELO 61.6908, 6.5277 108 / 1
Breimsvegen 2325 6826 BYRKJELO 61.6903, 6.5234 108 / 12
Breimsvegen 2327 6826 BYRKJELO 61.6903, 6.5229 108 / 12
Breimsvegen 2332 6826 BYRKJELO 61.6884, 6.5233 108 / 6
Breimsvegen 2352 6826 BYRKJELO 61.6877, 6.5235 108 / 4
Breimsvegen 2354 6826 BYRKJELO 61.6865, 6.5245 108 / 9
Breimsvegen 2356 6826 BYRKJELO 61.6871, 6.5252 108 / 8
Breimsvegen 2358 6826 BYRKJELO 61.6874, 6.5240 108 / 5
Breimsvegen 2360 6826 BYRKJELO 61.6872, 6.5237 108 / 5
Breimsvegen 2362 6826 BYRKJELO 61.6866, 6.5235 108 / 30
Breimsvegen 2370 6826 BYRKJELO 61.6862, 6.5217 108 / 3
Breimsvegen 2374 6826 BYRKJELO 61.6858, 6.5228 108 / 7
Breimsvegen 2376 6826 BYRKJELO 61.6851, 6.5226 108 / 2
Breimsvegen 2378 6826 BYRKJELO 61.6839, 6.5211 108 / 31
Breimsvegen 2380 6826 BYRKJELO 61.6855, 6.5205 108 / 2
Breimsvegen 2692 6826 BYRKJELO 61.6582, 6.5173 108 / 4
Breimsvegen 2694 6826 BYRKJELO 61.6570, 6.5174 108 / 2

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.