Dalsfjordvegen i Askvoll

Dalsfjordvegen er ein veg i Askvoll kommune.

Det er 78 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1826 til 3401.

Adressene i Dalsfjordvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Dalsfjordvegen 1826, 1828, 2420, 2422, 2460, 2471, 2505, 2507, 2509, 2527, 2570, 2586, 2588, 2596, 2628, 2654, 2692, 2810, 2812, 2831, 2833, 2835, 2840, 2842, 2851, 2853, 2878, 2880, 2886, 2888, 2890, 2894, 2901-2902, 2906, 2921, 2924, 2926, 2930-2931, 2933-2936, 2938, 2940, 2947-2948, 2963, 2965, 2985, 2987, 3001, 3007, 3009, 3011, 3051, 3053, 3055, 3092, 3094, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3233, 3292-3295, 3319, 3321, 3347, 3363, 33656982 HOLMEDAL
Dalsfjordvegen 34016980 ASKVOLL

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Dalsfjordvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dalsfjordvegen 1826 6982 HOLMEDAL 61.3745, 5.3898 263 / 9
Dalsfjordvegen 1828 6982 HOLMEDAL 61.3739, 5.3887 263 / 198
Dalsfjordvegen 2420 6982 HOLMEDAL 61.3665, 5.2878 242 / 2
Dalsfjordvegen 2422 6982 HOLMEDAL 61.3654, 5.2870 242 / 1
Dalsfjordvegen 2460 6982 HOLMEDAL 61.3666, 5.2814 242 / 5
Dalsfjordvegen 2471 6982 HOLMEDAL 61.3670, 5.2744 242 / 3
Dalsfjordvegen 2505 6982 HOLMEDAL 61.3680, 5.2653 219 / 2
Dalsfjordvegen 2507 6982 HOLMEDAL 61.3687, 5.2655 219 / 2
Dalsfjordvegen 2509 6982 HOLMEDAL 61.3679, 5.2643 219 / 5
Dalsfjordvegen 2527 6982 HOLMEDAL 61.3675, 5.2647 219 / 23
Dalsfjordvegen 2570 6982 HOLMEDAL 61.3615, 5.2591 216 / 12
Dalsfjordvegen 2586 6982 HOLMEDAL 61.3626, 5.2589 216 / 6
Dalsfjordvegen 2588 6982 HOLMEDAL 61.3626, 5.2591 216 / 6
Dalsfjordvegen 2596 6982 HOLMEDAL 61.3619, 5.2578 216 / 8
Dalsfjordvegen 2628 6982 HOLMEDAL 61.3607, 5.2539 215 / 3
Dalsfjordvegen 2654 6982 HOLMEDAL 61.3612, 5.2471 215 / 1
Dalsfjordvegen 2692 6982 HOLMEDAL 61.3601, 5.2401 215 / 2
Dalsfjordvegen 2810 6982 HOLMEDAL 61.3615, 5.2206 214 / 12
Dalsfjordvegen 2812 6982 HOLMEDAL 61.3611, 5.2185 214 / 6
Dalsfjordvegen 2831 6982 HOLMEDAL 61.3610, 5.2149 214 / 13
Dalsfjordvegen 2833 6982 HOLMEDAL 61.3609, 5.2156 214 / 5
Dalsfjordvegen 2835 6982 HOLMEDAL 61.3606, 5.2153 214 / 4
Dalsfjordvegen 2840 6982 HOLMEDAL 61.3603, 5.2167 214 / 10
Dalsfjordvegen 2842 6982 HOLMEDAL 61.3600, 5.2164 214 / 7
Dalsfjordvegen 2851 6982 HOLMEDAL 61.3601, 5.2141 214 / 14
Dalsfjordvegen 2853 6982 HOLMEDAL 61.3598, 5.2133 214 / 1
Dalsfjordvegen 2878 6982 HOLMEDAL 61.3584, 5.2092 213 / 1
Dalsfjordvegen 2880 6982 HOLMEDAL 61.3584, 5.2094 213 / 1
Dalsfjordvegen 2886 6982 HOLMEDAL 61.3579, 5.2106 213 / 2
Dalsfjordvegen 2888 6982 HOLMEDAL 61.3579, 5.2096 213 / 2
Dalsfjordvegen 2890 6982 HOLMEDAL 61.3579, 5.2084 213 / 6
Dalsfjordvegen 2894 6982 HOLMEDAL 61.3575, 5.2072 213 / 13
Dalsfjordvegen 2901 6982 HOLMEDAL 61.3579, 5.2055 213 / 4
Dalsfjordvegen 2902 6982 HOLMEDAL 61.3573, 5.2067 213 / 15
Dalsfjordvegen 2906 6982 HOLMEDAL 61.3563, 5.2090 213 / 10
Dalsfjordvegen 2921 6982 HOLMEDAL 61.3575, 5.2008 213 / 5
Dalsfjordvegen 2924 6982 HOLMEDAL 61.3570, 5.2010 213 / 20
Dalsfjordvegen 2926 6982 HOLMEDAL 61.3571, 5.2002 213 / 19
Dalsfjordvegen 2930 6982 HOLMEDAL 61.3570, 5.1989 212 / 40
Dalsfjordvegen 2931 6982 HOLMEDAL 61.3577, 5.1996 212 / 27
Dalsfjordvegen 2933 6982 HOLMEDAL 61.3577, 5.1992 212 / 24
Dalsfjordvegen 2934 6982 HOLMEDAL 61.3571, 5.1973 212 / 41
Dalsfjordvegen 2935 6982 HOLMEDAL 61.3577, 5.1985 212 / 23
Dalsfjordvegen 2936 6982 HOLMEDAL 61.3572, 5.1960 212 / 39
Dalsfjordvegen 2938 6982 HOLMEDAL 61.3575, 5.1966 212 / 18
Dalsfjordvegen 2940 6982 HOLMEDAL 61.3574, 5.1982 212 / 5
Dalsfjordvegen 2947 6982 HOLMEDAL 61.3578, 5.1980 212 / 12
Dalsfjordvegen 2948 6982 HOLMEDAL 61.3581, 5.1964 212 / 9
Dalsfjordvegen 2963 6982 HOLMEDAL 61.3580, 5.1988 212 / 19
Dalsfjordvegen 2965 6982 HOLMEDAL 61.3579, 5.1996 212 / 44
Dalsfjordvegen 2985 6982 HOLMEDAL 61.3601, 5.1931 212 / 14
Dalsfjordvegen 2987 6982 HOLMEDAL 61.3600, 5.1939 212 / 20
Dalsfjordvegen 3001 6982 HOLMEDAL 61.3606, 5.1896 212 / 15
Dalsfjordvegen 3007 6982 HOLMEDAL 61.3606, 5.1878 205 / 4
Dalsfjordvegen 3009 6982 HOLMEDAL 61.3600, 5.1873 205 / 54
Dalsfjordvegen 3011 6982 HOLMEDAL 61.3599, 5.1872 205 / 54
Dalsfjordvegen 3051 6982 HOLMEDAL 61.3589, 5.1817 205 / 42
Dalsfjordvegen 3053 6982 HOLMEDAL 61.3587, 5.1813 205 / 38
Dalsfjordvegen 3055 6982 HOLMEDAL 61.3583, 5.1809 205 / 36
Dalsfjordvegen 3092 6982 HOLMEDAL 61.3571, 5.1721 204 / 7
Dalsfjordvegen 3094 6982 HOLMEDAL 61.3572, 5.1733 204 / 7
Dalsfjordvegen 3108 6982 HOLMEDAL 61.3576, 5.1740 205 / 96
Dalsfjordvegen 3110 6982 HOLMEDAL 61.3575, 5.1733 205 / 95
Dalsfjordvegen 3112 6982 HOLMEDAL 61.3578, 5.1729 205 / 35
Dalsfjordvegen 3114 6982 HOLMEDAL 61.3580, 5.1733 205 / 61
Dalsfjordvegen 3116 6982 HOLMEDAL 61.3583, 5.1735 205 / 62
Dalsfjordvegen 3118 6982 HOLMEDAL 61.3586, 5.1731 205 / 105
Dalsfjordvegen 3233 6982 HOLMEDAL 61.3616, 5.1523 207 / 9
Dalsfjordvegen 3292 6982 HOLMEDAL 61.3615, 5.1411 206 / 5
Dalsfjordvegen 3293 6982 HOLMEDAL 61.3620, 5.1388 206 / 4
Dalsfjordvegen 3294 6982 HOLMEDAL 61.3596, 5.1364 206 / 4
Dalsfjordvegen 3295 6982 HOLMEDAL 61.3620, 5.1385 206 / 4
Dalsfjordvegen 3319 6982 HOLMEDAL 61.3624, 5.1362 206 / 10
Dalsfjordvegen 3321 6982 HOLMEDAL 61.3626, 5.1351 206 / 9
Dalsfjordvegen 3347 6982 HOLMEDAL 61.3621, 5.1312 206 / 8
Dalsfjordvegen 3363 6982 HOLMEDAL 61.3621, 5.1279 206 / 1
Dalsfjordvegen 3365 6982 HOLMEDAL 61.3623, 5.1271 206 / 1
Dalsfjordvegen 3401 6980 ASKVOLL 61.3623, 5.1205 26 / 2

Dalsfjordvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Dalsfjordvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Volda Dalsfjordvegen 1‑4260 6120, 6133
Fjaler Dalsfjordvegen 804‑1325 6963
Askvoll Dalsfjordvegen 1826‑3401 6980, 6982

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.