Dovrevegen i Oppdal

Dovrevegen er ein veg i Oppdal kommune.

Det er 125 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 261 til 4018.

Adressene i Dovrevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Dovrevegen 261, 263, 265, 267, 269, 271, 294-297, 373, 375, 377, 379, 405, 407, 409, 411, 434-437, 462, 464, 474, 476-477, 553, 601, 603, 609, 638, 663, 689, 704, 709, 711, 713, 717, 719, 911, 913, 915, 922, 924, 928, 930, 934-936, 966, 995, 1031, 1047, 1064, 1082, 1088, 1110, 1171, 1173, 1175, 1259, 1517, 1534, 1536, 1591, 1853, 2094, 2096, 2098, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200-2201, 2701, 2800, 2802, 2804, 3620, 3622, 3661, 3663, 3665, 3680, 3682, 3684, 3686, 3688, 3690, 3692, 3694, 3696, 3700, 4006, 4008, 4010, 4012, 4014, 4016, 40187340 OPPDAL
Dovrevegen 715, 749, 751, 753, 781, 783, 794, 803, 807, 809, 815, 829, 831, 833, 845, 853, 860, 869, 871, 8817345 DRIVA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Dovrevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dovrevegen 261 7340 OPPDAL 62.5769, 9.6600 34 / 2
Dovrevegen 263 7340 OPPDAL 62.5767, 9.6602 34 / 2
Dovrevegen 265 7340 OPPDAL 62.5723, 9.6618 37 / 1
Dovrevegen 267 7340 OPPDAL 62.5720, 9.6619 37 / 1
Dovrevegen 269 7340 OPPDAL 62.5768, 9.6563 37 / 17
Dovrevegen 271 7340 OPPDAL 62.5771, 9.6559 37 / 12
Dovrevegen 294 7340 OPPDAL 62.5767, 9.6537 37 / 3
Dovrevegen 295 7340 OPPDAL 62.5748, 9.6595 37 / 3
Dovrevegen 296 7340 OPPDAL 62.5770, 9.6539 37 / 3
Dovrevegen 297 7340 OPPDAL 62.5747, 9.6590 37 / 3
Dovrevegen 373 7340 OPPDAL 62.5695, 9.6544 37 / 2
Dovrevegen 375 7340 OPPDAL 62.5662, 9.6568 37 / 4
Dovrevegen 377 7340 OPPDAL 62.5656, 9.6543 37 / 13
Dovrevegen 379 7340 OPPDAL 62.5656, 9.6542 37 / 13
Dovrevegen 405 7340 OPPDAL 62.5621, 9.6558 39 / 7
Dovrevegen 407 7340 OPPDAL 62.5644, 9.6545 39 / 3
Dovrevegen 409 7340 OPPDAL 62.5647, 9.6529 39 / 3
Dovrevegen 411 7340 OPPDAL 62.5646, 9.6529 39 / 3
Dovrevegen 434 7340 OPPDAL 62.5662, 9.6428 39 / 10
Dovrevegen 435 7340 OPPDAL 62.5646, 9.6453 39 / 17
Dovrevegen 436 7340 OPPDAL 62.5651, 9.6428 39 / 9
Dovrevegen 437 7340 OPPDAL 62.5645, 9.6454 39 / 17
Dovrevegen 462 7340 OPPDAL 62.5628, 9.6410 39 / 2
Dovrevegen 464 7340 OPPDAL 62.5628, 9.6410 39 / 2
Dovrevegen 474 7340 OPPDAL 62.5615, 9.6393 39 / 8
Dovrevegen 476 7340 OPPDAL 62.5614, 9.6398 39 / 8
Dovrevegen 477 7340 OPPDAL 62.5607, 9.6417 38 / 23
Dovrevegen 553 7340 OPPDAL 62.5542, 9.6338 38 / 14
Dovrevegen 601 7340 OPPDAL 62.5513, 9.6331 40 / 8
Dovrevegen 603 7340 OPPDAL 62.5514, 9.6335 40 / 8
Dovrevegen 609 7340 OPPDAL 62.5484, 9.6334 40 / 6
Dovrevegen 638 7340 OPPDAL 62.5478, 9.6288 44 / 11
Dovrevegen 663 7340 OPPDAL 62.5443, 9.6322 43 / 3
Dovrevegen 689 7340 OPPDAL 62.5431, 9.6332 42 / 4
Dovrevegen 704 7340 OPPDAL 62.5418, 9.6296 42 / 3
Dovrevegen 709 7340 OPPDAL 62.5409, 9.6319 42 / 8
Dovrevegen 711 7340 OPPDAL 62.5415, 9.6312 42 / 7
Dovrevegen 713 7340 OPPDAL 62.5417, 9.6310 42 / 11
Dovrevegen 715 7345 DRIVA 62.5381, 9.6329 42 / 17
Dovrevegen 717 7340 OPPDAL 62.5402, 9.6316 44 / 2
Dovrevegen 719 7340 OPPDAL 62.5399, 9.6316 44 / 2
Dovrevegen 749 7345 DRIVA 62.5370, 9.6289 46 / 1
Dovrevegen 751 7345 DRIVA 62.5368, 9.6292 46 / 1
Dovrevegen 753 7345 DRIVA 62.5365, 9.6297 46 / 1
Dovrevegen 781 7345 DRIVA 62.5353, 9.6286 44 / 3
Dovrevegen 783 7345 DRIVA 62.5351, 9.6288 44 / 3
Dovrevegen 794 7345 DRIVA 62.5346, 9.6222 50 / 18
Dovrevegen 803 7345 DRIVA 62.5339, 9.6216 50 / 16
Dovrevegen 807 7345 DRIVA 62.5333, 9.6185 53 / 9
Dovrevegen 809 7345 DRIVA 62.5335, 9.6189 53 / 8
Dovrevegen 815 7345 DRIVA 62.5336, 9.6182 53 / 5
Dovrevegen 829 7345 DRIVA 62.5333, 9.6172 53 / 6
Dovrevegen 831 7345 DRIVA 62.5329, 9.6173 52 / 16
Dovrevegen 833 7345 DRIVA 62.5326, 9.6173 53 / 22
Dovrevegen 845 7345 DRIVA 62.5318, 9.6160 52 / 18
Dovrevegen 853 7345 DRIVA 62.5309, 9.6150 52 / 5
Dovrevegen 860 7345 DRIVA 62.5313, 9.6122 51 / 1
Dovrevegen 869 7345 DRIVA 62.5294, 9.6155 51 / 6
Dovrevegen 871 7345 DRIVA 62.5295, 9.6138 52 / 47
Dovrevegen 881 7345 DRIVA 62.5280, 9.6117 52 / 6
Dovrevegen 911 7340 OPPDAL 62.5266, 9.6111 54 / 18
Dovrevegen 913 7340 OPPDAL 62.5263, 9.6111 54 / 9
Dovrevegen 915 7340 OPPDAL 62.5261, 9.6108 54 / 19
Dovrevegen 922 7340 OPPDAL 62.5258, 9.6088 55 / 3
Dovrevegen 924 7340 OPPDAL 62.5259, 9.6089 55 / 3
Dovrevegen 928 7340 OPPDAL 62.5252, 9.6092 54 / 14
Dovrevegen 930 7340 OPPDAL 62.5249, 9.6091 54 / 10
Dovrevegen 934 7340 OPPDAL 62.5246, 9.6085 54 / 1
Dovrevegen 935 7340 OPPDAL 62.5242, 9.6099 54 / 1
Dovrevegen 936 7340 OPPDAL 62.5242, 9.6081 54 / 1
Dovrevegen 966 7340 OPPDAL 62.5215, 9.6076 55 / 10
Dovrevegen 995 7340 OPPDAL 62.5190, 9.6095 55 / 1
Dovrevegen 1031 7340 OPPDAL 62.5159, 9.6083 53 / 3
Dovrevegen 1047 7340 OPPDAL 62.5148, 9.6064 55 / 17
Dovrevegen 1064 7340 OPPDAL 62.5139, 9.6027 52 / 9
Dovrevegen 1082 7340 OPPDAL 62.5120, 9.6013 54 / 8
Dovrevegen 1088 7340 OPPDAL 62.5115, 9.6003 50 / 7
Dovrevegen 1110 7340 OPPDAL 62.5104, 9.5989 50 / 6
Dovrevegen 1171 7340 OPPDAL 62.5078, 9.5877 56 / 25
Dovrevegen 1173 7340 OPPDAL 62.5073, 9.5873 56 / 24
Dovrevegen 1175 7340 OPPDAL 62.5077, 9.5885 56 / 26
Dovrevegen 1259 7340 OPPDAL 62.5002, 9.5917 56 / 17
Dovrevegen 1517 7340 OPPDAL 62.4776, 9.5764 59 / 3
Dovrevegen 1534 7340 OPPDAL 62.4777, 9.5750 59 / 1
Dovrevegen 1536 7340 OPPDAL 62.4778, 9.5747 59 / 1
Dovrevegen 1591 7340 OPPDAL 62.4724, 9.5746 59 / 4
Dovrevegen 1853 7340 OPPDAL 62.4500, 9.5769 60 / 1
Dovrevegen 2094 7340 OPPDAL 62.4339, 9.6086 60 / 4
Dovrevegen 2096 7340 OPPDAL 62.4329, 9.6094 60 / 4
Dovrevegen 2098 7340 OPPDAL 62.4323, 9.6110 60 / 18
Dovrevegen 2188 7340 OPPDAL 62.4283, 9.6173 60 / 5
Dovrevegen 2190 7340 OPPDAL 62.4285, 9.6168 60 / 5
Dovrevegen 2192A 7340 OPPDAL 62.4246, 9.6230 60 / 3
Dovrevegen 2192B 7340 OPPDAL 62.4243, 9.6250 4011 / 4
Dovrevegen 2194 7340 OPPDAL 62.4246, 9.6235 60 / 16
Dovrevegen 2196 7340 OPPDAL 62.4216, 9.6289 60 / 11
Dovrevegen 2198 7340 OPPDAL 62.4147, 9.6339 60 / 12
Dovrevegen 2200 7340 OPPDAL 62.4143, 9.6341 60 / 13
Dovrevegen 2201 7340 OPPDAL 62.4273, 9.6239 60 / 9
Dovrevegen 2701 7340 OPPDAL 62.3838, 9.6405 61 / 1
Dovrevegen 2800 7340 OPPDAL 62.3723, 9.5664 356 / 1
Dovrevegen 2802 7340 OPPDAL 62.3685, 9.5391 356 / 1
Dovrevegen 2804 7340 OPPDAL 62.3678, 9.5386 356 / 1
Dovrevegen 3620 7340 OPPDAL 62.3085, 9.6066 4011 / 2
Dovrevegen 3622 7340 OPPDAL 62.3071, 9.6062 4011 / 2
Dovrevegen 3661 7340 OPPDAL 62.3034, 9.6057 62 / 1
Dovrevegen 3663 7340 OPPDAL 62.3033, 9.6055 62 / 1
Dovrevegen 3665 7340 OPPDAL 62.3028, 9.6052 62 / 1
Dovrevegen 3680 7340 OPPDAL 62.3147, 9.5138 62 / 2
Dovrevegen 3682 7340 OPPDAL 62.3384, 9.5198 62 / 2
Dovrevegen 3684 7340 OPPDAL 62.3486, 9.4947 356 / 1
Dovrevegen 3686 7340 OPPDAL 62.3496, 9.4945 356 / 1
Dovrevegen 3688 7340 OPPDAL 62.3499, 9.4948 356 / 1
Dovrevegen 3690 7340 OPPDAL 62.3328, 9.4160 62 / 2
Dovrevegen 3692 7340 OPPDAL 62.3412, 9.3562 62 / 2
Dovrevegen 3694 7340 OPPDAL 62.3574, 9.3556 356 / 1
Dovrevegen 3696 7340 OPPDAL 62.3593, 9.1974 356 / 1
Dovrevegen 3700 7340 OPPDAL 62.3680, 9.1511 356 / 1
Dovrevegen 4006 7340 OPPDAL 62.2780, 9.5836 4011 / 1
Dovrevegen 4008 7340 OPPDAL 62.2761, 9.5793 62 / 3
Dovrevegen 4010 7340 OPPDAL 62.2738, 9.5791 62 / 3
Dovrevegen 4012 7340 OPPDAL 62.2759, 9.5822 62 / 3
Dovrevegen 4014 7340 OPPDAL 62.2767, 9.5827 62 / 6
Dovrevegen 4016 7340 OPPDAL 62.2769, 9.5829 62 / 6
Dovrevegen 4018 7340 OPPDAL 62.2763, 9.5849 62 / 2

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.