i Luster

er i Luster kommune.

Det er 316 ulike adresser i . Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til 11 ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
06868 GAUPNE
06869 HAFSLO
06870 ORNES
06871 JOSTEDAL
06872 LUSTER
06873 MARIFJØRA
06875 HØYHEIMSVIK
06876 SKJOLDEN
06877 FORTUN
06878 VEITASTROND
06879 SOLVORN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 6868 GAUPNE 61.4198, 7.3045 83 / 91
0 6868 GAUPNE 61.4198, 7.3025 86 / 26
0 6868 GAUPNE 61.4194, 7.3148 85 / 1
0 6868 GAUPNE 61.4440, 7.3479 71 / 5
0 6868 GAUPNE 61.4558, 7.2878 75 / 8
0 6868 GAUPNE 61.4245, 7.3342 76 / 1
0 6868 GAUPNE 61.4232, 7.3233 79 / 3
0 6868 GAUPNE 61.4184, 7.3214 82 / 2
0 6868 GAUPNE 61.4227, 7.3186 82 / 7
0 6868 GAUPNE 61.4238, 7.3276 82 / 11
0 6868 GAUPNE 61.4182, 7.3025 82 / 147
0 6868 GAUPNE 61.4211, 7.3224 83 / 7
0 6868 GAUPNE 61.4278, 7.3358 85 / 5
0 6868 GAUPNE 61.4237, 7.3308 76 / 2
0 6868 GAUPNE 61.4226, 7.3310 76 / 30
0 6868 GAUPNE 61.4219, 7.3293 76 / 40
0 6868 GAUPNE 61.4230, 7.3320 76 / 41
0 6868 GAUPNE 61.4229, 7.3308 76 / 47
0 6868 GAUPNE 61.4228, 7.3312 76 / 48
0 6868 GAUPNE 61.4209, 7.3035 86 / 24
0 6868 GAUPNE 61.4186, 7.3081 83 / 94
0 6868 GAUPNE 61.4280, 7.3309 84 / 20
0 6868 GAUPNE 61.4184, 7.3072 83 / 32
0 6868 GAUPNE 61.4210, 7.3302 76 / 174
0 6868 GAUPNE 61.4173, 7.3037 74 / 2
0 6868 GAUPNE 61.4615, 7.1830 91 / 15
0 6868 GAUPNE 61.4618, 7.1805 91 / 16
0 6868 GAUPNE 61.4630, 7.1863 91 / 20
0 6868 GAUPNE 61.4194, 7.3235 76 / 28
0 6868 GAUPNE 61.4155, 7.3522 73 / 5
0 6868 GAUPNE 61.4187, 7.3098 75 / 22
0 6868 GAUPNE 61.4572, 7.2860 75 / 2
0 6868 GAUPNE 61.4180, 7.3057 75 / 23
0 6868 GAUPNE 61.4178, 7.3053 75 / 24
0 6868 GAUPNE 61.4171, 7.3042 75 / 5
0 6868 GAUPNE 61.4238, 7.3274 75 / 7
0 6868 GAUPNE 61.5181, 7.2873 36 / 44
0 6868 GAUPNE 61.4170, 7.3059 75 / 12
0 6868 GAUPNE 61.4210, 7.3221 75 / 13
0 6868 GAUPNE 61.4032, 7.2953 76 / 110
0 6868 GAUPNE 61.4955, 7.3559 71 / 10
0 6868 GAUPNE 61.4196, 7.3251 76 / 22
0 6868 GAUPNE 61.4956, 7.3574 72 / 10
0 6868 GAUPNE 61.4212, 7.3040 81 / 13
0 6868 GAUPNE 61.4156, 7.3313 77 / 4
0 6868 GAUPNE 61.4219, 7.3058 77 / 12
0 6868 GAUPNE 61.4157, 7.3336 80 / 2
0 6868 GAUPNE 61.4207, 7.3047 81 / 5
0 6868 GAUPNE 61.4205, 7.3043 83 / 92
0 6868 GAUPNE 61.4193, 7.3223 86 / 2
0 6868 GAUPNE 61.4202, 7.3014 86 / 22
0 6868 GAUPNE 61.4279, 7.3313 84 / 23
0 6868 GAUPNE 61.4061, 7.2339 88 / 8
0 6868 GAUPNE 61.4070, 7.2344 89 / 2
0 6868 GAUPNE 61.4065, 7.2327 89 / 6
0 6868 GAUPNE 61.4647, 7.1914 91 / 2
0 6868 GAUPNE 61.4685, 7.1872 91 / 11
0 6868 GAUPNE 61.4688, 7.1867 91 / 12
0 6868 GAUPNE 61.4631, 7.1886 91 / 13
0 6868 GAUPNE 61.4192, 7.3114 76 / 4
0 6868 GAUPNE 61.4168, 7.3017 82 / 115
0 6869 HAFSLO 61.2923, 7.1634 140 / 66
0 6869 HAFSLO 61.3377, 7.2222 155 / 177
0 6869 HAFSLO 61.3383, 7.2205 152 / 30
0 6869 HAFSLO 61.3331, 7.2088 153 / 29
0 6869 HAFSLO 61.3301, 7.2111 153 / 32
0 6869 HAFSLO 61.3284, 7.1701 141 / 71
0 6869 HAFSLO 61.3016, 7.2087 146 / 21
0 6869 HAFSLO 61.3012, 7.2077 146 / 7
0 6869 HAFSLO 61.3220, 7.2343 155 / 172
0 6869 HAFSLO 61.3265, 7.1702 141 / 72
0 6869 HAFSLO 61.3130, 7.1021 140 / 69
0 6869 HAFSLO 61.3040, 7.2022 157 / 5
0 6869 HAFSLO 61.3679, 7.0773 137 / 5
0 6869 HAFSLO 61.3251, 7.1871 137 / 12
0 6869 HAFSLO 61.3006, 7.2075 146 / 13
0 6869 HAFSLO 61.3322, 7.1430 139 / 23
0 6869 HAFSLO 61.3311, 7.1438 140 / 6
0 6869 HAFSLO 61.3196, 7.1657 140 / 24
0 6869 HAFSLO 61.3131, 7.1020 140 / 28
0 6869 HAFSLO 61.3309, 7.1434 141 / 4
0 6869 HAFSLO 61.3173, 7.1721 141 / 6
0 6869 HAFSLO 61.3280, 7.1686 141 / 23
0 6869 HAFSLO 61.3192, 7.1721 141 / 39
0 6869 HAFSLO 61.3551, 7.0823 142 / 2
0 6869 HAFSLO 61.3215, 7.1594 142 / 15
0 6869 HAFSLO 61.3208, 7.1571 142 / 17
0 6869 HAFSLO 61.3592, 7.0888 142 / 21
0 6869 HAFSLO 61.3594, 7.0896 142 / 22
0 6869 HAFSLO 61.3261, 7.1741 142 / 23
0 6869 HAFSLO 61.3251, 7.1768 142 / 24
0 6869 HAFSLO 61.3249, 7.1644 142 / 28
0 6869 HAFSLO 61.3284, 7.1729 142 / 29
0 6869 HAFSLO 61.3287, 7.1694 141 / 23
0 6869 HAFSLO 61.3159, 7.1059 142 / 38
0 6869 HAFSLO 61.3110, 7.1104 144 / 43
0 6869 HAFSLO 61.3248, 7.1604 146 / 1
0 6869 HAFSLO 61.3378, 7.2118 155 / 155
0 6869 HAFSLO 61.3349, 7.2099 151 / 18
0 6869 HAFSLO 61.3357, 7.2106 151 / 21
0 6869 HAFSLO 61.3298, 7.2142 153 / 5
0 6869 HAFSLO 61.3337, 7.2065 153 / 8
0 6869 HAFSLO 61.3318, 7.2078 153 / 17
0 6869 HAFSLO 61.3337, 7.2082 153 / 23
0 6869 HAFSLO 61.3310, 7.2098 153 / 25
0 6869 HAFSLO 61.3368, 7.3016 126 / 1
0 6869 HAFSLO 61.3238, 7.1398 139 / 26
0 6869 HAFSLO 61.3558, 7.1253 141 / 1
0 6869 HAFSLO 61.3319, 7.2176 153 / 38
0 6869 HAFSLO 61.3261, 7.1702 141 / 69
0 6869 HAFSLO 61.2983, 7.1609 140 / 67
0 6869 HAFSLO 61.3577, 7.0893 142 / 37
0 6869 HAFSLO 61.3179, 7.1088 142 / 39
0 6869 HAFSLO 61.3599, 7.0906 142 / 44
0 6869 HAFSLO 61.2926, 7.1896 128 / 1
0 6869 HAFSLO 61.3181, 7.2423 156 / 31
0 6869 HAFSLO 61.3365, 7.2096 145 / 29
0 6869 HAFSLO 61.3004, 7.2059 146 / 18
0 6869 HAFSLO 61.3008, 7.2067 146 / 10
0 6869 HAFSLO 61.3232, 7.1405 140 / 4
0 6869 HAFSLO 61.3265, 7.2152 153 / 18
0 6869 HAFSLO 61.3371, 7.2116 151 / 16
0 6869 HAFSLO 61.3195, 7.1664 140 / 46
0 6869 HAFSLO 61.3171, 7.2163 155 / 18
0 6869 HAFSLO 61.2923, 7.1893 128 / 1
0 6869 HAFSLO 61.3209, 7.1702 141 / 74
0 6869 HAFSLO 61.3549, 7.0857 142 / 36
0 6869 HAFSLO 61.3554, 7.0827 142 / 12
0 6869 HAFSLO 61.3318, 7.2172 153 / 39
0 6869 HAFSLO 61.3256, 7.1697 141 / 58
0 6869 HAFSLO 61.3252, 7.1739 142 / 31
0 6869 HAFSLO 61.3553, 7.0860 142 / 33
0 6869 HAFSLO 61.3280, 7.2139 153 / 27
0 6869 HAFSLO 61.3280, 7.2139 153 / 27
0 6869 HAFSLO 61.3280, 7.2139 153 / 27
0 6869 HAFSLO 61.3280, 7.2139 153 / 27
0 6869 HAFSLO 61.3320, 7.2093 150 / 13
0 6869 HAFSLO 61.3321, 7.2179 153 / 37
0 6869 HAFSLO 61.3000, 7.2055 146 / 12
0 6869 HAFSLO 61.3331, 7.2531 155 / 40
0 6869 HAFSLO 61.3280, 7.2139 153 / 27
0 6869 HAFSLO 61.3253, 7.1722 148 / 47
0 6869 HAFSLO 61.2927, 7.1883 128 / 1
0 6869 HAFSLO 61.3690, 7.0633 129 / 1
0 6869 HAFSLO 61.3691, 7.0632 129 / 2
0 6869 HAFSLO 61.3323, 7.1427 130 / 3
0 6870 ORNES 61.2995, 7.3220 183 / 62
0 6870 ORNES 61.2989, 7.4165 183 / 1
0 6870 ORNES 61.3007, 7.3140 183 / 92
0 6870 ORNES 61.2979, 7.4239 184 / 5
0 6870 ORNES 61.2990, 7.4165 183 / 1
0 6871 JOSTEDAL 61.5614, 7.2988 189 / 4
0 6871 JOSTEDAL 61.6040, 7.2964 196 / 1
0 6871 JOSTEDAL 61.6064, 7.3092 197 / 12
0 6871 JOSTEDAL 61.6666, 7.4172 212 / 1
0 6871 JOSTEDAL 61.5219, 7.2685 186 / 13
0 6871 JOSTEDAL 61.6487, 7.7645 4 / 23
0 6871 JOSTEDAL 61.6966, 7.3194 201 / 1
0 6871 JOSTEDAL 61.7127, 7.3518 204 / 6
0 6871 JOSTEDAL 61.6490, 7.2456 207 / 4
0 6871 JOSTEDAL 61.7403, 7.4884 201 / 12
0 6871 JOSTEDAL 61.5478, 7.2828 188 / 3
0 6871 JOSTEDAL 61.5606, 7.3030 190 / 2
0 6871 JOSTEDAL 61.6515, 7.7505 2 / 8
0 6871 JOSTEDAL 61.6033, 7.3065 196 / 5
0 6871 JOSTEDAL 61.6964, 7.3197 201 / 4
0 6871 JOSTEDAL 61.6962, 7.3197 201 / 7
0 6871 JOSTEDAL 61.5283, 7.2851 186 / 10
0 6871 JOSTEDAL 61.7127, 7.3528 204 / 2
0 6871 JOSTEDAL 61.5446, 7.2861 188 / 30
0 6871 JOSTEDAL 61.5877, 7.2826 193 / 13
0 6871 JOSTEDAL 61.6419, 7.7916 4 / 7
0 6872 LUSTER 61.4979, 7.4094 42 / 2
0 6872 LUSTER 61.5165, 7.3664 53 / 5
0 6872 LUSTER 61.4240, 7.4354 49 / 3
0 6872 LUSTER 61.4851, 7.4406 33 / 1
0 6872 LUSTER 61.5097, 7.4605 43 / 26
0 6872 LUSTER 61.4942, 7.4558 33 / 3
0 6872 LUSTER 61.4850, 7.4399 33 / 1
0 6872 LUSTER 61.4818, 7.4700 31 / 1
0 6872 LUSTER 61.4941, 7.4578 33 / 4
0 6872 LUSTER 61.5038, 7.4618 30 / 15
0 6872 LUSTER 61.4486, 7.4737 31 / 4
0 6872 LUSTER 61.5219, 7.4399 34 / 2
0 6872 LUSTER 61.4669, 7.4534 37 / 3
0 6872 LUSTER 61.4670, 7.4423 37 / 5
0 6872 LUSTER 61.4841, 7.4408 33 / 1
0 6872 LUSTER 61.4320, 7.4251 49 / 2
0 6872 LUSTER 61.4239, 7.4398 49 / 13
0 6873 MARIFJØRA 61.3606, 7.2282 111 / 33
0 6873 MARIFJØRA 61.3547, 7.2338 113 / 37
0 6873 MARIFJØRA 61.3504, 1,000.0000 114 / 23
0 6873 MARIFJØRA 61.3606, 7.2304 109 / 3
0 6873 MARIFJØRA 61.3566, 7.2526 113 / 1
0 6873 MARIFJØRA 61.3558, 7.2744 123 / 7
0 6873 MARIFJØRA 61.3880, 7.2422 96 / 29
0 6873 MARIFJØRA 61.3556, 7.2941 124 / 3
0 6873 MARIFJØRA 61.3346, 7.3341 178 / 2
0 6873 MARIFJØRA 61.3877, 7.2418 96 / 27
0 6873 MARIFJØRA 61.3971, 7.2537 95 / 16
0 6873 MARIFJØRA 61.3335, 7.3326 178 / 3
0 6873 MARIFJØRA 61.3318, 7.3290 178 / 5
0 6873 MARIFJØRA 61.3295, 7.3256 178 / 7
0 6873 MARIFJØRA 61.3285, 7.3241 178 / 8
0 6873 MARIFJØRA 61.3290, 7.3250 178 / 15
0 6873 MARIFJØRA 61.3303, 7.3273 178 / 1
0 6873 MARIFJØRA 61.3647, 7.2291 111 / 29
0 6873 MARIFJØRA 61.3558, 7.3447 181 / 1
0 6873 MARIFJØRA 61.3808, 7.3048 102 / 11
0 6873 MARIFJØRA 61.3885, 7.2414 96 / 13
0 6873 MARIFJØRA 61.3927, 7.2017 99 / 3
0 6873 MARIFJØRA 61.3608, 7.2286 111 / 34
0 6873 MARIFJØRA 61.3622, 7.2292 111 / 12
0 6873 MARIFJØRA 61.3653, 7.2363 111 / 16
0 6873 MARIFJØRA 61.3621, 7.2294 111 / 20
0 6873 MARIFJØRA 61.3649, 7.2284 111 / 22
0 6873 MARIFJØRA 61.3650, 7.2293 111 / 28
0 6873 MARIFJØRA 61.3627, 7.2576 111 / 10
0 6873 MARIFJØRA 61.3594, 7.2276 113 / 67
0 6873 MARIFJØRA 61.3804, 7.3093 102 / 9
0 6873 MARIFJØRA 61.3589, 7.2292 113 / 68
0 6873 MARIFJØRA 61.3499, 7.2114 114 / 3
0 6873 MARIFJØRA 61.3499, 7.2107 114 / 4
0 6873 MARIFJØRA 61.3606, 7.2293 109 / 5
0 6873 MARIFJØRA 61.3586, 7.2213 115 / 3
0 6873 MARIFJØRA 61.3618, 7.2336 109 / 4
0 6873 MARIFJØRA 61.3560, 7.2249 115 / 6
0 6873 MARIFJØRA 61.3588, 7.2210 115 / 9
0 6873 MARIFJØRA 61.3600, 7.2204 115 / 13
0 6873 MARIFJØRA 61.3564, 7.2221 116 / 12
0 6873 MARIFJØRA 61.3549, 7.2263 113 / 2
0 6875 HØYHEIMSVIK 61.4185, 7.3330 72 / 63
0 6875 HØYHEIMSVIK 61.4134, 7.3560 71 / 2
0 6875 HØYHEIMSVIK 61.3938, 7.3765 71 / 48
0 6875 HØYHEIMSVIK 61.4043, 7.4064 55 / 8
0 6876 SKJOLDEN 61.5474, 7.5779 20 / 1
0 6876 SKJOLDEN 61.4333, 7.5192 58 / 3
0 6876 SKJOLDEN 61.4460, 7.5336 62 / 1
0 6876 SKJOLDEN 61.4196, 7.4945 57 / 24
0 6876 SKJOLDEN 61.4150, 7.4914 57 / 13
0 6876 SKJOLDEN 61.5489, 7.5809 20 / 4
0 6876 SKJOLDEN 61.5387, 7.6204 25 / 3
0 6876 SKJOLDEN 61.2214, 7.3914 182 / 20
0 6876 SKJOLDEN 61.3918, 7.4425 63 / 2
0 6876 SKJOLDEN 61.3076, 7.3507 183 / 8
0 6876 SKJOLDEN 61.3499, 7.3938 182 / 5
0 6876 SKJOLDEN 61.3497, 7.3993 69 / 15
0 6876 SKJOLDEN 61.5483, 7.5802 20 / 23
0 6876 SKJOLDEN 61.5216, 7.5796 20 / 184
0 6876 SKJOLDEN 61.5208, 7.6147 22 / 3
0 6876 SKJOLDEN 61.5153, 7.6146 22 / 4
0 6876 SKJOLDEN 61.2785, 7.3900 185 / 3
0 6877 FORTUN 61.5050, 7.8013 12 / 34
0 6877 FORTUN 61.4944, 7.7856 13 / 1
0 6877 FORTUN 61.4811, 7.6634 16 / 1
0 6877 FORTUN 61.5313, 7.7102 5 / 4
0 6877 FORTUN 61.4959, 7.7929 9 / 46
0 6877 FORTUN 61.4996, 7.7226 11 / 6
0 6877 FORTUN 61.4998, 7.7872 9 / 62
0 6877 FORTUN 61.4994, 7.7865 9 / 57
0 6877 FORTUN 61.4998, 7.7852 9 / 55
0 6877 FORTUN 61.5053, 7.8262 12 / 25
0 6877 FORTUN 61.5036, 7.8021 12 / 36
0 6877 FORTUN 61.4795, 7.8405 9 / 45
0 6877 FORTUN 61.4836, 7.6909 15 / 2
0 6877 FORTUN 61.5046, 7.6959 13 / 101
0 6877 FORTUN 61.4988, 7.7608 10 / 5
0 6877 FORTUN 61.5035, 7.7890 11 / 3
0 6877 FORTUN 61.5054, 7.7907 11 / 18
0 6877 FORTUN 61.5042, 7.7915 11 / 20
0 6877 FORTUN 61.5050, 7.7895 11 / 21
0 6877 FORTUN 61.5002, 7.7200 12 / 11
0 6877 FORTUN 61.5003, 7.7833 13 / 1
0 6877 FORTUN 61.4997, 7.7831 13 / 43
0 6877 FORTUN 61.4838, 7.6911 15 / 1
0 6877 FORTUN 61.4967, 7.7938 9 / 48
0 6877 FORTUN 61.4980, 7.7926 9 / 50
0 6877 FORTUN 61.4953, 7.6891 13 / 35
0 6877 FORTUN 61.4952, 7.7832 13 / 91
0 6877 FORTUN 61.4984, 7.7925 9 / 51
0 6877 FORTUN 61.5025, 7.7841 10 / 11
0 6877 FORTUN 61.4948, 7.7867 13 / 106
0 6877 FORTUN 61.4994, 7.7243 11 / 5
0 6877 FORTUN 61.4984, 7.7087 12 / 1
0 6877 FORTUN 61.5050, 7.8265 12 / 3
0 6877 FORTUN 61.4999, 7.7202 12 / 12
0 6878 VEITASTROND 61.5417, 6.9607 132 / 28
0 6878 VEITASTROND 61.5078, 6.9677 132 / 86
0 6878 VEITASTROND 61.5420, 6.9717 133 / 17
0 6878 VEITASTROND 61.4997, 6.9885 133 / 33
0 6878 VEITASTROND 61.4325, 7.0856 135 / 10
0 6878 VEITASTROND 61.3912, 7.0714 130 / 1
0 6878 VEITASTROND 61.5426, 6.9731 131 / 5
0 6878 VEITASTROND 61.5416, 6.9583 132 / 4
0 6878 VEITASTROND 61.5411, 6.9582 132 / 16
0 6878 VEITASTROND 61.5420, 6.9594 132 / 12
0 6878 VEITASTROND 61.4775, 7.0378 133 / 2
0 6878 VEITASTROND 61.4771, 7.0394 133 / 6
0 6878 VEITASTROND 61.4974, 6.9892 133 / 12
0 6878 VEITASTROND 61.5438, 6.9791 133 / 26
0 6878 VEITASTROND 61.3899, 7.0710 130 / 1
0 6878 VEITASTROND 61.3899, 7.0711 130 / 1
0 6878 VEITASTROND 61.4959, 6.9904 131 / 1
0 6878 VEITASTROND 61.5439, 6.9718 131 / 1
0 6879 SOLVORN 61.2971, 7.2138 167 / 1
0 6879 SOLVORN 61.2998, 7.2361 168 / 8
0 6879 SOLVORN 61.3114, 7.2794 170 / 9
0 6879 SOLVORN 61.2970, 7.2528 172 / 1
0 6879 SOLVORN 61.2972, 7.2521 172 / 25
0 6879 SOLVORN 61.2939, 7.2622 173 / 1
0 6879 SOLVORN 61.3029, 7.2571 176 / 5
0 6879 SOLVORN 61.2997, 7.2326 172 / 6
0 6879 SOLVORN 61.3031, 7.2584 176 / 29
0 6879 SOLVORN 61.2638, 7.3307 182 / 3
0 6879 SOLVORN 61.3017, 7.2487 177 / 1
0 6879 SOLVORN 61.2968, 7.2521 172 / 26

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.