Drevvassvegen i Vefsn

Drevvassvegen er ein veg i Vefsn kommune.

Det er 92 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 1559.

Adressene i Drevvassvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Drevvassvegen 2, 1198664 MOSJØEN
Drevvassvegen 132, 168, 170, 202, 204, 206, 239, 253, 263, 271-272, 274, 290, 323, 325, 376-377, 403, 419, 431, 441, 443, 479, 481, 516, 527, 535, 537, 539, 573, 575, 585-586, 588, 600, 634, 636, 650, 663, 677, 697, 701, 715, 717, 719, 721, 723, 726, 744, 770, 774, 776, 878, 888, 901, 904-905, 907, 909, 924-925, 929, 947, 949, 957, 972, 992, 994, 1003, 1005, 1007, 1011, 1021, 1023, 1037, 1301, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1336, 1338, 1507, 1527, 1540, 1546, 1548, 1558-15598672 ELSFJORD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Drevvassvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Drevvassvegen 2 8664 MOSJØEN 66.0294, 13.3097 181 / 9
Drevvassvegen 119 8664 MOSJØEN 66.0379, 13.3247 180 / 2
Drevvassvegen 132 8672 ELSFJORD 66.0394, 13.3202 180 / 2
Drevvassvegen 168 8672 ELSFJORD 66.0421, 13.3249 180 / 1
Drevvassvegen 170 8672 ELSFJORD 66.0425, 13.3276 180 / 3
Drevvassvegen 202 8672 ELSFJORD 66.0442, 13.3310 179 / 6
Drevvassvegen 204 8672 ELSFJORD 66.0445, 13.3322 179 / 6
Drevvassvegen 206 8672 ELSFJORD 66.0442, 13.3332 179 / 14
Drevvassvegen 239 8672 ELSFJORD 66.0442, 13.3410 179 / 2
Drevvassvegen 253 8672 ELSFJORD 66.0443, 13.3464 179 / 27
Drevvassvegen 263 8672 ELSFJORD 66.0652, 13.3854 211 / 19
Drevvassvegen 271 8672 ELSFJORD 66.0451, 13.3471 179 / 1
Drevvassvegen 272 8672 ELSFJORD 66.0463, 13.3454 179 / 18
Drevvassvegen 274 8672 ELSFJORD 66.0514, 13.3410 179 / 11
Drevvassvegen 290 8672 ELSFJORD 66.0484, 13.3473 179 / 22
Drevvassvegen 323 8672 ELSFJORD 66.0493, 13.3549 179 / 7
Drevvassvegen 325 8672 ELSFJORD 66.0500, 13.3535 179 / 20
Drevvassvegen 376 8672 ELSFJORD 66.0544, 13.3582 179 / 5
Drevvassvegen 377 8672 ELSFJORD 66.0548, 13.3629 179 / 5
Drevvassvegen 403 8672 ELSFJORD 66.0556, 13.3638 179 / 25
Drevvassvegen 419 8672 ELSFJORD 66.0569, 13.3656 179 / 3
Drevvassvegen 431 8672 ELSFJORD 66.0575, 13.3670 179 / 26
Drevvassvegen 441 8672 ELSFJORD 66.0588, 13.3674 179 / 17
Drevvassvegen 443 8672 ELSFJORD 66.0586, 13.3692 179 / 10
Drevvassvegen 479 8672 ELSFJORD 66.0606, 13.3728 179 / 9
Drevvassvegen 481 8672 ELSFJORD 66.0611, 13.3744 179 / 24
Drevvassvegen 516 8672 ELSFJORD 66.0644, 13.3755 211 / 14
Drevvassvegen 527 8672 ELSFJORD 66.0635, 13.3787 211 / 12
Drevvassvegen 535 8672 ELSFJORD 66.0627, 13.3828 211 / 21
Drevvassvegen 537 8672 ELSFJORD 66.0615, 13.3803 211 / 16
Drevvassvegen 539 8672 ELSFJORD 66.0617, 13.3833 211 / 26
Drevvassvegen 573 8672 ELSFJORD 66.0648, 13.3868 211 / 22
Drevvassvegen 575 8672 ELSFJORD 66.0644, 13.3861 211 / 11
Drevvassvegen 585 8672 ELSFJORD 66.0641, 13.3882 211 / 3
Drevvassvegen 586 8672 ELSFJORD 66.0653, 13.3889 211 / 3
Drevvassvegen 588 8672 ELSFJORD 66.0655, 13.3873 211 / 17
Drevvassvegen 600 8672 ELSFJORD 66.0655, 13.3923 211 / 1
Drevvassvegen 634 8672 ELSFJORD 66.0660, 13.3981 211 / 6
Drevvassvegen 636 8672 ELSFJORD 66.0668, 13.3997 211 / 15
Drevvassvegen 650 8672 ELSFJORD 66.0666, 13.4018 211 / 20
Drevvassvegen 663 8672 ELSFJORD 66.0668, 13.4052 211 / 23
Drevvassvegen 677 8672 ELSFJORD 66.0672, 13.4084 211 / 24
Drevvassvegen 697 8672 ELSFJORD 66.0675, 13.4120 210 / 37
Drevvassvegen 701 8672 ELSFJORD 66.0682, 13.4144 210 / 43
Drevvassvegen 715 8672 ELSFJORD 66.0671, 13.4174 210 / 32
Drevvassvegen 717 8672 ELSFJORD 66.0665, 13.4162 210 / 38
Drevvassvegen 719 8672 ELSFJORD 66.0661, 13.4172 210 / 28
Drevvassvegen 721 8672 ELSFJORD 66.0659, 13.4181 210 / 36
Drevvassvegen 723 8672 ELSFJORD 66.0663, 13.4189 210 / 41
Drevvassvegen 726 8672 ELSFJORD 66.0682, 13.4181 210 / 40
Drevvassvegen 744 8672 ELSFJORD 66.0681, 13.4210 210 / 3
Drevvassvegen 770 8672 ELSFJORD 66.0681, 13.4277 210 / 20
Drevvassvegen 774 8672 ELSFJORD 66.0682, 13.4288 210 / 21
Drevvassvegen 776 8672 ELSFJORD 66.0682, 13.4297 210 / 33
Drevvassvegen 878 8672 ELSFJORD 66.0706, 13.4496 212 / 78
Drevvassvegen 888 8672 ELSFJORD 66.0712, 13.4515 212 / 100
Drevvassvegen 901 8672 ELSFJORD 66.0715, 13.4543 212 / 102
Drevvassvegen 904 8672 ELSFJORD 66.0719, 13.4548 212 / 11
Drevvassvegen 905 8672 ELSFJORD 66.0718, 13.4556 212 / 29
Drevvassvegen 907 8672 ELSFJORD 66.0718, 13.4560 212 / 97
Drevvassvegen 909 8672 ELSFJORD 66.0720, 13.4566 212 / 103
Drevvassvegen 924 8672 ELSFJORD 66.0727, 13.4583 212 / 11
Drevvassvegen 925 8672 ELSFJORD 66.0730, 13.4600 212 / 98
Drevvassvegen 929 8672 ELSFJORD 66.0735, 13.4610 212 / 99
Drevvassvegen 947 8672 ELSFJORD 66.0739, 13.4621 212 / 6
Drevvassvegen 949 8672 ELSFJORD 66.0767, 13.4937 212 / 1
Drevvassvegen 957 8672 ELSFJORD 66.0751, 13.4624 212 / 79
Drevvassvegen 972 8672 ELSFJORD 66.0766, 13.4639 212 / 112
Drevvassvegen 992 8672 ELSFJORD 66.0781, 13.4639 210 / 25
Drevvassvegen 994 8672 ELSFJORD 66.0779, 13.4635 210 / 31
Drevvassvegen 1003 8672 ELSFJORD 66.0786, 13.4661 212 / 67
Drevvassvegen 1005 8672 ELSFJORD 66.0785, 13.4672 212 / 82
Drevvassvegen 1007 8672 ELSFJORD 66.0781, 13.4673 212 / 37
Drevvassvegen 1011 8672 ELSFJORD 66.0769, 13.4657 212 / 24
Drevvassvegen 1021 8672 ELSFJORD 66.0806, 13.4681 212 / 17
Drevvassvegen 1023 8672 ELSFJORD 66.0799, 13.4698 212 / 25
Drevvassvegen 1037 8672 ELSFJORD 66.0816, 13.4694 212 / 70
Drevvassvegen 1301 8672 ELSFJORD 66.0957, 13.5076 206 / 1
Drevvassvegen 1322 8672 ELSFJORD 66.1016, 13.4933 207 / 2
Drevvassvegen 1324 8672 ELSFJORD 66.1023, 13.4935 207 / 7
Drevvassvegen 1326 8672 ELSFJORD 66.1028, 13.4930 207 / 2
Drevvassvegen 1328 8672 ELSFJORD 66.1041, 13.5071 207 / 1
Drevvassvegen 1330 8672 ELSFJORD 66.1047, 13.5076 207 / 1
Drevvassvegen 1336 8672 ELSFJORD 66.1135, 13.5346 205 / 1
Drevvassvegen 1338 8672 ELSFJORD 66.1149, 13.5093 205 / 1
Drevvassvegen 1507 8672 ELSFJORD 66.1007, 13.5403 206 / 1
Drevvassvegen 1527 8672 ELSFJORD 66.1010, 13.5440 206 / 36
Drevvassvegen 1540 8672 ELSFJORD 66.1017, 13.5469 206 / 16
Drevvassvegen 1546 8672 ELSFJORD 66.1019, 13.5471 206 / 20
Drevvassvegen 1548 8672 ELSFJORD 66.1022, 13.5474 206 / 23
Drevvassvegen 1558 8672 ELSFJORD 66.1025, 13.5469 206 / 29
Drevvassvegen 1559 8672 ELSFJORD 66.1029, 13.5482 230 / 2

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.