Dyrøyveien i Frøya

Dyrøyveien er ein veg i Frøya kommune.

Det er 102 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 66 til 1057.

Adressene i Dyrøyveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Dyrøyveien 66, 76, 78, 83-85, 87-89, 91, 103, 108, 110, 114, 196, 198, 2517270 DYRVIK
Dyrøyveien 368, 380, 383, 438, 440, 442, 444, 484-485, 491, 521, 523-527, 529, 531, 541, 545-547, 585, 587, 589, 595, 597-599, 664, 666, 668, 670, 674, 676, 678-679, 695, 712, 714, 725, 727, 767-768, 774, 778, 782, 786, 788, 790, 792, 794, 798, 805-806, 812, 817, 819, 849, 851, 870, 874, 887, 889, 904, 935, 939, 941, 943, 945, 947, 953, 993-994, 1003, 1015, 1027, 1030, 1033, 1038, 10577273 NORDDYRØY

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Dyrøyveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dyrøyveien 66 7270 DYRVIK 63.7775, 8.7796 42 / 24
Dyrøyveien 76 7270 DYRVIK 63.7773, 8.7783 42 / 41
Dyrøyveien 78 7270 DYRVIK 63.7772, 8.7780 42 / 10
Dyrøyveien 83 7270 DYRVIK 63.7778, 8.7768 42 / 18
Dyrøyveien 84 7270 DYRVIK 63.7771, 8.7766 42 / 33
Dyrøyveien 85 7270 DYRVIK 63.7782, 8.7764 42 / 1
Dyrøyveien 87 7270 DYRVIK 63.7792, 8.7752 42 / 61
Dyrøyveien 88 7270 DYRVIK 63.7768, 8.7756 42 / 51
Dyrøyveien 89 7270 DYRVIK 63.7784, 8.7757 42 / 1
Dyrøyveien 91 7270 DYRVIK 63.7778, 8.7753 42 / 23
Dyrøyveien 103 7270 DYRVIK 63.7780, 8.7741 42 / 31
Dyrøyveien 108 7270 DYRVIK 63.7784, 8.7722 42 / 25
Dyrøyveien 110 7270 DYRVIK 63.7766, 8.7719 41 / 2
Dyrøyveien 114 7270 DYRVIK 63.7770, 8.7714 41 / 52
Dyrøyveien 196 7270 DYRVIK 63.7749, 8.7546 42 / 27
Dyrøyveien 198 7270 DYRVIK 63.7737, 8.7516 42 / 8
Dyrøyveien 251 7270 DYRVIK 63.7777, 8.7463 44 / 13
Dyrøyveien 368 7273 NORDDYRØY 63.7820, 8.7258 57 / 17
Dyrøyveien 380 7273 NORDDYRØY 63.7827, 8.7265 57 / 25
Dyrøyveien 383 7273 NORDDYRØY 63.7834, 8.7267 57 / 28
Dyrøyveien 438 7273 NORDDYRØY 63.7847, 8.7161 56 / 88
Dyrøyveien 440 7273 NORDDYRØY 63.7839, 8.7145 56 / 30
Dyrøyveien 442 7273 NORDDYRØY 63.7847, 8.7153 56 / 13
Dyrøyveien 444 7273 NORDDYRØY 63.7850, 8.7152 56 / 32
Dyrøyveien 484 7273 NORDDYRØY 63.7837, 8.7090 56 / 31
Dyrøyveien 485 7273 NORDDYRØY 63.7844, 8.7076 56 / 15
Dyrøyveien 491 7273 NORDDYRØY 63.7842, 8.7075 56 / 41
Dyrøyveien 521A 7273 NORDDYRØY 63.7836, 8.7020 56 / 18
Dyrøyveien 521B 7273 NORDDYRØY 63.7836, 8.7022 56 / 18
Dyrøyveien 523 7273 NORDDYRØY 63.7832, 8.7009 56 / 61
Dyrøyveien 524A 7273 NORDDYRØY 63.7824, 8.7014 56 / 47
Dyrøyveien 524B 7273 NORDDYRØY 63.7824, 8.7011 56 / 47
Dyrøyveien 524C 7273 NORDDYRØY 63.7823, 8.7013 56 / 47
Dyrøyveien 525 7273 NORDDYRØY 63.7835, 8.7001 56 / 29
Dyrøyveien 526 7273 NORDDYRØY 63.7819, 8.7005 56 / 111
Dyrøyveien 527 7273 NORDDYRØY 63.7839, 8.7000 56 / 43
Dyrøyveien 529 7273 NORDDYRØY 63.7836, 8.6996 56 / 90
Dyrøyveien 531 7273 NORDDYRØY 63.7828, 8.7006 56 / 52
Dyrøyveien 541 7273 NORDDYRØY 63.7830, 8.6982 56 / 87
Dyrøyveien 545 7273 NORDDYRØY 63.7828, 8.6975 56 / 69
Dyrøyveien 546 7273 NORDDYRØY 63.7820, 8.6970 56 / 97
Dyrøyveien 547 7273 NORDDYRØY 63.7829, 8.6963 56 / 44
Dyrøyveien 585 7273 NORDDYRØY 63.7821, 8.6907 56 / 68
Dyrøyveien 587 7273 NORDDYRØY 63.7825, 8.6913 56 / 82
Dyrøyveien 589 7273 NORDDYRØY 63.7824, 8.6906 56 / 112
Dyrøyveien 595 7273 NORDDYRØY 63.7822, 8.6879 54 / 24
Dyrøyveien 597 7273 NORDDYRØY 63.7823, 8.6871 54 / 16
Dyrøyveien 598 7273 NORDDYRØY 63.7817, 8.6866 54 / 21
Dyrøyveien 599 7273 NORDDYRØY 63.7819, 8.6870 54 / 32
Dyrøyveien 664 7273 NORDDYRØY 63.7868, 8.6818 61 / 20
Dyrøyveien 666 7273 NORDDYRØY 63.7870, 8.6820 61 / 17
Dyrøyveien 668 7273 NORDDYRØY 63.7877, 8.6811 61 / 29
Dyrøyveien 670 7273 NORDDYRØY 63.7881, 8.6783 61 / 12
Dyrøyveien 674 7273 NORDDYRØY 63.7878, 8.6817 61 / 26
Dyrøyveien 676 7273 NORDDYRØY 63.7875, 8.6824 61 / 32
Dyrøyveien 678 7273 NORDDYRØY 63.7879, 8.6825 61 / 21
Dyrøyveien 679 7273 NORDDYRØY 63.7879, 8.6837 61 / 31
Dyrøyveien 695 7273 NORDDYRØY 63.7882, 8.6886 61 / 3
Dyrøyveien 712 7273 NORDDYRØY 63.7911, 8.6831 61 / 14
Dyrøyveien 714 7273 NORDDYRØY 63.7918, 8.6824 61 / 2
Dyrøyveien 725 7273 NORDDYRØY 63.7922, 8.6854 61 / 2
Dyrøyveien 727 7273 NORDDYRØY 63.7916, 8.6889 60 / 51
Dyrøyveien 767 7273 NORDDYRØY 63.7955, 8.6845 60 / 34
Dyrøyveien 768 7273 NORDDYRØY 63.7957, 8.6835 60 / 5
Dyrøyveien 774 7273 NORDDYRØY 63.7962, 8.6834 60 / 31
Dyrøyveien 778 7273 NORDDYRØY 63.7967, 8.6831 60 / 32
Dyrøyveien 782 7273 NORDDYRØY 63.7971, 8.6831 60 / 41
Dyrøyveien 786 7273 NORDDYRØY 63.7970, 8.6825 60 / 35
Dyrøyveien 788 7273 NORDDYRØY 63.7972, 8.6825 60 / 12
Dyrøyveien 790 7273 NORDDYRØY 63.7976, 8.6825 60 / 9
Dyrøyveien 792 7273 NORDDYRØY 63.7979, 8.6822 60 / 36
Dyrøyveien 794 7273 NORDDYRØY 63.7980, 8.6814 60 / 33
Dyrøyveien 798 7273 NORDDYRØY 63.7982, 8.6820 60 / 4
Dyrøyveien 805 7273 NORDDYRØY 63.7988, 8.6812 60 / 67
Dyrøyveien 806A 7273 NORDDYRØY 63.7983, 8.6813 60 / 8
Dyrøyveien 812 7273 NORDDYRØY 63.7980, 8.6810 60 / 18
Dyrøyveien 817 7273 NORDDYRØY 63.7978, 8.6790 60 / 19
Dyrøyveien 819 7273 NORDDYRØY 63.7976, 8.6792 60 / 10
Dyrøyveien 849 7273 NORDDYRØY 63.7968, 8.6751 55 / 21
Dyrøyveien 851 7273 NORDDYRØY 63.7972, 8.6740 55 / 5
Dyrøyveien 870 7273 NORDDYRØY 63.7950, 8.6724 55 / 9
Dyrøyveien 874 7273 NORDDYRØY 63.7937, 8.6755 55 / 95
Dyrøyveien 887 7273 NORDDYRØY 63.7954, 8.6689 55 / 56
Dyrøyveien 889 7273 NORDDYRØY 63.7957, 8.6603 55 / 7
Dyrøyveien 904 7273 NORDDYRØY 63.7931, 8.6661 55 / 42
Dyrøyveien 935 7273 NORDDYRØY 63.7917, 8.6617 55 / 28
Dyrøyveien 939 7273 NORDDYRØY 63.7917, 8.6609 55 / 55
Dyrøyveien 941 7273 NORDDYRØY 63.7914, 8.6606 55 / 66
Dyrøyveien 943 7273 NORDDYRØY 63.7919, 8.6598 55 / 19
Dyrøyveien 945 7273 NORDDYRØY 63.7915, 8.6591 55 / 46
Dyrøyveien 947 7273 NORDDYRØY 63.7912, 8.6582 55 / 43
Dyrøyveien 953 7273 NORDDYRØY 63.7904, 8.6594 55 / 39
Dyrøyveien 993 7273 NORDDYRØY 63.7871, 8.6574 55 / 29
Dyrøyveien 994 7273 NORDDYRØY 63.7865, 8.6597 55 / 71
Dyrøyveien 1003 7273 NORDDYRØY 63.7867, 8.6552 55 / 31
Dyrøyveien 1015 7273 NORDDYRØY 63.7853, 8.6552 55 / 23
Dyrøyveien 1027 7273 NORDDYRØY 63.7848, 8.6566 55 / 25
Dyrøyveien 1030A 7273 NORDDYRØY 63.7849, 8.6583 55 / 26
Dyrøyveien 1030B 7273 NORDDYRØY 63.7850, 8.6583 55 / 1
Dyrøyveien 1033 7273 NORDDYRØY 63.7845, 8.6571 55 / 109
Dyrøyveien 1038 7273 NORDDYRØY 63.7841, 8.6591 55 / 4
Dyrøyveien 1057 7273 NORDDYRØY 63.7842, 8.6551 55 / 35

Dyrøyveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Dyrøyveien:

KommuneAdresserPostnummer
Frøya Dyrøyveien 66‑1057 7270, 7273
Dyrøy Dyrøyveien 19‑1313 9311

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.