Eidshaugvegen i Nærøy

Eidshaugvegen er ein veg i Nærøy kommune.

Det er 92 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 17 til 1964.

Adressene i Eidshaugvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Eidshaugvegen 17, 21, 23-27, 29, 34, 94, 107, 114, 116, 118, 120, 122, 133, 135, 137, 139, 201, 257, 259, 261, 410-411, 454, 456, 465, 472, 474-475, 481, 508, 510, 512, 514, 521, 523, 525, 527, 930, 932, 934, 968, 970, 1500, 1543, 1546, 1549, 1551, 1553, 1555, 1562-1563, 1565, 1567, 1614, 1618, 1620, 1622, 1637, 1639, 1641, 1650, 1656, 1658, 1670, 1672, 1674, 1680, 1682, 1684, 1695, 1697, 1699, 1703, 1733-1734, 1749-1750, 1753, 1858, 1874, 1876, 1880, 1896, 19057940 OTTERSØY
Eidshaugvegen 1957, 1960, 1962, 19647970 KOLVEREID

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Eidshaugvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eidshaugvegen 17 7940 OTTERSØY 64.8596, 11.2893 2 / 5
Eidshaugvegen 21 7940 OTTERSØY 64.8600, 11.2889 2 / 122
Eidshaugvegen 23 7940 OTTERSØY 64.8601, 11.2886 2 / 5
Eidshaugvegen 24 7940 OTTERSØY 64.8605, 11.2829 2 / 153
Eidshaugvegen 25 7940 OTTERSØY 64.8604, 11.2883 2 / 171
Eidshaugvegen 26 7940 OTTERSØY 64.8601, 11.2875 2 / 166
Eidshaugvegen 27 7940 OTTERSØY 64.8605, 11.2881 2 / 5
Eidshaugvegen 29 7940 OTTERSØY 64.8606, 11.2877 2 / 117
Eidshaugvegen 34 7940 OTTERSØY 64.8601, 11.2866 2 / 165
Eidshaugvegen 94 7940 OTTERSØY 64.8667, 11.2840 2 / 2
Eidshaugvegen 107 7940 OTTERSØY 64.8673, 11.2874 2 / 32
Eidshaugvegen 114 7940 OTTERSØY 64.8677, 11.2847 2 / 138
Eidshaugvegen 116 7940 OTTERSØY 64.8681, 11.2846 2 / 108
Eidshaugvegen 118 7940 OTTERSØY 64.8686, 11.2847 2 / 120
Eidshaugvegen 120 7940 OTTERSØY 64.8689, 11.2849 2 / 135
Eidshaugvegen 122 7940 OTTERSØY 64.8692, 11.2850 2 / 160
Eidshaugvegen 133 7940 OTTERSØY 64.8687, 11.2875 2 / 95
Eidshaugvegen 135 7940 OTTERSØY 64.8693, 11.2888 2 / 7
Eidshaugvegen 137 7940 OTTERSØY 64.8696, 11.2888 2 / 7
Eidshaugvegen 139 7940 OTTERSØY 64.8699, 11.2877 2 / 3
Eidshaugvegen 201 7940 OTTERSØY 64.8744, 11.2938 1 / 18
Eidshaugvegen 257 7940 OTTERSØY 64.8770, 11.3013 1 / 3
Eidshaugvegen 259 7940 OTTERSØY 64.8771, 11.3046 1 / 56
Eidshaugvegen 261 7940 OTTERSØY 64.8785, 11.3029 1 / 4
Eidshaugvegen 410 7940 OTTERSØY 64.8864, 11.3227 1 / 8
Eidshaugvegen 411 7940 OTTERSØY 64.8861, 11.3250 1 / 40
Eidshaugvegen 454 7940 OTTERSØY 64.8887, 11.3280 1 / 43
Eidshaugvegen 456 7940 OTTERSØY 64.8891, 11.3291 1 / 61
Eidshaugvegen 465 7940 OTTERSØY 64.8887, 11.3331 1 / 45
Eidshaugvegen 472 7940 OTTERSØY 64.8896, 11.3323 1 / 26
Eidshaugvegen 474 7940 OTTERSØY 64.8900, 11.3328 1 / 44
Eidshaugvegen 475 7940 OTTERSØY 64.8890, 11.3350 1 / 62
Eidshaugvegen 481 7940 OTTERSØY 64.8892, 11.3369 1 / 65
Eidshaugvegen 508 7940 OTTERSØY 64.8909, 11.3386 1 / 66
Eidshaugvegen 510 7940 OTTERSØY 64.8916, 11.3401 1 / 19
Eidshaugvegen 512 7940 OTTERSØY 64.8913, 11.3416 1 / 5
Eidshaugvegen 514 7940 OTTERSØY 64.8966, 11.3180 1 / 11
Eidshaugvegen 521 7940 OTTERSØY 64.8899, 11.3451 1 / 29
Eidshaugvegen 523 7940 OTTERSØY 64.8901, 11.3456 1 / 31
Eidshaugvegen 525 7940 OTTERSØY 64.8902, 11.3461 1 / 30
Eidshaugvegen 527 7940 OTTERSØY 64.8904, 11.3467 1 / 32
Eidshaugvegen 930 7940 OTTERSØY 64.8802, 11.4232 5 / 3
Eidshaugvegen 932 7940 OTTERSØY 64.8802, 11.4236 5 / 3
Eidshaugvegen 934 7940 OTTERSØY 64.8802, 11.4246 5 / 5
Eidshaugvegen 968 7940 OTTERSØY 64.8810, 11.4267 5 / 11
Eidshaugvegen 970 7940 OTTERSØY 64.8815, 11.4280 5 / 8
Eidshaugvegen 1500 7940 OTTERSØY 64.9190, 11.4448 81 / 89
Eidshaugvegen 1543 7940 OTTERSØY 64.9252, 11.4398 81 / 38
Eidshaugvegen 1546 7940 OTTERSØY 64.9256, 11.4381 81 / 40
Eidshaugvegen 1549 7940 OTTERSØY 64.9258, 11.4397 81 / 49
Eidshaugvegen 1551 7940 OTTERSØY 64.9260, 11.4405 81 / 53
Eidshaugvegen 1553 7940 OTTERSØY 64.9258, 11.4412 81 / 60
Eidshaugvegen 1555 7940 OTTERSØY 64.9261, 11.4411 81 / 55
Eidshaugvegen 1562 7940 OTTERSØY 64.9268, 11.4384 81 / 50
Eidshaugvegen 1563 7940 OTTERSØY 64.9267, 11.4398 81 / 47
Eidshaugvegen 1565 7940 OTTERSØY 64.9272, 11.4400 81 / 37
Eidshaugvegen 1567 7940 OTTERSØY 64.9275, 11.4396 81 / 84
Eidshaugvegen 1614 7940 OTTERSØY 64.9302, 11.4441 81 / 42
Eidshaugvegen 1618 7940 OTTERSØY 64.9308, 11.4459 81 / 43
Eidshaugvegen 1620 7940 OTTERSØY 64.9310, 11.4458 81 / 44
Eidshaugvegen 1622 7940 OTTERSØY 64.9312, 11.4457 81 / 78
Eidshaugvegen 1637 7940 OTTERSØY 64.9301, 11.4507 81 / 1
Eidshaugvegen 1639 7940 OTTERSØY 64.9297, 11.4536 81 / 1
Eidshaugvegen 1641 7940 OTTERSØY 64.9296, 11.4561 81 / 45
Eidshaugvegen 1650 7940 OTTERSØY 64.9318, 11.4514 81 / 74
Eidshaugvegen 1656 7940 OTTERSØY 64.9319, 11.4536 81 / 13
Eidshaugvegen 1658 7940 OTTERSØY 64.9317, 11.4529 81 / 30
Eidshaugvegen 1670 7940 OTTERSØY 64.9322, 11.4552 81 / 13
Eidshaugvegen 1672 7940 OTTERSØY 64.9330, 11.4550 81 / 13
Eidshaugvegen 1674 7940 OTTERSØY 64.9334, 11.4514 81 / 10
Eidshaugvegen 1680 7940 OTTERSØY 64.9332, 11.4606 81 / 18
Eidshaugvegen 1682 7940 OTTERSØY 64.9333, 11.4615 81 / 34
Eidshaugvegen 1684 7940 OTTERSØY 64.9325, 11.4608 81 / 35
Eidshaugvegen 1695 7940 OTTERSØY 64.9312, 11.4581 81 / 20
Eidshaugvegen 1697 7940 OTTERSØY 64.9308, 11.4575 81 / 1
Eidshaugvegen 1699 7940 OTTERSØY 64.9305, 11.4583 81 / 72
Eidshaugvegen 1703 7940 OTTERSØY 64.9297, 11.4591 81 / 71
Eidshaugvegen 1733 7940 OTTERSØY 64.9298, 11.4643 81 / 26
Eidshaugvegen 1734 7940 OTTERSØY 64.9301, 11.4649 81 / 26
Eidshaugvegen 1749 7940 OTTERSØY 64.9285, 11.4648 81 / 59
Eidshaugvegen 1750 7940 OTTERSØY 64.9285, 11.4657 81 / 87
Eidshaugvegen 1753 7940 OTTERSØY 64.9277, 11.4647 81 / 31
Eidshaugvegen 1858 7940 OTTERSØY 64.9254, 11.4837 81 / 66
Eidshaugvegen 1874 7940 OTTERSØY 64.9246, 11.4848 81 / 57
Eidshaugvegen 1876 7940 OTTERSØY 64.9242, 11.4856 81 / 15
Eidshaugvegen 1880 7940 OTTERSØY 64.9246, 11.4863 81 / 90
Eidshaugvegen 1896 7940 OTTERSØY 64.9240, 11.4878 81 / 56
Eidshaugvegen 1905 7940 OTTERSØY 64.9223, 11.4936 81 / 24
Eidshaugvegen 1957 7970 KOLVEREID 64.9250, 11.4982 80 / 38
Eidshaugvegen 1960 7970 KOLVEREID 64.9272, 11.4965 80 / 113
Eidshaugvegen 1962 7970 KOLVEREID 64.9274, 11.4970 80 / 114
Eidshaugvegen 1964 7970 KOLVEREID 64.9275, 11.4976 80 / 115

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.