Elgtråkket i Oslo

Elgtråkket er ein veg i Oslo kommune.

Det er 143 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 6 til 136.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

1270 OSLO

Adresser i Elgtråkket

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elgtråkket 6A 1270 OSLO 59.8330, 10.8330 187 / 216
Elgtråkket 6B 1270 OSLO 59.8330, 10.8331 187 / 216
Elgtråkket 6C 1270 OSLO 59.8329, 10.8330 187 / 216
Elgtråkket 6D 1270 OSLO 59.8329, 10.8331 187 / 216
Elgtråkket 8A 1270 OSLO 59.8329, 10.8326 187 / 216
Elgtråkket 8B 1270 OSLO 59.8329, 10.8327 187 / 216
Elgtråkket 8C 1270 OSLO 59.8329, 10.8326 187 / 216
Elgtråkket 8D 1270 OSLO 59.8329, 10.8327 187 / 216
Elgtråkket 10A 1270 OSLO 59.8325, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 10B 1270 OSLO 59.8325, 10.8327 187 / 26
Elgtråkket 10C 1270 OSLO 59.8325, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 10D 1270 OSLO 59.8325, 10.8327 187 / 26
Elgtråkket 12A 1270 OSLO 59.8325, 10.8335 187 / 26
Elgtråkket 12B 1270 OSLO 59.8325, 10.8334 187 / 26
Elgtråkket 12C 1270 OSLO 59.8325, 10.8332 187 / 26
Elgtråkket 12D 1270 OSLO 59.8325, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 12E 1270 OSLO 59.8325, 10.8335 187 / 26
Elgtråkket 12F 1270 OSLO 59.8325, 10.8334 187 / 26
Elgtråkket 12G 1270 OSLO 59.8325, 10.8332 187 / 26
Elgtråkket 12H 1270 OSLO 59.8325, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 14 1270 OSLO 59.8320, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 16 1270 OSLO 59.8321, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 18 1270 OSLO 59.8321, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 20 1270 OSLO 59.8322, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 22 1270 OSLO 59.8323, 10.8337 187 / 26
Elgtråkket 24 1270 OSLO 59.8323, 10.8337 187 / 26
Elgtråkket 26 1270 OSLO 59.8320, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 28 1270 OSLO 59.8320, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 30 1270 OSLO 59.8321, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 32 1270 OSLO 59.8322, 10.8338 187 / 26
Elgtråkket 34 1270 OSLO 59.8322, 10.8337 187 / 26
Elgtråkket 36 1270 OSLO 59.8323, 10.8337 187 / 26
Elgtråkket 38A 1270 OSLO 59.8317, 10.8335 187 / 26
Elgtråkket 38B 1270 OSLO 59.8316, 10.8336 187 / 26
Elgtråkket 38C 1270 OSLO 59.8316, 10.8336 187 / 26
Elgtråkket 38D 1270 OSLO 59.8316, 10.8336 187 / 26
Elgtråkket 40A 1270 OSLO 59.8320, 10.8330 187 / 26
Elgtråkket 40B 1270 OSLO 59.8319, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 40C 1270 OSLO 59.8319, 10.8332 187 / 26
Elgtråkket 40D 1270 OSLO 59.8318, 10.8333 187 / 26
Elgtråkket 40E 1270 OSLO 59.8320, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 40F 1270 OSLO 59.8319, 10.8331 187 / 26
Elgtråkket 40G 1270 OSLO 59.8319, 10.8333 187 / 26
Elgtråkket 40H 1270 OSLO 59.8318, 10.8333 187 / 26
Elgtråkket 42A 1270 OSLO 59.8322, 10.8326 187 / 26
Elgtråkket 42B 1270 OSLO 59.8322, 10.8327 187 / 26
Elgtråkket 42C 1270 OSLO 59.8321, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 42D 1270 OSLO 59.8321, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 42E 1270 OSLO 59.8322, 10.8326 187 / 26
Elgtråkket 42F 1270 OSLO 59.8322, 10.8327 187 / 26
Elgtråkket 42G 1270 OSLO 59.8321, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 42H 1270 OSLO 59.8321, 10.8328 187 / 26
Elgtråkket 44A 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44B 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44C 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44D 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44E 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 44F 1270 OSLO 59.8324, 10.8323 187 / 26
Elgtråkket 46A 1270 OSLO 59.8326, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 46B 1270 OSLO 59.8327, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 46C 1270 OSLO 59.8326, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 46D 1270 OSLO 59.8327, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 46E 1270 OSLO 59.8326, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 46F 1270 OSLO 59.8326, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48A 1270 OSLO 59.8328, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48B 1270 OSLO 59.8329, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48C 1270 OSLO 59.8328, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48D 1270 OSLO 59.8329, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48E 1270 OSLO 59.8328, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 48F 1270 OSLO 59.8329, 10.8323 187 / 216
Elgtråkket 50A 1270 OSLO 59.8331, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50B 1270 OSLO 59.8331, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50C 1270 OSLO 59.8332, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50D 1270 OSLO 59.8332, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50E 1270 OSLO 59.8330, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50F 1270 OSLO 59.8331, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50G 1270 OSLO 59.8332, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 50H 1270 OSLO 59.8332, 10.8322 187 / 216
Elgtråkket 52 1270 OSLO 59.8334, 10.8321 187 / 216
Elgtråkket 54 1270 OSLO 59.8335, 10.8321 187 / 216
Elgtråkket 56 1270 OSLO 59.8334, 10.8321 187 / 216
Elgtråkket 58 1270 OSLO 59.8335, 10.8321 187 / 216
Elgtråkket 59 1270 OSLO 59.8357, 10.8319 187 / 31
Elgtråkket 60A 1270 OSLO 59.8336, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60B 1270 OSLO 59.8337, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60C 1270 OSLO 59.8337, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60D 1270 OSLO 59.8336, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60E 1270 OSLO 59.8337, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 60F 1270 OSLO 59.8337, 10.8320 187 / 216
Elgtråkket 61 1270 OSLO 59.8358, 10.8316 187 / 32
Elgtråkket 62 1270 OSLO 59.8335, 10.8325 187 / 216
Elgtråkket 63 1270 OSLO 59.8360, 10.8315 187 / 33
Elgtråkket 64 1270 OSLO 59.8335, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 65 1270 OSLO 59.8361, 10.8313 187 / 34
Elgtråkket 66 1270 OSLO 59.8335, 10.8324 187 / 216
Elgtråkket 67 1270 OSLO 59.8363, 10.8313 187 / 35
Elgtråkket 68 1270 OSLO 59.8335, 10.8325 187 / 216
Elgtråkket 69 1270 OSLO 59.8365, 10.8312 187 / 36
Elgtråkket 70 1270 OSLO 59.8335, 10.8328 187 / 216
Elgtråkket 71 1270 OSLO 59.8367, 10.8308 187 / 37
Elgtråkket 72 1270 OSLO 59.8335, 10.8330 187 / 216
Elgtråkket 73 1270 OSLO 59.8368, 10.8306 187 / 38
Elgtråkket 74 1270 OSLO 59.8335, 10.8328 187 / 216
Elgtråkket 75 1270 OSLO 59.8369, 10.8304 187 / 39
Elgtråkket 76 1270 OSLO 59.8335, 10.8330 187 / 216
Elgtråkket 77 1270 OSLO 59.8369, 10.8301 187 / 40
Elgtråkket 78 1270 OSLO 59.8338, 10.8327 187 / 102
Elgtråkket 79 1270 OSLO 59.8368, 10.8302 187 / 41
Elgtråkket 80 1270 OSLO 59.8339, 10.8326 187 / 103
Elgtråkket 81 1270 OSLO 59.8365, 10.8306 187 / 42
Elgtråkket 82 1270 OSLO 59.8341, 10.8325 187 / 104
Elgtråkket 83 1270 OSLO 59.8364, 10.8308 187 / 43
Elgtråkket 84 1270 OSLO 59.8343, 10.8324 187 / 105
Elgtråkket 85 1270 OSLO 59.8362, 10.8307 187 / 44
Elgtråkket 86 1270 OSLO 59.8344, 10.8323 187 / 106
Elgtråkket 87 1270 OSLO 59.8361, 10.8311 187 / 45
Elgtråkket 88 1270 OSLO 59.8346, 10.8322 187 / 107
Elgtråkket 89 1270 OSLO 59.8359, 10.8312 187 / 46
Elgtråkket 90 1270 OSLO 59.8349, 10.8316 187 / 108
Elgtråkket 92 1270 OSLO 59.8348, 10.8315 187 / 109
Elgtråkket 94 1270 OSLO 59.8346, 10.8315 187 / 110
Elgtråkket 96 1270 OSLO 59.8345, 10.8314 187 / 111
Elgtråkket 98 1270 OSLO 59.8343, 10.8314 187 / 112
Elgtråkket 100 1270 OSLO 59.8341, 10.8314 187 / 113
Elgtråkket 102 1270 OSLO 59.8339, 10.8314 187 / 114
Elgtråkket 104 1270 OSLO 59.8340, 10.8312 187 / 115
Elgtråkket 106 1270 OSLO 59.8341, 10.8311 187 / 116
Elgtråkket 108 1270 OSLO 59.8343, 10.8312 187 / 117
Elgtråkket 110 1270 OSLO 59.8345, 10.8312 187 / 118
Elgtråkket 112 1270 OSLO 59.8348, 10.8313 187 / 119
Elgtråkket 114 1270 OSLO 59.8350, 10.8314 187 / 120
Elgtråkket 116 1270 OSLO 59.8352, 10.8314 187 / 121
Elgtråkket 118 1270 OSLO 59.8353, 10.8315 187 / 122
Elgtråkket 120 1270 OSLO 59.8354, 10.8319 187 / 123
Elgtråkket 122 1270 OSLO 59.8352, 10.8321 187 / 124
Elgtråkket 124 1270 OSLO 59.8350, 10.8323 187 / 125
Elgtråkket 126A 1270 OSLO 59.8348, 10.8322 187 / 126
Elgtråkket 126B 1270 OSLO 59.8349, 10.8323 187 / 126
Elgtråkket 128 1270 OSLO 59.8346, 10.8324 187 / 127
Elgtråkket 130 1270 OSLO 59.8344, 10.8327 187 / 128
Elgtråkket 132 1270 OSLO 59.8342, 10.8328 187 / 129
Elgtråkket 134 1270 OSLO 59.8340, 10.8330 187 / 130
Elgtråkket 136 1270 OSLO 59.8338, 10.8331 187 / 131

Elgtråkket i fleire kommunar

Det er vegar i 21 norske kommunar som heiter Elgtråkket:

KommuneAdresserPostnummer
Oslo Elgtråkket 6‑136 1270
Elgtråkket 1‑55 1383
Elgtråkket 1‑11 2014
Elgtråkket 21‑150 2016
Elgtråkket 1‑9 2100
Elgtråkket 1‑96 2390
Elgtråkket 1‑33 2440
Elgtråkket 2‑6 2450
Elgtråkket 3‑19 2480
Elgtråkket 1‑10 2550
Elgtråkket 1‑11 2676
Elgtråkket 1‑25 2743
Elgtråkket 1‑35 2870
Elgtråkket 1‑28 3176
Elgtråkket 2‑36 3370
Elgtråkket 1‑66 3474
Elgtråkket 2‑23 3697
Elgtråkket 3‑38 3748
Elgtråkket 1‑46 4844
Leirfjord Elgtråkket 1‑14 8890
Elgtråkket 1‑17 9407

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.