Elgveien i Moss

Elgveien er ein veg i Moss kommune.

Det er 169 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 147.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

1534 MOSS

Adresser i Elgveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elgveien 1 1534 MOSS 59.4471, 10.6861 3 / 1292
Elgveien 2 1534 MOSS 59.4465, 10.6846 3 / 694
Elgveien 3 1534 MOSS 59.4473, 10.6857 3 / 695
Elgveien 4 1534 MOSS 59.4470, 10.6844 3 / 696
Elgveien 5 1534 MOSS 59.4476, 10.6860 3 / 697
Elgveien 6 1534 MOSS 59.4469, 10.6849 3 / 698
Elgveien 7 1534 MOSS 59.4478, 10.6862 3 / 699
Elgveien 7A 1534 MOSS 59.4477, 10.6866 3 / 1295
Elgveien 8 1534 MOSS 59.4471, 10.6850 3 / 700
Elgveien 9 1534 MOSS 59.4480, 10.6866 3 / 701
Elgveien 10 1534 MOSS 59.4473, 10.6846 3 / 702
Elgveien 11 1534 MOSS 59.4483, 10.6869 3 / 703
Elgveien 11B 1534 MOSS 59.4482, 10.6871 3 / 1298
Elgveien 12 1534 MOSS 59.4477, 10.6850 3 / 704
Elgveien 12A 1534 MOSS 59.4481, 10.6845 3 / 705
Elgveien 12B 1534 MOSS 59.4480, 10.6851 3 / 2732
Elgveien 13 1534 MOSS 59.4485, 10.6871 3 / 706
Elgveien 14 1534 MOSS 59.4478, 10.6854 3 / 707
Elgveien 15 1534 MOSS 59.4489, 10.6871 3 / 708
Elgveien 16 1534 MOSS 59.4481, 10.6857 3 / 709
Elgveien 17 1534 MOSS 59.4494, 10.6867 3 / 2748
Elgveien 17A 1534 MOSS 59.4490, 10.6871 3 / 2748
Elgveien 17B 1534 MOSS 59.4491, 10.6871 3 / 2748
Elgveien 17C 1534 MOSS 59.4491, 10.6871 3 / 2748
Elgveien 17D 1534 MOSS 59.4491, 10.6871 3 / 2748
Elgveien 17E 1534 MOSS 59.4492, 10.6870 3 / 2748
Elgveien 17F 1534 MOSS 59.4492, 10.6869 3 / 2748
Elgveien 17G 1534 MOSS 59.4496, 10.6867 3 / 2748
Elgveien 17H 1534 MOSS 59.4497, 10.6867 3 / 2748
Elgveien 17J 1534 MOSS 59.4498, 10.6867 3 / 2748
Elgveien 18A 1534 MOSS 59.4483, 10.6861 3 / 710
Elgveien 18B 1534 MOSS 59.4484, 10.6861 3 / 710
Elgveien 18C 1534 MOSS 59.4484, 10.6859 3 / 710
Elgveien 18D 1534 MOSS 59.4484, 10.6858 3 / 710
Elgveien 19A 1534 MOSS 59.4500, 10.6866 3 / 711
Elgveien 19B 1534 MOSS 59.4500, 10.6866 3 / 711
Elgveien 19C 1534 MOSS 59.4501, 10.6866 3 / 711
Elgveien 19D 1534 MOSS 59.4501, 10.6866 3 / 711
Elgveien 19E 1534 MOSS 59.4500, 10.6868 3 / 711
Elgveien 19F 1534 MOSS 59.4500, 10.6868 3 / 711
Elgveien 19G 1534 MOSS 59.4501, 10.6868 3 / 711
Elgveien 19H 1534 MOSS 59.4501, 10.6868 3 / 711
Elgveien 22 1534 MOSS 59.4487, 10.6861 3 / 712
Elgveien 23A 1534 MOSS 59.4507, 10.6866 3 / 713
Elgveien 23B 1534 MOSS 59.4507, 10.6866 3 / 713
Elgveien 23C 1534 MOSS 59.4507, 10.6866 3 / 713
Elgveien 23D 1534 MOSS 59.4506, 10.6866 3 / 713
Elgveien 23E 1534 MOSS 59.4505, 10.6866 3 / 713
Elgveien 23F 1534 MOSS 59.4506, 10.6866 3 / 713
Elgveien 23G 1534 MOSS 59.4507, 10.6867 3 / 713
Elgveien 23H 1534 MOSS 59.4507, 10.6867 3 / 713
Elgveien 24 1534 MOSS 59.4490, 10.6862 3 / 714
Elgveien 25A 1534 MOSS 59.4508, 10.6864 3 / 715
Elgveien 25B 1534 MOSS 59.4509, 10.6864 3 / 715
Elgveien 25C 1534 MOSS 59.4510, 10.6864 3 / 715
Elgveien 25D 1534 MOSS 59.4510, 10.6864 3 / 715
Elgveien 25E 1534 MOSS 59.4508, 10.6866 3 / 715
Elgveien 25F 1534 MOSS 59.4509, 10.6866 3 / 715
Elgveien 25G 1534 MOSS 59.4509, 10.6866 3 / 715
Elgveien 25H 1534 MOSS 59.4510, 10.6866 3 / 715
Elgveien 26 1534 MOSS 59.4488, 10.6857 3 / 716
Elgveien 26A 1534 MOSS 59.4491, 10.6856 3 / 717
Elgveien 28 1534 MOSS 59.4492, 10.6863 3 / 718
Elgveien 29 1534 MOSS 59.4515, 10.6857 3 / 719
Elgveien 30 1534 MOSS 59.4495, 10.6862 3 / 720
Elgveien 31 1534 MOSS 59.4517, 10.6855 3 / 721
Elgveien 32 1534 MOSS 59.4497, 10.6862 3 / 722
Elgveien 33 1534 MOSS 59.4519, 10.6854 3 / 723
Elgveien 34 1534 MOSS 59.4498, 10.6862 3 / 724
Elgveien 35 1534 MOSS 59.4520, 10.6853 3 / 725
Elgveien 36 1534 MOSS 59.4500, 10.6861 3 / 726
Elgveien 37 1534 MOSS 59.4522, 10.6852 3 / 727
Elgveien 38 1534 MOSS 59.4501, 10.6861 3 / 728
Elgveien 39 1534 MOSS 59.4523, 10.6851 3 / 729
Elgveien 40 1534 MOSS 59.4503, 10.6860 3 / 730
Elgveien 41 1534 MOSS 59.4525, 10.6851 3 / 731
Elgveien 42 1534 MOSS 59.4505, 10.6859 3 / 732
Elgveien 43 1534 MOSS 59.4526, 10.6850 3 / 733
Elgveien 44 1534 MOSS 59.4507, 10.6858 3 / 734
Elgveien 45 1534 MOSS 59.4528, 10.6850 3 / 735
Elgveien 46 1534 MOSS 59.4512, 10.6852 3 / 736
Elgveien 47 1534 MOSS 59.4530, 10.6850 3 / 737
Elgveien 48 1534 MOSS 59.4513, 10.6851 3 / 738
Elgveien 50 1534 MOSS 59.4515, 10.6850 3 / 739
Elgveien 51 1534 MOSS 59.4533, 10.6850 3 / 740
Elgveien 52 1534 MOSS 59.4516, 10.6849 3 / 741
Elgveien 53 1534 MOSS 59.4535, 10.6850 3 / 742
Elgveien 54 1534 MOSS 59.4518, 10.6847 3 / 743
Elgveien 55 1534 MOSS 59.4536, 10.6850 3 / 744
Elgveien 56 1534 MOSS 59.4519, 10.6846 3 / 745
Elgveien 57 1534 MOSS 59.4539, 10.6844 3 / 746
Elgveien 58 1534 MOSS 59.4521, 10.6845 3 / 747
Elgveien 59 1534 MOSS 59.4539, 10.6841 3 / 748
Elgveien 60 1534 MOSS 59.4523, 10.6845 3 / 749
Elgveien 61 1534 MOSS 59.4542, 10.6837 3 / 750
Elgveien 62 1534 MOSS 59.4524, 10.6844 3 / 751
Elgveien 63 1534 MOSS 59.4540, 10.6837 3 / 752
Elgveien 64 1534 MOSS 59.4526, 10.6844 3 / 753
Elgveien 65 1534 MOSS 59.4539, 10.6837 3 / 754
Elgveien 66 1534 MOSS 59.4527, 10.6844 3 / 755
Elgveien 67 1534 MOSS 59.4528, 10.6826 3 / 756
Elgveien 68 1534 MOSS 59.4529, 10.6844 3 / 757
Elgveien 69 1534 MOSS 59.4527, 10.6826 3 / 758
Elgveien 70 1534 MOSS 59.4531, 10.6844 3 / 759
Elgveien 71 1534 MOSS 59.4525, 10.6827 3 / 760
Elgveien 72 1534 MOSS 59.4532, 10.6844 3 / 761
Elgveien 73 1534 MOSS 59.4524, 10.6827 3 / 762
Elgveien 74 1534 MOSS 59.4533, 10.6844 3 / 763
Elgveien 75 1534 MOSS 59.4522, 10.6827 3 / 764
Elgveien 76 1534 MOSS 59.4535, 10.6840 3 / 765
Elgveien 77 1534 MOSS 59.4520, 10.6827 3 / 766
Elgveien 78 1534 MOSS 59.4533, 10.6838 3 / 767
Elgveien 80 1534 MOSS 59.4531, 10.6837 3 / 768
Elgveien 81 1534 MOSS 59.4521, 10.6818 3 / 769
Elgveien 81A 1534 MOSS 59.4523, 10.6818 3 / 770
Elgveien 82 1534 MOSS 59.4529, 10.6836 3 / 771
Elgveien 83 1534 MOSS 59.4519, 10.6818 3 / 772
Elgveien 84 1534 MOSS 59.4528, 10.6836 3 / 773
Elgveien 85 1534 MOSS 59.4515, 10.6816 3 / 774
Elgveien 86 1534 MOSS 59.4526, 10.6836 3 / 775
Elgveien 87 1534 MOSS 59.4513, 10.6815 3 / 776
Elgveien 88 1534 MOSS 59.4524, 10.6835 3 / 777
Elgveien 89 1534 MOSS 59.4510, 10.6815 3 / 778
Elgveien 90 1534 MOSS 59.4523, 10.6837 3 / 779
Elgveien 92 1534 MOSS 59.4520, 10.6839 3 / 780
Elgveien 94 1534 MOSS 59.4518, 10.6839 3 / 781
Elgveien 95 1534 MOSS 59.4505, 10.6819 3 / 782
Elgveien 96 1534 MOSS 59.4516, 10.6841 3 / 783
Elgveien 97 1534 MOSS 59.4508, 10.6819 3 / 784
Elgveien 98 1534 MOSS 59.4515, 10.6843 3 / 785
Elgveien 99 1534 MOSS 59.4509, 10.6820 3 / 786
Elgveien 100 1534 MOSS 59.4513, 10.6845 3 / 787
Elgveien 101 1534 MOSS 59.4512, 10.6821 3 / 788
Elgveien 102 1534 MOSS 59.4510, 10.6852 3 / 789
Elgveien 103 1534 MOSS 59.4514, 10.6822 3 / 790
Elgveien 105 1534 MOSS 59.4515, 10.6826 3 / 791
Elgveien 107 1534 MOSS 59.4513, 10.6826 3 / 792
Elgveien 109 1534 MOSS 59.4511, 10.6826 3 / 793
Elgveien 111 1534 MOSS 59.4509, 10.6826 3 / 794
Elgveien 113 1534 MOSS 59.4507, 10.6826 3 / 795
Elgveien 115 1534 MOSS 59.4506, 10.6825 3 / 796
Elgveien 117 1534 MOSS 59.4503, 10.6828 3 / 797
Elgveien 119 1534 MOSS 59.4503, 10.6830 3 / 798
Elgveien 121 1534 MOSS 59.4506, 10.6833 3 / 799
Elgveien 123 1534 MOSS 59.4506, 10.6836 3 / 800
Elgveien 127 1534 MOSS 59.4509, 10.6831 3 / 801
Elgveien 129 1534 MOSS 59.4511, 10.6832 3 / 802
Elgveien 131 1534 MOSS 59.4514, 10.6832 3 / 803
Elgveien 133 1534 MOSS 59.4510, 10.6836 3 / 804
Elgveien 133A 1534 MOSS 59.4512, 10.6836 3 / 804
Elgveien 133B 1534 MOSS 59.4512, 10.6836 3 / 804
Elgveien 133C 1534 MOSS 59.4511, 10.6836 3 / 804
Elgveien 133D 1534 MOSS 59.4511, 10.6836 3 / 804
Elgveien 133E 1534 MOSS 59.4511, 10.6836 3 / 804
Elgveien 133F 1534 MOSS 59.4511, 10.6836 3 / 804
Elgveien 133G 1534 MOSS 59.4510, 10.6836 3 / 804
Elgveien 133H 1534 MOSS 59.4510, 10.6836 3 / 804
Elgveien 135A 1534 MOSS 59.4509, 10.6838 3 / 805
Elgveien 135B 1534 MOSS 59.4509, 10.6838 3 / 805
Elgveien 135C 1534 MOSS 59.4510, 10.6838 3 / 805
Elgveien 135D 1534 MOSS 59.4510, 10.6838 3 / 805
Elgveien 135E 1534 MOSS 59.4509, 10.6840 3 / 805
Elgveien 135F 1534 MOSS 59.4509, 10.6840 3 / 805
Elgveien 135G 1534 MOSS 59.4510, 10.6840 3 / 805
Elgveien 135H 1534 MOSS 59.4511, 10.6840 3 / 805
Elgveien 141 1534 MOSS 59.4509, 10.6843 3 / 806
Elgveien 143 1534 MOSS 59.4507, 10.6847 3 / 807
Elgveien 145 1534 MOSS 59.4505, 10.6841 3 / 808
Elgveien 147 1534 MOSS 59.4502, 10.6844 3 / 809

Elgveien i fleire kommunar

Det er vegar i 24 norske kommunar som heiter Elgveien:

KommuneAdresserPostnummer
Oslo Elgveien 1‑12 0852
Elgveien 1‑147 1534
Elgveien 1‑65 1555
Elgveien 12‑24 1615
Elgveien 1‑21 1640
Elgveien 1‑17 1739
Elgveien 1‑26 1816
Elgveien 2‑11 1914
Elgveien 9‑25 2450
Elgveien 1‑48 3039
Elgveien 1‑20 3121
Elgveien 3‑17 3127
Elgveien 1‑30 3160
Elgveien 1‑40 3470
Elgveien 1‑28 3750
Elgveien 1‑48 3962
Elgveien 2‑42 4323
Eigersund Elgveien 1‑26 4373
Elgveien 1‑104 4818
Elgveien 4‑18 4985
Sørfold Elgveien 1‑32 8226
Elgveien 1‑25 8515
Rana Elgveien 2‑7 8613
Elgveien 1‑22 9303
Elgveien 2‑13 9321

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.