Finnskogvegen i Kongsvinger

Finnskogvegen er ein veg i Kongsvinger kommune.

Det er 65 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 2140.

Adressene i Finnskogvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Finnskogvegen 1, 3, 5, 7, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 37, 39, 55-56, 58, 60, 86-87, 91, 97, 100, 160, 162, 174, 176, 198, 246-247, 291, 302, 317, 361, 392, 394, 486, 500, 510, 650, 658, 660, 686, 744, 796, 842, 863, 865, 896, 898, 922, 924, 968, 972, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1070, 11742224 AUSTMARKA
Finnskogvegen 1877, 1879, 1962, 21402218 LUNDERSÆTER

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Finnskogvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finnskogvegen 1 2224 AUSTMARKA 60.1039, 12.3250 68 / 64
Finnskogvegen 3 2224 AUSTMARKA 60.1039, 12.3248 68 / 64
Finnskogvegen 5 2224 AUSTMARKA 60.1039, 12.3248 68 / 64
Finnskogvegen 7 2224 AUSTMARKA 60.1039, 12.3247 68 / 64
Finnskogvegen 19 2224 AUSTMARKA 60.1053, 12.3255 68 / 7
Finnskogvegen 21 2224 AUSTMARKA 60.1056, 12.3256 68 / 7
Finnskogvegen 23 2224 AUSTMARKA 60.1081, 12.3193 68 / 3
Finnskogvegen 25 2224 AUSTMARKA 60.1058, 12.3249 68 / 55
Finnskogvegen 27 2224 AUSTMARKA 60.1096, 12.3209 68 / 1
Finnskogvegen 32 2224 AUSTMARKA 60.1068, 12.3279 68 / 127
Finnskogvegen 37 2224 AUSTMARKA 60.1068, 12.3262 68 / 133
Finnskogvegen 39 2224 AUSTMARKA 60.1075, 12.3251 68 / 131
Finnskogvegen 55 2224 AUSTMARKA 60.1085, 12.3255 68 / 129
Finnskogvegen 56 2224 AUSTMARKA 60.1075, 12.3279 68 / 26
Finnskogvegen 58 2224 AUSTMARKA 60.1085, 12.3282 68 / 87
Finnskogvegen 60 2224 AUSTMARKA 60.1088, 12.3279 68 / 76
Finnskogvegen 86 2224 AUSTMARKA 60.1105, 12.3257 69 / 28
Finnskogvegen 87 2224 AUSTMARKA 60.1108, 12.3244 69 / 8
Finnskogvegen 91 2224 AUSTMARKA 60.1112, 12.3237 69 / 8
Finnskogvegen 97 2224 AUSTMARKA 60.1115, 12.3233 69 / 11
Finnskogvegen 100 2224 AUSTMARKA 60.1119, 12.3241 69 / 24
Finnskogvegen 160 2224 AUSTMARKA 60.1167, 12.3231 69 / 3
Finnskogvegen 162 2224 AUSTMARKA 60.1164, 12.3241 69 / 3
Finnskogvegen 174 2224 AUSTMARKA 60.1183, 12.3219 69 / 1
Finnskogvegen 176 2224 AUSTMARKA 60.1185, 12.3222 69 / 1
Finnskogvegen 198 2224 AUSTMARKA 60.1203, 12.3202 69 / 1
Finnskogvegen 246 2224 AUSTMARKA 60.1213, 12.3139 70 / 181
Finnskogvegen 247 2224 AUSTMARKA 60.1219, 12.3130 70 / 192
Finnskogvegen 291 2224 AUSTMARKA 60.1257, 12.3137 70 / 174
Finnskogvegen 302 2224 AUSTMARKA 60.1262, 12.3150 70 / 19
Finnskogvegen 317 2224 AUSTMARKA 60.1278, 12.3145 70 / 175
Finnskogvegen 361 2224 AUSTMARKA 60.1317, 12.3161 70 / 276
Finnskogvegen 392 2224 AUSTMARKA 60.1357, 12.3183 70 / 3
Finnskogvegen 394 2224 AUSTMARKA 60.1360, 12.3176 70 / 3
Finnskogvegen 486 2224 AUSTMARKA 60.1425, 12.3161 70 / 239
Finnskogvegen 500 2224 AUSTMARKA 60.1441, 12.3156 70 / 230
Finnskogvegen 510 2224 AUSTMARKA 60.1447, 12.3150 70 / 176
Finnskogvegen 650 2224 AUSTMARKA 60.1573, 12.3192 70 / 248
Finnskogvegen 658 2224 AUSTMARKA 60.1578, 12.3194 70 / 251
Finnskogvegen 660 2224 AUSTMARKA 60.1585, 12.3195 70 / 305
Finnskogvegen 686 2224 AUSTMARKA 60.1603, 12.3185 70 / 250
Finnskogvegen 744 2224 AUSTMARKA 60.1655, 12.3188 70 / 40
Finnskogvegen 796 2224 AUSTMARKA 60.1709, 12.3324 70 / 214
Finnskogvegen 842 2224 AUSTMARKA 60.1743, 12.3193 70 / 180
Finnskogvegen 863 2224 AUSTMARKA 60.1774, 12.3155 70 / 184
Finnskogvegen 865 2224 AUSTMARKA 60.1778, 12.3140 70 / 183
Finnskogvegen 896 2224 AUSTMARKA 60.1790, 12.3232 70 / 182
Finnskogvegen 898 2224 AUSTMARKA 60.1772, 12.3327 70 / 218
Finnskogvegen 922 2224 AUSTMARKA 60.1812, 12.3228 149 / 47
Finnskogvegen 924 2224 AUSTMARKA 60.1796, 12.3312 149 / 36
Finnskogvegen 968 2224 AUSTMARKA 60.1844, 12.3266 149 / 41
Finnskogvegen 972 2224 AUSTMARKA 60.1847, 12.3268 149 / 39
Finnskogvegen 1000 2224 AUSTMARKA 60.1849, 12.3289 149 / 58
Finnskogvegen 1002 2224 AUSTMARKA 60.1850, 1,000.0000 149 / 59
Finnskogvegen 1004 2224 AUSTMARKA 60.1851, 12.3305 149 / 60
Finnskogvegen 1006 2224 AUSTMARKA 60.1851, 12.3312 149 / 61
Finnskogvegen 1008 2224 AUSTMARKA 60.1852, 12.3323 149 / 62
Finnskogvegen 1010 2224 AUSTMARKA 60.1855, 12.3326 149 / 63
Finnskogvegen 1012 2224 AUSTMARKA 60.1860, 12.3320 149 / 64
Finnskogvegen 1070 2224 AUSTMARKA 60.1886, 12.3396 149 / 14
Finnskogvegen 1174 2224 AUSTMARKA 60.1980, 12.3468 149 / 16
Finnskogvegen 1877 2218 LUNDERSÆTER 60.2285, 12.4199 148 / 8
Finnskogvegen 1879 2218 LUNDERSÆTER 60.2289, 12.4189 148 / 8
Finnskogvegen 1962 2218 LUNDERSÆTER 60.2354, 12.4262 148 / 5
Finnskogvegen 2140 2218 LUNDERSÆTER 60.2460, 12.4473 148 / 124

Finnskogvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 4 norske kommunar som heiter Finnskogvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Nord-Odal Finnskogvegen  2130
Kongsvinger Finnskogvegen 1‑2140 2218, 2224
Grue Finnskogvegen 10‑4231 2256, 2260
Åsnes Finnskogvegen 15‑2140 2283

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.