Finnskogvegen i Grue

Finnskogvegen er ein veg i Grue kommune.

Det er 157 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 10 til 4231.

Adressene i Finnskogvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Finnskogvegen 10, 48, 64, 102, 104, 111, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 196, 200, 202, 226, 288, 308, 310, 312, 318, 369, 958, 1065, 1067, 1328, 1346, 1364, 1377, 1396, 1398, 1407, 1409, 1411, 1437, 1439, 1441, 1443, 1449, 1458, 1498, 1500, 1527, 1529, 15692260 KIRKENÆR
Finnskogvegen 1570, 1572, 1591, 1603, 1627, 1670, 1702, 1716, 1720, 1764, 1789, 1874, 1894-1895, 1899, 1901, 1959, 1961, 1963, 2034, 2039, 2052-2053, 2057-2059, 2061, 2376, 2437, 2439, 2441, 2454, 2456, 2458-2459, 2461, 2468, 2471, 2490, 2496, 2513, 2515, 2517, 2519, 2525, 2532, 2580, 2583, 2589, 2598, 2600, 2646, 2659, 2957, 3039-3041, 3043-3044, 3053, 3059, 3179, 3193, 3226, 3228, 3372, 3429, 3519, 3531, 3553, 3571, 3584, 3610, 3624, 3672, 3674, 3936, 3974, 4047, 4178, 4180, 4229, 42312256 GRUE FINNSKOG

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Finnskogvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finnskogvegen 10 2260 KIRKENÆR 60.4519, 12.0564 21 / 101
Finnskogvegen 48 2260 KIRKENÆR 60.4509, 12.0626 21 / 134
Finnskogvegen 64 2260 KIRKENÆR 60.4507, 12.0656 22 / 135
Finnskogvegen 102 2260 KIRKENÆR 60.4516, 12.0709 29 / 29
Finnskogvegen 104 2260 KIRKENÆR 60.4523, 12.0708 29 / 26
Finnskogvegen 111 2260 KIRKENÆR 60.4501, 12.0743 29 / 1
Finnskogvegen 119 2260 KIRKENÆR 60.4476, 12.0789 29 / 2
Finnskogvegen 121A 2260 KIRKENÆR 60.4499, 12.0766 29 / 77
Finnskogvegen 121B 2260 KIRKENÆR 60.4499, 12.0766 29 / 77
Finnskogvegen 121C 2260 KIRKENÆR 60.4498, 12.0766 29 / 77
Finnskogvegen 121D 2260 KIRKENÆR 60.4497, 12.0766 29 / 77
Finnskogvegen 121E 2260 KIRKENÆR 60.4496, 12.0767 29 / 77
Finnskogvegen 121F 2260 KIRKENÆR 60.4496, 12.0767 29 / 77
Finnskogvegen 123 2260 KIRKENÆR 60.4491, 12.0752 29 / 1
Finnskogvegen 125 2260 KIRKENÆR 60.4491, 12.0766 29 / 1
Finnskogvegen 127 2260 KIRKENÆR 60.4489, 12.0769 29 / 1
Finnskogvegen 129 2260 KIRKENÆR 60.4487, 12.0768 29 / 1
Finnskogvegen 131 2260 KIRKENÆR 60.4491, 12.0790 29 / 1
Finnskogvegen 133 2260 KIRKENÆR 60.4492, 12.0796 29 / 1
Finnskogvegen 135 2260 KIRKENÆR 60.4494, 12.0780 29 / 1
Finnskogvegen 137 2260 KIRKENÆR 60.4497, 12.0782 29 / 135
Finnskogvegen 139 2260 KIRKENÆR 60.4497, 12.0787 29 / 135
Finnskogvegen 141 2260 KIRKENÆR 60.4499, 12.0778 29 / 135
Finnskogvegen 143 2260 KIRKENÆR 60.4499, 12.0783 29 / 135
Finnskogvegen 145 2260 KIRKENÆR 60.4501, 12.0785 29 / 135
Finnskogvegen 147 2260 KIRKENÆR 60.4500, 12.0802 29 / 1
Finnskogvegen 147A 2260 KIRKENÆR 60.4501, 12.0792 29 / 1
Finnskogvegen 147B 2260 KIRKENÆR 60.4502, 12.0799 29 / 1
Finnskogvegen 147C 2260 KIRKENÆR 60.4498, 12.0802 29 / 1
Finnskogvegen 149A 2260 KIRKENÆR 60.4497, 12.0791 29 / 135
Finnskogvegen 149B 2260 KIRKENÆR 60.4497, 12.0793 29 / 135
Finnskogvegen 149C 2260 KIRKENÆR 60.4497, 12.0794 29 / 1
Finnskogvegen 149D 2260 KIRKENÆR 60.4497, 12.0794 29 / 1
Finnskogvegen 149E 2260 KIRKENÆR 60.4496, 12.0794 29 / 1
Finnskogvegen 149F 2260 KIRKENÆR 60.4496, 12.0795 29 / 1
Finnskogvegen 149G 2260 KIRKENÆR 60.4495, 12.0795 29 / 1
Finnskogvegen 149H 2260 KIRKENÆR 60.4495, 12.0798 29 / 1
Finnskogvegen 149I 2260 KIRKENÆR 60.4496, 12.0798 29 / 1
Finnskogvegen 149J 2260 KIRKENÆR 60.4497, 12.0798 29 / 1
Finnskogvegen 149K 2260 KIRKENÆR 60.4498, 12.0797 29 / 1
Finnskogvegen 149L 2260 KIRKENÆR 60.4498, 12.0797 29 / 1
Finnskogvegen 196 2260 KIRKENÆR 60.4521, 12.0888 35 / 5
Finnskogvegen 200 2260 KIRKENÆR 60.4523, 12.0896 37 / 105
Finnskogvegen 202 2260 KIRKENÆR 60.4523, 12.0901 37 / 86
Finnskogvegen 226 2260 KIRKENÆR 60.4534, 12.0940 36 / 1
Finnskogvegen 288 2260 KIRKENÆR 60.4504, 12.1038 37 / 1
Finnskogvegen 308 2260 KIRKENÆR 60.4501, 12.1083 37 / 48
Finnskogvegen 310 2260 KIRKENÆR 60.4504, 12.1091 37 / 64
Finnskogvegen 312 2260 KIRKENÆR 60.4510, 12.1085 37 / 70
Finnskogvegen 318 2260 KIRKENÆR 60.4488, 12.1095 37 / 77
Finnskogvegen 369 2260 KIRKENÆR 60.4473, 12.1181 38 / 3
Finnskogvegen 958 2260 KIRKENÆR 60.4404, 12.2013 29 / 55
Finnskogvegen 1065 2260 KIRKENÆR 60.4307, 12.2107 41 / 39
Finnskogvegen 1067 2260 KIRKENÆR 60.4300, 12.2100 41 / 39
Finnskogvegen 1328 2260 KIRKENÆR 60.4291, 12.2554 100 / 3
Finnskogvegen 1346 2260 KIRKENÆR 60.4299, 12.2584 102 / 13
Finnskogvegen 1364 2260 KIRKENÆR 60.4318, 12.2619 28 / 3
Finnskogvegen 1377 2260 KIRKENÆR 60.4290, 12.2629 28 / 15
Finnskogvegen 1396 2260 KIRKENÆR 60.4290, 12.2673 104 / 3
Finnskogvegen 1398 2260 KIRKENÆR 60.4292, 12.2672 104 / 10
Finnskogvegen 1407 2260 KIRKENÆR 60.4279, 12.2691 28 / 1
Finnskogvegen 1409 2260 KIRKENÆR 60.4278, 12.2693 28 / 1
Finnskogvegen 1411 2260 KIRKENÆR 60.4277, 12.2696 28 / 1
Finnskogvegen 1437 2260 KIRKENÆR 60.4259, 12.2723 102 / 2
Finnskogvegen 1439 2260 KIRKENÆR 60.4260, 12.2715 102 / 23
Finnskogvegen 1441 2260 KIRKENÆR 60.4259, 12.2710 102 / 14
Finnskogvegen 1443 2260 KIRKENÆR 60.4253, 12.2727 102 / 15
Finnskogvegen 1449 2260 KIRKENÆR 60.4253, 12.2743 102 / 10
Finnskogvegen 1458 2260 KIRKENÆR 60.4255, 12.2772 102 / 21
Finnskogvegen 1498 2260 KIRKENÆR 60.4231, 12.2809 104 / 4
Finnskogvegen 1500 2260 KIRKENÆR 60.4229, 12.2814 104 / 6
Finnskogvegen 1527 2260 KIRKENÆR 60.4220, 12.2839 28 / 16
Finnskogvegen 1529 2260 KIRKENÆR 60.4202, 12.2818 28 / 91
Finnskogvegen 1569 2260 KIRKENÆR 60.4200, 12.2914 102 / 3
Finnskogvegen 1570 2256 GRUE FINNSKOG 60.4231, 12.2970 102 / 11
Finnskogvegen 1572 2256 GRUE FINNSKOG 60.4236, 12.2963 102 / 11
Finnskogvegen 1591 2256 GRUE FINNSKOG 60.4192, 12.2957 102 / 3
Finnskogvegen 1603 2256 GRUE FINNSKOG 60.4179, 12.2961 102 / 24
Finnskogvegen 1627 2256 GRUE FINNSKOG 60.4164, 12.2986 102 / 22
Finnskogvegen 1670 2256 GRUE FINNSKOG 60.4140, 12.3057 28 / 9
Finnskogvegen 1702 2256 GRUE FINNSKOG 60.4118, 12.3100 28 / 12
Finnskogvegen 1716 2256 GRUE FINNSKOG 60.4110, 12.3114 106 / 14
Finnskogvegen 1720 2256 GRUE FINNSKOG 60.4111, 12.3126 106 / 27
Finnskogvegen 1764 2256 GRUE FINNSKOG 60.4079, 12.3168 106 / 17
Finnskogvegen 1789 2256 GRUE FINNSKOG 60.4060, 12.3194 106 / 33
Finnskogvegen 1874 2256 GRUE FINNSKOG 60.4006, 12.3317 22 / 87
Finnskogvegen 1894 2256 GRUE FINNSKOG 60.3994, 12.3314 22 / 86
Finnskogvegen 1895 2256 GRUE FINNSKOG 60.3984, 12.3313 22 / 72
Finnskogvegen 1899 2256 GRUE FINNSKOG 60.3981, 12.3319 22 / 168
Finnskogvegen 1901 2256 GRUE FINNSKOG 60.3978, 12.3320 106 / 20
Finnskogvegen 1959 2256 GRUE FINNSKOG 60.3934, 12.3427 106 / 1
Finnskogvegen 1961 2256 GRUE FINNSKOG 60.3880, 12.3506 106 / 1
Finnskogvegen 1963 2256 GRUE FINNSKOG 60.3867, 12.3524 106 / 25
Finnskogvegen 2034 2256 GRUE FINNSKOG 60.3940, 12.3548 106 / 21
Finnskogvegen 2039 2256 GRUE FINNSKOG 60.3919, 12.3536 106 / 30
Finnskogvegen 2052 2256 GRUE FINNSKOG 60.3928, 12.3546 106 / 28
Finnskogvegen 2053 2256 GRUE FINNSKOG 60.3919, 12.3554 106 / 2
Finnskogvegen 2057 2256 GRUE FINNSKOG 60.3926, 12.3556 106 / 22
Finnskogvegen 2058 2256 GRUE FINNSKOG 60.3932, 12.3554 106 / 31
Finnskogvegen 2059 2256 GRUE FINNSKOG 60.3923, 12.3556 106 / 22
Finnskogvegen 2061 2256 GRUE FINNSKOG 60.3903, 12.3590 106 / 18
Finnskogvegen 2376 2256 GRUE FINNSKOG 60.4116, 12.3910 113 / 56
Finnskogvegen 2437 2256 GRUE FINNSKOG 60.4160, 12.3966 113 / 25
Finnskogvegen 2439 2256 GRUE FINNSKOG 60.4160, 12.3972 113 / 24
Finnskogvegen 2441 2256 GRUE FINNSKOG 60.4154, 12.3973 113 / 123
Finnskogvegen 2454 2256 GRUE FINNSKOG 60.4166, 12.3986 113 / 205
Finnskogvegen 2456 2256 GRUE FINNSKOG 60.4167, 12.3991 113 / 206
Finnskogvegen 2458 2256 GRUE FINNSKOG 60.4170, 12.3991 113 / 194
Finnskogvegen 2459 2256 GRUE FINNSKOG 60.4167, 12.4008 113 / 116
Finnskogvegen 2461 2256 GRUE FINNSKOG 60.4166, 12.4014 113 / 124
Finnskogvegen 2468 2256 GRUE FINNSKOG 60.4178, 12.4017 113 / 162
Finnskogvegen 2471 2256 GRUE FINNSKOG 60.4174, 12.4022 113 / 51
Finnskogvegen 2490 2256 GRUE FINNSKOG 60.4187, 12.4040 113 / 6
Finnskogvegen 2496 2256 GRUE FINNSKOG 60.4193, 12.4049 113 / 30
Finnskogvegen 2513 2256 GRUE FINNSKOG 60.4196, 12.4072 24 / 19
Finnskogvegen 2515 2256 GRUE FINNSKOG 60.4193, 12.4068 113 / 44
Finnskogvegen 2517 2256 GRUE FINNSKOG 60.4197, 12.4111 24 / 12
Finnskogvegen 2519 2256 GRUE FINNSKOG 60.4201, 12.4078 24 / 77
Finnskogvegen 2525 2256 GRUE FINNSKOG 60.4207, 12.4091 24 / 88
Finnskogvegen 2532 2256 GRUE FINNSKOG 60.4215, 12.4093 24 / 91
Finnskogvegen 2580 2256 GRUE FINNSKOG 60.4202, 12.4185 24 / 53
Finnskogvegen 2583 2256 GRUE FINNSKOG 60.4195, 12.4180 24 / 60
Finnskogvegen 2589 2256 GRUE FINNSKOG 60.4192, 12.4194 24 / 71
Finnskogvegen 2598 2256 GRUE FINNSKOG 60.4199, 12.4210 24 / 79
Finnskogvegen 2600 2256 GRUE FINNSKOG 60.4213, 12.4215 24 / 47
Finnskogvegen 2646 2256 GRUE FINNSKOG 60.4193, 12.4297 113 / 136
Finnskogvegen 2659 2256 GRUE FINNSKOG 60.4186, 12.4314 113 / 65
Finnskogvegen 2957 2256 GRUE FINNSKOG 60.4242, 12.4578 24 / 1
Finnskogvegen 3039 2256 GRUE FINNSKOG 60.4327, 12.4566 24 / 54
Finnskogvegen 3040 2256 GRUE FINNSKOG 60.4328, 12.4549 24 / 86
Finnskogvegen 3041 2256 GRUE FINNSKOG 60.4329, 12.4560 24 / 86
Finnskogvegen 3043 2256 GRUE FINNSKOG 60.4331, 12.4560 24 / 81
Finnskogvegen 3044 2256 GRUE FINNSKOG 60.4334, 12.4552 24 / 85
Finnskogvegen 3053 2256 GRUE FINNSKOG 60.4340, 12.4561 24 / 36
Finnskogvegen 3059 2256 GRUE FINNSKOG 60.4344, 12.4562 24 / 80
Finnskogvegen 3179 2256 GRUE FINNSKOG 60.4443, 12.4628 24 / 124
Finnskogvegen 3193 2256 GRUE FINNSKOG 60.4453, 12.4651 24 / 62
Finnskogvegen 3226 2256 GRUE FINNSKOG 60.4479, 12.4656 24 / 37
Finnskogvegen 3228 2256 GRUE FINNSKOG 60.4484, 12.4653 24 / 96
Finnskogvegen 3372 2256 GRUE FINNSKOG 60.4535, 12.4914 111 / 40
Finnskogvegen 3429 2256 GRUE FINNSKOG 60.4532, 12.4992 111 / 83
Finnskogvegen 3519 2256 GRUE FINNSKOG 60.4559, 12.5147 111 / 45
Finnskogvegen 3531 2256 GRUE FINNSKOG 60.4450, 12.5148 111 / 1
Finnskogvegen 3553 2256 GRUE FINNSKOG 60.4562, 12.5208 111 / 38
Finnskogvegen 3571 2256 GRUE FINNSKOG 60.4567, 12.5242 111 / 1
Finnskogvegen 3584 2256 GRUE FINNSKOG 60.4581, 12.5257 111 / 30
Finnskogvegen 3610 2256 GRUE FINNSKOG 60.4596, 12.5290 111 / 27
Finnskogvegen 3624 2256 GRUE FINNSKOG 60.4602, 12.5307 111 / 42
Finnskogvegen 3672 2256 GRUE FINNSKOG 60.4657, 12.5321 111 / 15
Finnskogvegen 3674 2256 GRUE FINNSKOG 60.4683, 12.5327 111 / 29
Finnskogvegen 3936 2256 GRUE FINNSKOG 60.4844, 1,000.0000 111 / 63
Finnskogvegen 3974 2256 GRUE FINNSKOG 60.4857, 12.5672 111 / 1
Finnskogvegen 4047 2256 GRUE FINNSKOG 60.4917, 12.5685 111 / 1
Finnskogvegen 4178 2256 GRUE FINNSKOG 60.5007, 12.5547 117 / 13
Finnskogvegen 4180 2256 GRUE FINNSKOG 60.5012, 12.5541 117 / 16
Finnskogvegen 4229 2256 GRUE FINNSKOG 60.5067, 12.5601 117 / 39
Finnskogvegen 4231 2256 GRUE FINNSKOG 60.5070, 12.5596 117 / 38

Finnskogvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 4 norske kommunar som heiter Finnskogvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Finnskogvegen  2130
Finnskogvegen 1‑2140 2218, 2224
Finnskogvegen 10‑4231 2256, 2260
Finnskogvegen 15‑2140 2283

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.