Fjellvegen i Hamar

Fjellvegen er ein veg i Hamar kommune.

Det er 100 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 16 til 2920.

Adressene i Fjellvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Fjellvegen 16, 20, 31, 87, 96, 114, 320, 322, 372, 400, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 751, 957, 962, 1017, 1019, 1021, 1023, 1027, 1108, 1129, 1152, 1160, 1162, 1164, 1168, 1170, 1186, 1224, 1227, 1934, 1970, 2033, 2035, 2041, 2043, 2053, 2055, 2061, 2063, 2073, 2271, 2273, 2275, 2315, 2340, 2344-2345, 2347, 2351, 2353, 2361, 2364, 2366, 2368, 2407, 2444, 2470, 2472, 2474, 2476, 2506, 2684, 2766, 2809, 2811, 2813, 2815, 2817, 2819, 2821, 2831, 2865, 2880-2881, 2887, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2905-2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 29202324 VANG PÅ HEDMARKEN
Fjellvegen 100, 102, 1042323 INGEBERG

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Fjellvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjellvegen 16 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.8996, 11.2057 202 / 1
Fjellvegen 20 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9011, 11.2077 202 / 1
Fjellvegen 31 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9016, 11.2081 202 / 1
Fjellvegen 87 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9049, 1,000.0000 202 / 1
Fjellvegen 96 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9046, 11.2001 202 / 1
Fjellvegen 100 2323 INGEBERG 60.9032, 11.1979 202 / 1
Fjellvegen 102 2323 INGEBERG 60.9038, 11.1969 202 / 1
Fjellvegen 104 2323 INGEBERG 60.9047, 11.1944 202 / 1
Fjellvegen 114 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9060, 11.1957 202 / 1
Fjellvegen 320 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9115, 11.1335 202 / 1
Fjellvegen 322 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9143, 11.1320 202 / 1
Fjellvegen 372 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9190, 11.1580 202 / 1
Fjellvegen 400 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9224, 11.1581 202 / 1
Fjellvegen 617 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9411, 11.1641 202 / 1
Fjellvegen 619 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9406, 11.1655 202 / 1
Fjellvegen 621 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9419, 11.1675 202 / 1
Fjellvegen 623 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9427, 11.1661 202 / 1
Fjellvegen 625 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9423, 11.1643 202 / 1
Fjellvegen 627 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9425, 11.1641 202 / 1
Fjellvegen 629 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9413, 11.1607 202 / 1
Fjellvegen 751 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9522, 11.1609 202 / 1
Fjellvegen 957 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9679, 11.1779 202 / 1
Fjellvegen 962 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9688, 11.1772 202 / 1
Fjellvegen 1017 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9712, 11.1838 202 / 1
Fjellvegen 1019 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9715, 11.1838 202 / 1
Fjellvegen 1021 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9719, 11.1840 202 / 1
Fjellvegen 1023 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9725, 11.1841 202 / 1
Fjellvegen 1027 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9734, 11.1835 202 / 1
Fjellvegen 1108 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9807, 11.1849 202 / 1
Fjellvegen 1129 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9818, 11.1908 202 / 1
Fjellvegen 1152 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9836, 11.1872 202 / 1
Fjellvegen 1160 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9835, 11.1844 202 / 1
Fjellvegen 1162 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9843, 11.1840 202 / 1
Fjellvegen 1164 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9836, 11.1810 202 / 1
Fjellvegen 1168 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9854, 11.1857 202 / 1
Fjellvegen 1170 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9854, 11.1858 202 / 1
Fjellvegen 1186 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9867, 11.1856 202 / 1
Fjellvegen 1224 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9899, 11.1877 202 / 1
Fjellvegen 1227 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 60.9890, 11.1889 202 / 1
Fjellvegen 1934 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0493, 11.1649 202 / 1
Fjellvegen 1970 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0519, 11.1612 202 / 1
Fjellvegen 2033 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0579, 11.1654 202 / 1
Fjellvegen 2035 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0581, 11.1634 202 / 1
Fjellvegen 2041 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0591, 11.1651 202 / 1
Fjellvegen 2043 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0584, 11.1621 202 / 1
Fjellvegen 2053 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0590, 11.1619 202 / 1
Fjellvegen 2055 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0591, 11.1630 202 / 1
Fjellvegen 2061 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0597, 11.1617 202 / 1
Fjellvegen 2063 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0602, 11.1616 202 / 1
Fjellvegen 2073 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0699, 11.1699 202 / 1
Fjellvegen 2271 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0776, 11.1351 202 / 1
Fjellvegen 2273 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0795, 11.1329 202 / 1
Fjellvegen 2275 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0771, 11.1334 202 / 1
Fjellvegen 2315 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0774, 11.1313 202 / 1
Fjellvegen 2340 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0786, 11.1290 202 / 1
Fjellvegen 2344 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0782, 11.1281 202 / 1
Fjellvegen 2345 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0792, 11.1298 202 / 1
Fjellvegen 2347 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0789, 11.1317 202 / 1
Fjellvegen 2351 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0798, 11.1318 202 / 1
Fjellvegen 2353 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0800, 11.1303 202 / 1
Fjellvegen 2361 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0803, 11.1299 202 / 1
Fjellvegen 2364 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0802, 11.1291 202 / 1
Fjellvegen 2366 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0792, 11.1278 202 / 1
Fjellvegen 2368 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0804, 11.1286 202 / 1
Fjellvegen 2407 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0818, 11.1222 202 / 1
Fjellvegen 2444 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0785, 11.1154 202 / 1
Fjellvegen 2470 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0775, 11.1066 202 / 1
Fjellvegen 2472 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0813, 11.1080 202 / 1
Fjellvegen 2474 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0809, 11.1059 202 / 1
Fjellvegen 2476 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0823, 11.1073 202 / 1
Fjellvegen 2506 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0810, 11.1031 202 / 1
Fjellvegen 2684 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0934, 11.0797 202 / 1
Fjellvegen 2766 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0977, 11.0674 202 / 1
Fjellvegen 2809 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0993, 11.0671 202 / 1
Fjellvegen 2811 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0997, 11.0678 202 / 1
Fjellvegen 2813 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1001, 11.0653 202 / 1
Fjellvegen 2815 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0989, 11.0658 202 / 1
Fjellvegen 2817 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0992, 11.0649 202 / 1
Fjellvegen 2819 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.0997, 11.0638 202 / 1
Fjellvegen 2821 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1002, 11.0603 202 / 1
Fjellvegen 2831 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1002, 11.0577 202 / 1
Fjellvegen 2865 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1021, 11.0586 202 / 1
Fjellvegen 2880 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1039, 11.0568 202 / 1
Fjellvegen 2881 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1043, 11.0587 202 / 1
Fjellvegen 2887 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1043, 11.0598 202 / 1
Fjellvegen 2890 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1049, 11.0549 202 / 1
Fjellvegen 2892 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1056, 11.0547 202 / 1
Fjellvegen 2894 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1059, 11.0558 202 / 1
Fjellvegen 2896 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1059, 11.0543 202 / 1
Fjellvegen 2898 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1063, 11.0545 202 / 1
Fjellvegen 2900 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1060, 11.0572 202 / 1
Fjellvegen 2905 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1050, 11.0603 202 / 1
Fjellvegen 2906 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1055, 11.0594 202 / 1
Fjellvegen 2908 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1054, 11.0600 202 / 1
Fjellvegen 2910 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1071, 11.0573 202 / 1
Fjellvegen 2912 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1080, 11.0565 202 / 1
Fjellvegen 2914 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1077, 11.0572 202 / 1
Fjellvegen 2916 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1069, 11.0580 202 / 1
Fjellvegen 2918 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1068, 11.0587 202 / 1
Fjellvegen 2920 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 61.1058, 11.0615 202 / 1

Fjellvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 22 norske kommunar som heiter Fjellvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Fjellvegen 1‑46 1929
Fjellvegen 1‑8 2006
Fjellvegen 8‑38 2016
Fjellvegen 2‑80 2022
Fjellvegen 1‑9 2053
Fjellvegen 6‑911 2230
Fjellvegen 16‑2920 2323, 2324
Fjellvegen 1‑10 2344
Fjellvegen 1‑351 2365
Fjellvegen 1‑29 2660
Fjellvegen 14‑181 2667
Fjellvegen 1‑10 2670
Fjellvegen 2‑1974 2683
Fjellvegen 1‑14 2819
Fjellvegen 1‑15 2833
Fjellvegen 3‑100 2930
Fjellvegen 1‑49 3570
Fjellvegen 24‑254 3595
Fjellvegen 117‑934 3690
Fjellvegen 3‑4 3713
Fjellvegen 3‑36 3825
Fjellvegen 2‑312 3864
Fjellvegen 1‑32 3880
Suldal Fjellvegen 8‑1087 4233
Time Fjellvegen 1‑38 4347
Klepp Fjellvegen 1‑30 4352
Fjellvegen 1‑21 4480
Fjellvegen 2‑20 4706
Fjellvegen 1‑30 4741
Fjellvegen 1‑7 5462
Haugesund Fjellvegen 1‑64 5532
Fjellvegen 1‑10 5550
Tysvær Fjellvegen 1‑60 5563
Fjellvegen 71‑432 5590
Fjellvegen 3‑360 5694
Giske Fjellvegen 35‑120 6040
Fjellvegen 1‑27 6102
Fjellvegen 1‑39 6265
Fjellvegen 6‑16 6423
Fjellvegen 1‑22 6430
Fjellvegen 1‑15 6490
Sunndal Fjellvegen 1‑18 6600
Aure Fjellvegen 23‑774 6690, 6697
Fjellvegen  6700
Fjellvegen 1‑112 6770
Fjellvegen 2‑24 6800
Fjellvegen 1‑724 6826, 6827
Fjellvegen 1‑20 6856
Fjellvegen 1‑15 6908
Fjellvegen 1‑16 6963
Fjellvegen 1‑8 6993
Melhus Fjellvegen 1‑14 7224
Oppdal Fjellvegen 4‑75 7340
Skaun Fjellvegen 1‑42 7350
Levanger Fjellvegen 9‑180 7630
Verdal Fjellvegen 426‑840 7656
Fjellvegen 2‑1350 7730
Fjellvegen 2‑4 7803
Grong Fjellvegen 5‑841 7873
Fjellvegen 2‑14 7900
Lødingen Fjellvegen 1‑21 8410
Hemnes Fjellvegen 1‑47 8642
Vefsn Fjellvegen 11‑67 8664
Grane Fjellvegen 1‑21 8680
Nesna Fjellvegen 9‑28 8700
Fjellvegen 1‑10 9020
Fjellvegen 1‑18 9800
Fjellvegen 2‑14 9990

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.