Fjordlinna i Gran

Fjordlinna er ein veg i Gran kommune.

Det er 165 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 21 til 1143.

Adressene i Fjordlinna høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Fjordlinna 21, 23, 25, 27, 31, 34, 39-44, 46-49, 51, 55, 57, 61, 100, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124-125, 127-129, 132, 134-135, 137-138, 140, 146, 150, 152, 190, 200, 202, 217, 219, 221, 224, 249, 253, 257, 261, 263, 268, 270-271, 273, 275, 277, 301, 303, 309, 311, 315, 317, 321, 365, 367, 369-370, 374, 376, 380, 384, 388, 4002760 BRANDBU
Fjordlinna 401, 429, 431, 433, 441, 476, 480-481, 483-484, 486, 490, 493, 495, 500, 521, 523, 541, 543, 547, 551, 554, 569, 571, 590, 599, 601, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 633, 635, 770, 772, 779, 783, 785, 800, 804, 808, 810-811, 813, 830, 846-847, 849, 880, 885, 909, 911, 917, 919, 927, 930, 960, 962, 965, 980, 982, 986, 988-989, 998, 1000, 1002, 1030, 1039, 1050, 1052-1053, 1055, 1089, 1131, 1133, 1135, 1139, 11432750 GRAN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Fjordlinna

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjordlinna 21 2760 BRANDBU 60.3943, 10.4750 132 / 4
Fjordlinna 23 2760 BRANDBU 60.3939, 10.4748 132 / 15
Fjordlinna 25 2760 BRANDBU 60.3938, 10.4753 132 / 21
Fjordlinna 27 2760 BRANDBU 60.3936, 10.4739 132 / 3
Fjordlinna 31 2760 BRANDBU 60.3941, 10.4738 132 / 20
Fjordlinna 34 2760 BRANDBU 60.3924, 10.4736 132 / 11
Fjordlinna 39 2760 BRANDBU 60.3929, 10.4728 132 / 5
Fjordlinna 40 2760 BRANDBU 60.3925, 10.4724 132 / 9
Fjordlinna 41 2760 BRANDBU 60.3933, 10.4722 131 / 31
Fjordlinna 42 2760 BRANDBU 60.3920, 10.4717 131 / 50
Fjordlinna 43 2760 BRANDBU 60.3930, 10.4717 131 / 41
Fjordlinna 44 2760 BRANDBU 60.3921, 10.4722 132 / 16
Fjordlinna 46 2760 BRANDBU 60.3915, 10.4712 131 / 1
Fjordlinna 47 2760 BRANDBU 60.3935, 10.4730 132 / 13
Fjordlinna 48 2760 BRANDBU 60.3912, 10.4708 131 / 51
Fjordlinna 49 2760 BRANDBU 60.3939, 10.4725 131 / 93
Fjordlinna 51 2760 BRANDBU 60.3938, 10.4717 131 / 92
Fjordlinna 55 2760 BRANDBU 60.3929, 10.4682 131 / 74
Fjordlinna 57 2760 BRANDBU 60.3931, 10.4703 131 / 78
Fjordlinna 61 2760 BRANDBU 60.3927, 10.4684 131 / 27
Fjordlinna 100 2760 BRANDBU 60.3912, 10.4633 131 / 8
Fjordlinna 106 2760 BRANDBU 60.3890, 10.4617 131 / 30
Fjordlinna 110 2760 BRANDBU 60.3877, 10.4624 131 / 80
Fjordlinna 112 2760 BRANDBU 60.3878, 10.4616 131 / 34
Fjordlinna 114 2760 BRANDBU 60.3889, 10.4608 130 / 25
Fjordlinna 116 2760 BRANDBU 60.3886, 10.4601 130 / 30
Fjordlinna 118 2760 BRANDBU 60.3884, 10.4591 130 / 3
Fjordlinna 120 2760 BRANDBU 60.3889, 10.4589 130 / 3
Fjordlinna 124 2760 BRANDBU 60.3909, 10.4616 130 / 20
Fjordlinna 125 2760 BRANDBU 60.3915, 10.4614 130 / 28
Fjordlinna 127 2760 BRANDBU 60.3915, 10.4619 130 / 27
Fjordlinna 128 2760 BRANDBU 60.3908, 10.4604 130 / 7
Fjordlinna 129 2760 BRANDBU 60.3918, 10.4625 130 / 14
Fjordlinna 132 2760 BRANDBU 60.3888, 10.4551 130 / 10
Fjordlinna 134 2760 BRANDBU 60.3884, 10.4548 130 / 32
Fjordlinna 135 2760 BRANDBU 60.3914, 10.4593 130 / 24
Fjordlinna 137 2760 BRANDBU 60.3913, 10.4586 130 / 18
Fjordlinna 138 2760 BRANDBU 60.3894, 10.4590 130 / 11
Fjordlinna 140 2760 BRANDBU 60.3909, 10.4594 130 / 29
Fjordlinna 146 2760 BRANDBU 60.3905, 10.4559 130 / 8
Fjordlinna 150 2760 BRANDBU 60.3899, 10.4550 129 / 15
Fjordlinna 152 2760 BRANDBU 60.3901, 10.4542 129 / 5
Fjordlinna 190 2760 BRANDBU 60.3892, 10.4465 129 / 9
Fjordlinna 200 2760 BRANDBU 60.3889, 10.4449 129 / 4
Fjordlinna 202 2760 BRANDBU 60.3888, 10.4447 129 / 4
Fjordlinna 217 2760 BRANDBU 60.3887, 10.4411 122 / 23
Fjordlinna 219 2760 BRANDBU 60.3880, 10.4409 122 / 30
Fjordlinna 221 2760 BRANDBU 60.3883, 10.4418 122 / 7
Fjordlinna 224 2760 BRANDBU 60.3873, 10.4418 123 / 3
Fjordlinna 249 2760 BRANDBU 60.3902, 10.4255 124 / 4
Fjordlinna 253 2760 BRANDBU 60.3894, 10.4262 124 / 8
Fjordlinna 257 2760 BRANDBU 60.3894, 10.4254 124 / 3
Fjordlinna 261 2760 BRANDBU 60.3865, 10.4341 123 / 2
Fjordlinna 263 2760 BRANDBU 60.3864, 10.4345 123 / 2
Fjordlinna 268 2760 BRANDBU 60.3842, 10.4379 124 / 1
Fjordlinna 270 2760 BRANDBU 60.3842, 10.4371 124 / 1
Fjordlinna 271 2760 BRANDBU 60.3850, 10.4348 123 / 1
Fjordlinna 273 2760 BRANDBU 60.3850, 10.4341 123 / 1
Fjordlinna 275 2760 BRANDBU 60.3838, 10.4326 124 / 2
Fjordlinna 277 2760 BRANDBU 60.3844, 10.4331 124 / 2
Fjordlinna 301 2760 BRANDBU 60.3830, 10.4319 125 / 1
Fjordlinna 303 2760 BRANDBU 60.3821, 10.4314 125 / 1
Fjordlinna 309 2760 BRANDBU 60.3818, 10.4316 126 / 1
Fjordlinna 311 2760 BRANDBU 60.3817, 10.4309 126 / 1
Fjordlinna 315 2760 BRANDBU 60.3782, 10.4243 125 / 2
Fjordlinna 317 2760 BRANDBU 60.3780, 10.4248 125 / 2
Fjordlinna 321 2760 BRANDBU 60.3802, 10.4309 126 / 8
Fjordlinna 365 2760 BRANDBU 60.3757, 10.4220 125 / 3
Fjordlinna 367 2760 BRANDBU 60.3757, 10.4213 125 / 3
Fjordlinna 369 2760 BRANDBU 60.3743, 10.4206 125 / 9
Fjordlinna 370 2760 BRANDBU 60.3768, 10.4348 126 / 15
Fjordlinna 374 2760 BRANDBU 60.3757, 10.4386 126 / 5
Fjordlinna 376 2760 BRANDBU 60.3755, 10.4387 126 / 5
Fjordlinna 380 2760 BRANDBU 60.3726, 10.4400 126 / 11
Fjordlinna 384 2760 BRANDBU 60.3761, 10.4336 126 / 17
Fjordlinna 388 2760 BRANDBU 60.3757, 10.4298 126 / 3
Fjordlinna 400 2760 BRANDBU 60.3740, 10.4284 126 / 7
Fjordlinna 401 2750 GRAN 60.3744, 10.4279 126 / 4
Fjordlinna 429 2750 GRAN 60.3715, 10.4252 195 / 1
Fjordlinna 431 2750 GRAN 60.3712, 10.4253 195 / 1
Fjordlinna 433 2750 GRAN 60.3710, 10.4251 195 / 1
Fjordlinna 441 2750 GRAN 60.3703, 10.4242 195 / 2
Fjordlinna 476 2750 GRAN 60.3680, 10.4234 196 / 11
Fjordlinna 480 2750 GRAN 60.3674, 10.4235 196 / 2
Fjordlinna 481 2750 GRAN 60.3675, 10.4216 196 / 2
Fjordlinna 483 2750 GRAN 60.3673, 10.4210 196 / 2
Fjordlinna 484 2750 GRAN 60.3669, 10.4260 196 / 18
Fjordlinna 486 2750 GRAN 60.3662, 10.4294 196 / 3
Fjordlinna 490 2750 GRAN 60.3667, 10.4244 196 / 6
Fjordlinna 493 2750 GRAN 60.3665, 10.4206 196 / 1
Fjordlinna 495 2750 GRAN 60.3663, 10.4203 196 / 1
Fjordlinna 500 2750 GRAN 60.3656, 10.4217 197 / 3
Fjordlinna 521 2750 GRAN 60.3646, 10.4203 197 / 1
Fjordlinna 523 2750 GRAN 60.3645, 10.4196 197 / 1
Fjordlinna 541 2750 GRAN 60.3616, 10.4191 197 / 5
Fjordlinna 543 2750 GRAN 60.3620, 10.4194 197 / 6
Fjordlinna 547 2750 GRAN 60.3623, 10.4148 197 / 2
Fjordlinna 551 2750 GRAN 60.3614, 10.4191 197 / 2
Fjordlinna 554 2750 GRAN 60.3612, 10.4199 198 / 7
Fjordlinna 569 2750 GRAN 60.3592, 10.4165 198 / 3
Fjordlinna 571 2750 GRAN 60.3589, 10.4168 198 / 3
Fjordlinna 590 2750 GRAN 60.3599, 10.4222 198 / 5
Fjordlinna 599 2750 GRAN 60.3571, 10.4159 198 / 15
Fjordlinna 601 2750 GRAN 60.3567, 10.4154 198 / 14
Fjordlinna 605 2750 GRAN 60.3572, 10.4133 198 / 6
Fjordlinna 607 2750 GRAN 60.3574, 10.4134 198 / 6
Fjordlinna 609 2750 GRAN 60.3569, 10.4117 198 / 12
Fjordlinna 611 2750 GRAN 60.3568, 10.4112 198 / 10
Fjordlinna 613 2750 GRAN 60.3566, 10.4108 198 / 11
Fjordlinna 615 2750 GRAN 60.3563, 10.4109 198 / 8
Fjordlinna 617 2750 GRAN 60.3561, 10.4114 198 / 1
Fjordlinna 619 2750 GRAN 60.3561, 10.4122 198 / 1
Fjordlinna 621 2750 GRAN 60.3562, 10.4129 198 / 1
Fjordlinna 623 2750 GRAN 60.3562, 10.4135 198 / 1
Fjordlinna 625 2750 GRAN 60.3563, 10.4140 198 / 1
Fjordlinna 627 2750 GRAN 60.3563, 10.4145 198 / 1
Fjordlinna 629 2750 GRAN 60.3564, 10.4152 198 / 1
Fjordlinna 633 2750 GRAN 60.3553, 10.4171 198 / 1
Fjordlinna 635 2750 GRAN 60.3550, 10.4173 198 / 1
Fjordlinna 770 2750 GRAN 60.3466, 10.4116 199 / 1
Fjordlinna 772 2750 GRAN 60.3460, 10.4116 199 / 1
Fjordlinna 779 2750 GRAN 60.3455, 10.4027 199 / 5
Fjordlinna 783 2750 GRAN 60.3477, 10.4052 199 / 2
Fjordlinna 785 2750 GRAN 60.3448, 10.4001 199 / 13
Fjordlinna 800 2750 GRAN 60.3433, 10.4068 199 / 10
Fjordlinna 804 2750 GRAN 60.3457, 10.4154 199 / 6
Fjordlinna 808 2750 GRAN 60.3428, 10.4072 199 / 11
Fjordlinna 810 2750 GRAN 60.3421, 10.4076 215 / 50
Fjordlinna 811 2750 GRAN 60.3422, 10.4068 215 / 30
Fjordlinna 813 2750 GRAN 60.3419, 10.4061 215 / 51
Fjordlinna 830 2750 GRAN 60.3410, 10.4072 215 / 32
Fjordlinna 846 2750 GRAN 60.3398, 10.4085 215 / 43
Fjordlinna 847 2750 GRAN 60.3391, 10.4058 215 / 5
Fjordlinna 849 2750 GRAN 60.3387, 10.4064 215 / 5
Fjordlinna 880 2750 GRAN 60.3364, 10.4061 215 / 24
Fjordlinna 885 2750 GRAN 60.3356, 10.4050 215 / 168
Fjordlinna 909 2750 GRAN 60.3338, 10.4043 214 / 1
Fjordlinna 911 2750 GRAN 60.3336, 10.4040 214 / 1
Fjordlinna 917 2750 GRAN 60.3323, 10.3976 215 / 21
Fjordlinna 919 2750 GRAN 60.3327, 10.3983 214 / 49
Fjordlinna 927 2750 GRAN 60.3323, 10.4016 214 / 23
Fjordlinna 930 2750 GRAN 60.3307, 10.4031 214 / 8
Fjordlinna 960 2750 GRAN 60.3308, 10.4017 214 / 9
Fjordlinna 962 2750 GRAN 60.3307, 10.4012 214 / 9
Fjordlinna 965 2750 GRAN 60.3301, 10.3977 214 / 18
Fjordlinna 980 2750 GRAN 60.3296, 10.3974 214 / 2
Fjordlinna 982 2750 GRAN 60.3297, 10.3981 214 / 6
Fjordlinna 986 2750 GRAN 60.3294, 10.3968 214 / 26
Fjordlinna 988 2750 GRAN 60.3293, 10.3964 214 / 17
Fjordlinna 989 2750 GRAN 60.3298, 10.3954 214 / 2
Fjordlinna 998 2750 GRAN 60.3274, 10.3959 214 / 56
Fjordlinna 1000 2750 GRAN 60.3274, 10.3952 214 / 41
Fjordlinna 1002 2750 GRAN 60.3273, 10.3944 214 / 42
Fjordlinna 1030 2750 GRAN 60.3268, 10.3916 213 / 8
Fjordlinna 1039 2750 GRAN 60.3260, 10.3903 213 / 1
Fjordlinna 1050 2750 GRAN 60.3248, 10.3929 213 / 2
Fjordlinna 1052 2750 GRAN 60.3242, 10.3923 213 / 2
Fjordlinna 1053 2750 GRAN 60.3241, 10.3876 213 / 5
Fjordlinna 1055 2750 GRAN 60.3243, 10.3881 213 / 5
Fjordlinna 1089 2750 GRAN 60.3220, 10.3861 207 / 4
Fjordlinna 1131 2750 GRAN 60.3200, 10.3869 207 / 14
Fjordlinna 1133 2750 GRAN 60.3190, 10.3853 207 / 3
Fjordlinna 1135 2750 GRAN 60.3182, 10.3848 207 / 5
Fjordlinna 1139 2750 GRAN 60.3179, 10.3868 207 / 15
Fjordlinna 1143 2750 GRAN 60.3169, 10.3882 207 / 17

Fjordlinna i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Fjordlinna:

KommuneAdresserPostnummer
Fjordlinna 21‑1143 2750, 2760
Fjordlinna 1235‑1985 3520

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.