Flaktveitbotn i Bergen

Flaktveitbotn er ein veg i Bergen kommune.

Det er 64 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 95.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

5135 FLAKTVEIT

Adresser i Flaktveitbotn

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Flaktveitbotn 1 5135 FLAKTVEIT 60.4695, 5.3507 207 / 63
Flaktveitbotn 2 5135 FLAKTVEIT 60.4689, 5.3512 206 / 111
Flaktveitbotn 4 5135 FLAKTVEIT 60.4689, 5.3513 206 / 111
Flaktveitbotn 6 5135 FLAKTVEIT 60.4688, 5.3515 206 / 111
Flaktveitbotn 8 5135 FLAKTVEIT 60.4687, 5.3516 206 / 111
Flaktveitbotn 10 5135 FLAKTVEIT 60.4687, 5.3517 206 / 111
Flaktveitbotn 12 5135 FLAKTVEIT 60.4686, 5.3520 206 / 111
Flaktveitbotn 14 5135 FLAKTVEIT 60.4685, 5.3521 206 / 111
Flaktveitbotn 16 5135 FLAKTVEIT 60.4685, 5.3523 206 / 111
Flaktveitbotn 18 5135 FLAKTVEIT 60.4685, 5.3525 206 / 111
Flaktveitbotn 20 5135 FLAKTVEIT 60.4681, 5.3534 206 / 112
Flaktveitbotn 22 5135 FLAKTVEIT 60.4680, 5.3533 206 / 112
Flaktveitbotn 24 5135 FLAKTVEIT 60.4679, 5.3532 206 / 112
Flaktveitbotn 26 5135 FLAKTVEIT 60.4678, 5.3532 206 / 111
Flaktveitbotn 28 5135 FLAKTVEIT 60.4677, 5.3533 206 / 111
Flaktveitbotn 30 5135 FLAKTVEIT 60.4676, 5.3533 206 / 111
Flaktveitbotn 32 5135 FLAKTVEIT 60.4675, 5.3533 206 / 111
Flaktveitbotn 34 5135 FLAKTVEIT 60.4672, 5.3536 206 / 111
Flaktveitbotn 36 5135 FLAKTVEIT 60.4671, 5.3537 206 / 111
Flaktveitbotn 38 5135 FLAKTVEIT 60.4671, 5.3538 206 / 111
Flaktveitbotn 40 5135 FLAKTVEIT 60.4670, 5.3539 206 / 111
Flaktveitbotn 42 5135 FLAKTVEIT 60.4668, 5.3541 206 / 111
Flaktveitbotn 44 5135 FLAKTVEIT 60.4668, 5.3541 206 / 111
Flaktveitbotn 46 5135 FLAKTVEIT 60.4681, 5.3529 206 / 112
Flaktveitbotn 48 5135 FLAKTVEIT 60.4680, 5.3528 206 / 112
Flaktveitbotn 50 5135 FLAKTVEIT 60.4678, 5.3528 206 / 111
Flaktveitbotn 52 5135 FLAKTVEIT 60.4678, 5.3527 206 / 111
Flaktveitbotn 54 5135 FLAKTVEIT 60.4676, 5.3528 206 / 111
Flaktveitbotn 56 5135 FLAKTVEIT 60.4675, 5.3528 206 / 111
Flaktveitbotn 58 5135 FLAKTVEIT 60.4674, 5.3529 206 / 111
Flaktveitbotn 60 5135 FLAKTVEIT 60.4674, 5.3530 206 / 111
Flaktveitbotn 62 5135 FLAKTVEIT 60.4673, 5.3531 206 / 111
Flaktveitbotn 64 5135 FLAKTVEIT 60.4672, 5.3532 206 / 111
Flaktveitbotn 65 5135 FLAKTVEIT 60.4665, 5.3518 206 / 111
Flaktveitbotn 66 5135 FLAKTVEIT 60.4670, 5.3534 206 / 111
Flaktveitbotn 67 5135 FLAKTVEIT 60.4664, 5.3517 206 / 111
Flaktveitbotn 68 5135 FLAKTVEIT 60.4670, 5.3534 206 / 111
Flaktveitbotn 69 5135 FLAKTVEIT 60.4663, 5.3518 206 / 111
Flaktveitbotn 70 5135 FLAKTVEIT 60.4669, 5.3535 206 / 111
Flaktveitbotn 71 5135 FLAKTVEIT 60.4662, 5.3519 206 / 111
Flaktveitbotn 72 5135 FLAKTVEIT 60.4668, 5.3536 206 / 111
Flaktveitbotn 73 5135 FLAKTVEIT 60.4661, 5.3521 206 / 111
Flaktveitbotn 74 5135 FLAKTVEIT 60.4667, 5.3538 206 / 111
Flaktveitbotn 75 5135 FLAKTVEIT 60.4661, 5.3522 206 / 111
Flaktveitbotn 76 5135 FLAKTVEIT 60.4666, 5.3542 206 / 111
Flaktveitbotn 77 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3524 206 / 111
Flaktveitbotn 78 5135 FLAKTVEIT 60.4665, 5.3544 206 / 111
Flaktveitbotn 79 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3526 206 / 111
Flaktveitbotn 80 5135 FLAKTVEIT 60.4664, 5.3544 206 / 111
Flaktveitbotn 81 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3529 206 / 111
Flaktveitbotn 82 5135 FLAKTVEIT 60.4665, 5.3537 206 / 111
Flaktveitbotn 83 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3531 206 / 111
Flaktveitbotn 84 5135 FLAKTVEIT 60.4665, 5.3539 206 / 111
Flaktveitbotn 85 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3532 206 / 111
Flaktveitbotn 86 5135 FLAKTVEIT 60.4664, 5.3540 206 / 111
Flaktveitbotn 87 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3534 206 / 111
Flaktveitbotn 88 5135 FLAKTVEIT 60.4663, 5.3541 206 / 111
Flaktveitbotn 89 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3536 206 / 111
Flaktveitbotn 90 5135 FLAKTVEIT 60.4663, 5.3542 206 / 111
Flaktveitbotn 91 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3538 206 / 111
Flaktveitbotn 92 5135 FLAKTVEIT 60.4662, 5.3544 206 / 111
Flaktveitbotn 93 5135 FLAKTVEIT 60.4661, 5.3541 206 / 111
Flaktveitbotn 94 5135 FLAKTVEIT 60.4661, 5.3545 206 / 111
Flaktveitbotn 95 5135 FLAKTVEIT 60.4660, 5.3542 206 / 111

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.