Flatdalsvegen i Seljord

Flatdalsvegen er ein veg i Seljord kommune.

Det er 199 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 5 til 1624.

Adressene i Flatdalsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Flatdalsvegen 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 40, 57, 59, 96, 98, 100, 112, 115, 153, 167, 191, 236, 296, 298, 349, 351, 353, 355, 361, 363, 370, 397, 399, 401, 405, 417, 4333840 SELJORD
Flatdalsvegen 552-553, 643, 703, 705, 707, 709, 711, 733, 769, 771-772, 793, 795, 797, 815, 831, 833-834, 836-837, 839, 853, 864-865, 867, 869, 872, 879-881, 907, 909, 920, 980, 982, 984, 988, 990, 1023, 1026, 1028-1029, 1031, 1034-1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1047, 1049, 1053, 1057, 1061, 1067, 1071, 1073, 1075, 1077, 1119, 1126, 1128, 1130, 1132-1133, 1135, 1137, 1139-1142, 1144, 1146-1149, 1152, 1154, 1164, 1166, 1172, 1174, 1179, 1181, 1183, 1185, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1205, 1211, 1225, 1227, 1229-1231, 1233, 1242-1244, 1257, 1259, 1261, 1274, 1276, 1278, 1280-1283, 1288, 1296, 1302, 1317-1318, 1325, 1327, 1329, 1331, 1341, 1343, 1360, 1380, 1382, 1384, 1390, 1402, 1440-1441, 1443, 1450, 1456-1457, 1463, 1471, 1473, 1487, 1499, 1512-1513, 1566, 1568, 1584, 1601, 1622, 16243841 FLATDAL

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Flatdalsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Flatdalsvegen 5 3840 SELJORD 59.4905, 8.6440 2 / 134
Flatdalsvegen 7 3840 SELJORD 59.4905, 8.6430 2 / 17
Flatdalsvegen 9 3840 SELJORD 59.4906, 8.6431 2 / 141
Flatdalsvegen 11 3840 SELJORD 59.4910, 8.6421 2 / 28
Flatdalsvegen 13 3840 SELJORD 59.4916, 8.6420 2 / 1
Flatdalsvegen 15A 3840 SELJORD 59.4912, 8.6417 2 / 129
Flatdalsvegen 15B 3840 SELJORD 59.4912, 8.6416 2 / 129
Flatdalsvegen 17 3840 SELJORD 59.4915, 8.6412 2 / 130
Flatdalsvegen 19 3840 SELJORD 59.4920, 8.6407 2 / 144
Flatdalsvegen 21 3840 SELJORD 59.4919, 8.6418 2 / 131
Flatdalsvegen 23 3840 SELJORD 59.4922, 8.6406 2 / 122
Flatdalsvegen 25 3840 SELJORD 59.4925, 8.6412 2 / 21
Flatdalsvegen 27 3840 SELJORD 59.4927, 8.6408 2 / 105
Flatdalsvegen 29 3840 SELJORD 59.4928, 8.6404 2 / 44
Flatdalsvegen 31 3840 SELJORD 59.4926, 8.6399 2 / 123
Flatdalsvegen 36 3840 SELJORD 59.4917, 8.6396 2 / 147
Flatdalsvegen 40 3840 SELJORD 59.4922, 8.6393 2 / 132
Flatdalsvegen 57 3840 SELJORD 59.4929, 8.6399 2 / 9
Flatdalsvegen 59 3840 SELJORD 59.4941, 8.6395 2 / 59
Flatdalsvegen 96 3840 SELJORD 59.4970, 8.6366 2 / 96
Flatdalsvegen 98 3840 SELJORD 59.4968, 8.6350 1 / 8
Flatdalsvegen 100 3840 SELJORD 59.4975, 8.6344 1 / 12
Flatdalsvegen 112 3840 SELJORD 59.4993, 8.6361 54 / 6
Flatdalsvegen 115 3840 SELJORD 59.4986, 8.6368 2 / 45
Flatdalsvegen 153 3840 SELJORD 59.5012, 8.6400 54 / 7
Flatdalsvegen 167 3840 SELJORD 59.5020, 8.6417 54 / 7
Flatdalsvegen 191 3840 SELJORD 59.5041, 8.6446 54 / 24
Flatdalsvegen 236A 3840 SELJORD 59.5077, 8.6441 55 / 1
Flatdalsvegen 236B 3840 SELJORD 59.5077, 8.6442 55 / 1
Flatdalsvegen 296 3840 SELJORD 59.5118, 8.6466 56 / 1
Flatdalsvegen 298 3840 SELJORD 59.5121, 8.6468 56 / 1
Flatdalsvegen 349 3840 SELJORD 59.5195, 8.6542 60 / 1
Flatdalsvegen 351 3840 SELJORD 59.5168, 8.6576 60 / 4
Flatdalsvegen 353 3840 SELJORD 59.5172, 8.6765 59 / 1
Flatdalsvegen 355 3840 SELJORD 59.5160, 8.6803 59 / 2
Flatdalsvegen 361 3840 SELJORD 59.5232, 8.6901 59 / 11
Flatdalsvegen 363 3840 SELJORD 59.5241, 8.6934 59 / 4
Flatdalsvegen 370 3840 SELJORD 59.5188, 8.6492 60 / 6
Flatdalsvegen 397 3840 SELJORD 59.5209, 8.6507 60 / 1
Flatdalsvegen 399 3840 SELJORD 59.5208, 8.6511 60 / 1
Flatdalsvegen 401 3840 SELJORD 59.5202, 8.6513 60 / 1
Flatdalsvegen 405 3840 SELJORD 59.5370, 8.6624 60 / 19
Flatdalsvegen 417 3840 SELJORD 59.5235, 8.6718 59 / 1
Flatdalsvegen 433 3840 SELJORD 59.5254, 8.6447 60 / 1
Flatdalsvegen 552 3841 FLATDAL 59.5319, 8.6355 66 / 29
Flatdalsvegen 553 3841 FLATDAL 59.5324, 8.6357 66 / 3
Flatdalsvegen 643 3841 FLATDAL 59.5393, 8.6268 63 / 5
Flatdalsvegen 703 3841 FLATDAL 59.5439, 8.6174 62 / 24
Flatdalsvegen 705 3841 FLATDAL 59.5431, 8.6185 62 / 5
Flatdalsvegen 707 3841 FLATDAL 59.5436, 8.6183 62 / 22
Flatdalsvegen 709 3841 FLATDAL 59.5421, 8.6206 63 / 2
Flatdalsvegen 711 3841 FLATDAL 59.5422, 8.6209 63 / 2
Flatdalsvegen 733 3841 FLATDAL 59.5444, 8.6167 62 / 16
Flatdalsvegen 769 3841 FLATDAL 59.5472, 8.6131 62 / 1
Flatdalsvegen 771 3841 FLATDAL 59.5472, 8.6122 62 / 1
Flatdalsvegen 772 3841 FLATDAL 59.5455, 8.6107 62 / 10
Flatdalsvegen 793 3841 FLATDAL 59.5481, 8.6067 62 / 13
Flatdalsvegen 795 3841 FLATDAL 59.5487, 8.6086 62 / 2
Flatdalsvegen 797 3841 FLATDAL 59.5491, 8.6075 62 / 2
Flatdalsvegen 815 3841 FLATDAL 59.5475, 8.6051 62 / 20
Flatdalsvegen 831 3841 FLATDAL 59.5490, 8.6037 62 / 19
Flatdalsvegen 833 3841 FLATDAL 59.5485, 8.6045 62 / 15
Flatdalsvegen 834 3841 FLATDAL 59.5485, 8.6014 63 / 14
Flatdalsvegen 836 3841 FLATDAL 59.5488, 8.6008 63 / 14
Flatdalsvegen 837 3841 FLATDAL 59.5504, 8.6054 62 / 4
Flatdalsvegen 839 3841 FLATDAL 59.5492, 8.6005 63 / 15
Flatdalsvegen 853 3841 FLATDAL 59.5500, 8.5988 63 / 55
Flatdalsvegen 864 3841 FLATDAL 59.5494, 8.5979 63 / 136
Flatdalsvegen 865 3841 FLATDAL 59.5502, 8.5985 63 / 44
Flatdalsvegen 867 3841 FLATDAL 59.5508, 8.5987 63 / 117
Flatdalsvegen 869 3841 FLATDAL 59.5508, 8.5976 63 / 6
Flatdalsvegen 872 3841 FLATDAL 59.5511, 8.5962 63 / 6
Flatdalsvegen 879 3841 FLATDAL 59.5519, 8.5969 63 / 4
Flatdalsvegen 880 3841 FLATDAL 59.5515, 8.5960 63 / 126
Flatdalsvegen 881 3841 FLATDAL 59.5521, 8.5969 63 / 4
Flatdalsvegen 907 3841 FLATDAL 59.5547, 8.5920 63 / 1
Flatdalsvegen 909 3841 FLATDAL 59.5546, 8.5915 63 / 1
Flatdalsvegen 920 3841 FLATDAL 59.5539, 8.5890 63 / 8
Flatdalsvegen 980 3841 FLATDAL 59.5562, 8.5840 63 / 131
Flatdalsvegen 982 3841 FLATDAL 59.5557, 8.5842 63 / 7
Flatdalsvegen 984 3841 FLATDAL 59.5556, 8.5843 63 / 7
Flatdalsvegen 988 3841 FLATDAL 59.5572, 8.5830 63 / 52
Flatdalsvegen 990 3841 FLATDAL 59.5576, 8.5821 63 / 7
Flatdalsvegen 1023 3841 FLATDAL 59.5606, 8.5793 63 / 34
Flatdalsvegen 1026 3841 FLATDAL 59.5602, 8.5774 63 / 7
Flatdalsvegen 1028 3841 FLATDAL 59.5605, 8.5780 63 / 45
Flatdalsvegen 1029 3841 FLATDAL 59.5608, 8.5790 63 / 40
Flatdalsvegen 1031 3841 FLATDAL 59.5610, 8.5786 63 / 36
Flatdalsvegen 1034 3841 FLATDAL 59.5607, 8.5774 63 / 41
Flatdalsvegen 1035 3841 FLATDAL 59.5611, 8.5781 63 / 31
Flatdalsvegen 1037 3841 FLATDAL 59.5613, 8.5780 63 / 30
Flatdalsvegen 1039 3841 FLATDAL 59.5616, 8.5775 63 / 26
Flatdalsvegen 1041 3841 FLATDAL 59.5618, 8.5776 63 / 27
Flatdalsvegen 1043A 3841 FLATDAL 59.5618, 8.5768 63 / 28
Flatdalsvegen 1043B 3841 FLATDAL 59.5619, 8.5767 63 / 28
Flatdalsvegen 1047 3841 FLATDAL 59.5621, 8.5764 63 / 58
Flatdalsvegen 1049 3841 FLATDAL 59.5623, 8.5768 63 / 29
Flatdalsvegen 1053 3841 FLATDAL 59.5626, 8.5762 63 / 35
Flatdalsvegen 1057 3841 FLATDAL 59.5628, 8.5759 63 / 22
Flatdalsvegen 1061A 3841 FLATDAL 59.5631, 8.5756 63 / 68
Flatdalsvegen 1061B 3841 FLATDAL 59.5631, 8.5757 63 / 68
Flatdalsvegen 1061C 3841 FLATDAL 59.5632, 8.5757 63 / 68
Flatdalsvegen 1061D 3841 FLATDAL 59.5633, 8.5755 63 / 68
Flatdalsvegen 1067 3841 FLATDAL 59.5637, 8.5758 63 / 20
Flatdalsvegen 1071 3841 FLATDAL 59.5631, 8.5767 63 / 23
Flatdalsvegen 1073 3841 FLATDAL 59.5628, 8.5769 63 / 37
Flatdalsvegen 1075 3841 FLATDAL 59.5637, 8.5747 63 / 18
Flatdalsvegen 1077 3841 FLATDAL 59.5645, 8.5745 74 / 5
Flatdalsvegen 1119 3841 FLATDAL 59.5669, 8.5688 74 / 2
Flatdalsvegen 1126 3841 FLATDAL 59.5670, 8.5675 74 / 3
Flatdalsvegen 1128 3841 FLATDAL 59.5669, 8.5661 66 / 33
Flatdalsvegen 1130 3841 FLATDAL 59.5667, 8.5638 66 / 27
Flatdalsvegen 1132 3841 FLATDAL 59.5674, 8.5670 66 / 18
Flatdalsvegen 1133 3841 FLATDAL 59.5676, 8.5675 66 / 8
Flatdalsvegen 1135 3841 FLATDAL 59.5675, 8.5684 74 / 6
Flatdalsvegen 1137 3841 FLATDAL 59.5673, 8.5701 74 / 6
Flatdalsvegen 1139 3841 FLATDAL 59.5672, 8.5703 74 / 6
Flatdalsvegen 1140 3841 FLATDAL 59.5681, 8.5663 66 / 50
Flatdalsvegen 1141 3841 FLATDAL 59.5680, 8.5682 74 / 6
Flatdalsvegen 1142 3841 FLATDAL 59.5682, 8.5657 66 / 48
Flatdalsvegen 1144 3841 FLATDAL 59.5680, 8.5577 66 / 13
Flatdalsvegen 1146 3841 FLATDAL 59.5691, 8.5599 66 / 10
Flatdalsvegen 1147 3841 FLATDAL 59.5682, 8.5675 66 / 30
Flatdalsvegen 1148 3841 FLATDAL 59.5696, 8.5578 66 / 10
Flatdalsvegen 1149 3841 FLATDAL 59.5689, 8.5665 66 / 25
Flatdalsvegen 1152 3841 FLATDAL 59.5691, 8.5653 66 / 9
Flatdalsvegen 1154 3841 FLATDAL 59.5694, 8.5654 75 / 2
Flatdalsvegen 1164 3841 FLATDAL 59.5701, 8.5656 75 / 17
Flatdalsvegen 1166 3841 FLATDAL 59.5704, 8.5651 75 / 13
Flatdalsvegen 1172 3841 FLATDAL 59.5707, 8.5634 75 / 3
Flatdalsvegen 1174 3841 FLATDAL 59.5708, 8.5620 75 / 3
Flatdalsvegen 1179 3841 FLATDAL 59.5711, 8.5635 75 / 12
Flatdalsvegen 1181 3841 FLATDAL 59.5711, 8.5639 75 / 11
Flatdalsvegen 1183 3841 FLATDAL 59.5710, 8.5643 75 / 4
Flatdalsvegen 1185 3841 FLATDAL 59.5713, 8.5647 75 / 16
Flatdalsvegen 1191 3841 FLATDAL 59.5712, 8.5613 92 / 33
Flatdalsvegen 1193 3841 FLATDAL 59.5716, 8.5619 92 / 62
Flatdalsvegen 1195 3841 FLATDAL 59.5715, 8.5626 92 / 3
Flatdalsvegen 1197 3841 FLATDAL 59.5714, 8.5635 92 / 3
Flatdalsvegen 1199 3841 FLATDAL 59.5717, 8.5643 92 / 11
Flatdalsvegen 1205 3841 FLATDAL 59.5714, 8.5602 92 / 65
Flatdalsvegen 1211 3841 FLATDAL 59.5713, 8.5571 93 / 33
Flatdalsvegen 1225 3841 FLATDAL 59.5711, 8.5561 93 / 27
Flatdalsvegen 1227 3841 FLATDAL 59.5713, 8.5559 93 / 3
Flatdalsvegen 1229 3841 FLATDAL 59.5716, 8.5574 93 / 16
Flatdalsvegen 1230 3841 FLATDAL 59.5721, 8.5574 92 / 9
Flatdalsvegen 1231 3841 FLATDAL 59.5718, 8.5578 92 / 43
Flatdalsvegen 1233 3841 FLATDAL 59.5718, 8.5597 92 / 9
Flatdalsvegen 1242 3841 FLATDAL 59.5704, 8.5521 93 / 22
Flatdalsvegen 1243 3841 FLATDAL 59.5713, 8.5542 93 / 3
Flatdalsvegen 1244 3841 FLATDAL 59.5702, 8.5509 93 / 25
Flatdalsvegen 1257 3841 FLATDAL 59.5710, 8.5516 93 / 18
Flatdalsvegen 1259 3841 FLATDAL 59.5711, 8.5521 93 / 19
Flatdalsvegen 1261 3841 FLATDAL 59.5710, 8.5524 93 / 19
Flatdalsvegen 1274 3841 FLATDAL 59.5709, 8.5437 94 / 8
Flatdalsvegen 1276 3841 FLATDAL 59.5709, 8.5442 94 / 9
Flatdalsvegen 1278 3841 FLATDAL 59.5711, 8.5449 94 / 10
Flatdalsvegen 1280 3841 FLATDAL 59.5710, 8.5455 94 / 11
Flatdalsvegen 1281 3841 FLATDAL 59.5704, 8.5480 94 / 3
Flatdalsvegen 1282 3841 FLATDAL 59.5710, 8.5459 94 / 12
Flatdalsvegen 1283 3841 FLATDAL 59.5706, 8.5484 94 / 3
Flatdalsvegen 1288 3841 FLATDAL 59.5712, 8.5477 94 / 5
Flatdalsvegen 1296 3841 FLATDAL 59.5710, 8.5493 93 / 20
Flatdalsvegen 1302 3841 FLATDAL 59.5713, 8.5495 93 / 2
Flatdalsvegen 1317 3841 FLATDAL 59.5717, 8.5532 93 / 30
Flatdalsvegen 1318 3841 FLATDAL 59.5717, 8.5526 93 / 9
Flatdalsvegen 1325 3841 FLATDAL 59.5719, 8.5550 93 / 21
Flatdalsvegen 1327 3841 FLATDAL 59.5724, 8.5558 93 / 4
Flatdalsvegen 1329 3841 FLATDAL 59.5727, 8.5568 92 / 64
Flatdalsvegen 1331 3841 FLATDAL 59.5727, 8.5578 92 / 31
Flatdalsvegen 1341 3841 FLATDAL 59.5735, 8.5631 92 / 14
Flatdalsvegen 1343 3841 FLATDAL 59.5733, 8.5650 92 / 11
Flatdalsvegen 1360 3841 FLATDAL 59.5739, 8.5584 92 / 25
Flatdalsvegen 1380 3841 FLATDAL 59.5747, 8.5614 92 / 10
Flatdalsvegen 1382 3841 FLATDAL 59.5746, 8.5607 92 / 10
Flatdalsvegen 1384A 3841 FLATDAL 59.5749, 8.5622 92 / 36
Flatdalsvegen 1390 3841 FLATDAL 59.5751, 8.5626 92 / 4
Flatdalsvegen 1402 3841 FLATDAL 59.5753, 8.5634 92 / 1
Flatdalsvegen 1440 3841 FLATDAL 59.5786, 8.5618 92 / 13
Flatdalsvegen 1441 3841 FLATDAL 59.5786, 8.5644 92 / 19
Flatdalsvegen 1443 3841 FLATDAL 59.5786, 8.5646 92 / 19
Flatdalsvegen 1450 3841 FLATDAL 59.5791, 8.5616 92 / 45
Flatdalsvegen 1456 3841 FLATDAL 59.5798, 8.5616 92 / 46
Flatdalsvegen 1457 3841 FLATDAL 59.5800, 8.5622 92 / 15
Flatdalsvegen 1463 3841 FLATDAL 59.5803, 8.5610 92 / 17
Flatdalsvegen 1471A 3841 FLATDAL 59.5812, 8.5616 92 / 51
Flatdalsvegen 1471B 3841 FLATDAL 59.5812, 8.5614 92 / 51
Flatdalsvegen 1473 3841 FLATDAL 59.5816, 8.5629 92 / 7
Flatdalsvegen 1487 3841 FLATDAL 59.5826, 8.5587 92 / 22
Flatdalsvegen 1499 3841 FLATDAL 59.5829, 8.5580 78 / 12
Flatdalsvegen 1512 3841 FLATDAL 59.5834, 8.5553 78 / 15
Flatdalsvegen 1513A 3841 FLATDAL 59.5839, 8.5552 78 / 9
Flatdalsvegen 1513B 3841 FLATDAL 59.5839, 8.5553 78 / 9
Flatdalsvegen 1566 3841 FLATDAL 59.5875, 8.5585 78 / 1
Flatdalsvegen 1568 3841 FLATDAL 59.5878, 8.5576 78 / 22
Flatdalsvegen 1584 3841 FLATDAL 59.5859, 8.5647 79 / 8
Flatdalsvegen 1601 3841 FLATDAL 59.5865, 8.5739 79 / 5
Flatdalsvegen 1622 3841 FLATDAL 59.5875, 8.5716 78 / 18
Flatdalsvegen 1624 3841 FLATDAL 59.5875, 8.5708 78 / 18

Flatdalsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Flatdalsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Flatdalsvegen 152‑930 3540
Flatdalsvegen 5‑1624 3840, 3841

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.