Foldavegen i Nærøy

Foldavegen er ein veg i Nærøy kommune.

Det er 329 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 6414.

Adressene i Foldavegen høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Foldavegen 1, 25, 27, 29, 55, 210, 215, 217, 245, 247, 249, 255, 260, 325, 425, 427, 429-431, 501, 503, 610, 612, 621, 623, 636, 638, 671, 673, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 720, 950, 965, 1000, 1002, 1004, 1038, 1040, 1125-1126, 1150, 1175, 1177, 1225, 1244, 1246, 1248, 1263, 1265, 1267, 1300, 1360, 1364, 1366, 1425, 1529, 1535, 1540, 1574, 1578, 1580, 1605, 1610, 1665, 1667, 1669, 1680, 1682-1686, 1688, 1704, 1716, 1718, 1720, 1722, 1726, 1728, 1735, 1752, 1755, 1757-1758, 1769, 1775, 1777, 1791, 1795, 1797, 1808, 1810, 1812, 1840, 1905, 1911, 1915, 1917, 1919, 1923, 1925, 1929, 1935, 1949, 1955, 1965, 1975, 1979, 2031, 2033, 2055, 2060, 2073, 2075-2076, 2078, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2130, 2135-2136, 2138-2140, 2142-2143, 2147, 2151, 2153, 2155, 2170, 2175-2176, 2178, 2180, 2330, 2426, 2435, 2455, 2475, 2500, 2515, 2517, 2519, 2521, 2525, 2527, 2529-2530, 2532, 2574, 2600, 2666, 2668, 2679, 2692, 2694, 2696, 2698, 2700, 2720, 2727, 2775, 2781, 2890, 2895, 2900, 2911, 2913, 2917, 2921, 2925, 2927, 2929, 2933, 2935, 2939, 2941-2943, 2947, 2963, 2965, 2967-2970, 2972, 2974, 2979, 2985, 3005, 3039, 3041, 3085-3086, 3088, 3105, 3135, 3175, 3177, 3205, 3210, 3216, 3265, 3267, 3269-3270, 3341, 3344-3345, 3347, 3379, 3381, 3383, 3475, 3477, 35807985 FOLDEREID
Foldavegen 3925, 3935, 4111, 4113, 4185, 4187, 4285, 4314, 4316, 4318, 4320, 4322, 4326, 4335, 4350-4352, 4400, 4475, 4495, 4566, 4579, 4606, 4609, 4611, 4635, 4655, 4657, 4659, 4774, 4776, 4921, 4935, 4949, 5011, 5013, 5015, 5019, 5021, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5095, 5097, 5111, 5209, 5211, 5231, 5250, 5258, 5305, 5328, 53307970 KOLVEREID
Foldavegen 5495, 5515-5516, 5570, 5575-5576, 5614, 5616, 5618, 5650, 5690, 5692, 5706, 5750, 5765, 5792, 5794, 5805, 5820, 5845, 5860, 5885, 5935, 6010, 6012, 6121, 6125, 6127-6129, 6131, 6247, 6251, 6255, 6269, 6271, 62737940 OTTERSØY
Foldavegen 6410, 6412, 64147900 RØRVIK

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Foldavegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Foldavegen 1 7985 FOLDEREID 64.9267, 12.3238 137 / 3
Foldavegen 25 7985 FOLDEREID 64.9275, 12.3206 137 / 4
Foldavegen 27 7985 FOLDEREID 64.9287, 12.3178 137 / 1
Foldavegen 29 7985 FOLDEREID 64.9282, 12.3176 137 / 1
Foldavegen 55 7985 FOLDEREID 64.9277, 12.3125 137 / 1
Foldavegen 210 7985 FOLDEREID 64.9320, 12.2829 138 / 2
Foldavegen 215 7985 FOLDEREID 64.9335, 12.2840 138 / 4
Foldavegen 217 7985 FOLDEREID 64.9331, 12.2818 138 / 20
Foldavegen 245 7985 FOLDEREID 64.9331, 12.2772 138 / 9
Foldavegen 247 7985 FOLDEREID 64.9334, 12.2784 138 / 6
Foldavegen 249 7985 FOLDEREID 64.9338, 12.2802 138 / 6
Foldavegen 255 7985 FOLDEREID 64.9345, 12.2677 138 / 19
Foldavegen 260 7985 FOLDEREID 64.9326, 12.2738 138 / 18
Foldavegen 325 7985 FOLDEREID 64.9344, 12.2599 138 / 17
Foldavegen 425 7985 FOLDEREID 64.9364, 12.2400 138 / 3
Foldavegen 427 7985 FOLDEREID 64.9372, 12.2394 138 / 3
Foldavegen 429 7985 FOLDEREID 64.9385, 12.2371 138 / 1
Foldavegen 430 7985 FOLDEREID 64.9349, 12.2386 138 / 8
Foldavegen 431 7985 FOLDEREID 64.9401, 12.2351 138 / 11
Foldavegen 501 7985 FOLDEREID 64.9378, 12.2275 138 / 16
Foldavegen 503 7985 FOLDEREID 64.9375, 12.2252 138 / 16
Foldavegen 610 7985 FOLDEREID 64.9288, 12.2056 139 / 6
Foldavegen 612 7985 FOLDEREID 64.9236, 12.2086 139 / 8
Foldavegen 621 7985 FOLDEREID 64.9332, 12.2042 139 / 7
Foldavegen 623 7985 FOLDEREID 64.9337, 12.2033 139 / 9
Foldavegen 636 7985 FOLDEREID 64.9311, 12.2000 139 / 2
Foldavegen 638 7985 FOLDEREID 64.9310, 12.2009 139 / 2
Foldavegen 671 7985 FOLDEREID 64.9329, 12.1939 139 / 4
Foldavegen 673 7985 FOLDEREID 64.9330, 12.1941 139 / 4
Foldavegen 705 7985 FOLDEREID 64.9333, 12.1878 139 / 11
Foldavegen 707 7985 FOLDEREID 64.9334, 12.1874 139 / 12
Foldavegen 709 7985 FOLDEREID 64.9333, 12.1871 139 / 13
Foldavegen 711 7985 FOLDEREID 64.9334, 12.1861 139 / 14
Foldavegen 713 7985 FOLDEREID 64.9335, 12.1856 139 / 15
Foldavegen 715 7985 FOLDEREID 64.9336, 12.1850 139 / 16
Foldavegen 717 7985 FOLDEREID 64.9337, 12.1848 139 / 17
Foldavegen 720 7985 FOLDEREID 64.9329, 12.1841 139 / 19
Foldavegen 950 7985 FOLDEREID 64.9454, 12.1855 140 / 5
Foldavegen 965 7985 FOLDEREID 64.9462, 12.1892 140 / 6
Foldavegen 1000 7985 FOLDEREID 64.9510, 12.1752 140 / 1
Foldavegen 1002 7985 FOLDEREID 64.9512, 12.1751 140 / 1
Foldavegen 1004 7985 FOLDEREID 64.9507, 12.1821 140 / 8
Foldavegen 1038 7985 FOLDEREID 64.9540, 12.1723 140 / 7
Foldavegen 1040 7985 FOLDEREID 64.9537, 12.1790 140 / 4
Foldavegen 1125 7985 FOLDEREID 64.9580, 12.1927 131 / 9
Foldavegen 1126 7985 FOLDEREID 64.9589, 12.1890 131 / 9
Foldavegen 1150 7985 FOLDEREID 64.9605, 12.1888 131 / 13
Foldavegen 1175 7985 FOLDEREID 64.9621, 12.1854 131 / 32
Foldavegen 1177 7985 FOLDEREID 64.9619, 12.1848 131 / 29
Foldavegen 1225 7985 FOLDEREID 64.9629, 12.1787 131 / 38
Foldavegen 1244 7985 FOLDEREID 64.9643, 12.1728 131 / 40
Foldavegen 1246 7985 FOLDEREID 64.9641, 12.1717 131 / 2
Foldavegen 1248 7985 FOLDEREID 64.9640, 12.1709 131 / 34
Foldavegen 1263 7985 FOLDEREID 64.9659, 12.1699 131 / 35
Foldavegen 1265 7985 FOLDEREID 64.9660, 12.1707 131 / 36
Foldavegen 1267 7985 FOLDEREID 64.9661, 12.1688 131 / 66
Foldavegen 1300 7985 FOLDEREID 64.9675, 12.1607 131 / 1
Foldavegen 1360 7985 FOLDEREID 64.9699, 12.1560 131 / 10
Foldavegen 1364 7985 FOLDEREID 64.9698, 12.1574 131 / 10
Foldavegen 1366 7985 FOLDEREID 64.9692, 12.1545 131 / 1
Foldavegen 1425 7985 FOLDEREID 64.9699, 12.1400 131 / 7
Foldavegen 1529 7985 FOLDEREID 64.9713, 12.1240 130 / 24
Foldavegen 1535 7985 FOLDEREID 64.9715, 12.1213 130 / 18
Foldavegen 1540 7985 FOLDEREID 64.9704, 12.1189 130 / 29
Foldavegen 1574 7985 FOLDEREID 64.9702, 12.1137 130 / 36
Foldavegen 1578 7985 FOLDEREID 64.9699, 12.1121 130 / 35
Foldavegen 1580 7985 FOLDEREID 64.9702, 12.1122 130 / 38
Foldavegen 1605 7985 FOLDEREID 64.9710, 12.1077 130 / 41
Foldavegen 1610 7985 FOLDEREID 64.9702, 12.1066 130 / 53
Foldavegen 1665 7985 FOLDEREID 64.9700, 12.0960 130 / 16
Foldavegen 1667 7985 FOLDEREID 64.9701, 12.0951 130 / 8
Foldavegen 1669 7985 FOLDEREID 64.9703, 12.0947 130 / 8
Foldavegen 1680 7985 FOLDEREID 64.9676, 12.0926 130 / 33
Foldavegen 1682 7985 FOLDEREID 64.9671, 12.0910 130 / 31
Foldavegen 1683 7985 FOLDEREID 64.9694, 12.0918 130 / 12
Foldavegen 1684 7985 FOLDEREID 64.9675, 12.0908 130 / 32
Foldavegen 1685 7985 FOLDEREID 64.9687, 12.0908 130 / 25
Foldavegen 1686 7985 FOLDEREID 64.9672, 12.0902 130 / 12
Foldavegen 1688 7985 FOLDEREID 64.9671, 12.0889 130 / 51
Foldavegen 1704 7985 FOLDEREID 64.9675, 12.0878 130 / 50
Foldavegen 1716 7985 FOLDEREID 64.9671, 12.0872 130 / 28
Foldavegen 1718 7985 FOLDEREID 64.9670, 12.0883 130 / 49
Foldavegen 1720 7985 FOLDEREID 64.9663, 12.0860 130 / 39
Foldavegen 1722 7985 FOLDEREID 64.9670, 12.0852 130 / 40
Foldavegen 1726 7985 FOLDEREID 64.9660, 12.0833 130 / 44
Foldavegen 1728 7985 FOLDEREID 64.9658, 12.0829 130 / 44
Foldavegen 1735 7985 FOLDEREID 64.9670, 12.0798 130 / 4
Foldavegen 1752 7985 FOLDEREID 64.9645, 12.0779 130 / 46
Foldavegen 1755 7985 FOLDEREID 64.9670, 12.0777 130 / 4
Foldavegen 1757 7985 FOLDEREID 64.9672, 12.0765 130 / 43
Foldavegen 1758 7985 FOLDEREID 64.9645, 12.0768 130 / 34
Foldavegen 1769 7985 FOLDEREID 64.9674, 12.0759 130 / 1
Foldavegen 1775 7985 FOLDEREID 64.9693, 12.0699 130 / 52
Foldavegen 1777 7985 FOLDEREID 64.9695, 12.0701 130 / 52
Foldavegen 1791 7985 FOLDEREID 64.9672, 12.0702 130 / 26
Foldavegen 1795 7985 FOLDEREID 64.9681, 12.0674 130 / 21
Foldavegen 1797 7985 FOLDEREID 64.9672, 12.0682 130 / 2
Foldavegen 1808 7985 FOLDEREID 64.9666, 12.0718 130 / 9
Foldavegen 1810 7985 FOLDEREID 64.9663, 12.0705 130 / 10
Foldavegen 1812 7985 FOLDEREID 64.9657, 12.0678 130 / 30
Foldavegen 1840 7985 FOLDEREID 64.9660, 12.0617 130 / 22
Foldavegen 1905 7985 FOLDEREID 64.9715, 12.0579 130 / 13
Foldavegen 1911 7985 FOLDEREID 64.9743, 12.0589 130 / 19
Foldavegen 1915 7985 FOLDEREID 64.9723, 12.0578 130 / 47
Foldavegen 1917 7985 FOLDEREID 64.9720, 12.0572 130 / 27
Foldavegen 1919 7985 FOLDEREID 64.9716, 12.0560 130 / 14
Foldavegen 1923 7985 FOLDEREID 64.9721, 12.0556 130 / 14
Foldavegen 1925 7985 FOLDEREID 64.9719, 12.0557 130 / 14
Foldavegen 1929 7985 FOLDEREID 64.9710, 12.0530 129 / 29
Foldavegen 1935 7985 FOLDEREID 64.9700, 12.0520 129 / 5
Foldavegen 1949 7985 FOLDEREID 64.9698, 12.0499 129 / 5
Foldavegen 1955 7985 FOLDEREID 64.9686, 12.0494 129 / 26
Foldavegen 1965 7985 FOLDEREID 64.9678, 12.0484 129 / 24
Foldavegen 1975 7985 FOLDEREID 64.9674, 12.0469 129 / 9
Foldavegen 1979 7985 FOLDEREID 64.9669, 12.0473 129 / 23
Foldavegen 2031 7985 FOLDEREID 64.9643, 12.0438 129 / 11
Foldavegen 2033 7985 FOLDEREID 64.9639, 12.0418 129 / 11
Foldavegen 2055 7985 FOLDEREID 64.9630, 12.0355 129 / 32
Foldavegen 2060 7985 FOLDEREID 64.9628, 12.0349 129 / 15
Foldavegen 2073 7985 FOLDEREID 64.9635, 12.0328 129 / 14
Foldavegen 2075 7985 FOLDEREID 64.9636, 12.0326 129 / 14
Foldavegen 2076 7985 FOLDEREID 64.9634, 12.0311 129 / 38
Foldavegen 2078 7985 FOLDEREID 64.9634, 12.0307 129 / 37
Foldavegen 2081 7985 FOLDEREID 64.9643, 12.0314 129 / 33
Foldavegen 2083 7985 FOLDEREID 64.9649, 12.0316 129 / 8
Foldavegen 2085 7985 FOLDEREID 64.9641, 12.0306 129 / 34
Foldavegen 2087 7985 FOLDEREID 64.9638, 12.0303 129 / 36
Foldavegen 2089 7985 FOLDEREID 64.9638, 12.0295 129 / 35
Foldavegen 2091 7985 FOLDEREID 64.9653, 12.0263 129 / 18
Foldavegen 2093 7985 FOLDEREID 64.9651, 12.0259 129 / 18
Foldavegen 2095 7985 FOLDEREID 64.9644, 12.0260 129 / 28
Foldavegen 2097 7985 FOLDEREID 64.9639, 12.0263 129 / 6
Foldavegen 2130 7985 FOLDEREID 64.9605, 12.0245 129 / 30
Foldavegen 2135 7985 FOLDEREID 64.9621, 12.0217 129 / 1
Foldavegen 2136 7985 FOLDEREID 64.9589, 12.0285 128 / 29
Foldavegen 2138 7985 FOLDEREID 64.9572, 12.0253 128 / 11
Foldavegen 2139 7985 FOLDEREID 64.9631, 12.0162 129 / 4
Foldavegen 2140 7985 FOLDEREID 64.9574, 12.0207 128 / 24
Foldavegen 2142 7985 FOLDEREID 64.9575, 12.0213 128 / 24
Foldavegen 2143 7985 FOLDEREID 64.9661, 12.0170 129 / 17
Foldavegen 2147 7985 FOLDEREID 64.9654, 12.0086 129 / 19
Foldavegen 2151 7985 FOLDEREID 64.9628, 12.0161 129 / 4
Foldavegen 2153 7985 FOLDEREID 64.9595, 12.0181 128 / 8
Foldavegen 2155 7985 FOLDEREID 64.9595, 12.0187 128 / 8
Foldavegen 2170 7985 FOLDEREID 64.9585, 12.0175 128 / 25
Foldavegen 2175 7985 FOLDEREID 64.9591, 12.0162 128 / 18
Foldavegen 2176 7985 FOLDEREID 64.9570, 12.0140 128 / 4
Foldavegen 2178 7985 FOLDEREID 64.9558, 12.0132 128 / 14
Foldavegen 2180 7985 FOLDEREID 64.9569, 12.0133 128 / 4
Foldavegen 2330 7985 FOLDEREID 64.9529, 11.9859 128 / 1
Foldavegen 2426 7985 FOLDEREID 64.9495, 11.9688 127 / 18
Foldavegen 2435 7985 FOLDEREID 64.9499, 11.9669 127 / 27
Foldavegen 2455 7985 FOLDEREID 64.9509, 11.9630 127 / 1
Foldavegen 2475 7985 FOLDEREID 64.9499, 11.9579 127 / 19
Foldavegen 2500 7985 FOLDEREID 64.9494, 11.9517 127 / 40
Foldavegen 2515 7985 FOLDEREID 64.9505, 11.9513 127 / 31
Foldavegen 2517 7985 FOLDEREID 64.9503, 11.9505 127 / 35
Foldavegen 2519 7985 FOLDEREID 64.9498, 11.9498 127 / 15
Foldavegen 2521 7985 FOLDEREID 64.9496, 11.9497 127 / 5
Foldavegen 2525 7985 FOLDEREID 64.9492, 11.9478 127 / 2
Foldavegen 2527 7985 FOLDEREID 64.9498, 11.9479 127 / 24
Foldavegen 2529 7985 FOLDEREID 64.9504, 11.9488 127 / 14
Foldavegen 2530 7985 FOLDEREID 64.9465, 11.9465 127 / 50
Foldavegen 2532 7985 FOLDEREID 64.9467, 11.9463 127 / 44
Foldavegen 2574 7985 FOLDEREID 64.9449, 11.9415 127 / 6
Foldavegen 2600 7985 FOLDEREID 64.9431, 11.9351 126 / 2
Foldavegen 2666 7985 FOLDEREID 64.9408, 11.9277 126 / 7
Foldavegen 2668 7985 FOLDEREID 64.9400, 11.9268 126 / 12
Foldavegen 2679 7985 FOLDEREID 64.9403, 11.9230 126 / 18
Foldavegen 2692 7985 FOLDEREID 64.9384, 11.9244 126 / 11
Foldavegen 2694 7985 FOLDEREID 64.9366, 11.9236 126 / 5
Foldavegen 2696 7985 FOLDEREID 64.9380, 11.9227 126 / 15
Foldavegen 2698 7985 FOLDEREID 64.9382, 11.9232 126 / 9
Foldavegen 2700 7985 FOLDEREID 64.9390, 11.9209 126 / 17
Foldavegen 2720 7985 FOLDEREID 64.9372, 11.9190 126 / 8
Foldavegen 2727 7985 FOLDEREID 64.9366, 11.9157 126 / 6
Foldavegen 2775 7985 FOLDEREID 64.9340, 11.9105 125 / 37
Foldavegen 2781 7985 FOLDEREID 64.9332, 11.9099 125 / 45
Foldavegen 2890 7985 FOLDEREID 64.9264, 11.8954 125 / 8
Foldavegen 2895 7985 FOLDEREID 64.9273, 11.8950 125 / 20
Foldavegen 2900 7985 FOLDEREID 64.9268, 11.8942 125 / 18
Foldavegen 2911 7985 FOLDEREID 64.9273, 11.8919 125 / 3
Foldavegen 2913 7985 FOLDEREID 64.9282, 11.8929 125 / 35
Foldavegen 2917 7985 FOLDEREID 64.9311, 11.9009 125 / 7
Foldavegen 2921 7985 FOLDEREID 64.9318, 11.9005 125 / 38
Foldavegen 2925 7985 FOLDEREID 64.9284, 11.8924 125 / 52
Foldavegen 2927 7985 FOLDEREID 64.9281, 11.8902 125 / 13
Foldavegen 2929 7985 FOLDEREID 64.9276, 11.8888 125 / 47
Foldavegen 2933 7985 FOLDEREID 64.9274, 11.8894 125 / 44
Foldavegen 2935 7985 FOLDEREID 64.9270, 11.8902 125 / 15
Foldavegen 2939 7985 FOLDEREID 64.9258, 11.8881 125 / 46
Foldavegen 2941 7985 FOLDEREID 64.9252, 11.8868 125 / 26
Foldavegen 2942 7985 FOLDEREID 64.9223, 11.8847 125 / 39
Foldavegen 2943 7985 FOLDEREID 64.9248, 11.8851 125 / 31
Foldavegen 2947 7985 FOLDEREID 64.9243, 11.8850 125 / 17
Foldavegen 2963 7985 FOLDEREID 64.9238, 11.8841 125 / 22
Foldavegen 2965 7985 FOLDEREID 64.9241, 11.8842 125 / 25
Foldavegen 2967 7985 FOLDEREID 64.9240, 11.8837 125 / 21
Foldavegen 2968 7985 FOLDEREID 64.9227, 11.8837 125 / 49
Foldavegen 2969 7985 FOLDEREID 64.9238, 11.8832 125 / 16
Foldavegen 2970 7985 FOLDEREID 64.9222, 11.8837 125 / 14
Foldavegen 2972 7985 FOLDEREID 64.9226, 11.8834 125 / 28
Foldavegen 2974 7985 FOLDEREID 64.9228, 11.8818 125 / 40
Foldavegen 2979 7985 FOLDEREID 64.9237, 11.8803 125 / 12
Foldavegen 2985 7985 FOLDEREID 64.9226, 11.8775 125 / 2
Foldavegen 3005 7985 FOLDEREID 64.9215, 11.8743 125 / 32
Foldavegen 3039 7985 FOLDEREID 64.9206, 11.8687 125 / 34
Foldavegen 3041 7985 FOLDEREID 64.9206, 11.8683 125 / 48
Foldavegen 3085 7985 FOLDEREID 64.9204, 11.8607 124 / 2
Foldavegen 3086 7985 FOLDEREID 64.9191, 11.8610 124 / 19
Foldavegen 3088 7985 FOLDEREID 64.9187, 11.8598 124 / 19
Foldavegen 3105 7985 FOLDEREID 64.9192, 11.8561 124 / 18
Foldavegen 3135 7985 FOLDEREID 64.9179, 11.8511 124 / 28
Foldavegen 3175 7985 FOLDEREID 64.9164, 11.8425 124 / 30
Foldavegen 3177 7985 FOLDEREID 64.9167, 11.8408 124 / 8
Foldavegen 3205 7985 FOLDEREID 64.9167, 11.8388 124 / 15
Foldavegen 3210 7985 FOLDEREID 64.9151, 11.8371 124 / 26
Foldavegen 3216 7985 FOLDEREID 64.9143, 11.8356 124 / 39
Foldavegen 3265 7985 FOLDEREID 64.9146, 11.8301 124 / 36
Foldavegen 3267 7985 FOLDEREID 64.9152, 11.8342 124 / 32
Foldavegen 3269 7985 FOLDEREID 64.9151, 11.8263 124 / 27
Foldavegen 3270 7985 FOLDEREID 64.9141, 11.8250 124 / 38
Foldavegen 3341 7985 FOLDEREID 64.9128, 11.8132 124 / 20
Foldavegen 3344 7985 FOLDEREID 64.9084, 11.8102 124 / 6
Foldavegen 3345 7985 FOLDEREID 64.9144, 11.8106 124 / 22
Foldavegen 3347 7985 FOLDEREID 64.9157, 11.8096 124 / 12
Foldavegen 3379 7985 FOLDEREID 64.9145, 11.8038 124 / 29
Foldavegen 3381 7985 FOLDEREID 64.9142, 11.8030 124 / 33
Foldavegen 3383 7985 FOLDEREID 64.9145, 11.8025 124 / 35
Foldavegen 3475 7985 FOLDEREID 64.9098, 11.7864 124 / 41
Foldavegen 3477 7985 FOLDEREID 64.9092, 11.7860 124 / 41
Foldavegen 3580 7985 FOLDEREID 64.8980, 11.7664 124 / 3
Foldavegen 3925 7970 KOLVEREID 64.9027, 11.7173 61 / 19
Foldavegen 3935 7970 KOLVEREID 64.9023, 11.7158 61 / 32
Foldavegen 4111 7970 KOLVEREID 64.8979, 11.6843 61 / 33
Foldavegen 4113 7970 KOLVEREID 64.8963, 11.6816 61 / 31
Foldavegen 4185 7970 KOLVEREID 64.8892, 11.6651 61 / 38
Foldavegen 4187 7970 KOLVEREID 64.8896, 11.6715 61 / 15
Foldavegen 4285 7970 KOLVEREID 64.8822, 11.6652 61 / 23
Foldavegen 4314 7970 KOLVEREID 64.8781, 11.6649 61 / 1
Foldavegen 4316 7970 KOLVEREID 64.8783, 11.6645 61 / 1
Foldavegen 4318 7970 KOLVEREID 64.8779, 11.6634 61 / 36
Foldavegen 4320 7970 KOLVEREID 64.8763, 11.6739 61 / 12
Foldavegen 4322 7970 KOLVEREID 64.8748, 11.6692 61 / 18
Foldavegen 4326 7970 KOLVEREID 64.8785, 11.6624 61 / 27
Foldavegen 4335 7970 KOLVEREID 64.8779, 11.6583 61 / 3
Foldavegen 4350 7970 KOLVEREID 64.8760, 11.6602 61 / 4
Foldavegen 4351 7970 KOLVEREID 64.8777, 11.6571 61 / 34
Foldavegen 4352 7970 KOLVEREID 64.8762, 11.6594 61 / 4
Foldavegen 4400 7970 KOLVEREID 64.8693, 11.6462 61 / 9
Foldavegen 4475 7970 KOLVEREID 64.8778, 11.6381 61 / 4
Foldavegen 4495 7970 KOLVEREID 64.8757, 11.6304 61 / 22
Foldavegen 4566 7970 KOLVEREID 64.8714, 11.6210 62 / 415
Foldavegen 4579 7970 KOLVEREID 64.8720, 11.6187 62 / 109
Foldavegen 4606 7970 KOLVEREID 64.8696, 11.6145 62 / 108
Foldavegen 4609 7970 KOLVEREID 64.8702, 11.6136 62 / 2
Foldavegen 4611 7970 KOLVEREID 64.8698, 11.6121 62 / 2
Foldavegen 4635 7970 KOLVEREID 64.8681, 11.6087 62 / 1
Foldavegen 4655 7970 KOLVEREID 64.8677, 11.6059 62 / 447
Foldavegen 4657 7970 KOLVEREID 64.8680, 11.6054 62 / 447
Foldavegen 4659 7970 KOLVEREID 64.8675, 11.6050 62 / 408
Foldavegen 4774 7970 KOLVEREID 64.8669, 11.5862 62 / 413
Foldavegen 4776 7970 KOLVEREID 64.8670, 11.5850 62 / 1
Foldavegen 4921 7970 KOLVEREID 64.8651, 11.5564 67 / 3
Foldavegen 4935 7970 KOLVEREID 64.8645, 11.5531 67 / 11
Foldavegen 4949 7970 KOLVEREID 64.8638, 11.5481 67 / 4
Foldavegen 5011 7970 KOLVEREID 64.8615, 11.5399 67 / 14
Foldavegen 5013 7970 KOLVEREID 64.8611, 11.5391 67 / 13
Foldavegen 5015 7970 KOLVEREID 64.8602, 11.5352 67 / 5
Foldavegen 5019 7970 KOLVEREID 64.8674, 11.5298 67 / 6
Foldavegen 5021 7970 KOLVEREID 64.8655, 11.5259 67 / 6
Foldavegen 5073 7970 KOLVEREID 64.8651, 11.5170 67 / 5
Foldavegen 5075 7970 KOLVEREID 64.8647, 11.5136 67 / 5
Foldavegen 5077 7970 KOLVEREID 64.8647, 11.5134 67 / 5
Foldavegen 5079 7970 KOLVEREID 64.8646, 11.5113 67 / 5
Foldavegen 5081 7970 KOLVEREID 64.8620, 11.5242 67 / 5
Foldavegen 5083 7970 KOLVEREID 64.8591, 11.5275 67 / 1
Foldavegen 5095 7970 KOLVEREID 64.8588, 11.5264 67 / 12
Foldavegen 5097 7970 KOLVEREID 64.8588, 11.5238 67 / 15
Foldavegen 5111A 7970 KOLVEREID 64.8595, 11.5209 67 / 2
Foldavegen 5111B 7970 KOLVEREID 64.8594, 11.5211 67 / 2
Foldavegen 5209 7970 KOLVEREID 64.8557, 11.5030 65 / 14
Foldavegen 5211 7970 KOLVEREID 64.8551, 11.5003 65 / 16
Foldavegen 5231 7970 KOLVEREID 64.8547, 11.4991 65 / 9
Foldavegen 5250 7970 KOLVEREID 64.8537, 11.4947 65 / 11
Foldavegen 5258 7970 KOLVEREID 64.8538, 11.4933 65 / 17
Foldavegen 5305 7970 KOLVEREID 64.8534, 11.4831 65 / 3
Foldavegen 5328 7970 KOLVEREID 64.8521, 11.4795 65 / 2
Foldavegen 5330 7970 KOLVEREID 64.8518, 11.4794 65 / 18
Foldavegen 5495 7940 OTTERSØY 64.8519, 11.4457 65 / 19
Foldavegen 5515 7940 OTTERSØY 64.8510, 11.4388 8 / 27
Foldavegen 5516 7940 OTTERSØY 64.8485, 11.4405 8 / 26
Foldavegen 5570 7940 OTTERSØY 64.8463, 11.4342 8 / 16
Foldavegen 5575 7940 OTTERSØY 64.8507, 11.4274 8 / 13
Foldavegen 5576 7940 OTTERSØY 64.8459, 11.4296 8 / 11
Foldavegen 5614 7940 OTTERSØY 64.8500, 11.4197 8 / 28
Foldavegen 5616 7940 OTTERSØY 64.8444, 11.4211 8 / 29
Foldavegen 5618 7940 OTTERSØY 64.8427, 11.4147 8 / 17
Foldavegen 5650 7940 OTTERSØY 64.8499, 11.4113 8 / 1
Foldavegen 5690 7940 OTTERSØY 64.8497, 11.4053 8 / 5
Foldavegen 5692 7940 OTTERSØY 64.8497, 11.4061 8 / 5
Foldavegen 5706 7940 OTTERSØY 64.8493, 11.4009 8 / 19
Foldavegen 5750 7940 OTTERSØY 64.8483, 11.3919 7 / 1
Foldavegen 5765 7940 OTTERSØY 64.8485, 11.3866 7 / 5
Foldavegen 5792 7940 OTTERSØY 64.8475, 11.3844 7 / 2
Foldavegen 5794 7940 OTTERSØY 64.8457, 11.3843 7 / 10
Foldavegen 5805 7940 OTTERSØY 64.8475, 11.3791 7 / 7
Foldavegen 5820 7940 OTTERSØY 64.8469, 11.3780 7 / 4
Foldavegen 5845 7940 OTTERSØY 64.8475, 11.3713 6 / 54
Foldavegen 5860 7940 OTTERSØY 64.8469, 11.3687 6 / 15
Foldavegen 5885 7940 OTTERSØY 64.8476, 11.3630 6 / 36
Foldavegen 5935 7940 OTTERSØY 64.8476, 11.3562 6 / 40
Foldavegen 6010 7940 OTTERSØY 64.8462, 11.3373 6 / 17
Foldavegen 6012 7940 OTTERSØY 64.8455, 11.3313 11 / 30
Foldavegen 6121 7940 OTTERSØY 64.8465, 11.3149 14 / 41
Foldavegen 6125 7940 OTTERSØY 64.8516, 11.3210 14 / 13
Foldavegen 6127 7940 OTTERSØY 64.8515, 11.3208 14 / 13
Foldavegen 6128 7940 OTTERSØY 64.8446, 11.3124 14 / 29
Foldavegen 6129 7940 OTTERSØY 64.8464, 11.3134 14 / 52
Foldavegen 6131 7940 OTTERSØY 64.8464, 11.3129 14 / 40
Foldavegen 6247 7940 OTTERSØY 64.8468, 11.2911 14 / 60
Foldavegen 6251 7940 OTTERSØY 64.8465, 11.2901 14 / 64
Foldavegen 6255 7940 OTTERSØY 64.8455, 11.2887 14 / 62
Foldavegen 6269 7940 OTTERSØY 64.8466, 11.2855 14 / 51
Foldavegen 6271 7940 OTTERSØY 64.8478, 11.2863 14 / 12
Foldavegen 6273 7940 OTTERSØY 64.8472, 11.2860 14 / 146
Foldavegen 6410 7900 RØRVIK 64.8457, 11.2559 14 / 5
Foldavegen 6412 7900 RØRVIK 64.8457, 11.2549 14 / 5
Foldavegen 6414 7900 RØRVIK 64.8460, 11.2548 14 / 5

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.