Fossvegen i Stange

Fossvegen er ein veg i Stange kommune.

Det er 101 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 15 til 789.

Adressene i Fossvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Fossvegen 15, 22, 27, 31, 53, 80-81, 89, 91, 93, 124, 193, 221, 268, 270, 320, 323, 356-359, 361, 363, 373, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 401, 411, 449, 451, 482, 484, 486, 501, 516, 518, 520, 522-523, 526, 528, 530, 532, 559, 561, 572, 574, 580, 6242337 TANGEN
Fossvegen 592, 600, 602, 604, 626, 628, 630, 632, 634, 637, 639, 642, 644-646, 648, 650, 656-659, 663, 665, 667, 669, 671, 682, 684, 686, 688-689, 704-705, 716-717, 733, 735, 739, 741, 743, 745, 755, 761, 781, 783, 785, 7892330 VALLSET

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Fossvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fossvegen 15 2337 TANGEN 60.6220, 11.2950 169 / 22
Fossvegen 22 2337 TANGEN 60.6220, 11.2975 169 / 25
Fossvegen 27 2337 TANGEN 60.6215, 11.2967 169 / 13
Fossvegen 31 2337 TANGEN 60.6199, 11.2915 171 / 135
Fossvegen 53 2337 TANGEN 60.6211, 11.3023 326 / 8
Fossvegen 80 2337 TANGEN 60.6226, 11.3056 326 / 22
Fossvegen 81 2337 TANGEN 60.6225, 11.3066 326 / 11
Fossvegen 89 2337 TANGEN 60.6229, 11.3083 326 / 20
Fossvegen 91 2337 TANGEN 60.6234, 11.3100 326 / 3
Fossvegen 93 2337 TANGEN 60.6244, 11.3099 326 / 18
Fossvegen 124 2337 TANGEN 60.6258, 11.3102 327 / 36
Fossvegen 193 2337 TANGEN 60.6300, 11.3210 328 / 7
Fossvegen 221 2337 TANGEN 60.6305, 11.3221 328 / 1
Fossvegen 268 2337 TANGEN 60.6336, 11.3240 332 / 5
Fossvegen 270 2337 TANGEN 60.6344, 11.3240 332 / 2
Fossvegen 320 2337 TANGEN 60.6381, 11.3339 333 / 4
Fossvegen 323 2337 TANGEN 60.6374, 11.3355 332 / 3
Fossvegen 356 2337 TANGEN 60.6406, 11.3341 333 / 6
Fossvegen 357 2337 TANGEN 60.6410, 11.3405 333 / 1
Fossvegen 358 2337 TANGEN 60.6408, 11.3350 333 / 6
Fossvegen 359 2337 TANGEN 60.6410, 11.3408 333 / 1
Fossvegen 361 2337 TANGEN 60.6411, 11.3395 333 / 1
Fossvegen 363 2337 TANGEN 60.6413, 11.3390 333 / 1
Fossvegen 373 2337 TANGEN 60.6422, 11.3389 333 / 2
Fossvegen 385 2337 TANGEN 60.6432, 11.3396 333 / 2
Fossvegen 387 2337 TANGEN 60.6426, 11.3401 333 / 2
Fossvegen 389 2337 TANGEN 60.6426, 11.3411 333 / 8
Fossvegen 391 2337 TANGEN 60.6436, 11.3470 333 / 3
Fossvegen 393 2337 TANGEN 60.6434, 11.3454 333 / 9
Fossvegen 395 2337 TANGEN 60.6437, 11.3419 333 / 11
Fossvegen 397 2337 TANGEN 60.6443, 11.3397 333 / 12
Fossvegen 401 2337 TANGEN 60.6449, 11.3399 333 / 7
Fossvegen 411 2337 TANGEN 60.6472, 11.3417 334 / 9
Fossvegen 449 2337 TANGEN 60.6483, 11.3438 334 / 1
Fossvegen 451 2337 TANGEN 60.6485, 11.3443 334 / 1
Fossvegen 482 2337 TANGEN 60.6516, 11.3396 335 / 2
Fossvegen 484 2337 TANGEN 60.6521, 11.3389 335 / 2
Fossvegen 486 2337 TANGEN 60.6525, 11.3398 335 / 1
Fossvegen 501 2337 TANGEN 60.6534, 11.3442 335 / 3
Fossvegen 516 2337 TANGEN 60.6558, 11.3412 336 / 10
Fossvegen 518 2337 TANGEN 60.6554, 11.3396 336 / 8
Fossvegen 520 2337 TANGEN 60.6563, 11.3383 335 / 9
Fossvegen 522 2337 TANGEN 60.6566, 11.3368 335 / 5
Fossvegen 523 2337 TANGEN 60.6548, 11.3470 336 / 1
Fossvegen 526 2337 TANGEN 60.6568, 11.3363 335 / 8
Fossvegen 528 2337 TANGEN 60.6605, 11.3230 339 / 26
Fossvegen 530 2337 TANGEN 60.6569, 11.3373 336 / 6
Fossvegen 532 2337 TANGEN 60.6566, 11.3403 336 / 3
Fossvegen 559 2337 TANGEN 60.6574, 11.3489 336 / 9
Fossvegen 561 2337 TANGEN 60.6580, 11.3488 336 / 1
Fossvegen 572 2337 TANGEN 60.6595, 11.3474 338 / 30
Fossvegen 574 2337 TANGEN 60.6596, 11.3488 338 / 36
Fossvegen 580 2337 TANGEN 60.6596, 11.3495 338 / 2
Fossvegen 592 2330 VALLSET 60.6606, 11.3501 338 / 7
Fossvegen 600 2330 VALLSET 60.6613, 11.3500 338 / 14
Fossvegen 602 2330 VALLSET 60.6611, 11.3500 338 / 42
Fossvegen 604 2330 VALLSET 60.6611, 11.3471 338 / 43
Fossvegen 624 2337 TANGEN 60.6602, 1,000.0000 336 / 12
Fossvegen 626 2330 VALLSET 60.6609, 11.3372 336 / 5
Fossvegen 628 2330 VALLSET 60.6627, 11.3376 338 / 17
Fossvegen 630 2330 VALLSET 60.6640, 11.3478 338 / 44
Fossvegen 632 2330 VALLSET 60.6646, 11.3469 338 / 8
Fossvegen 634 2330 VALLSET 60.6644, 11.3499 338 / 1
Fossvegen 637 2330 VALLSET 60.6656, 11.3521 338 / 34
Fossvegen 639 2330 VALLSET 60.6652, 11.3518 338 / 40
Fossvegen 642 2330 VALLSET 60.6650, 11.3485 339 / 3
Fossvegen 644 2330 VALLSET 60.6652, 11.3477 339 / 15
Fossvegen 645 2330 VALLSET 60.6653, 11.3507 339 / 44
Fossvegen 646 2330 VALLSET 60.6656, 11.3475 339 / 70
Fossvegen 648 2330 VALLSET 60.6655, 11.3495 339 / 42
Fossvegen 650 2330 VALLSET 60.6658, 11.3497 339 / 10
Fossvegen 656 2330 VALLSET 60.6662, 11.3498 339 / 27
Fossvegen 657 2330 VALLSET 60.6665, 1,000.0000 339 / 32
Fossvegen 658 2330 VALLSET 60.6662, 11.3496 339 / 27
Fossvegen 659 2330 VALLSET 60.6666, 11.3519 339 / 51
Fossvegen 663 2330 VALLSET 60.6672, 11.3502 339 / 12
Fossvegen 665 2330 VALLSET 60.6672, 11.3514 339 / 47
Fossvegen 667 2330 VALLSET 60.6669, 11.3512 339 / 39
Fossvegen 669 2330 VALLSET 60.6702, 11.3568 339 / 9
Fossvegen 671 2330 VALLSET 60.6688, 11.3555 339 / 60
Fossvegen 682 2330 VALLSET 60.6667, 11.3402 339 / 69
Fossvegen 684 2330 VALLSET 60.6683, 1,000.0000 339 / 54
Fossvegen 686 2330 VALLSET 60.6683, 11.3449 339 / 59
Fossvegen 688 2330 VALLSET 60.6687, 11.3480 339 / 1
Fossvegen 689 2330 VALLSET 60.6692, 11.3509 339 / 40
Fossvegen 704 2330 VALLSET 60.6701, 11.3493 339 / 1
Fossvegen 705 2330 VALLSET 60.6707, 11.3502 339 / 67
Fossvegen 716 2330 VALLSET 60.6715, 11.3483 339 / 28
Fossvegen 717 2330 VALLSET 60.6715, 11.3495 339 / 38
Fossvegen 733 2330 VALLSET 60.6725, 11.3487 339 / 68
Fossvegen 735 2330 VALLSET 60.6731, 11.3486 339 / 14
Fossvegen 739 2330 VALLSET 60.6736, 11.3484 339 / 7
Fossvegen 741 2330 VALLSET 60.6740, 11.3499 339 / 50
Fossvegen 743 2330 VALLSET 60.6744, 11.3496 339 / 43
Fossvegen 745 2330 VALLSET 60.6744, 11.3484 339 / 21
Fossvegen 755 2330 VALLSET 60.6746, 11.3487 339 / 45
Fossvegen 761 2330 VALLSET 60.6750, 11.3491 339 / 37
Fossvegen 781 2330 VALLSET 60.6766, 11.3491 339 / 30
Fossvegen 783 2330 VALLSET 60.6771, 11.3494 340 / 20
Fossvegen 785 2330 VALLSET 60.6774, 11.3491 342 / 24
Fossvegen 789 2330 VALLSET 60.6778, 11.3478 342 / 21

Fossvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 20 norske kommunar som heiter Fossvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Fossvegen 1‑30 1925
Fossvegen 3‑32 1929
Fossvegen 1‑30 2034
Fossvegen 15‑789 2330, 2337
Fossvegen 1‑80 2390
Fossvegen 32‑58 2406
Fossvegen 10‑520 2582
Fossvegen 4‑19 2609
Fossvegen 2‑13 2634
Fossvegen 4‑47 3539
Fossvegen 59‑105 3623
Fossvegen 1‑17 3913
Fossvegen 8‑60 5630
Fossvegen  6493
Fossvegen 1‑9 6856
Melhus Fossvegen 23‑350 7232, 7236
Selbu Fossvegen 1‑57 7584
Fossvegen 1‑10 7790
Fossvegen 30‑87 7810
Overhalla Fossvegen 22‑50 7863

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.