Fotlandsvegen i Osterøy

Fotlandsvegen er ein veg i Osterøy kommune.

Det er 140 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 5 til 1173.

Adressene i Fotlandsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Fotlandsvegen 5, 7, 9, 11, 13, 15-16, 21, 27, 29, 37, 39, 45, 80-81, 83, 86, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 147-148, 151, 153, 155, 157, 170, 189, 193, 195, 197, 199-201, 203-204, 225, 227, 229-233, 235-236, 238, 246, 249, 251, 254-257, 259, 261, 263, 265, 267-274, 276, 278, 285, 287, 289, 327-330, 339, 342, 446-447, 450, 481, 483, 485, 497, 499, 501, 517-518, 520-522, 524, 526, 528, 541, 580, 582, 626, 628, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 661, 7405282 LONEVÅG
Fotlandsvegen 851, 853, 855, 1058, 1063, 1122, 1128, 1130, 1132, 1134, 1141, 1153, 1160-1163, 1165-1167, 1169-1171, 11735283 FOTLANDSVÅG

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Fotlandsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fotlandsvegen 5 5282 LONEVÅG 60.5251, 5.4961 13 / 21
Fotlandsvegen 7 5282 LONEVÅG 60.5253, 5.4967 13 / 21
Fotlandsvegen 9 5282 LONEVÅG 60.5251, 5.4970 13 / 21
Fotlandsvegen 11 5282 LONEVÅG 60.5247, 5.4973 13 / 21
Fotlandsvegen 13 5282 LONEVÅG 60.5249, 5.4970 13 / 21
Fotlandsvegen 15 5282 LONEVÅG 60.5247, 5.4969 13 / 21
Fotlandsvegen 16 5282 LONEVÅG 60.5260, 5.4982 14 / 77
Fotlandsvegen 21 5282 LONEVÅG 60.5257, 5.4999 14 / 175
Fotlandsvegen 27 5282 LONEVÅG 60.5254, 5.5005 14 / 193
Fotlandsvegen 29 5282 LONEVÅG 60.5253, 5.5009 14 / 193
Fotlandsvegen 37 5282 LONEVÅG 60.5252, 5.5014 14 / 102
Fotlandsvegen 39 5282 LONEVÅG 60.5251, 5.5030 14 / 250
Fotlandsvegen 45 5282 LONEVÅG 60.5251, 5.5032 14 / 250
Fotlandsvegen 80 5282 LONEVÅG 60.5239, 5.5085 14 / 68
Fotlandsvegen 81 5282 LONEVÅG 60.5227, 5.5075 13 / 146
Fotlandsvegen 83 5282 LONEVÅG 60.5231, 5.5097 14 / 151
Fotlandsvegen 86 5282 LONEVÅG 60.5235, 5.5099 14 / 113
Fotlandsvegen 103 5282 LONEVÅG 60.5234, 5.5131 14 / 285
Fotlandsvegen 105 5282 LONEVÅG 60.5234, 5.5138 14 / 132
Fotlandsvegen 107 5282 LONEVÅG 60.5236, 5.5133 14 / 288
Fotlandsvegen 115 5282 LONEVÅG 60.5238, 5.5134 14 / 345
Fotlandsvegen 117 5282 LONEVÅG 60.5237, 5.5137 14 / 346
Fotlandsvegen 119 5282 LONEVÅG 60.5237, 5.5139 14 / 347
Fotlandsvegen 121 5282 LONEVÅG 60.5236, 5.5141 14 / 348
Fotlandsvegen 123 5282 LONEVÅG 60.5236, 5.5143 14 / 349
Fotlandsvegen 125 5282 LONEVÅG 60.5230, 5.5141 14 / 218
Fotlandsvegen 127 5282 LONEVÅG 60.5235, 5.5149 14 / 287
Fotlandsvegen 129 5282 LONEVÅG 60.5237, 5.5151 14 / 286
Fotlandsvegen 147 5282 LONEVÅG 60.5246, 5.5188 14 / 159
Fotlandsvegen 148 5282 LONEVÅG 60.5252, 5.5189 14 / 86
Fotlandsvegen 151 5282 LONEVÅG 60.5219, 5.5183 14 / 190
Fotlandsvegen 153 5282 LONEVÅG 60.5215, 5.5223 14 / 169
Fotlandsvegen 155 5282 LONEVÅG 60.5213, 5.5227 14 / 372
Fotlandsvegen 157 5282 LONEVÅG 60.5220, 5.5235 14 / 87
Fotlandsvegen 170 5282 LONEVÅG 60.5274, 5.5229 14 / 158
Fotlandsvegen 189 5282 LONEVÅG 60.5242, 5.5271 14 / 313
Fotlandsvegen 193 5282 LONEVÅG 60.5256, 5.5269 14 / 75
Fotlandsvegen 195 5282 LONEVÅG 60.5255, 5.5269 14 / 75
Fotlandsvegen 197 5282 LONEVÅG 60.5244, 5.5283 14 / 338
Fotlandsvegen 199 5282 LONEVÅG 60.5248, 5.5281 14 / 93
Fotlandsvegen 200 5282 LONEVÅG 60.5270, 5.5273 14 / 81
Fotlandsvegen 201 5282 LONEVÅG 60.5253, 5.5280 14 / 226
Fotlandsvegen 203 5282 LONEVÅG 60.5261, 5.5277 14 / 183
Fotlandsvegen 204 5282 LONEVÅG 60.5269, 5.5278 14 / 60
Fotlandsvegen 225 5282 LONEVÅG 60.5274, 5.5300 15 / 12
Fotlandsvegen 227 5282 LONEVÅG 60.5271, 5.5298 15 / 21
Fotlandsvegen 229 5282 LONEVÅG 60.5263, 5.5296 15 / 18
Fotlandsvegen 230 5282 LONEVÅG 60.5287, 5.5299 14 / 213
Fotlandsvegen 231 5282 LONEVÅG 60.5256, 5.5301 15 / 13
Fotlandsvegen 232 5282 LONEVÅG 60.5287, 5.5297 14 / 213
Fotlandsvegen 233 5282 LONEVÅG 60.5255, 5.5304 15 / 35
Fotlandsvegen 235 5282 LONEVÅG 60.5261, 5.5313 15 / 34
Fotlandsvegen 236 5282 LONEVÅG 60.5289, 5.5309 16 / 25
Fotlandsvegen 238 5282 LONEVÅG 60.5289, 5.5310 16 / 25
Fotlandsvegen 246 5282 LONEVÅG 60.5294, 5.5322 16 / 28
Fotlandsvegen 249 5282 LONEVÅG 60.5295, 5.5337 15 / 38
Fotlandsvegen 251 5282 LONEVÅG 60.5293, 5.5338 15 / 54
Fotlandsvegen 254 5282 LONEVÅG 60.5301, 5.5326 16 / 26
Fotlandsvegen 255 5282 LONEVÅG 60.5285, 5.5373 15 / 36
Fotlandsvegen 256 5282 LONEVÅG 60.5302, 5.5326 16 / 26
Fotlandsvegen 257 5282 LONEVÅG 60.5290, 5.5375 15 / 46
Fotlandsvegen 259 5282 LONEVÅG 60.5286, 5.5381 15 / 33
Fotlandsvegen 261 5282 LONEVÅG 60.5279, 5.5393 15 / 4
Fotlandsvegen 263 5282 LONEVÅG 60.5275, 5.5388 15 / 4
Fotlandsvegen 265 5282 LONEVÅG 60.5304, 5.5365 15 / 60
Fotlandsvegen 267 5282 LONEVÅG 60.5301, 5.5368 15 / 43
Fotlandsvegen 268 5282 LONEVÅG 60.5310, 5.5335 16 / 34
Fotlandsvegen 269 5282 LONEVÅG 60.5299, 5.5370 15 / 44
Fotlandsvegen 270 5282 LONEVÅG 60.5311, 5.5337 16 / 37
Fotlandsvegen 271 5282 LONEVÅG 60.5295, 5.5373 15 / 30
Fotlandsvegen 272 5282 LONEVÅG 60.5310, 5.5340 16 / 14
Fotlandsvegen 273 5282 LONEVÅG 60.5292, 5.5366 15 / 59
Fotlandsvegen 274 5282 LONEVÅG 60.5312, 5.5340 16 / 17
Fotlandsvegen 276 5282 LONEVÅG 60.5344, 5.5324 16 / 42
Fotlandsvegen 278 5282 LONEVÅG 60.5314, 5.5366 16 / 24
Fotlandsvegen 285 5282 LONEVÅG 60.5302, 5.5359 15 / 23
Fotlandsvegen 287 5282 LONEVÅG 60.5302, 5.5359 15 / 23
Fotlandsvegen 289 5282 LONEVÅG 60.5304, 5.5359 15 / 23
Fotlandsvegen 327 5282 LONEVÅG 60.5337, 5.5407 16 / 1
Fotlandsvegen 328 5282 LONEVÅG 60.5342, 5.5394 16 / 4
Fotlandsvegen 329 5282 LONEVÅG 60.5336, 5.5408 16 / 1
Fotlandsvegen 330 5282 LONEVÅG 60.5346, 5.5408 16 / 27
Fotlandsvegen 339 5282 LONEVÅG 60.5346, 5.5422 16 / 31
Fotlandsvegen 342 5282 LONEVÅG 60.5350, 5.5415 16 / 22
Fotlandsvegen 446 5282 LONEVÅG 60.5423, 5.5407 17 / 13
Fotlandsvegen 447 5282 LONEVÅG 60.5413, 5.5417 17 / 6
Fotlandsvegen 450 5282 LONEVÅG 60.5425, 5.5415 17 / 11
Fotlandsvegen 481 5282 LONEVÅG 60.5404, 5.5480 17 / 5
Fotlandsvegen 483 5282 LONEVÅG 60.5412, 5.5478 17 / 22
Fotlandsvegen 485 5282 LONEVÅG 60.5413, 5.5471 17 / 1
Fotlandsvegen 497 5282 LONEVÅG 60.5420, 5.5497 17 / 10
Fotlandsvegen 499 5282 LONEVÅG 60.5422, 5.5495 17 / 16
Fotlandsvegen 501 5282 LONEVÅG 60.5433, 5.5502 17 / 4
Fotlandsvegen 517 5282 LONEVÅG 60.5437, 5.5485 17 / 23
Fotlandsvegen 518 5282 LONEVÅG 60.5491, 5.5389 70 / 5
Fotlandsvegen 520 5282 LONEVÅG 60.5492, 5.5398 70 / 9
Fotlandsvegen 521 5282 LONEVÅG 60.5437, 5.5491 17 / 14
Fotlandsvegen 522 5282 LONEVÅG 60.5492, 5.5400 70 / 8
Fotlandsvegen 524 5282 LONEVÅG 60.5451, 5.5467 17 / 3
Fotlandsvegen 526 5282 LONEVÅG 60.5452, 5.5476 17 / 9
Fotlandsvegen 528 5282 LONEVÅG 60.5450, 5.5470 17 / 3
Fotlandsvegen 541 5282 LONEVÅG 60.5452, 5.5487 17 / 15
Fotlandsvegen 580 5282 LONEVÅG 60.5481, 5.5430 17 / 17
Fotlandsvegen 582 5282 LONEVÅG 60.5484, 5.5425 17 / 19
Fotlandsvegen 626 5282 LONEVÅG 60.5518, 5.5437 19 / 1
Fotlandsvegen 628 5282 LONEVÅG 60.5530, 5.5443 19 / 1
Fotlandsvegen 640 5282 LONEVÅG 60.5530, 5.5464 19 / 4
Fotlandsvegen 642 5282 LONEVÅG 60.5542, 5.5424 19 / 6
Fotlandsvegen 644 5282 LONEVÅG 60.5565, 5.5361 19 / 5
Fotlandsvegen 646 5282 LONEVÅG 60.5573, 5.5370 19 / 5
Fotlandsvegen 648 5282 LONEVÅG 60.5578, 5.5365 19 / 5
Fotlandsvegen 650 5282 LONEVÅG 60.5551, 5.5440 19 / 2
Fotlandsvegen 652 5282 LONEVÅG 60.5550, 5.5426 19 / 2
Fotlandsvegen 654 5282 LONEVÅG 60.5538, 5.5468 19 / 13
Fotlandsvegen 656 5282 LONEVÅG 60.5538, 5.5496 18 / 8
Fotlandsvegen 661 5282 LONEVÅG 60.5535, 5.5512 18 / 13
Fotlandsvegen 740 5282 LONEVÅG 60.5656, 5.5424 19 / 11
Fotlandsvegen 851 5283 FOTLANDSVÅG 60.5695, 5.5542 97 / 57
Fotlandsvegen 853 5283 FOTLANDSVÅG 60.5692, 5.5561 97 / 42
Fotlandsvegen 855 5283 FOTLANDSVÅG 60.5691, 5.5569 97 / 52
Fotlandsvegen 1058 5283 FOTLANDSVÅG 60.5813, 5.5356 97 / 24
Fotlandsvegen 1063 5283 FOTLANDSVÅG 60.5824, 5.5343 97 / 17
Fotlandsvegen 1122 5283 FOTLANDSVÅG 60.5855, 5.5291 96 / 63
Fotlandsvegen 1128 5283 FOTLANDSVÅG 60.5860, 5.5284 96 / 66
Fotlandsvegen 1130 5283 FOTLANDSVÅG 60.5860, 5.5282 96 / 66
Fotlandsvegen 1132 5283 FOTLANDSVÅG 60.5867, 5.5277 96 / 44
Fotlandsvegen 1134 5283 FOTLANDSVÅG 60.5871, 5.5269 96 / 64
Fotlandsvegen 1141 5283 FOTLANDSVÅG 60.5876, 5.5294 96 / 37
Fotlandsvegen 1153 5283 FOTLANDSVÅG 60.5882, 5.5256 96 / 23
Fotlandsvegen 1160 5283 FOTLANDSVÅG 60.5875, 5.5255 96 / 1
Fotlandsvegen 1161 5283 FOTLANDSVÅG 60.5883, 5.5254 96 / 42
Fotlandsvegen 1162 5283 FOTLANDSVÅG 60.5876, 5.5248 96 / 1
Fotlandsvegen 1163 5283 FOTLANDSVÅG 60.5885, 5.5253 96 / 11
Fotlandsvegen 1165 5283 FOTLANDSVÅG 60.5885, 5.5249 96 / 38
Fotlandsvegen 1166 5283 FOTLANDSVÅG 60.5890, 5.5242 96 / 33
Fotlandsvegen 1167 5283 FOTLANDSVÅG 60.5887, 5.5253 96 / 82
Fotlandsvegen 1169 5283 FOTLANDSVÅG 60.5887, 5.5250 96 / 39
Fotlandsvegen 1170 5283 FOTLANDSVÅG 60.5891, 5.5239 96 / 55
Fotlandsvegen 1171 5283 FOTLANDSVÅG 60.5888, 5.5248 96 / 34
Fotlandsvegen 1173 5283 FOTLANDSVÅG 60.5887, 5.5247 96 / 34

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.