Glassverket i Moss

Glassverket er ein veg i Moss kommune.

Det er 123 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 71.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

1515 MOSS

Adresser i Glassverket

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Glassverket 2 1515 MOSS 59.4332, 10.6504 1 / 3761
Glassverket 29 1515 MOSS 59.4334, 10.6494 1 / 3861
Glassverket 31 1515 MOSS 59.4333, 10.6494 1 / 3862
Glassverket 33 1515 MOSS 59.4333, 10.6494 1 / 3862
Glassverket 35 1515 MOSS 59.4331, 10.6495 1 / 3862
Glassverket 37 1515 MOSS 59.4330, 10.6495 1 / 3862
Glassverket 39 1515 MOSS 59.4330, 10.6495 1 / 3862
Glassverket 40 1515 MOSS 59.4327, 10.6499 1 / 3782
Glassverket 41A 1515 MOSS 59.4333, 10.6486 1 / 3827
Glassverket 41B 1515 MOSS 59.4332, 10.6486 1 / 3827
Glassverket 41C 1515 MOSS 59.4331, 10.6486 1 / 3827
Glassverket 41D 1515 MOSS 59.4331, 10.6486 1 / 3827
Glassverket 41E 1515 MOSS 59.4330, 10.6487 1 / 3827
Glassverket 41F 1515 MOSS 59.4330, 10.6487 1 / 3827
Glassverket 42A 1515 MOSS 59.4321, 10.6489 1 / 3779
Glassverket 42B 1515 MOSS 59.4321, 10.6489 1 / 3779
Glassverket 42C 1515 MOSS 59.4321, 10.6489 1 / 3779
Glassverket 42D 1515 MOSS 59.4322, 10.6488 1 / 3779
Glassverket 42E 1515 MOSS 59.4322, 10.6488 1 / 3779
Glassverket 42F 1515 MOSS 59.4322, 10.6487 1 / 3779
Glassverket 42G 1515 MOSS 59.4322, 10.6487 1 / 3779
Glassverket 42H 1515 MOSS 59.4323, 10.6487 1 / 3779
Glassverket 42J 1515 MOSS 59.4323, 10.6486 1 / 3779
Glassverket 43A 1515 MOSS 59.4329, 10.6488 1 / 3827
Glassverket 43B 1515 MOSS 59.4328, 10.6488 1 / 3827
Glassverket 43C 1515 MOSS 59.4328, 10.6488 1 / 3827
Glassverket 43D 1515 MOSS 59.4327, 10.6489 1 / 3827
Glassverket 43E 1515 MOSS 59.4327, 10.6489 1 / 3827
Glassverket 45A 1515 MOSS 59.4332, 10.6478 1 / 3807
Glassverket 45B 1515 MOSS 59.4332, 10.6477 1 / 3807
Glassverket 45C 1515 MOSS 59.4332, 10.6478 1 / 3807
Glassverket 45D 1515 MOSS 59.4331, 10.6478 1 / 3807
Glassverket 45E 1515 MOSS 59.4331, 10.6478 1 / 3807
Glassverket 45F 1515 MOSS 59.4330, 10.6479 1 / 3807
Glassverket 45G 1515 MOSS 59.4330, 10.6480 1 / 3807
Glassverket 45H 1515 MOSS 59.4329, 10.6480 1 / 3807
Glassverket 45J 1515 MOSS 59.4329, 10.6481 1 / 3807
Glassverket 45K 1515 MOSS 59.4329, 10.6481 1 / 3807
Glassverket 47A 1515 MOSS 59.4328, 10.6482 1 / 3807
Glassverket 47B 1515 MOSS 59.4327, 10.6482 1 / 3807
Glassverket 47C 1515 MOSS 59.4327, 10.6483 1 / 3807
Glassverket 47D 1515 MOSS 59.4326, 10.6483 1 / 3807
Glassverket 47E 1515 MOSS 59.4326, 10.6484 1 / 3807
Glassverket 47F 1515 MOSS 59.4325, 10.6484 1 / 3807
Glassverket 47G 1515 MOSS 59.4325, 10.6485 1 / 3807
Glassverket 49A 1515 MOSS 59.4332, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 49B 1515 MOSS 59.4332, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 49C 1515 MOSS 59.4331, 10.6470 1 / 3750
Glassverket 49D 1515 MOSS 59.4331, 10.6470 1 / 3750
Glassverket 49E 1515 MOSS 59.4330, 10.6471 1 / 3750
Glassverket 49F 1515 MOSS 59.4330, 10.6471 1 / 3750
Glassverket 49G 1515 MOSS 59.4330, 10.6472 1 / 3750
Glassverket 49H 1515 MOSS 59.4329, 10.6472 1 / 3750
Glassverket 49J 1515 MOSS 59.4329, 10.6472 1 / 3750
Glassverket 49K 1515 MOSS 59.4328, 10.6473 1 / 3750
Glassverket 49L 1515 MOSS 59.4327, 10.6474 1 / 3750
Glassverket 49M 1515 MOSS 59.4327, 10.6475 1 / 3750
Glassverket 49N 1515 MOSS 59.4326, 10.6475 1 / 3750
Glassverket 49P 1515 MOSS 59.4325, 10.6476 1 / 3750
Glassverket 49R 1515 MOSS 59.4325, 10.6477 1 / 3750
Glassverket 49S 1515 MOSS 59.4324, 10.6477 1 / 3750
Glassverket 50 1515 MOSS 59.4319, 10.6481 1 / 3752
Glassverket 51A 1515 MOSS 59.4332, 10.6468 1 / 3750
Glassverket 51B 1515 MOSS 59.4332, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 51C 1515 MOSS 59.4331, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 51D 1515 MOSS 59.4331, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 51E 1515 MOSS 59.4330, 10.6470 1 / 3750
Glassverket 51F 1515 MOSS 59.4330, 10.6470 1 / 3750
Glassverket 51G 1515 MOSS 59.4329, 10.6471 1 / 3750
Glassverket 51H 1515 MOSS 59.4329, 10.6471 1 / 3750
Glassverket 51J 1515 MOSS 59.4328, 10.6472 1 / 3750
Glassverket 51K 1515 MOSS 59.4328, 10.6473 1 / 3750
Glassverket 51L 1515 MOSS 59.4327, 10.6473 1 / 3750
Glassverket 51M 1515 MOSS 59.4326, 10.6474 1 / 3750
Glassverket 51N 1515 MOSS 59.4326, 10.6475 1 / 3750
Glassverket 51P 1515 MOSS 59.4325, 10.6475 1 / 3750
Glassverket 51R 1515 MOSS 59.4324, 10.6476 1 / 3750
Glassverket 51S 1515 MOSS 59.4324, 10.6477 1 / 3750
Glassverket 52 1515 MOSS 59.4321, 10.6480 1 / 3752
Glassverket 53A 1515 MOSS 59.4332, 10.6467 1 / 3750
Glassverket 53B 1515 MOSS 59.4331, 10.6468 1 / 3750
Glassverket 53C 1515 MOSS 59.4331, 10.6468 1 / 3750
Glassverket 53D 1515 MOSS 59.4331, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 53E 1515 MOSS 59.4330, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 53F 1515 MOSS 59.4330, 10.6470 1 / 3750
Glassverket 53G 1515 MOSS 59.4329, 10.6470 1 / 3750
Glassverket 53H 1515 MOSS 59.4329, 10.6471 1 / 3750
Glassverket 53J 1515 MOSS 59.4328, 10.6471 1 / 3750
Glassverket 53K 1515 MOSS 59.4327, 10.6472 1 / 3750
Glassverket 53L 1515 MOSS 59.4327, 10.6473 1 / 3750
Glassverket 53M 1515 MOSS 59.4326, 10.6473 1 / 3750
Glassverket 53N 1515 MOSS 59.4326, 10.6474 1 / 3750
Glassverket 53P 1515 MOSS 59.4325, 10.6475 1 / 3750
Glassverket 53R 1515 MOSS 59.4324, 10.6475 1 / 3750
Glassverket 53S 1515 MOSS 59.4324, 10.6476 1 / 3750
Glassverket 54 1515 MOSS 59.4322, 10.6473 1 / 3752
Glassverket 55A 1515 MOSS 59.4332, 10.6467 1 / 3750
Glassverket 55B 1515 MOSS 59.4331, 10.6467 1 / 3750
Glassverket 55C 1515 MOSS 59.4331, 10.6468 1 / 3750
Glassverket 55D 1515 MOSS 59.4330, 10.6468 1 / 3750
Glassverket 55E 1515 MOSS 59.4330, 10.6468 1 / 3750
Glassverket 55F 1515 MOSS 59.4330, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 55G 1515 MOSS 59.4329, 10.6469 1 / 3750
Glassverket 55H 1515 MOSS 59.4329, 10.6470 1 / 3750
Glassverket 55J 1515 MOSS 59.4328, 10.6470 1 / 3750
Glassverket 55K 1515 MOSS 59.4327, 10.6471 1 / 3750
Glassverket 55L 1515 MOSS 59.4327, 10.6472 1 / 3750
Glassverket 55M 1515 MOSS 59.4326, 10.6473 1 / 3750
Glassverket 55N 1515 MOSS 59.4326, 10.6473 1 / 3750
Glassverket 55P 1515 MOSS 59.4325, 10.6474 1 / 3750
Glassverket 55R 1515 MOSS 59.4324, 10.6475 1 / 3750
Glassverket 55S 1515 MOSS 59.4324, 10.6475 1 / 3750
Glassverket 56 1515 MOSS 59.4321, 10.6468 1 / 3752
Glassverket 57 1515 MOSS 59.4329, 10.6465 1 / 3741
Glassverket 58 1515 MOSS 59.4321, 10.6461 1 / 3752
Glassverket 59 1515 MOSS 59.4328, 10.6466 1 / 3741
Glassverket 61 1515 MOSS 59.4326, 10.6467 1 / 3741
Glassverket 63 1515 MOSS 59.4324, 10.6468 1 / 3741
Glassverket 65 1515 MOSS 59.4330, 10.6459 1 / 3741
Glassverket 67 1515 MOSS 59.4328, 10.6460 1 / 3741
Glassverket 69 1515 MOSS 59.4326, 10.6460 1 / 3741
Glassverket 71 1515 MOSS 59.4324, 10.6461 1 / 3741
Glassverket 71U 1515 MOSS 59.4327, 10.6463 1 / 3865

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.