Gomnesveien i Hole

Gomnesveien er ein veg i Hole kommune.

Det er 88 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 792.

Adressene i Gomnesveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Gomnesveien 2, 4, 23, 27, 29, 31, 33, 36, 50, 52, 56, 61-62, 64, 73, 75, 77, 79, 93, 95, 127, 137, 139, 144, 146, 152, 155-158, 164, 166, 168, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 202, 208, 220, 224, 231, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 262-265, 270, 272, 274, 291, 300, 322, 331, 360, 366, 370, 372, 382, 408, 410, 458, 460, 488, 490, 4953530 RØYSE
Gomnesveien 570, 576, 582, 584, 587, 595, 636, 740, 742-744, 791-7923512 HØNEFOSS

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Gomnesveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gomnesveien 2 3530 RØYSE 60.0642, 10.1773 214 / 14
Gomnesveien 4 3530 RØYSE 60.0645, 10.1767 214 / 12
Gomnesveien 23 3530 RØYSE 60.0660, 10.1780 214 / 3
Gomnesveien 27 3530 RØYSE 60.0660, 10.1780 214 / 3
Gomnesveien 29 3530 RØYSE 60.0674, 10.1781 214 / 13
Gomnesveien 31 3530 RØYSE 60.0673, 10.1764 214 / 10
Gomnesveien 33 3530 RØYSE 60.0679, 10.1764 215 / 54
Gomnesveien 36 3530 RØYSE 60.0670, 10.1752 215 / 11
Gomnesveien 50 3530 RØYSE 60.0677, 10.1742 217 / 97
Gomnesveien 52 3530 RØYSE 60.0679, 10.1734 217 / 32
Gomnesveien 56 3530 RØYSE 60.0684, 10.1733 217 / 83
Gomnesveien 61 3530 RØYSE 60.0913, 10.1782 218 / 114
Gomnesveien 62 3530 RØYSE 60.0703, 10.1718 216 / 61
Gomnesveien 64 3530 RØYSE 60.0693, 10.1718 216 / 23
Gomnesveien 73 3530 RØYSE 60.0697, 10.1735 216 / 25
Gomnesveien 75 3530 RØYSE 60.0700, 10.1733 216 / 22
Gomnesveien 77 3530 RØYSE 60.0700, 10.1739 216 / 43
Gomnesveien 79 3530 RØYSE 60.0704, 10.1731 216 / 29
Gomnesveien 93 3530 RØYSE 60.0710, 10.1737 216 / 1
Gomnesveien 95 3530 RØYSE 60.0712, 10.1737 216 / 1
Gomnesveien 127 3530 RØYSE 60.0742, 10.1768 216 / 34
Gomnesveien 137 3530 RØYSE 60.0748, 10.1778 216 / 9
Gomnesveien 139 3530 RØYSE 60.0744, 10.1801 216 / 52
Gomnesveien 144 3530 RØYSE 60.0758, 10.1747 216 / 21
Gomnesveien 146 3530 RØYSE 60.0762, 10.1745 216 / 62
Gomnesveien 152 3530 RØYSE 60.0765, 10.1745 216 / 73
Gomnesveien 155 3530 RØYSE 60.0767, 10.1752 216 / 42
Gomnesveien 156 3530 RØYSE 60.0766, 10.1743 216 / 51
Gomnesveien 157 3530 RØYSE 60.0771, 10.1753 218 / 22
Gomnesveien 158 3530 RØYSE 60.0768, 10.1739 216 / 32
Gomnesveien 164 3530 RØYSE 60.0778, 10.1744 218 / 23
Gomnesveien 166 3530 RØYSE 60.0781, 10.1741 218 / 177
Gomnesveien 168 3530 RØYSE 60.0783, 10.1738 218 / 104
Gomnesveien 188 3530 RØYSE 60.0786, 10.1738 218 / 162
Gomnesveien 190 3530 RØYSE 60.0789, 10.1734 218 / 166
Gomnesveien 192 3530 RØYSE 60.0785, 10.1730 218 / 172
Gomnesveien 196 3530 RØYSE 60.0792, 10.1735 218 / 170
Gomnesveien 198 3530 RØYSE 60.0795, 10.1737 218 / 82
Gomnesveien 200 3530 RØYSE 60.0795, 10.1730 218 / 112
Gomnesveien 202 3530 RØYSE 60.0793, 10.1728 218 / 156
Gomnesveien 208 3530 RØYSE 60.0810, 10.1736 218 / 108
Gomnesveien 220 3530 RØYSE 60.0829, 10.1738 218 / 105
Gomnesveien 224 3530 RØYSE 60.0834, 10.1743 218 / 109
Gomnesveien 231 3530 RØYSE 60.0828, 10.1757 218 / 7
Gomnesveien 240 3530 RØYSE 60.0838, 10.1749 218 / 81
Gomnesveien 242 3530 RØYSE 60.0828, 10.1699 218 / 43
Gomnesveien 244 3530 RØYSE 60.0831, 10.1701 218 / 49
Gomnesveien 246 3530 RØYSE 60.0839, 10.1704 218 / 48
Gomnesveien 248 3530 RØYSE 60.0843, 10.1707 218 / 67
Gomnesveien 250 3530 RØYSE 60.0847, 10.1713 218 / 189
Gomnesveien 252 3530 RØYSE 60.0849, 10.1763 218 / 1
Gomnesveien 254 3530 RØYSE 60.0845, 10.1773 218 / 1
Gomnesveien 262 3530 RØYSE 60.0879, 10.1723 218 / 107
Gomnesveien 263 3530 RØYSE 60.0831, 10.1813 218 / 103
Gomnesveien 264 3530 RØYSE 60.0885, 10.1726 218 / 16
Gomnesveien 265 3530 RØYSE 60.0824, 10.1815 218 / 8
Gomnesveien 270 3530 RØYSE 60.0866, 10.1780 218 / 10
Gomnesveien 272 3530 RØYSE 60.0868, 10.1780 218 / 10
Gomnesveien 274 3530 RØYSE 60.0873, 10.1779 218 / 10
Gomnesveien 291 3530 RØYSE 60.0857, 10.1836 219 / 8
Gomnesveien 300 3530 RØYSE 60.0874, 10.1829 218 / 38
Gomnesveien 322 3530 RØYSE 60.0888, 10.1868 219 / 9
Gomnesveien 331 3530 RØYSE 60.0886, 10.1891 219 / 6
Gomnesveien 360 3530 RØYSE 60.0919, 10.1886 220 / 1
Gomnesveien 366 3530 RØYSE 60.0921, 10.1900 220 / 1
Gomnesveien 370 3530 RØYSE 60.0925, 10.1894 220 / 2
Gomnesveien 372 3530 RØYSE 60.0928, 10.1891 220 / 2
Gomnesveien 382 3530 RØYSE 60.0944, 10.1841 220 / 5
Gomnesveien 408 3530 RØYSE 60.0954, 10.1920 222 / 14
Gomnesveien 410 3530 RØYSE 60.0959, 10.1893 222 / 3
Gomnesveien 458 3530 RØYSE 60.0983, 10.2032 223 / 1
Gomnesveien 460 3530 RØYSE 60.0983, 10.2032 223 / 1
Gomnesveien 488 3530 RØYSE 60.0998, 10.2058 223 / 4
Gomnesveien 490 3530 RØYSE 60.1001, 10.2065 223 / 22
Gomnesveien 495 3530 RØYSE 60.0995, 10.2082 223 / 23
Gomnesveien 570 3512 HØNEFOSS 60.1050, 10.2164 225 / 65
Gomnesveien 576 3512 HØNEFOSS 60.1053, 10.2170 225 / 37
Gomnesveien 582 3512 HØNEFOSS 60.1057, 10.2176 225 / 62
Gomnesveien 584 3512 HØNEFOSS 60.1057, 10.2185 225 / 10
Gomnesveien 587 3512 HØNEFOSS 60.1052, 10.2194 225 / 13
Gomnesveien 595 3512 HØNEFOSS 60.1057, 10.2207 225 / 15
Gomnesveien 636 3512 HØNEFOSS 60.1078, 10.2254 225 / 63
Gomnesveien 740 3512 HØNEFOSS 60.1164, 10.2340 180 / 11
Gomnesveien 742 3512 HØNEFOSS 60.1166, 10.2345 180 / 60
Gomnesveien 743 3512 HØNEFOSS 60.1163, 10.2357 180 / 38
Gomnesveien 744 3512 HØNEFOSS 60.1169, 10.2347 180 / 34
Gomnesveien 791 3512 HØNEFOSS 60.1169, 10.2361 180 / 37
Gomnesveien 792 3512 HØNEFOSS 60.1176, 10.2359 180 / 29

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.