Gosenvegen i Steinkjer

Gosenvegen er ein veg i Steinkjer kommune.

Det er 65 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 4 til 1063.

Adressene i Gosenvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Gosenvegen 4, 13, 38, 56, 58, 607718 STEINKJER
Gosenvegen 62, 66, 83, 85, 87, 141, 155, 199-202, 221, 223, 236, 250, 281, 283, 305-306, 333, 404, 406-407, 430, 437, 495, 521, 563, 565, 574, 580, 584-585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 637, 691, 699, 761, 812, 821, 848, 850-853, 888-889, 917-919, 985, 1006, 1008, 10637717 STEINKJER

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Gosenvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gosenvegen 4 7718 STEINKJER 64.0296, 11.6674 171 / 8
Gosenvegen 13 7718 STEINKJER 64.0296, 11.6692 170 / 1
Gosenvegen 38 7718 STEINKJER 64.0319, 11.6720 171 / 40
Gosenvegen 56 7718 STEINKJER 64.0326, 11.6742 170 / 9
Gosenvegen 58 7718 STEINKJER 64.0327, 11.6746 170 / 7
Gosenvegen 60 7718 STEINKJER 64.0331, 11.6747 170 / 5
Gosenvegen 62 7717 STEINKJER 64.0392, 11.6884 168 / 1
Gosenvegen 66 7717 STEINKJER 64.0347, 11.6815 170 / 12
Gosenvegen 83 7717 STEINKJER 64.0333, 11.6799 171 / 55
Gosenvegen 85 7717 STEINKJER 64.0328, 11.6799 171 / 4
Gosenvegen 87 7717 STEINKJER 64.0334, 11.6807 171 / 20
Gosenvegen 141 7717 STEINKJER 64.0359, 11.6904 170 / 2
Gosenvegen 155 7717 STEINKJER 64.0364, 11.6930 168 / 14
Gosenvegen 199 7717 STEINKJER 64.0344, 11.7090 168 / 8
Gosenvegen 200 7717 STEINKJER 64.0389, 11.6998 168 / 12
Gosenvegen 201 7717 STEINKJER 64.0335, 11.7145 168 / 9
Gosenvegen 202 7717 STEINKJER 64.0391, 11.7005 168 / 11
Gosenvegen 221 7717 STEINKJER 64.0396, 11.7042 168 / 3
Gosenvegen 223 7717 STEINKJER 64.0395, 11.7048 168 / 3
Gosenvegen 236 7717 STEINKJER 64.0411, 11.7058 168 / 13
Gosenvegen 250 7717 STEINKJER 64.0427, 11.7071 167 / 5
Gosenvegen 281 7717 STEINKJER 64.0424, 11.7140 167 / 1
Gosenvegen 283 7717 STEINKJER 64.0422, 11.7132 167 / 1
Gosenvegen 305 7717 STEINKJER 64.0427, 11.7195 167 / 3
Gosenvegen 306 7717 STEINKJER 64.0431, 11.7191 166 / 6
Gosenvegen 333 7717 STEINKJER 64.0440, 11.7244 166 / 7
Gosenvegen 404 7717 STEINKJER 64.0486, 11.7310 166 / 4
Gosenvegen 406 7717 STEINKJER 64.0489, 11.7315 166 / 5
Gosenvegen 407 7717 STEINKJER 64.0493, 11.7341 166 / 1
Gosenvegen 430 7717 STEINKJER 64.0518, 11.7347 166 / 8
Gosenvegen 437 7717 STEINKJER 64.0498, 11.7389 291 / 1
Gosenvegen 495 7717 STEINKJER 64.0507, 11.7529 292 / 1
Gosenvegen 521 7717 STEINKJER 64.0540, 11.7527 292 / 2
Gosenvegen 563 7717 STEINKJER 64.0562, 11.7613 293 / 3
Gosenvegen 565 7717 STEINKJER 64.0563, 11.7615 293 / 3
Gosenvegen 574 7717 STEINKJER 64.0588, 11.7548 293 / 4
Gosenvegen 580 7717 STEINKJER 64.0593, 11.7539 294 / 5
Gosenvegen 584 7717 STEINKJER 64.0599, 11.7545 294 / 1
Gosenvegen 585 7717 STEINKJER 64.0607, 11.7611 293 / 1
Gosenvegen 587 7717 STEINKJER 64.0621, 11.7616 294 / 13
Gosenvegen 589 7717 STEINKJER 64.0600, 11.7801 294 / 8
Gosenvegen 591 7717 STEINKJER 64.0531, 11.7927 294 / 12
Gosenvegen 593 7717 STEINKJER 64.0616, 11.7901 294 / 1
Gosenvegen 595 7717 STEINKJER 64.0617, 11.7939 293 / 6
Gosenvegen 597 7717 STEINKJER 64.0628, 11.7914 293 / 1
Gosenvegen 637 7717 STEINKJER 64.0628, 11.7563 294 / 4
Gosenvegen 691 7717 STEINKJER 64.0645, 11.7494 294 / 7
Gosenvegen 699 7717 STEINKJER 64.0647, 11.7481 293 / 2
Gosenvegen 761 7717 STEINKJER 64.0666, 11.7349 295 / 4
Gosenvegen 812 7717 STEINKJER 64.0679, 11.7267 295 / 1
Gosenvegen 821 7717 STEINKJER 64.0690, 11.7284 295 / 2
Gosenvegen 848 7717 STEINKJER 64.0702, 11.7200 295 / 5
Gosenvegen 850 7717 STEINKJER 64.0696, 11.7180 290 / 25
Gosenvegen 851 7717 STEINKJER 64.0703, 11.7228 295 / 3
Gosenvegen 852 7717 STEINKJER 64.0692, 11.7184 290 / 26
Gosenvegen 853 7717 STEINKJER 64.0703, 11.7229 295 / 3
Gosenvegen 888 7717 STEINKJER 64.0731, 11.7220 296 / 15
Gosenvegen 889 7717 STEINKJER 64.0725, 11.7250 296 / 8
Gosenvegen 917 7717 STEINKJER 64.0762, 11.7299 296 / 14
Gosenvegen 918 7717 STEINKJER 64.0748, 11.7227 296 / 6
Gosenvegen 919 7717 STEINKJER 64.0742, 11.7309 296 / 3
Gosenvegen 985 7717 STEINKJER 64.0778, 11.7159 297 / 4
Gosenvegen 1006 7717 STEINKJER 64.0787, 11.7115 290 / 13
Gosenvegen 1008 7717 STEINKJER 64.0785, 11.7092 290 / 17
Gosenvegen 1063 7717 STEINKJER 64.0820, 11.7042 339 / 8

Gosenvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Gosenvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Kviteseid Gosenvegen 7‑9 3850
Steinkjer Gosenvegen 4‑1063 7717, 7718

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.