Gransheradvegen i Notodden

Gransheradvegen er ein veg i Notodden kommune.

Det er 84 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 16 til 1992.

Adressene i Gransheradvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Gransheradvegen 16, 36, 103, 149, 2233677 NOTODDEN
Gransheradvegen 436, 787, 789, 803, 805, 871, 875, 879, 914, 1012, 1033, 1039, 1043-1049, 1051, 1068, 1075, 1078, 1088, 1099, 1101, 1107-1108, 1176, 1178, 1206, 1301, 1323, 1335, 1431, 1433-1434, 1436, 1442, 1445-1446, 1457, 1459, 1462, 1464, 1468, 1528, 1530, 1534, 1536, 1538, 1623, 1868, 1874, 1880, 1886, 1890, 1902, 1912, 1914, 1926, 1946, 1952, 1972, 1974, 1976, 1978, 1982, 19923691 GRANSHERAD
Gransheradvegen 1905, 1915, 1925, 1931, 1935, 1939, 1941, 1947, 1951, 19813680 NOTODDEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Gransheradvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gransheradvegen 16 3677 NOTODDEN 59.6121, 9.0189 4 / 5
Gransheradvegen 36 3677 NOTODDEN 59.6184, 9.0159 4 / 3
Gransheradvegen 103 3677 NOTODDEN 59.6187, 9.0195 4 / 1
Gransheradvegen 149 3677 NOTODDEN 59.6221, 9.0211 3 / 3
Gransheradvegen 223 3677 NOTODDEN 59.6200, 9.0342 4 / 1
Gransheradvegen 436 3691 GRANSHERAD 59.6471, 9.0056 98 / 5
Gransheradvegen 787 3691 GRANSHERAD 59.6741, 9.0179 100 / 3
Gransheradvegen 789 3691 GRANSHERAD 59.6744, 9.0181 100 / 3
Gransheradvegen 803 3691 GRANSHERAD 59.6762, 9.0208 100 / 31
Gransheradvegen 805 3691 GRANSHERAD 59.6773, 9.0209 100 / 19
Gransheradvegen 871 3691 GRANSHERAD 59.6794, 9.0217 100 / 7
Gransheradvegen 875 3691 GRANSHERAD 59.6808, 9.0237 100 / 13
Gransheradvegen 879 3691 GRANSHERAD 59.6802, 9.0197 100 / 21
Gransheradvegen 914 3691 GRANSHERAD 59.6870, 9.0207 105 / 11
Gransheradvegen 1012 3691 GRANSHERAD 59.6899, 9.0323 105 / 21
Gransheradvegen 1033 3691 GRANSHERAD 59.6908, 9.0459 126 / 59
Gransheradvegen 1039 3691 GRANSHERAD 59.6906, 9.0389 126 / 9
Gransheradvegen 1043 3691 GRANSHERAD 59.6907, 9.0392 126 / 9
Gransheradvegen 1044 3691 GRANSHERAD 59.6910, 9.0391 126 / 14
Gransheradvegen 1045 3691 GRANSHERAD 59.6907, 9.0400 126 / 31
Gransheradvegen 1046 3691 GRANSHERAD 59.6912, 9.0392 126 / 34
Gransheradvegen 1047 3691 GRANSHERAD 59.6908, 9.0401 126 / 31
Gransheradvegen 1048 3691 GRANSHERAD 59.6911, 9.0397 126 / 12
Gransheradvegen 1049 3691 GRANSHERAD 59.6910, 9.0404 126 / 31
Gransheradvegen 1051 3691 GRANSHERAD 59.6910, 9.0405 126 / 31
Gransheradvegen 1068 3691 GRANSHERAD 59.6920, 9.0425 126 / 18
Gransheradvegen 1075 3691 GRANSHERAD 59.6920, 9.0439 127 / 23
Gransheradvegen 1078 3691 GRANSHERAD 59.6926, 9.0440 126 / 64
Gransheradvegen 1088 3691 GRANSHERAD 59.6932, 9.0456 126 / 71
Gransheradvegen 1099 3691 GRANSHERAD 59.6933, 9.0484 126 / 56
Gransheradvegen 1101 3691 GRANSHERAD 59.6934, 9.0490 126 / 72
Gransheradvegen 1107 3691 GRANSHERAD 59.6936, 9.0477 126 / 72
Gransheradvegen 1108 3691 GRANSHERAD 59.6958, 9.0532 127 / 13
Gransheradvegen 1176 3691 GRANSHERAD 59.6951, 9.0715 127 / 1
Gransheradvegen 1178 3691 GRANSHERAD 59.6950, 9.0712 127 / 1
Gransheradvegen 1206 3691 GRANSHERAD 59.6951, 9.0719 127 / 3
Gransheradvegen 1301 3691 GRANSHERAD 59.6937, 9.0868 127 / 8
Gransheradvegen 1323 3691 GRANSHERAD 59.6937, 9.0926 128 / 2
Gransheradvegen 1335 3691 GRANSHERAD 59.6919, 9.1013 128 / 22
Gransheradvegen 1431 3691 GRANSHERAD 59.6964, 9.1039 128 / 1
Gransheradvegen 1433 3691 GRANSHERAD 59.6964, 9.1047 128 / 1
Gransheradvegen 1434 3691 GRANSHERAD 59.6974, 9.1049 129 / 2
Gransheradvegen 1436 3691 GRANSHERAD 59.6976, 9.1048 129 / 2
Gransheradvegen 1442 3691 GRANSHERAD 59.6983, 9.1069 129 / 1
Gransheradvegen 1445 3691 GRANSHERAD 59.6968, 9.1076 129 / 1
Gransheradvegen 1446 3691 GRANSHERAD 59.6978, 9.1074 129 / 1
Gransheradvegen 1457 3691 GRANSHERAD 59.6942, 9.1123 129 / 4
Gransheradvegen 1459 3691 GRANSHERAD 59.6940, 9.1129 129 / 4
Gransheradvegen 1462 3691 GRANSHERAD 59.6976, 9.1104 129 / 15
Gransheradvegen 1464 3691 GRANSHERAD 59.6971, 9.1112 129 / 14
Gransheradvegen 1468 3691 GRANSHERAD 59.6967, 9.1109 129 / 13
Gransheradvegen 1528 3691 GRANSHERAD 59.6996, 9.1183 129 / 5
Gransheradvegen 1530 3691 GRANSHERAD 59.6998, 9.1182 129 / 5
Gransheradvegen 1534 3691 GRANSHERAD 59.6999, 9.1223 129 / 21
Gransheradvegen 1536 3691 GRANSHERAD 59.6998, 9.1231 129 / 5
Gransheradvegen 1538 3691 GRANSHERAD 59.6996, 9.1214 129 / 12
Gransheradvegen 1623 3691 GRANSHERAD 59.6990, 9.1365 129 / 5
Gransheradvegen 1868 3691 GRANSHERAD 59.7078, 9.1506 129 / 4
Gransheradvegen 1874 3691 GRANSHERAD 59.7086, 9.1505 129 / 4
Gransheradvegen 1880 3691 GRANSHERAD 59.7138, 9.1290 129 / 3
Gransheradvegen 1886 3691 GRANSHERAD 59.7266, 9.1454 129 / 3
Gransheradvegen 1890 3691 GRANSHERAD 59.7238, 9.1465 129 / 19
Gransheradvegen 1902 3691 GRANSHERAD 59.7111, 9.1512 129 / 4
Gransheradvegen 1905 3680 NOTODDEN 59.7102, 9.1541 128 / 2
Gransheradvegen 1912 3691 GRANSHERAD 59.7120, 9.1517 129 / 4
Gransheradvegen 1914 3691 GRANSHERAD 59.7134, 9.1512 129 / 4
Gransheradvegen 1915 3680 NOTODDEN 59.7119, 9.1539 128 / 2
Gransheradvegen 1925 3680 NOTODDEN 59.7122, 9.1557 129 / 5
Gransheradvegen 1926 3691 GRANSHERAD 59.7128, 9.1543 128 / 2
Gransheradvegen 1931 3680 NOTODDEN 59.7127, 9.1558 129 / 5
Gransheradvegen 1935 3680 NOTODDEN 59.7120, 9.1587 128 / 1
Gransheradvegen 1939 3680 NOTODDEN 59.7124, 9.1592 128 / 1
Gransheradvegen 1941 3680 NOTODDEN 59.7124, 9.1579 128 / 1
Gransheradvegen 1946 3691 GRANSHERAD 59.7141, 9.1552 129 / 29
Gransheradvegen 1947 3680 NOTODDEN 59.7132, 9.1575 128 / 1
Gransheradvegen 1951 3680 NOTODDEN 59.7143, 9.1571 129 / 27
Gransheradvegen 1952 3691 GRANSHERAD 59.7148, 9.1546 129 / 23
Gransheradvegen 1972 3691 GRANSHERAD 59.7167, 9.1546 129 / 26
Gransheradvegen 1974 3691 GRANSHERAD 59.7169, 9.1521 129 / 16
Gransheradvegen 1976 3691 GRANSHERAD 59.7180, 9.1521 129 / 32
Gransheradvegen 1978 3691 GRANSHERAD 59.7190, 9.1528 129 / 24
Gransheradvegen 1981 3680 NOTODDEN 59.7139, 9.1597 129 / 16
Gransheradvegen 1982 3691 GRANSHERAD 59.7200, 9.1504 129 / 16
Gransheradvegen 1992 3691 GRANSHERAD 59.7174, 9.1589 129 / 25

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.