Gravbergsvegen i Våler

Gravbergsvegen er ein veg i Våler kommune.

Det er 155 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 87 til 4319.

Adressene i Gravbergsvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Gravbergsvegen 87, 106-107, 126, 128, 151, 160, 170, 172, 174, 181, 199, 201, 203-204, 206, 208, 214, 216-217, 223-224, 231, 233, 235-236, 273, 301, 315, 321, 323, 325, 327, 330, 340, 342, 363, 381, 391, 416, 431, 465, 520, 547, 549, 610, 644, 646, 729, 800, 830, 832, 836, 838, 842, 844, 850, 863-864, 892, 894, 917, 924, 930, 940, 950, 1141, 1206, 1212, 1215, 1240-1242, 1244, 1246, 1260, 1274, 1276, 1390, 1470, 1476, 1478-1479, 1481, 14832435 BRASKEREIDFOSS
Gravbergsvegen 1755, 1815, 1914, 1968, 1976-1977, 2021-2022, 2024, 2028, 2319, 2325, 2440, 2514, 2516, 2518, 2696, 2710, 2712, 2714, 2716, 27182412 SØRSKOGBYGDA
Gravbergsvegen 3300, 3302, 3304, 3410, 3420, 3422, 3428, 3430, 3450, 3452, 3471, 3475-3476, 3478, 3505, 3511, 3513, 3538, 3540, 3552, 3554-3555, 3572, 3574-3576, 3579-3580, 3582, 3586-3587, 3589, 3591, 3596, 3604-3606, 3610-3612, 3614, 4230, 4233, 4238, 4248-4249, 4314, 43192438 GRAVBERGET

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Gravbergsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gravbergsvegen 87 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7281, 11.8135 50 / 54
Gravbergsvegen 106 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7295, 11.8157 50 / 113
Gravbergsvegen 107 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7292, 11.8170 50 / 101
Gravbergsvegen 126 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7304, 11.8191 50 / 49
Gravbergsvegen 128 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7307, 11.8198 50 / 84
Gravbergsvegen 151 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7314, 11.8231 51 / 73
Gravbergsvegen 160 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7321, 11.8237 51 / 98
Gravbergsvegen 170 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7335, 11.8248 51 / 42
Gravbergsvegen 172 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7333, 11.8256 51 / 174
Gravbergsvegen 174 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7335, 11.8257 51 / 174
Gravbergsvegen 181 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7330, 11.8275 51 / 133
Gravbergsvegen 199 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7333, 11.8295 51 / 68
Gravbergsvegen 201 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7338, 11.8305 51 / 29
Gravbergsvegen 203 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7347, 11.8304 51 / 74
Gravbergsvegen 204 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7355, 11.8294 51 / 102
Gravbergsvegen 206 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7358, 11.8299 51 / 158
Gravbergsvegen 208 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7357, 11.8302 51 / 171
Gravbergsvegen 214 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7359, 11.8302 51 / 33
Gravbergsvegen 216 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7362, 11.8305 51 / 130
Gravbergsvegen 217 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7350, 11.8347 51 / 35
Gravbergsvegen 223 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7358, 11.8328 51 / 84
Gravbergsvegen 224 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7370, 11.8313 51 / 41
Gravbergsvegen 231 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7364, 11.8342 51 / 91
Gravbergsvegen 233 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7367, 11.8345 51 / 128
Gravbergsvegen 235 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7368, 11.8348 51 / 120
Gravbergsvegen 236 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7374, 11.8344 51 / 112
Gravbergsvegen 273 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7385, 11.8399 51 / 36
Gravbergsvegen 301 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7385, 11.8440 65 / 11
Gravbergsvegen 315 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7394, 11.8463 65 / 41
Gravbergsvegen 321 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7392, 11.8469 65 / 21
Gravbergsvegen 323 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7371, 11.8469 65 / 39
Gravbergsvegen 325 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7379, 11.8461 65 / 45
Gravbergsvegen 327 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7383, 11.8453 65 / 47
Gravbergsvegen 330 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7398, 11.8493 65 / 25
Gravbergsvegen 340 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7403, 11.8503 65 / 29
Gravbergsvegen 342 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7407, 11.8512 65 / 33
Gravbergsvegen 363 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7418, 11.8525 66 / 57
Gravbergsvegen 381 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7430, 11.8556 66 / 90
Gravbergsvegen 391 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7436, 11.8562 66 / 102
Gravbergsvegen 416 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7467, 11.8571 66 / 9
Gravbergsvegen 431 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7467, 11.8607 66 / 71
Gravbergsvegen 465 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7501, 11.8661 66 / 4
Gravbergsvegen 520 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7823, 11.9012 67 / 36
Gravbergsvegen 547 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7749, 11.8965 67 / 45
Gravbergsvegen 549 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7747, 11.8971 67 / 45
Gravbergsvegen 610 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7737, 11.9059 67 / 55
Gravbergsvegen 644 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7760, 11.8478 66 / 27
Gravbergsvegen 646 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7691, 11.8620 66 / 1
Gravbergsvegen 729 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7658, 11.9248 67 / 1
Gravbergsvegen 800 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7707, 11.9259 67 / 56
Gravbergsvegen 830 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7733, 11.9302 67 / 52
Gravbergsvegen 832 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7730, 11.9311 67 / 47
Gravbergsvegen 836 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7726, 11.9319 67 / 48
Gravbergsvegen 838 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7723, 11.9327 67 / 51
Gravbergsvegen 842 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7719, 11.9333 67 / 53
Gravbergsvegen 844 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7720, 11.9339 67 / 54
Gravbergsvegen 850 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7718, 11.9347 67 / 49
Gravbergsvegen 863 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7707, 11.9378 38 / 155
Gravbergsvegen 864 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7723, 11.9362 52 / 76
Gravbergsvegen 892 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7733, 11.9427 52 / 54
Gravbergsvegen 894 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7730, 11.9419 52 / 112
Gravbergsvegen 917 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7671, 11.9495 52 / 115
Gravbergsvegen 924 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7747, 11.9431 52 / 75
Gravbergsvegen 930 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7752, 11.9438 52 / 86
Gravbergsvegen 940 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7763, 11.9448 52 / 122
Gravbergsvegen 950 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7782, 11.9427 52 / 100
Gravbergsvegen 1141 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7734, 11.9889 52 / 114
Gravbergsvegen 1206 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7884, 11.9842 48 / 127
Gravbergsvegen 1212 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7887, 11.9855 48 / 15
Gravbergsvegen 1215 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7881, 11.9864 48 / 10
Gravbergsvegen 1240 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7906, 11.9869 75 / 32
Gravbergsvegen 1241 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7881, 11.9874 76 / 22
Gravbergsvegen 1242 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7903, 11.9863 75 / 30
Gravbergsvegen 1244 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7897, 11.9882 75 / 21
Gravbergsvegen 1246 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7894, 11.9870 76 / 40
Gravbergsvegen 1260 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7893, 11.9899 39 / 128
Gravbergsvegen 1274 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7924, 11.9824 48 / 39
Gravbergsvegen 1276 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7924, 11.9843 48 / 14
Gravbergsvegen 1390 2435 BRASKEREIDFOSS 60.7968, 12.0066 41 / 131
Gravbergsvegen 1470 2435 BRASKEREIDFOSS 60.8043, 12.0024 51 / 32
Gravbergsvegen 1476 2435 BRASKEREIDFOSS 60.8075, 12.0028 51 / 88
Gravbergsvegen 1478 2435 BRASKEREIDFOSS 60.8080, 12.0037 51 / 35
Gravbergsvegen 1479 2435 BRASKEREIDFOSS 60.8048, 12.0092 51 / 169
Gravbergsvegen 1481 2435 BRASKEREIDFOSS 60.8035, 12.0218 41 / 218
Gravbergsvegen 1483 2435 BRASKEREIDFOSS 60.8038, 12.0216 51 / 121
Gravbergsvegen 1755 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8279, 12.0290 83 / 24
Gravbergsvegen 1815 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8312, 12.0358 83 / 7
Gravbergsvegen 1914 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8384, 12.0509 83 / 11
Gravbergsvegen 1968 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8354, 12.0593 83 / 9
Gravbergsvegen 1976 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8357, 12.0610 83 / 44
Gravbergsvegen 1977 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8353, 12.0618 83 / 78
Gravbergsvegen 2021 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8373, 12.0689 83 / 4
Gravbergsvegen 2022 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8386, 12.0689 83 / 54
Gravbergsvegen 2024 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8383, 12.0690 83 / 55
Gravbergsvegen 2028 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8377, 12.0700 83 / 27
Gravbergsvegen 2319 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8389, 12.1192 54 / 50
Gravbergsvegen 2325 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8374, 12.1229 83 / 58
Gravbergsvegen 2440 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8636, 12.1354 67 / 27
Gravbergsvegen 2514 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8598, 12.1478 67 / 9
Gravbergsvegen 2516 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8502, 12.1565 66 / 2
Gravbergsvegen 2518 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8462, 12.1616 66 / 16
Gravbergsvegen 2696 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8485, 12.1828 67 / 59
Gravbergsvegen 2710 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8473, 12.1858 66 / 96
Gravbergsvegen 2712 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8472, 12.1831 68 / 1
Gravbergsvegen 2714 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8467, 12.1824 67 / 60
Gravbergsvegen 2716 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8450, 12.1811 67 / 24
Gravbergsvegen 2718 2412 SØRSKOGBYGDA 60.8436, 12.1776 66 / 22
Gravbergsvegen 3300 2438 GRAVBERGET 60.9086, 12.1541 86 / 152
Gravbergsvegen 3302 2438 GRAVBERGET 60.8738, 12.2133 86 / 135
Gravbergsvegen 3304 2438 GRAVBERGET 60.9225, 12.1376 86 / 153
Gravbergsvegen 3410 2438 GRAVBERGET 60.8825, 12.2156 86 / 64
Gravbergsvegen 3420 2438 GRAVBERGET 60.8830, 12.2171 86 / 1
Gravbergsvegen 3422 2438 GRAVBERGET 60.8828, 12.2177 86 / 119
Gravbergsvegen 3428 2438 GRAVBERGET 60.8872, 12.2118 86 / 136
Gravbergsvegen 3430 2438 GRAVBERGET 60.8832, 12.2196 86 / 121
Gravbergsvegen 3450 2438 GRAVBERGET 60.8848, 1,000.0000 86 / 37
Gravbergsvegen 3452 2438 GRAVBERGET 60.8835, 12.2231 86 / 43
Gravbergsvegen 3471 2438 GRAVBERGET 60.8833, 12.2289 86 / 74
Gravbergsvegen 3475 2438 GRAVBERGET 60.8832, 12.2299 86 / 42
Gravbergsvegen 3476 2438 GRAVBERGET 60.8835, 12.2298 86 / 3
Gravbergsvegen 3478 2438 GRAVBERGET 60.8836, 12.2305 86 / 117
Gravbergsvegen 3505 2438 GRAVBERGET 60.8832, 12.2331 86 / 41
Gravbergsvegen 3511 2438 GRAVBERGET 60.8829, 12.2341 86 / 131
Gravbergsvegen 3513 2438 GRAVBERGET 60.8831, 12.2344 86 / 107
Gravbergsvegen 3538 2438 GRAVBERGET 60.8819, 12.2385 86 / 30
Gravbergsvegen 3540 2438 GRAVBERGET 60.8817, 12.2391 86 / 20
Gravbergsvegen 3552 2438 GRAVBERGET 60.8807, 12.2412 86 / 13
Gravbergsvegen 3554 2438 GRAVBERGET 60.8804, 12.2424 86 / 13
Gravbergsvegen 3555 2438 GRAVBERGET 60.8804, 12.2407 86 / 13
Gravbergsvegen 3572 2438 GRAVBERGET 60.8805, 12.2433 86 / 40
Gravbergsvegen 3574 2438 GRAVBERGET 60.8796, 12.2434 86 / 53
Gravbergsvegen 3575 2438 GRAVBERGET 60.8791, 12.2430 86 / 124
Gravbergsvegen 3576 2438 GRAVBERGET 60.8794, 12.2440 86 / 62
Gravbergsvegen 3579 2438 GRAVBERGET 60.8787, 12.2436 86 / 123
Gravbergsvegen 3580 2438 GRAVBERGET 60.8804, 12.2444 86 / 127
Gravbergsvegen 3582 2438 GRAVBERGET 60.8797, 12.2446 86 / 112
Gravbergsvegen 3586 2438 GRAVBERGET 60.8789, 12.2453 86 / 18
Gravbergsvegen 3587 2438 GRAVBERGET 60.8783, 12.2442 86 / 31
Gravbergsvegen 3589 2438 GRAVBERGET 60.8783, 12.2444 86 / 31
Gravbergsvegen 3591 2438 GRAVBERGET 60.8780, 12.2443 86 / 31
Gravbergsvegen 3596 2438 GRAVBERGET 60.8777, 12.2459 86 / 16
Gravbergsvegen 3604 2438 GRAVBERGET 60.8771, 12.2469 86 / 19
Gravbergsvegen 3605 2438 GRAVBERGET 60.8764, 12.2463 86 / 115
Gravbergsvegen 3606 2438 GRAVBERGET 60.8768, 12.2471 86 / 17
Gravbergsvegen 3610 2438 GRAVBERGET 60.8765, 12.2474 86 / 156
Gravbergsvegen 3611 2438 GRAVBERGET 60.8762, 12.2465 86 / 120
Gravbergsvegen 3612 2438 GRAVBERGET 60.8763, 12.2475 86 / 122
Gravbergsvegen 3614 2438 GRAVBERGET 60.8758, 12.2475 86 / 60
Gravbergsvegen 4230 2438 GRAVBERGET 60.8566, 12.2817 86 / 58
Gravbergsvegen 4233 2438 GRAVBERGET 60.8549, 12.2813 86 / 134
Gravbergsvegen 4238 2438 GRAVBERGET 60.8560, 12.2830 86 / 59
Gravbergsvegen 4248 2438 GRAVBERGET 60.8558, 12.2850 86 / 108
Gravbergsvegen 4249 2438 GRAVBERGET 60.8553, 12.2854 86 / 25
Gravbergsvegen 4314 2438 GRAVBERGET 60.8540, 12.2971 86 / 46
Gravbergsvegen 4319 2438 GRAVBERGET 60.8532, 12.2970 86 / 26

Gravbergsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Gravbergsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Åsnes Gravbergsvegen 191‑2750 2283
Våler Gravbergsvegen 87‑4319 2412, 2435, 2438

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.