Gravvikvegen i Nærøy

Gravvikvegen er ein veg i Nærøy kommune.

Det er 110 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 86 til 3045.

Adressene i Gravvikvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Gravvikvegen 86, 105, 124, 146, 300, 316, 322, 350, 375, 420, 440, 442, 445, 472, 474, 490, 500, 540, 550, 552, 564, 6007970 KOLVEREID
Gravvikvegen 650, 652, 705, 740, 750, 820, 825, 855, 910, 912, 939, 941, 950, 997, 1010, 1024-1025, 1055, 1080, 1150, 1165, 1167, 1355, 1370, 1440, 1465, 1470, 1474, 1479, 1481, 1483, 1489, 1491, 1510, 1535, 1554, 1556, 1586-1590, 1605, 1610, 1771, 1800, 1811, 1813, 1815, 1853, 1855, 1857, 1958, 1960, 1962, 2016, 2018, 2035, 2109, 2111-2112, 2135-2136, 2220, 2270, 2285-2286, 2296, 2299, 2329, 2335, 2394, 2396, 2415, 2421, 2424, 2470, 2494, 2500, 2505, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2730, 2985, 30457990 NAUSTBUKTA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Gravvikvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gravvikvegen 86 7970 KOLVEREID 64.9075, 11.7191 71 / 6
Gravvikvegen 105 7970 KOLVEREID 64.9083, 11.7144 71 / 10
Gravvikvegen 124 7970 KOLVEREID 64.9075, 11.7119 71 / 19
Gravvikvegen 146 7970 KOLVEREID 64.9064, 11.7067 71 / 20
Gravvikvegen 300 7970 KOLVEREID 64.9162, 11.7120 72 / 17
Gravvikvegen 316 7970 KOLVEREID 64.9172, 11.7104 72 / 3
Gravvikvegen 322 7970 KOLVEREID 64.9188, 11.7105 72 / 11
Gravvikvegen 350 7970 KOLVEREID 64.9201, 11.7181 72 / 28
Gravvikvegen 375 7970 KOLVEREID 64.9215, 11.7232 72 / 29
Gravvikvegen 420 7970 KOLVEREID 64.9241, 11.7287 72 / 14
Gravvikvegen 440 7970 KOLVEREID 64.9245, 11.7325 72 / 27
Gravvikvegen 442 7970 KOLVEREID 64.9246, 11.7320 72 / 20
Gravvikvegen 445 7970 KOLVEREID 64.9242, 11.7345 72 / 21
Gravvikvegen 472 7970 KOLVEREID 64.9262, 11.7371 72 / 7
Gravvikvegen 474 7970 KOLVEREID 64.9263, 11.7388 72 / 7
Gravvikvegen 490 7970 KOLVEREID 64.9273, 11.7413 72 / 15
Gravvikvegen 500 7970 KOLVEREID 64.9279, 11.7455 72 / 26
Gravvikvegen 540 7970 KOLVEREID 64.9295, 11.7487 72 / 9
Gravvikvegen 550 7970 KOLVEREID 64.9304, 11.7510 72 / 25
Gravvikvegen 552 7970 KOLVEREID 64.9305, 11.7518 72 / 16
Gravvikvegen 564 7970 KOLVEREID 64.9314, 11.7534 72 / 10
Gravvikvegen 600 7970 KOLVEREID 64.9334, 11.7592 72 / 19
Gravvikvegen 650 7990 NAUSTBUKTA 64.9358, 11.7656 72 / 4
Gravvikvegen 652 7990 NAUSTBUKTA 64.9369, 11.7658 72 / 23
Gravvikvegen 705 7990 NAUSTBUKTA 64.9415, 11.7781 108 / 18
Gravvikvegen 740 7990 NAUSTBUKTA 64.9445, 11.7672 108 / 2
Gravvikvegen 750 7990 NAUSTBUKTA 64.9457, 11.7672 108 / 25
Gravvikvegen 820 7990 NAUSTBUKTA 64.9491, 11.7761 108 / 10
Gravvikvegen 825 7990 NAUSTBUKTA 64.9494, 11.7793 108 / 10
Gravvikvegen 855 7990 NAUSTBUKTA 64.9479, 11.7926 108 / 11
Gravvikvegen 910 7990 NAUSTBUKTA 64.9565, 11.7789 108 / 22
Gravvikvegen 912 7990 NAUSTBUKTA 64.9570, 11.7723 108 / 4
Gravvikvegen 939 7990 NAUSTBUKTA 64.9574, 11.7869 108 / 9
Gravvikvegen 941 7990 NAUSTBUKTA 64.9575, 11.7853 108 / 19
Gravvikvegen 950 7990 NAUSTBUKTA 64.9601, 11.7847 108 / 5
Gravvikvegen 997 7990 NAUSTBUKTA 64.9624, 11.7900 108 / 16
Gravvikvegen 1010 7990 NAUSTBUKTA 64.9633, 11.7912 108 / 6
Gravvikvegen 1024 7990 NAUSTBUKTA 64.9639, 11.7942 108 / 6
Gravvikvegen 1025 7990 NAUSTBUKTA 64.9613, 11.8012 108 / 8
Gravvikvegen 1055 7990 NAUSTBUKTA 64.9652, 11.7990 108 / 7
Gravvikvegen 1080 7990 NAUSTBUKTA 64.9669, 11.8040 108 / 14
Gravvikvegen 1150 7990 NAUSTBUKTA 64.9700, 11.8083 108 / 21
Gravvikvegen 1165 7990 NAUSTBUKTA 64.9727, 11.8109 108 / 23
Gravvikvegen 1167 7990 NAUSTBUKTA 64.9733, 11.8068 108 / 3
Gravvikvegen 1355 7990 NAUSTBUKTA 64.9824, 11.7891 103 / 8
Gravvikvegen 1370 7990 NAUSTBUKTA 64.9814, 11.7862 103 / 2
Gravvikvegen 1440 7990 NAUSTBUKTA 64.9798, 11.7715 102 / 2
Gravvikvegen 1465 7990 NAUSTBUKTA 64.9817, 11.7680 102 / 3
Gravvikvegen 1470 7990 NAUSTBUKTA 64.9818, 11.7666 102 / 1
Gravvikvegen 1474 7990 NAUSTBUKTA 64.9820, 11.7660 102 / 1
Gravvikvegen 1479 7990 NAUSTBUKTA 64.9841, 11.7687 95 / 8
Gravvikvegen 1481 7990 NAUSTBUKTA 64.9837, 11.7674 95 / 8
Gravvikvegen 1483 7990 NAUSTBUKTA 64.9831, 11.7655 95 / 35
Gravvikvegen 1489 7990 NAUSTBUKTA 64.9834, 11.7639 95 / 8
Gravvikvegen 1491 7990 NAUSTBUKTA 64.9837, 11.7629 95 / 36
Gravvikvegen 1510 7990 NAUSTBUKTA 64.9839, 11.7592 95 / 20
Gravvikvegen 1535 7990 NAUSTBUKTA 64.9850, 11.7593 95 / 13
Gravvikvegen 1554 7990 NAUSTBUKTA 64.9884, 11.7574 95 / 17
Gravvikvegen 1556 7990 NAUSTBUKTA 64.9871, 11.7614 95 / 16
Gravvikvegen 1586 7990 NAUSTBUKTA 64.9885, 11.7658 95 / 18
Gravvikvegen 1587 7990 NAUSTBUKTA 64.9884, 11.7675 95 / 38
Gravvikvegen 1588 7990 NAUSTBUKTA 64.9889, 11.7650 95 / 37
Gravvikvegen 1589 7990 NAUSTBUKTA 64.9873, 11.7704 95 / 14
Gravvikvegen 1590 7990 NAUSTBUKTA 64.9901, 11.7690 95 / 7
Gravvikvegen 1605 7990 NAUSTBUKTA 64.9887, 11.7703 95 / 23
Gravvikvegen 1610 7990 NAUSTBUKTA 64.9897, 11.7703 95 / 4
Gravvikvegen 1771 7990 NAUSTBUKTA 64.9953, 11.7986 95 / 10
Gravvikvegen 1800 7990 NAUSTBUKTA 64.9974, 11.7982 95 / 15
Gravvikvegen 1811 7990 NAUSTBUKTA 64.9988, 11.7996 95 / 29
Gravvikvegen 1813 7990 NAUSTBUKTA 64.9996, 11.8003 95 / 5
Gravvikvegen 1815 7990 NAUSTBUKTA 64.9993, 11.7999 95 / 5
Gravvikvegen 1853 7990 NAUSTBUKTA 65.0020, 11.7994 93 / 19
Gravvikvegen 1855 7990 NAUSTBUKTA 65.0023, 11.7996 93 / 9
Gravvikvegen 1857 7990 NAUSTBUKTA 65.0023, 11.7991 93 / 9
Gravvikvegen 1958 7990 NAUSTBUKTA 65.0132, 11.8042 93 / 13
Gravvikvegen 1960 7990 NAUSTBUKTA 65.0111, 11.8049 93 / 16
Gravvikvegen 1962 7990 NAUSTBUKTA 65.0106, 11.8054 93 / 3
Gravvikvegen 2016 7990 NAUSTBUKTA 65.0137, 11.8163 93 / 12
Gravvikvegen 2018 7990 NAUSTBUKTA 65.0141, 11.8166 93 / 15
Gravvikvegen 2035 7990 NAUSTBUKTA 65.0145, 11.8208 93 / 20
Gravvikvegen 2109 7990 NAUSTBUKTA 65.0169, 11.8342 93 / 2
Gravvikvegen 2111 7990 NAUSTBUKTA 65.0173, 11.8352 93 / 1
Gravvikvegen 2112 7990 NAUSTBUKTA 65.0190, 11.8342 93 / 4
Gravvikvegen 2135 7990 NAUSTBUKTA 65.0194, 11.8402 93 / 18
Gravvikvegen 2136 7990 NAUSTBUKTA 65.0194, 11.8382 93 / 7
Gravvikvegen 2220 7990 NAUSTBUKTA 65.0248, 11.8479 92 / 3
Gravvikvegen 2270 7990 NAUSTBUKTA 65.0280, 11.8539 92 / 8
Gravvikvegen 2285 7990 NAUSTBUKTA 65.0285, 11.8590 92 / 12
Gravvikvegen 2286 7990 NAUSTBUKTA 65.0295, 11.8578 92 / 6
Gravvikvegen 2296 7990 NAUSTBUKTA 65.0304, 11.8581 92 / 7
Gravvikvegen 2299 7990 NAUSTBUKTA 65.0300, 11.8605 92 / 5
Gravvikvegen 2329 7990 NAUSTBUKTA 65.0317, 11.8653 92 / 15
Gravvikvegen 2335 7990 NAUSTBUKTA 65.0320, 11.8661 92 / 1
Gravvikvegen 2394 7990 NAUSTBUKTA 65.0369, 11.8702 92 / 11
Gravvikvegen 2396 7990 NAUSTBUKTA 65.0374, 11.8716 92 / 13
Gravvikvegen 2415 7990 NAUSTBUKTA 65.0375, 11.8776 92 / 9
Gravvikvegen 2421 7990 NAUSTBUKTA 65.0379, 11.8788 92 / 4
Gravvikvegen 2424 7990 NAUSTBUKTA 65.0387, 11.8789 92 / 4
Gravvikvegen 2470 7990 NAUSTBUKTA 65.0407, 11.8837 91 / 4
Gravvikvegen 2494 7990 NAUSTBUKTA 65.0425, 11.8894 91 / 3
Gravvikvegen 2500 7990 NAUSTBUKTA 65.0429, 11.8894 91 / 7
Gravvikvegen 2505 7990 NAUSTBUKTA 65.0431, 11.8915 91 / 2
Gravvikvegen 2523 7990 NAUSTBUKTA 65.0436, 11.8935 91 / 11
Gravvikvegen 2525 7990 NAUSTBUKTA 65.0439, 11.8941 91 / 11
Gravvikvegen 2527 7990 NAUSTBUKTA 65.0439, 11.8953 91 / 12
Gravvikvegen 2529 7990 NAUSTBUKTA 65.0441, 11.8958 91 / 10
Gravvikvegen 2531 7990 NAUSTBUKTA 65.0442, 11.8963 91 / 1
Gravvikvegen 2730 7990 NAUSTBUKTA 65.0569, 11.9207 90 / 6
Gravvikvegen 2985 7990 NAUSTBUKTA 65.0689, 11.9509 90 / 26
Gravvikvegen 3045 7990 NAUSTBUKTA 65.0733, 11.9535 90 / 15

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.