Gudbrandsdalsvegen i Ringebu

Gudbrandsdalsvegen er ein veg i Ringebu kommune.

Det er 82 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 2469.

Adressene i Gudbrandsdalsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Gudbrandsdalsvegen 1, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 471, 473, 533, 535, 537, 541, 545, 553, 555, 1255, 1257, 13972634 FÅVANG
Gudbrandsdalsvegen 1658, 1660, 1763, 1765, 1767, 1769, 1896, 1905, 1909, 1911, 1913-1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1940, 1944, 1952, 1954, 1968, 1972, 1975, 1977, 1979-1981, 1984-1987, 1989-1990, 1992, 1994, 2005, 2016, 2018, 2020, 2022, 2026, 2045-2046, 2048-2050, 2053, 2064, 2070, 2072, 2076, 2084, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2179, 2299, 2379, 2431, 2433, 24692630 RINGEBU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Gudbrandsdalsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gudbrandsdalsvegen 1 2634 FÅVANG 61.3781, 10.2753 165 / 3
Gudbrandsdalsvegen 146 2634 FÅVANG 61.3844, 10.2639 164 / 4
Gudbrandsdalsvegen 148 2634 FÅVANG 61.3841, 10.2634 164 / 2
Gudbrandsdalsvegen 150 2634 FÅVANG 61.3843, 10.2633 164 / 2
Gudbrandsdalsvegen 152 2634 FÅVANG 61.3844, 10.2627 162 / 4
Gudbrandsdalsvegen 154 2634 FÅVANG 61.3851, 10.2612 187 / 2
Gudbrandsdalsvegen 156 2634 FÅVANG 61.3857, 10.2584 162 / 12
Gudbrandsdalsvegen 471 2634 FÅVANG 61.4048, 10.2267 149 / 6
Gudbrandsdalsvegen 473 2634 FÅVANG 61.4049, 10.2266 149 / 6
Gudbrandsdalsvegen 533 2634 FÅVANG 61.4085, 10.2301 149 / 2
Gudbrandsdalsvegen 535 2634 FÅVANG 61.4086, 10.2306 149 / 2
Gudbrandsdalsvegen 537 2634 FÅVANG 61.4089, 10.2312 149 / 2
Gudbrandsdalsvegen 541 2634 FÅVANG 61.4115, 10.2271 148 / 17
Gudbrandsdalsvegen 545 2634 FÅVANG 61.4127, 10.2256 148 / 9
Gudbrandsdalsvegen 553 2634 FÅVANG 61.4142, 10.2251 148 / 1
Gudbrandsdalsvegen 555 2634 FÅVANG 61.4143, 10.2255 148 / 1
Gudbrandsdalsvegen 1255 2634 FÅVANG 61.4675, 10.1886 71 / 6
Gudbrandsdalsvegen 1257 2634 FÅVANG 61.4682, 10.1888 71 / 8
Gudbrandsdalsvegen 1397 2634 FÅVANG 61.4815, 10.1835 69 / 27
Gudbrandsdalsvegen 1658 2630 RINGEBU 61.5013, 10.1696 65 / 5
Gudbrandsdalsvegen 1660 2630 RINGEBU 61.5015, 10.1692 65 / 1
Gudbrandsdalsvegen 1763 2630 RINGEBU 61.5109, 10.1667 187 / 24
Gudbrandsdalsvegen 1765 2630 RINGEBU 61.5102, 10.1670 64 / 24
Gudbrandsdalsvegen 1767 2630 RINGEBU 61.5098, 10.1673 64 / 25
Gudbrandsdalsvegen 1769 2630 RINGEBU 61.5095, 10.1674 64 / 38
Gudbrandsdalsvegen 1896 2630 RINGEBU 61.5218, 10.1575 58 / 3
Gudbrandsdalsvegen 1905 2630 RINGEBU 61.5225, 10.1577 62 / 3
Gudbrandsdalsvegen 1909 2630 RINGEBU 61.5230, 10.1570 58 / 3
Gudbrandsdalsvegen 1911 2630 RINGEBU 61.5228, 10.1573 58 / 3
Gudbrandsdalsvegen 1913 2630 RINGEBU 61.5234, 10.1566 58 / 3
Gudbrandsdalsvegen 1914 2630 RINGEBU 61.5225, 10.1542 58 / 32
Gudbrandsdalsvegen 1916 2630 RINGEBU 61.5230, 10.1548 58 / 13
Gudbrandsdalsvegen 1918 2630 RINGEBU 61.5232, 10.1552 58 / 12
Gudbrandsdalsvegen 1920 2630 RINGEBU 61.5236, 10.1554 58 / 12
Gudbrandsdalsvegen 1922 2630 RINGEBU 61.5237, 10.1551 57 / 11
Gudbrandsdalsvegen 1940 2630 RINGEBU 61.5251, 10.1529 56 / 3
Gudbrandsdalsvegen 1944 2630 RINGEBU 61.5252, 10.1517 45 / 30
Gudbrandsdalsvegen 1952 2630 RINGEBU 61.5259, 10.1515 45 / 116
Gudbrandsdalsvegen 1954 2630 RINGEBU 61.5261, 10.1511 45 / 117
Gudbrandsdalsvegen 1968 2630 RINGEBU 61.5267, 10.1497 45 / 28
Gudbrandsdalsvegen 1972 2630 RINGEBU 61.5275, 10.1486 46 / 22
Gudbrandsdalsvegen 1975 2630 RINGEBU 61.5279, 10.1487 46 / 19
Gudbrandsdalsvegen 1977 2630 RINGEBU 61.5277, 10.1490 46 / 20
Gudbrandsdalsvegen 1979 2630 RINGEBU 61.5276, 10.1493 46 / 18
Gudbrandsdalsvegen 1980 2630 RINGEBU 61.5276, 10.1481 46 / 26
Gudbrandsdalsvegen 1981 2630 RINGEBU 61.5273, 10.1498 46 / 13
Gudbrandsdalsvegen 1984 2630 RINGEBU 61.5278, 10.1478 46 / 7
Gudbrandsdalsvegen 1985 2630 RINGEBU 61.5281, 10.1484 46 / 21
Gudbrandsdalsvegen 1986 2630 RINGEBU 61.5282, 10.1475 46 / 25
Gudbrandsdalsvegen 1987 2630 RINGEBU 61.5284, 10.1478 46 / 39
Gudbrandsdalsvegen 1989 2630 RINGEBU 61.5285, 10.1477 46 / 39
Gudbrandsdalsvegen 1990 2630 RINGEBU 61.5285, 10.1469 54 / 73
Gudbrandsdalsvegen 1992 2630 RINGEBU 61.5284, 10.1468 54 / 73
Gudbrandsdalsvegen 1994 2630 RINGEBU 61.5287, 10.1463 54 / 107
Gudbrandsdalsvegen 2005 2630 RINGEBU 61.5295, 10.1449 47 / 58
Gudbrandsdalsvegen 2016 2630 RINGEBU 61.5290, 10.1428 47 / 14
Gudbrandsdalsvegen 2018 2630 RINGEBU 61.5289, 10.1424 48 / 53
Gudbrandsdalsvegen 2020 2630 RINGEBU 61.5291, 10.1421 48 / 53
Gudbrandsdalsvegen 2022 2630 RINGEBU 61.5292, 10.1415 48 / 31
Gudbrandsdalsvegen 2026 2630 RINGEBU 61.5293, 10.1394 45 / 74
Gudbrandsdalsvegen 2045 2630 RINGEBU 61.5299, 10.1379 45 / 24
Gudbrandsdalsvegen 2046 2630 RINGEBU 61.5296, 10.1366 46 / 6
Gudbrandsdalsvegen 2048 2630 RINGEBU 61.5298, 10.1361 46 / 6
Gudbrandsdalsvegen 2049 2630 RINGEBU 61.5302, 10.1370 46 / 27
Gudbrandsdalsvegen 2050 2630 RINGEBU 61.5298, 10.1360 46 / 6
Gudbrandsdalsvegen 2053 2630 RINGEBU 61.5302, 10.1360 46 / 44
Gudbrandsdalsvegen 2064 2630 RINGEBU 61.5297, 10.1342 47 / 5
Gudbrandsdalsvegen 2070 2630 RINGEBU 61.5297, 10.1333 54 / 19
Gudbrandsdalsvegen 2072 2630 RINGEBU 61.5298, 10.1322 54 / 65
Gudbrandsdalsvegen 2076 2630 RINGEBU 61.5300, 10.1310 54 / 62
Gudbrandsdalsvegen 2084 2630 RINGEBU 61.5301, 10.1303 54 / 75
Gudbrandsdalsvegen 2088 2630 RINGEBU 61.5302, 10.1293 54 / 203
Gudbrandsdalsvegen 2090 2630 RINGEBU 61.5301, 10.1297 54 / 203
Gudbrandsdalsvegen 2092 2630 RINGEBU 61.5303, 10.1282 54 / 207
Gudbrandsdalsvegen 2094 2630 RINGEBU 61.5307, 10.1266 52 / 46
Gudbrandsdalsvegen 2096 2630 RINGEBU 61.5307, 10.1280 52 / 44
Gudbrandsdalsvegen 2179 2630 RINGEBU 61.5347, 10.1127 42 / 11
Gudbrandsdalsvegen 2299 2630 RINGEBU 61.5388, 10.0948 43 / 2
Gudbrandsdalsvegen 2379 2630 RINGEBU 61.5441, 10.0819 36 / 17
Gudbrandsdalsvegen 2431 2630 RINGEBU 61.5460, 10.0767 34 / 11
Gudbrandsdalsvegen 2433 2630 RINGEBU 61.5459, 10.0779 34 / 11
Gudbrandsdalsvegen 2469 2630 RINGEBU 61.5482, 10.0695 36 / 2

Gudbrandsdalsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 6 norske kommunar som heiter Gudbrandsdalsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Lillehammer Gudbrandsdalsvegen 185‑794 2619, 2624, 2625
Ringebu Gudbrandsdalsvegen 1‑2469 2630, 2634
Øyer Gudbrandsdalsvegen 910‑912 2636
Nord-Fron Gudbrandsdalsvegen 36‑2246 2640, 2642
Dovre Gudbrandsdalsvegen 27‑2604 2660, 2662, 2663
Sel Gudbrandsdalsvegen 4‑2630 2670, 2672

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.