Gullstølsstien i Bergen

Gullstølsstien er ein veg i Bergen kommune.

Det er 140 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 21 til 322.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

5153 BØNES

Adresser i Gullstølsstien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gullstølsstien 21 5153 BØNES 60.3363, 5.3129 20 / 1461
Gullstølsstien 23 5153 BØNES 60.3363, 5.3128 20 / 1306
Gullstølsstien 41 5153 BØNES 60.3363, 5.3109 20 / 1427
Gullstølsstien 43 5153 BØNES 60.3363, 5.3111 20 / 1427
Gullstølsstien 45 5153 BØNES 60.3363, 5.3112 20 / 1427
Gullstølsstien 47 5153 BØNES 60.3363, 5.3109 20 / 1427
Gullstølsstien 49 5153 BØNES 60.3363, 5.3111 20 / 1427
Gullstølsstien 51 5153 BØNES 60.3363, 5.3112 20 / 1427
Gullstølsstien 100 5153 BØNES 60.3368, 5.3098 20 / 1324
Gullstølsstien 102 5153 BØNES 60.3368, 5.3098 20 / 1324
Gullstølsstien 104 5153 BØNES 60.3368, 5.3099 20 / 1324
Gullstølsstien 106 5153 BØNES 60.3369, 5.3099 20 / 1324
Gullstølsstien 108 5153 BØNES 60.3369, 5.3100 20 / 1324
Gullstølsstien 110 5153 BØNES 60.3369, 5.3100 20 / 1324
Gullstølsstien 112 5153 BØNES 60.3369, 5.3101 20 / 1324
Gullstølsstien 114 5153 BØNES 60.3370, 5.3101 20 / 1324
Gullstølsstien 115 5153 BØNES 60.3372, 5.3115 20 / 1476
Gullstølsstien 116 5153 BØNES 60.3370, 5.3102 20 / 1324
Gullstølsstien 117 5153 BØNES 60.3372, 5.3117 20 / 1475
Gullstølsstien 118 5153 BØNES 60.3370, 5.3103 20 / 1324
Gullstølsstien 119 5153 BØNES 60.3372, 5.3117 20 / 1474
Gullstølsstien 120 5153 BØNES 60.3371, 5.3104 20 / 1324
Gullstølsstien 121 5153 BØNES 60.3373, 5.3120 20 / 1473
Gullstølsstien 122 5153 BØNES 60.3371, 5.3105 20 / 1324
Gullstølsstien 123 5153 BØNES 60.3373, 5.3121 20 / 1472
Gullstølsstien 124 5153 BØNES 60.3372, 5.3106 20 / 1324
Gullstølsstien 125 5153 BØNES 60.3374, 5.3122 20 / 1471
Gullstølsstien 126 5153 BØNES 60.3372, 5.3106 20 / 1324
Gullstølsstien 127 5153 BØNES 60.3374, 5.3124 20 / 1470
Gullstølsstien 128 5153 BØNES 60.3372, 5.3106 20 / 1324
Gullstølsstien 129 5153 BØNES 60.3375, 5.3124 20 / 1469
Gullstølsstien 130 5153 BØNES 60.3372, 5.3107 20 / 1324
Gullstølsstien 131 5153 BØNES 60.3375, 5.3125 20 / 1468
Gullstølsstien 132 5153 BØNES 60.3373, 5.3107 20 / 1324
Gullstølsstien 133 5153 BØNES 60.3376, 5.3127 20 / 1467
Gullstølsstien 134 5153 BØNES 60.3373, 5.3108 20 / 1324
Gullstølsstien 135 5153 BØNES 60.3377, 5.3127 20 / 1466
Gullstølsstien 136 5153 BØNES 60.3370, 5.3097 20 / 1324
Gullstølsstien 137 5153 BØNES 60.3377, 5.3128 20 / 1426
Gullstølsstien 138 5153 BØNES 60.3371, 5.3097 20 / 1324
Gullstølsstien 139 5153 BØNES 60.3379, 5.3129 20 / 1425
Gullstølsstien 140 5153 BØNES 60.3371, 5.3098 20 / 1324
Gullstølsstien 141 5153 BØNES 60.3380, 5.3130 20 / 1424
Gullstølsstien 142 5153 BØNES 60.3371, 5.3098 20 / 1324
Gullstølsstien 143 5153 BØNES 60.3380, 5.3130 20 / 1423
Gullstølsstien 144 5153 BØNES 60.3371, 5.3099 20 / 1324
Gullstølsstien 145 5153 BØNES 60.3381, 5.3131 20 / 1422
Gullstølsstien 146 5153 BØNES 60.3372, 5.3099 20 / 1324
Gullstølsstien 147 5153 BØNES 60.3382, 5.3131 20 / 1421
Gullstølsstien 148 5153 BØNES 60.3372, 5.3100 20 / 1324
Gullstølsstien 149 5153 BØNES 60.3383, 5.3132 20 / 1477
Gullstølsstien 150 5153 BØNES 60.3372, 5.3100 20 / 1324
Gullstølsstien 151 5153 BØNES 60.3385, 5.3133 20 / 1478
Gullstølsstien 152 5153 BØNES 60.3373, 5.3102 20 / 1324
Gullstølsstien 153 5153 BØNES 60.3387, 5.3134 20 / 1479
Gullstølsstien 154 5153 BØNES 60.3373, 5.3102 20 / 1324
Gullstølsstien 155 5153 BØNES 60.3389, 5.3136 20 / 1480
Gullstølsstien 156 5153 BØNES 60.3374, 5.3103 20 / 1324
Gullstølsstien 157 5153 BØNES 60.3391, 5.3138 20 / 1481
Gullstølsstien 158 5153 BØNES 60.3374, 5.3103 20 / 1324
Gullstølsstien 160 5153 BØNES 60.3374, 5.3104 20 / 1324
Gullstølsstien 162 5153 BØNES 60.3375, 5.3104 20 / 1324
Gullstølsstien 164 5153 BØNES 60.3375, 5.3105 20 / 1324
Gullstølsstien 166 5153 BØNES 60.3375, 5.3105 20 / 1324
Gullstølsstien 168 5153 BØNES 60.3375, 5.3106 20 / 1324
Gullstølsstien 170 5153 BØNES 60.3376, 5.3106 20 / 1324
Gullstølsstien 172 5153 BØNES 60.3377, 5.3109 20 / 1324
Gullstølsstien 174 5153 BØNES 60.3377, 5.3109 20 / 1324
Gullstølsstien 176 5153 BØNES 60.3378, 5.3110 20 / 1324
Gullstølsstien 178 5153 BØNES 60.3378, 5.3111 20 / 1324
Gullstølsstien 180 5153 BØNES 60.3378, 5.3111 20 / 1324
Gullstølsstien 182 5153 BØNES 60.3378, 5.3111 20 / 1324
Gullstølsstien 184 5153 BØNES 60.3379, 5.3112 20 / 1324
Gullstølsstien 186 5153 BØNES 60.3379, 5.3113 20 / 1324
Gullstølsstien 188 5153 BØNES 60.3379, 5.3113 20 / 1324
Gullstølsstien 190 5153 BØNES 60.3379, 5.3113 20 / 1324
Gullstølsstien 192 5153 BØNES 60.3380, 5.3114 20 / 1324
Gullstølsstien 194 5153 BØNES 60.3380, 5.3115 20 / 1324
Gullstølsstien 196 5153 BØNES 60.3380, 5.3115 20 / 1324
Gullstølsstien 198 5153 BØNES 60.3380, 5.3116 20 / 1324
Gullstølsstien 200 5153 BØNES 60.3380, 5.3117 20 / 1324
Gullstølsstien 202 5153 BØNES 60.3381, 5.3117 20 / 1324
Gullstølsstien 202B 5153 BØNES 60.3381, 5.3117 20 / 1324
Gullstølsstien 204 5153 BØNES 60.3374, 5.3097 20 / 1324
Gullstølsstien 206 5153 BØNES 60.3374, 5.3098 20 / 1324
Gullstølsstien 208 5153 BØNES 60.3375, 5.3099 20 / 1324
Gullstølsstien 210 5153 BØNES 60.3375, 5.3099 20 / 1324
Gullstølsstien 212 5153 BØNES 60.3376, 5.3100 20 / 1324
Gullstølsstien 214 5153 BØNES 60.3376, 5.3101 20 / 1324
Gullstølsstien 216 5153 BØNES 60.3378, 5.3103 20 / 1324
Gullstølsstien 218 5153 BØNES 60.3378, 5.3103 20 / 1324
Gullstølsstien 220 5153 BØNES 60.3379, 5.3104 20 / 1324
Gullstølsstien 222 5153 BØNES 60.3379, 5.3105 20 / 1324
Gullstølsstien 224 5153 BØNES 60.3380, 5.3107 20 / 1324
Gullstølsstien 226 5153 BØNES 60.3380, 5.3108 20 / 1324
Gullstølsstien 228 5153 BØNES 60.3381, 5.3109 20 / 1324
Gullstølsstien 230 5153 BØNES 60.3381, 5.3110 20 / 1324
Gullstølsstien 232 5153 BØNES 60.3382, 5.3111 20 / 1324
Gullstølsstien 234 5153 BØNES 60.3382, 5.3112 20 / 1324
Gullstølsstien 236 5153 BØNES 60.3383, 5.3114 20 / 1324
Gullstølsstien 238 5153 BØNES 60.3383, 5.3115 20 / 1324
Gullstølsstien 240 5153 BØNES 60.3384, 5.3116 20 / 1324
Gullstølsstien 242 5153 BØNES 60.3384, 5.3117 20 / 1324
Gullstølsstien 250 5153 BØNES 60.3388, 5.3130 20 / 1347
Gullstølsstien 252 5153 BØNES 60.3386, 5.3128 20 / 1346
Gullstølsstien 254 5153 BØNES 60.3384, 5.3127 20 / 1345
Gullstølsstien 256 5153 BØNES 60.3388, 5.3126 20 / 1351
Gullstølsstien 258 5153 BØNES 60.3390, 5.3127 20 / 1350
Gullstølsstien 260 5153 BØNES 60.3392, 5.3131 20 / 1349
Gullstølsstien 262 5153 BØNES 60.3393, 5.3134 20 / 1348
Gullstølsstien 270 5153 BØNES 60.3396, 5.3142 20 / 1356
Gullstølsstien 272 5153 BØNES 60.3396, 5.3143 20 / 1357
Gullstølsstien 274 5153 BØNES 60.3397, 5.3144 20 / 1358
Gullstølsstien 275 5153 BØNES 60.3394, 5.3145 20 / 1371
Gullstølsstien 276 5153 BØNES 60.3397, 5.3146 20 / 1359
Gullstølsstien 277 5153 BØNES 60.3394, 5.3147 20 / 1372
Gullstølsstien 278 5153 BØNES 60.3398, 5.3147 20 / 1360
Gullstølsstien 279 5153 BØNES 60.3394, 5.3148 20 / 1373
Gullstølsstien 280 5153 BØNES 60.3398, 5.3148 20 / 1361
Gullstølsstien 282 5153 BØNES 60.3399, 5.3149 20 / 1362
Gullstølsstien 284 5153 BØNES 60.3399, 5.3150 20 / 1363
Gullstølsstien 286 5153 BØNES 60.3400, 5.3153 20 / 1364
Gullstølsstien 288 5153 BØNES 60.3401, 5.3154 20 / 1365
Gullstølsstien 290 5153 BØNES 60.3401, 5.3155 20 / 1366
Gullstølsstien 292 5153 BØNES 60.3402, 5.3156 20 / 1367
Gullstølsstien 294 5153 BØNES 60.3402, 5.3157 20 / 1368
Gullstølsstien 296 5153 BØNES 60.3403, 5.3158 20 / 1369
Gullstølsstien 298 5153 BØNES 60.3404, 5.3159 20 / 1370
Gullstølsstien 300 5153 BØNES 60.3395, 5.3152 20 / 1374
Gullstølsstien 302 5153 BØNES 60.3395, 5.3153 20 / 1375
Gullstølsstien 304 5153 BØNES 60.3396, 5.3154 20 / 1376
Gullstølsstien 306 5153 BØNES 60.3396, 5.3155 20 / 1377
Gullstølsstien 308 5153 BØNES 60.3397, 5.3156 20 / 1378
Gullstølsstien 310 5153 BØNES 60.3398, 5.3157 20 / 1379
Gullstølsstien 312 5153 BØNES 60.3399, 5.3158 20 / 1380
Gullstølsstien 314 5153 BØNES 60.3400, 5.3158 20 / 1381
Gullstølsstien 316 5153 BØNES 60.3401, 5.3159 20 / 1382
Gullstølsstien 318 5153 BØNES 60.3401, 5.3160 20 / 1383
Gullstølsstien 320 5153 BØNES 60.3402, 5.3161 20 / 1384
Gullstølsstien 322 5153 BØNES 60.3402, 5.3161 20 / 1385

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.