Hadelandsvegen i Lunner

Hadelandsvegen er ein veg i Lunner kommune.

Det er 265 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 7 til 2520.

Adressene i Hadelandsvegen høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Hadelandsvegen 7, 9, 11, 13, 41, 43, 155, 159, 281, 283, 285, 287, 289, 304, 314, 319, 323, 379, 381, 406, 416, 485-486, 489, 491, 493, 509, 735, 737, 765, 801, 803, 818-824, 827, 831, 833, 845, 848-849, 852-853, 856, 859, 861, 863, 865, 893-894, 898, 902, 916, 918, 922, 951, 954, 1070-1071, 1073, 1077, 1081, 1094, 1100, 1105, 1125, 1131-1132, 1136, 1140, 1142, 1146, 1148, 1154, 1162, 1183, 1186-1187, 1191, 1194-1195, 1203, 1220, 1222, 1267, 1275, 1281, 1295, 1319, 13302743 HARESTUA
Hadelandsvegen 1404, 1408, 1414, 1418, 1420, 1426, 1469-1470, 1475, 1479, 1481, 1489, 1497, 1500, 1513, 1515, 1521, 1536, 1539, 1543, 1552, 1562, 1568, 1572, 1574, 1576, 1578, 1600, 1602, 1617, 1642, 1654, 1658, 1665, 1667, 1670-1671, 1691, 1694, 1697, 1701, 1708, 1722, 1724, 1726, 1729, 1732, 1736, 1738, 1740, 1767, 1793, 1800-1801, 1806, 1819, 1830, 1849, 1851, 1853, 1855-18562742 GRUA
Hadelandsvegen 1876, 1878, 1880, 1882, 1912-1913, 1919, 1946, 1948, 1954, 2080-2081, 2085, 2087, 2090-2091, 2094, 2099, 2105, 2107-2108, 2112-2114, 2116, 2118, 2122, 2128, 2139, 2144-2146, 2148-2150, 2153-2156, 2158-2159, 2161, 2165, 2167, 2169, 2173, 2175, 2177, 2181, 2189, 2195, 2197, 2201, 2207, 2227, 2229, 22882740 ROA
Hadelandsvegen 2374, 2378, 2384, 2390, 2396-2397, 2410, 2414, 2418, 2422, 2502, 2508, 2510, 2512, 2516, 25202730 LUNNER

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Hadelandsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hadelandsvegen 7 2743 HARESTUA 60.1522, 10.7680 115 / 136
Hadelandsvegen 9 2743 HARESTUA 60.1521, 10.7677 115 / 136
Hadelandsvegen 11 2743 HARESTUA 60.1522, 10.7675 115 / 136
Hadelandsvegen 13 2743 HARESTUA 60.1654, 10.7181 115 / 1
Hadelandsvegen 41 2743 HARESTUA 60.1516, 10.7624 181 / 1
Hadelandsvegen 43 2743 HARESTUA 60.1519, 10.7610 115 / 149
Hadelandsvegen 155 2743 HARESTUA 60.1530, 10.7425 115 / 137
Hadelandsvegen 159 2743 HARESTUA 60.1532, 10.7375 115 / 135
Hadelandsvegen 281 2743 HARESTUA 60.1571, 10.7263 115 / 126
Hadelandsvegen 283 2743 HARESTUA 60.1574, 10.7259 115 / 127
Hadelandsvegen 285 2743 HARESTUA 60.1576, 10.7257 115 / 125
Hadelandsvegen 287 2743 HARESTUA 60.1577, 10.7256 115 / 125
Hadelandsvegen 289 2743 HARESTUA 60.1578, 10.7254 115 / 124
Hadelandsvegen 304 2743 HARESTUA 60.1591, 10.7244 82 / 15
Hadelandsvegen 314 2743 HARESTUA 60.1601, 10.7242 82 / 8
Hadelandsvegen 319 2743 HARESTUA 60.1601, 10.7253 82 / 9
Hadelandsvegen 323 2743 HARESTUA 60.1607, 10.7253 82 / 16
Hadelandsvegen 379 2743 HARESTUA 60.1656, 10.7200 82 / 4
Hadelandsvegen 381 2743 HARESTUA 60.1660, 10.7197 82 / 4
Hadelandsvegen 406 2743 HARESTUA 60.1677, 10.7178 115 / 88
Hadelandsvegen 416 2743 HARESTUA 60.1683, 10.7179 115 / 73
Hadelandsvegen 485 2743 HARESTUA 60.1740, 10.7222 115 / 25
Hadelandsvegen 486 2743 HARESTUA 60.1741, 10.7215 115 / 99
Hadelandsvegen 489 2743 HARESTUA 60.1743, 10.7232 115 / 100
Hadelandsvegen 491 2743 HARESTUA 60.1746, 10.7234 115 / 103
Hadelandsvegen 493 2743 HARESTUA 60.1744, 10.7229 115 / 20
Hadelandsvegen 509 2743 HARESTUA 60.1755, 10.7222 115 / 19
Hadelandsvegen 735 2743 HARESTUA 60.1955, 10.7190 173 / 58
Hadelandsvegen 737 2743 HARESTUA 60.1958, 10.7184 173 / 56
Hadelandsvegen 765 2743 HARESTUA 60.1979, 10.7157 173 / 38
Hadelandsvegen 801 2743 HARESTUA 60.2003, 10.7149 173 / 32
Hadelandsvegen 803 2743 HARESTUA 60.2007, 10.7148 173 / 604
Hadelandsvegen 818 2743 HARESTUA 60.2017, 10.7138 79 / 2
Hadelandsvegen 819 2743 HARESTUA 60.2028, 10.7160 115 / 141
Hadelandsvegen 820 2743 HARESTUA 60.2019, 10.7132 79 / 2
Hadelandsvegen 821 2743 HARESTUA 60.2030, 10.7160 115 / 38
Hadelandsvegen 822 2743 HARESTUA 60.2026, 10.7117 79 / 16
Hadelandsvegen 823 2743 HARESTUA 60.2032, 10.7156 115 / 98
Hadelandsvegen 824 2743 HARESTUA 60.2029, 10.7120 79 / 16
Hadelandsvegen 827 2743 HARESTUA 60.2033, 10.7161 115 / 132
Hadelandsvegen 831 2743 HARESTUA 60.2034, 10.7147 115 / 8
Hadelandsvegen 833 2743 HARESTUA 60.2033, 10.7145 115 / 8
Hadelandsvegen 845 2743 HARESTUA 60.2045, 10.7150 116 / 186
Hadelandsvegen 848 2743 HARESTUA 60.2040, 10.7133 79 / 39
Hadelandsvegen 849 2743 HARESTUA 60.2040, 10.7178 116 / 2
Hadelandsvegen 852 2743 HARESTUA 60.2041, 10.7116 79 / 1
Hadelandsvegen 853 2743 HARESTUA 60.2048, 10.7144 116 / 186
Hadelandsvegen 856 2743 HARESTUA 60.2044, 10.7127 79 / 1
Hadelandsvegen 859 2743 HARESTUA 60.2053, 10.7144 116 / 72
Hadelandsvegen 861 2743 HARESTUA 60.2053, 10.7141 116 / 72
Hadelandsvegen 863 2743 HARESTUA 60.2053, 10.7141 116 / 72
Hadelandsvegen 865 2743 HARESTUA 60.2052, 10.7141 116 / 72
Hadelandsvegen 893 2743 HARESTUA 60.2080, 10.7125 79 / 1
Hadelandsvegen 894 2743 HARESTUA 60.2084, 10.7105 79 / 17
Hadelandsvegen 898 2743 HARESTUA 60.2087, 10.7099 79 / 4
Hadelandsvegen 902 2743 HARESTUA 60.2093, 10.7092 79 / 48
Hadelandsvegen 916 2743 HARESTUA 60.2098, 10.7093 79 / 7
Hadelandsvegen 918 2743 HARESTUA 60.2099, 10.7090 79 / 7
Hadelandsvegen 922 2743 HARESTUA 60.2103, 10.7083 79 / 27
Hadelandsvegen 951 2743 HARESTUA 60.2135, 10.7104 173 / 619
Hadelandsvegen 954 2743 HARESTUA 60.2135, 10.7083 116 / 69
Hadelandsvegen 1070 2743 HARESTUA 60.2231, 10.6988 78 / 1
Hadelandsvegen 1071 2743 HARESTUA 60.2240, 10.7080 78 / 1
Hadelandsvegen 1073 2743 HARESTUA 60.2240, 10.7075 78 / 1
Hadelandsvegen 1077 2743 HARESTUA 60.2242, 10.7067 78 / 10
Hadelandsvegen 1081 2743 HARESTUA 60.2244, 10.7063 78 / 10
Hadelandsvegen 1094 2743 HARESTUA 60.2257, 10.7060 78 / 5
Hadelandsvegen 1100 2743 HARESTUA 60.2259, 10.7069 78 / 5
Hadelandsvegen 1105 2743 HARESTUA 60.2260, 10.7079 78 / 4
Hadelandsvegen 1125 2743 HARESTUA 60.2280, 10.7084 78 / 6
Hadelandsvegen 1131 2743 HARESTUA 60.2286, 10.7082 78 / 7
Hadelandsvegen 1132 2743 HARESTUA 60.2295, 10.6916 78 / 2
Hadelandsvegen 1136 2743 HARESTUA 60.2286, 10.6906 78 / 2
Hadelandsvegen 1140 2743 HARESTUA 60.2330, 10.6928 88 / 1
Hadelandsvegen 1142 2743 HARESTUA 60.2333, 10.6931 88 / 1
Hadelandsvegen 1146 2743 HARESTUA 60.2325, 10.6950 88 / 1
Hadelandsvegen 1148 2743 HARESTUA 60.2322, 10.6968 88 / 3
Hadelandsvegen 1154 2743 HARESTUA 60.2293, 10.7058 78 / 8
Hadelandsvegen 1162 2743 HARESTUA 60.2312, 10.7057 72 / 2
Hadelandsvegen 1183 2743 HARESTUA 60.2330, 10.7066 72 / 7
Hadelandsvegen 1186 2743 HARESTUA 60.2333, 10.7044 72 / 1
Hadelandsvegen 1187 2743 HARESTUA 60.2327, 10.7081 72 / 5
Hadelandsvegen 1191 2743 HARESTUA 60.2333, 10.7056 72 / 3
Hadelandsvegen 1194 2743 HARESTUA 60.2338, 10.7043 72 / 6
Hadelandsvegen 1195 2743 HARESTUA 60.2339, 10.7057 71 / 16
Hadelandsvegen 1203 2743 HARESTUA 60.2345, 10.7051 71 / 8
Hadelandsvegen 1220 2743 HARESTUA 60.2362, 10.7036 71 / 1
Hadelandsvegen 1222 2743 HARESTUA 60.2361, 10.7033 71 / 1
Hadelandsvegen 1267 2743 HARESTUA 60.2397, 10.6992 69 / 7
Hadelandsvegen 1275 2743 HARESTUA 60.2402, 10.6981 69 / 2
Hadelandsvegen 1281 2743 HARESTUA 60.2407, 10.6974 69 / 6
Hadelandsvegen 1295 2743 HARESTUA 60.2413, 10.6953 69 / 10
Hadelandsvegen 1319 2743 HARESTUA 60.2431, 10.6933 69 / 42
Hadelandsvegen 1330 2743 HARESTUA 60.2435, 10.6895 116 / 1
Hadelandsvegen 1404 2742 GRUA 60.2485, 10.6846 69 / 5
Hadelandsvegen 1408 2742 GRUA 60.2482, 10.6842 69 / 5
Hadelandsvegen 1414 2742 GRUA 60.2488, 10.6830 69 / 35
Hadelandsvegen 1418 2742 GRUA 60.2491, 10.6811 68 / 13
Hadelandsvegen 1420 2742 GRUA 60.2493, 10.6806 68 / 8
Hadelandsvegen 1426 2742 GRUA 60.2504, 10.6802 173 / 33
Hadelandsvegen 1469 2742 GRUA 60.2511, 10.6758 68 / 16
Hadelandsvegen 1470 2742 GRUA 60.2505, 10.6743 68 / 6
Hadelandsvegen 1475 2742 GRUA 60.2521, 10.6752 68 / 4
Hadelandsvegen 1479 2742 GRUA 60.2518, 10.6738 68 / 19
Hadelandsvegen 1481 2742 GRUA 60.2519, 10.6734 68 / 7
Hadelandsvegen 1489 2742 GRUA 60.2523, 10.6716 68 / 15
Hadelandsvegen 1497 2742 GRUA 60.2511, 10.6739 68 / 22
Hadelandsvegen 1500 2742 GRUA 60.2509, 10.6701 68 / 11
Hadelandsvegen 1513 2742 GRUA 60.2516, 10.6674 68 / 1
Hadelandsvegen 1515 2742 GRUA 60.2516, 10.6673 68 / 1
Hadelandsvegen 1521 2742 GRUA 60.2524, 10.6688 68 / 12
Hadelandsvegen 1536 2742 GRUA 60.2511, 10.6630 67 / 100
Hadelandsvegen 1539 2742 GRUA 60.2521, 10.6645 68 / 1
Hadelandsvegen 1543 2742 GRUA 60.2517, 10.6645 68 / 1
Hadelandsvegen 1552 2742 GRUA 60.2518, 10.6600 67 / 148
Hadelandsvegen 1562 2742 GRUA 60.2512, 10.6549 67 / 277
Hadelandsvegen 1568 2742 GRUA 60.2525, 10.6543 67 / 671
Hadelandsvegen 1572 2742 GRUA 60.2528, 10.6561 67 / 681
Hadelandsvegen 1574 2742 GRUA 60.2528, 10.6561 67 / 681
Hadelandsvegen 1576 2742 GRUA 60.2528, 10.6561 67 / 681
Hadelandsvegen 1578 2742 GRUA 60.2528, 10.6561 67 / 681
Hadelandsvegen 1600 2742 GRUA 60.2560, 10.6596 67 / 98
Hadelandsvegen 1602 2742 GRUA 60.2562, 10.6599 67 / 122
Hadelandsvegen 1617 2742 GRUA 60.2555, 10.6623 67 / 80
Hadelandsvegen 1642 2742 GRUA 60.2589, 10.6649 67 / 20
Hadelandsvegen 1654 2742 GRUA 60.2599, 10.6662 67 / 20
Hadelandsvegen 1658 2742 GRUA 60.2602, 10.6669 67 / 17
Hadelandsvegen 1665 2742 GRUA 60.2599, 10.6673 67 / 678
Hadelandsvegen 1667A 2742 GRUA 60.2602, 10.6677 67 / 35
Hadelandsvegen 1667B 2742 GRUA 60.2602, 10.6677 67 / 35
Hadelandsvegen 1667C 2742 GRUA 60.2602, 10.6677 67 / 35
Hadelandsvegen 1667D 2742 GRUA 60.2602, 10.6677 67 / 35
Hadelandsvegen 1667E 2742 GRUA 60.2602, 10.6677 67 / 35
Hadelandsvegen 1667F 2742 GRUA 60.2602, 10.6677 67 / 35
Hadelandsvegen 1670A 2742 GRUA 60.2607, 10.6672 67 / 81
Hadelandsvegen 1670B 2742 GRUA 60.2607, 10.6672 67 / 81
Hadelandsvegen 1670C 2742 GRUA 60.2606, 10.6673 67 / 81
Hadelandsvegen 1670D 2742 GRUA 60.2606, 10.6673 67 / 81
Hadelandsvegen 1671 2742 GRUA 60.2604, 10.6682 67 / 142
Hadelandsvegen 1691 2742 GRUA 60.2611, 10.6702 67 / 753
Hadelandsvegen 1694 2742 GRUA 60.2629, 10.6684 67 / 173
Hadelandsvegen 1697 2742 GRUA 60.2633, 10.6696 67 / 143
Hadelandsvegen 1701 2742 GRUA 60.2636, 10.6695 67 / 104
Hadelandsvegen 1708 2742 GRUA 60.2639, 10.6681 66 / 27
Hadelandsvegen 1722 2742 GRUA 60.2651, 10.6669 66 / 54
Hadelandsvegen 1724 2742 GRUA 60.2648, 10.6671 66 / 56
Hadelandsvegen 1726 2742 GRUA 60.2645, 10.6667 66 / 86
Hadelandsvegen 1729 2742 GRUA 60.2661, 10.6677 67 / 4
Hadelandsvegen 1732 2742 GRUA 60.2656, 10.6660 66 / 24
Hadelandsvegen 1736 2742 GRUA 60.2657, 10.6668 66 / 84
Hadelandsvegen 1738 2742 GRUA 60.2661, 10.6662 66 / 137
Hadelandsvegen 1740 2742 GRUA 60.2663, 10.6654 66 / 23
Hadelandsvegen 1767 2742 GRUA 60.2675, 10.6646 66 / 148
Hadelandsvegen 1793 2742 GRUA 60.2713, 10.6657 66 / 22
Hadelandsvegen 1800 2742 GRUA 60.2723, 10.6644 66 / 11
Hadelandsvegen 1801 2742 GRUA 60.2725, 10.6680 66 / 22
Hadelandsvegen 1806 2742 GRUA 60.2720, 10.6625 66 / 11
Hadelandsvegen 1819 2742 GRUA 60.2730, 10.6653 66 / 4
Hadelandsvegen 1830 2742 GRUA 60.2738, 10.6646 66 / 26
Hadelandsvegen 1849 2742 GRUA 60.2747, 10.6684 66 / 119
Hadelandsvegen 1851 2742 GRUA 60.2744, 10.6683 66 / 127
Hadelandsvegen 1853 2742 GRUA 60.2738, 10.6708 66 / 3
Hadelandsvegen 1855 2742 GRUA 60.2754, 10.6676 66 / 45
Hadelandsvegen 1856 2742 GRUA 60.2761, 10.6645 66 / 33
Hadelandsvegen 1876 2740 ROA 60.2766, 10.6604 91 / 31
Hadelandsvegen 1878 2740 ROA 60.2763, 10.6590 91 / 29
Hadelandsvegen 1880 2740 ROA 60.2765, 10.6590 91 / 28
Hadelandsvegen 1882 2740 ROA 60.2768, 10.6601 91 / 30
Hadelandsvegen 1912 2740 ROA 60.2784, 10.6563 91 / 11
Hadelandsvegen 1913 2740 ROA 60.2787, 10.6566 91 / 12
Hadelandsvegen 1919 2740 ROA 60.2791, 10.6560 91 / 12
Hadelandsvegen 1946 2740 ROA 60.2797, 10.6522 91 / 9
Hadelandsvegen 1948 2740 ROA 60.2795, 10.6519 91 / 9
Hadelandsvegen 1954 2740 ROA 60.2804, 10.6504 91 / 16
Hadelandsvegen 2080 2740 ROA 60.2856, 10.6303 60 / 62
Hadelandsvegen 2081 2740 ROA 60.2860, 10.6328 60 / 8
Hadelandsvegen 2085 2740 ROA 60.2860, 10.6323 60 / 11
Hadelandsvegen 2087 2740 ROA 60.2862, 10.6320 60 / 11
Hadelandsvegen 2090 2740 ROA 60.2861, 10.6304 60 / 38
Hadelandsvegen 2091 2740 ROA 60.2863, 10.6314 60 / 12
Hadelandsvegen 2094 2740 ROA 60.2863, 10.6291 60 / 16
Hadelandsvegen 2099 2740 ROA 60.2868, 10.6304 60 / 19
Hadelandsvegen 2105 2740 ROA 60.2870, 10.6295 60 / 57
Hadelandsvegen 2107 2740 ROA 60.2871, 10.6287 60 / 18
Hadelandsvegen 2108 2740 ROA 60.2868, 10.6283 59 / 106
Hadelandsvegen 2112 2740 ROA 60.2867, 10.6279 59 / 153
Hadelandsvegen 2113 2740 ROA 60.2878, 10.6263 59 / 179
Hadelandsvegen 2114 2740 ROA 60.2865, 10.6276 59 / 8
Hadelandsvegen 2116 2740 ROA 60.2861, 10.6278 59 / 110
Hadelandsvegen 2118 2740 ROA 60.2862, 10.6285 59 / 111
Hadelandsvegen 2122 2740 ROA 60.2864, 10.6268 59 / 148
Hadelandsvegen 2128 2740 ROA 60.2872, 10.6253 59 / 237
Hadelandsvegen 2139 2740 ROA 60.2883, 10.6245 59 / 191
Hadelandsvegen 2144 2740 ROA 60.2885, 10.6220 59 / 84
Hadelandsvegen 2145 2740 ROA 60.2887, 10.6229 59 / 238
Hadelandsvegen 2146A 2740 ROA 60.2865, 10.6197 59 / 27
Hadelandsvegen 2146B 2740 ROA 60.2870, 10.6197 59 / 27
Hadelandsvegen 2148 2740 ROA 60.2885, 10.6211 59 / 144
Hadelandsvegen 2149 2740 ROA 60.2888, 10.6224 59 / 115
Hadelandsvegen 2150 2740 ROA 60.2884, 10.6205 59 / 152
Hadelandsvegen 2153A 2740 ROA 60.2890, 10.6219 59 / 113
Hadelandsvegen 2153B 2740 ROA 60.2891, 10.6218 59 / 113
Hadelandsvegen 2154 2740 ROA 60.2887, 10.6199 59 / 143
Hadelandsvegen 2155 2740 ROA 60.2894, 10.6222 59 / 129
Hadelandsvegen 2156 2740 ROA 60.2887, 10.6207 59 / 142
Hadelandsvegen 2158 2740 ROA 60.2889, 10.6211 59 / 141
Hadelandsvegen 2159 2740 ROA 60.2898, 10.6216 59 / 209
Hadelandsvegen 2161 2740 ROA 60.2894, 10.6214 59 / 87
Hadelandsvegen 2165 2740 ROA 60.2898, 10.6207 59 / 88
Hadelandsvegen 2167 2740 ROA 60.2898, 10.6213 59 / 225
Hadelandsvegen 2169 2740 ROA 60.2902, 10.6217 59 / 80
Hadelandsvegen 2173 2740 ROA 60.2903, 10.6211 59 / 74
Hadelandsvegen 2175 2740 ROA 60.2903, 10.6197 59 / 24
Hadelandsvegen 2177A 2740 ROA 60.2907, 10.6201 59 / 269
Hadelandsvegen 2177B 2740 ROA 60.2906, 10.6202 59 / 269
Hadelandsvegen 2177C 2740 ROA 60.2905, 10.6204 59 / 269
Hadelandsvegen 2177D 2740 ROA 60.2904, 10.6205 59 / 269
Hadelandsvegen 2177E 2740 ROA 60.2903, 10.6206 59 / 269
Hadelandsvegen 2177F 2740 ROA 60.2905, 10.6206 59 / 269
Hadelandsvegen 2177G 2740 ROA 60.2905, 10.6208 59 / 269
Hadelandsvegen 2177H 2740 ROA 60.2906, 10.6209 59 / 269
Hadelandsvegen 2177I 2740 ROA 60.2907, 10.6211 59 / 269
Hadelandsvegen 2177J 2740 ROA 60.2907, 10.6212 59 / 269
Hadelandsvegen 2177K 2740 ROA 60.2908, 10.6209 59 / 236
Hadelandsvegen 2177L 2740 ROA 60.2908, 10.6205 59 / 269
Hadelandsvegen 2177M 2740 ROA 60.2908, 10.6203 59 / 269
Hadelandsvegen 2181 2740 ROA 60.2921, 10.6185 59 / 30
Hadelandsvegen 2189 2740 ROA 60.2906, 10.6166 59 / 114
Hadelandsvegen 2195 2740 ROA 60.2917, 10.6161 59 / 30
Hadelandsvegen 2197 2740 ROA 60.2922, 10.6157 59 / 30
Hadelandsvegen 2201 2740 ROA 60.2908, 10.6184 59 / 22
Hadelandsvegen 2207A 2740 ROA 60.2908, 10.6174 59 / 46
Hadelandsvegen 2207B 2740 ROA 60.2908, 10.6174 59 / 46
Hadelandsvegen 2207C 2740 ROA 60.2909, 10.6175 59 / 46
Hadelandsvegen 2207D 2740 ROA 60.2909, 10.6175 59 / 46
Hadelandsvegen 2207E 2740 ROA 60.2908, 10.6173 59 / 46
Hadelandsvegen 2207F 2740 ROA 60.2909, 10.6174 59 / 46
Hadelandsvegen 2207G 2740 ROA 60.2909, 10.6174 59 / 46
Hadelandsvegen 2207H 2740 ROA 60.2909, 10.6174 59 / 46
Hadelandsvegen 2207I 2740 ROA 60.2908, 10.6172 59 / 46
Hadelandsvegen 2207J 2740 ROA 60.2909, 10.6173 59 / 46
Hadelandsvegen 2207K 2740 ROA 60.2909, 10.6174 59 / 46
Hadelandsvegen 2207L 2740 ROA 60.2908, 10.6172 59 / 46
Hadelandsvegen 2207M 2740 ROA 60.2909, 10.6173 59 / 46
Hadelandsvegen 2207N 2740 ROA 60.2910, 10.6174 59 / 46
Hadelandsvegen 2207O 2740 ROA 60.2910, 10.6174 59 / 46
Hadelandsvegen 2227 2740 ROA 60.2909, 10.6168 59 / 64
Hadelandsvegen 2229 2740 ROA 60.2911, 10.6163 59 / 6
Hadelandsvegen 2288 2740 ROA 60.2950, 10.6074 96 / 55
Hadelandsvegen 2374 2730 LUNNER 60.3061, 10.6000 36 / 23
Hadelandsvegen 2378 2730 LUNNER 60.3065, 10.5987 36 / 23
Hadelandsvegen 2384 2730 LUNNER 60.3068, 10.5981 36 / 53
Hadelandsvegen 2390 2730 LUNNER 60.3064, 10.5952 30 / 3
Hadelandsvegen 2396 2730 LUNNER 60.3068, 10.5965 36 / 27
Hadelandsvegen 2397 2730 LUNNER 60.3073, 10.5986 36 / 47
Hadelandsvegen 2410 2730 LUNNER 60.3078, 10.5964 36 / 33
Hadelandsvegen 2414 2730 LUNNER 60.3083, 10.5963 36 / 38
Hadelandsvegen 2418 2730 LUNNER 60.3087, 10.5959 36 / 39
Hadelandsvegen 2422 2730 LUNNER 60.3091, 10.5956 36 / 32
Hadelandsvegen 2502 2730 LUNNER 60.3159, 10.5892 36 / 26
Hadelandsvegen 2508 2730 LUNNER 60.3167, 10.5879 36 / 36
Hadelandsvegen 2510 2730 LUNNER 60.3168, 10.5878 36 / 36
Hadelandsvegen 2512 2730 LUNNER 60.3170, 10.5875 36 / 18
Hadelandsvegen 2516 2730 LUNNER 60.3173, 10.5873 36 / 19
Hadelandsvegen 2520 2730 LUNNER 60.3176, 10.5870 36 / 20

Hadelandsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Hadelandsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Lunner Hadelandsvegen 7‑2520 2730, 2740, 2742, 2743
Gjøvik Hadelandsvegen 1‑8 2816

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.