Hadelandsveien i Ringerike

Hadelandsveien er ein veg i Ringerike kommune.

Det er 162 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 857.

Adressene i Hadelandsveien høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Hadelandsveien 2, 20, 44, 61, 73, 75, 77, 91, 93, 95, 97, 122, 125, 127, 129, 131, 135, 140, 166, 171, 173, 175, 177, 184, 186, 188, 190, 192-193, 196, 198, 201-208, 215, 217, 221, 223, 227, 232, 249, 251, 257, 261, 265, 267, 269, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 303-304, 310, 314, 316, 3203511 HØNEFOSS
Hadelandsveien 327, 371, 373-374, 386, 461, 463, 465, 476, 480, 501, 515, 520, 528, 530, 536-537, 544, 546-5473514 HØNEFOSS
Hadelandsveien 551, 564, 569-573, 575, 580, 582-583, 600, 607, 611, 613, 617, 619, 621-623, 629, 633, 638-640, 644, 647, 654, 656, 658, 664, 666, 671, 681, 690, 701, 707, 711, 713, 715, 726, 729-731, 744, 749-750, 758, 760-761, 769-770, 778, 782-783, 788-789, 800, 802, 809, 814, 816-817, 829, 833, 835, 837, 841, 843, 845, 849, 851, 853, 855, 8573520 JEVNAKER

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Hadelandsveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hadelandsveien 2 3511 HØNEFOSS 60.1352, 10.2740 39 / 203
Hadelandsveien 20 3511 HØNEFOSS 60.1370, 10.2769 38 / 46
Hadelandsveien 44 3511 HØNEFOSS 60.1394, 10.2798 37 / 153
Hadelandsveien 61 3511 HØNEFOSS 60.1410, 10.2847 37 / 212
Hadelandsveien 73 3511 HØNEFOSS 60.1418, 10.2856 37 / 21
Hadelandsveien 75 3511 HØNEFOSS 60.1418, 10.2858 37 / 21
Hadelandsveien 77 3511 HØNEFOSS 60.1422, 10.2889 36 / 6
Hadelandsveien 91 3511 HØNEFOSS 60.1438, 10.2930 31 / 30
Hadelandsveien 93 3511 HØNEFOSS 60.1439, 10.2931 31 / 91
Hadelandsveien 95 3511 HØNEFOSS 60.1445, 10.2903 31 / 30
Hadelandsveien 97 3511 HØNEFOSS 60.1448, 10.2913 31 / 52
Hadelandsveien 122 3511 HØNEFOSS 60.1480, 10.2931 33 / 2
Hadelandsveien 125 3511 HØNEFOSS 60.1454, 10.2994 32 / 5
Hadelandsveien 127 3511 HØNEFOSS 60.1451, 10.3016 32 / 35
Hadelandsveien 129 3511 HØNEFOSS 60.1458, 10.3035 32 / 18
Hadelandsveien 131 3511 HØNEFOSS 60.1457, 10.3042 32 / 31
Hadelandsveien 135 3511 HØNEFOSS 60.1471, 10.2974 31 / 87
Hadelandsveien 140 3511 HØNEFOSS 60.1485, 10.2944 39 / 4
Hadelandsveien 166 3511 HØNEFOSS 60.1509, 10.2983 34 / 30
Hadelandsveien 171 3511 HØNEFOSS 60.1505, 10.3008 32 / 22
Hadelandsveien 173 3511 HØNEFOSS 60.1509, 10.3013 32 / 19
Hadelandsveien 175 3511 HØNEFOSS 60.1506, 10.3018 32 / 28
Hadelandsveien 177 3511 HØNEFOSS 60.1511, 10.3006 32 / 17
Hadelandsveien 184A 3511 HØNEFOSS 60.1522, 10.3000 34 / 5
Hadelandsveien 184B 3511 HØNEFOSS 60.1522, 10.3002 34 / 5
Hadelandsveien 184C 3511 HØNEFOSS 60.1523, 10.3001 34 / 5
Hadelandsveien 186 3511 HØNEFOSS 60.1520, 10.2990 34 / 49
Hadelandsveien 188 3511 HØNEFOSS 60.1532, 10.2996 34 / 1
Hadelandsveien 190 3511 HØNEFOSS 60.1525, 10.3011 34 / 7
Hadelandsveien 192 3511 HØNEFOSS 60.1529, 10.3019 34 / 62
Hadelandsveien 193 3511 HØNEFOSS 60.1522, 10.3028 32 / 4
Hadelandsveien 196 3511 HØNEFOSS 60.1531, 10.3027 34 / 51
Hadelandsveien 198 3511 HØNEFOSS 60.1535, 10.3028 34 / 31
Hadelandsveien 201 3511 HØNEFOSS 60.1530, 10.3043 34 / 33
Hadelandsveien 202 3511 HØNEFOSS 60.1535, 10.3034 34 / 54
Hadelandsveien 203 3511 HØNEFOSS 60.1534, 10.3046 34 / 37
Hadelandsveien 204 3511 HØNEFOSS 60.1538, 10.3037 34 / 55
Hadelandsveien 205 3511 HØNEFOSS 60.1539, 10.3053 34 / 60
Hadelandsveien 206 3511 HØNEFOSS 60.1540, 10.3042 34 / 56
Hadelandsveien 207 3511 HØNEFOSS 60.1540, 10.3053 34 / 60
Hadelandsveien 208 3511 HØNEFOSS 60.1544, 10.3048 34 / 57
Hadelandsveien 215 3511 HØNEFOSS 60.1545, 10.3069 34 / 59
Hadelandsveien 217 3511 HØNEFOSS 60.1543, 10.3077 32 / 3
Hadelandsveien 221 3511 HØNEFOSS 60.1556, 10.3099 32 / 2
Hadelandsveien 223 3511 HØNEFOSS 60.1554, 10.3087 32 / 33
Hadelandsveien 227 3511 HØNEFOSS 60.1554, 10.3079 34 / 43
Hadelandsveien 232 3511 HØNEFOSS 60.1561, 10.3075 34 / 32
Hadelandsveien 249 3511 HØNEFOSS 60.1557, 10.3114 32 / 15
Hadelandsveien 251 3511 HØNEFOSS 60.1558, 10.3118 32 / 23
Hadelandsveien 257 3511 HØNEFOSS 60.1568, 10.3125 100 / 80
Hadelandsveien 261A 3511 HØNEFOSS 60.1570, 10.3126 100 / 63
Hadelandsveien 261B 3511 HØNEFOSS 60.1571, 10.3125 100 / 63
Hadelandsveien 265 3511 HØNEFOSS 60.1570, 10.3135 100 / 55
Hadelandsveien 267 3511 HØNEFOSS 60.1575, 10.3140 100 / 64
Hadelandsveien 269 3511 HØNEFOSS 60.1573, 10.3133 100 / 81
Hadelandsveien 283 3511 HØNEFOSS 60.1578, 10.3148 102 / 109
Hadelandsveien 285 3511 HØNEFOSS 60.1574, 10.3146 102 / 155
Hadelandsveien 287 3511 HØNEFOSS 60.1572, 10.3151 102 / 162
Hadelandsveien 289 3511 HØNEFOSS 60.1570, 10.3145 102 / 153
Hadelandsveien 291 3511 HØNEFOSS 60.1579, 10.3162 102 / 151
Hadelandsveien 293 3511 HØNEFOSS 60.1576, 10.3157 102 / 197
Hadelandsveien 303 3511 HØNEFOSS 60.1585, 10.3168 102 / 7
Hadelandsveien 304 3511 HØNEFOSS 60.1594, 10.3171 102 / 19
Hadelandsveien 310 3511 HØNEFOSS 60.1600, 10.3182 102 / 17
Hadelandsveien 314 3511 HØNEFOSS 60.1603, 10.3178 102 / 147
Hadelandsveien 316 3511 HØNEFOSS 60.1604, 10.3184 102 / 98
Hadelandsveien 320 3511 HØNEFOSS 60.1606, 10.3192 102 / 29
Hadelandsveien 327 3514 HØNEFOSS 60.1611, 10.3209 102 / 22
Hadelandsveien 371 3514 HØNEFOSS 60.1661, 10.3261 102 / 74
Hadelandsveien 373 3514 HØNEFOSS 60.1666, 10.3272 102 / 217
Hadelandsveien 374 3514 HØNEFOSS 60.1667, 10.3248 102 / 70
Hadelandsveien 386 3514 HØNEFOSS 60.1682, 10.3257 102 / 68
Hadelandsveien 461 3514 HØNEFOSS 60.1728, 10.3449 105 / 9
Hadelandsveien 463 3514 HØNEFOSS 60.1726, 10.3445 105 / 9
Hadelandsveien 465 3514 HØNEFOSS 60.1718, 10.3449 105 / 10
Hadelandsveien 476 3514 HØNEFOSS 60.1748, 10.3423 105 / 164
Hadelandsveien 480 3514 HØNEFOSS 60.1754, 10.3430 105 / 207
Hadelandsveien 501 3514 HØNEFOSS 60.1773, 10.3464 106 / 13
Hadelandsveien 515 3514 HØNEFOSS 60.1787, 10.3510 106 / 15
Hadelandsveien 520 3514 HØNEFOSS 60.1798, 10.3499 106 / 12
Hadelandsveien 528 3514 HØNEFOSS 60.1801, 10.3488 106 / 2
Hadelandsveien 530 3514 HØNEFOSS 60.1808, 10.3496 106 / 2
Hadelandsveien 536 3514 HØNEFOSS 60.1808, 10.3530 106 / 1
Hadelandsveien 537 3514 HØNEFOSS 60.1811, 10.3543 106 / 36
Hadelandsveien 544 3514 HØNEFOSS 60.1820, 10.3505 106 / 1
Hadelandsveien 546 3514 HØNEFOSS 60.1820, 10.3501 106 / 1
Hadelandsveien 547 3514 HØNEFOSS 60.1803, 10.3596 106 / 4
Hadelandsveien 551 3520 JEVNAKER 60.1813, 10.3613 106 / 37
Hadelandsveien 564 3520 JEVNAKER 60.1840, 10.3574 109 / 6
Hadelandsveien 569 3520 JEVNAKER 60.1842, 10.3589 109 / 9
Hadelandsveien 570 3520 JEVNAKER 60.1849, 10.3569 107 / 2
Hadelandsveien 571 3520 JEVNAKER 60.1833, 10.3683 109 / 12
Hadelandsveien 572 3520 JEVNAKER 60.1852, 10.3568 107 / 2
Hadelandsveien 573 3520 JEVNAKER 60.1847, 10.3612 109 / 2
Hadelandsveien 575 3520 JEVNAKER 60.1846, 10.3617 109 / 2
Hadelandsveien 580 3520 JEVNAKER 60.1868, 10.3583 107 / 10
Hadelandsveien 582 3520 JEVNAKER 60.1859, 10.3598 107 / 11
Hadelandsveien 583 3520 JEVNAKER 60.1859, 10.3605 109 / 10
Hadelandsveien 600 3520 JEVNAKER 60.1878, 10.3624 109 / 1
Hadelandsveien 607 3520 JEVNAKER 60.1886, 10.3640 109 / 16
Hadelandsveien 611 3520 JEVNAKER 60.1891, 10.3684 110 / 6
Hadelandsveien 613 3520 JEVNAKER 60.1892, 10.3678 110 / 12
Hadelandsveien 617 3520 JEVNAKER 60.1900, 10.3641 110 / 10
Hadelandsveien 619 3520 JEVNAKER 60.1901, 10.3672 110 / 1
Hadelandsveien 621 3520 JEVNAKER 60.1896, 10.3671 110 / 1
Hadelandsveien 622 3520 JEVNAKER 60.1911, 10.3636 110 / 2
Hadelandsveien 623 3520 JEVNAKER 60.1905, 10.3641 110 / 4
Hadelandsveien 629 3520 JEVNAKER 60.1918, 10.3647 111 / 13
Hadelandsveien 633 3520 JEVNAKER 60.1924, 10.3644 111 / 21
Hadelandsveien 638 3520 JEVNAKER 60.1928, 10.3635 111 / 28
Hadelandsveien 639 3520 JEVNAKER 60.1927, 10.3668 111 / 1
Hadelandsveien 640 3520 JEVNAKER 60.1929, 10.3639 111 / 28
Hadelandsveien 644 3520 JEVNAKER 60.1940, 10.3640 108 / 2
Hadelandsveien 647 3520 JEVNAKER 60.1943, 10.3650 111 / 20
Hadelandsveien 654 3520 JEVNAKER 60.1952, 10.3634 127 / 6
Hadelandsveien 656 3520 JEVNAKER 60.1953, 10.3642 127 / 8
Hadelandsveien 658 3520 JEVNAKER 60.1956, 10.3633 127 / 9
Hadelandsveien 664 3520 JEVNAKER 60.1967, 10.3634 112 / 1
Hadelandsveien 666 3520 JEVNAKER 60.1970, 10.3642 112 / 1
Hadelandsveien 671 3520 JEVNAKER 60.1974, 10.3656 112 / 2
Hadelandsveien 681 3520 JEVNAKER 60.1986, 10.3659 113 / 12
Hadelandsveien 690 3520 JEVNAKER 60.2001, 10.3651 113 / 1
Hadelandsveien 701 3520 JEVNAKER 60.2019, 10.3667 113 / 25
Hadelandsveien 707 3520 JEVNAKER 60.2023, 10.3664 113 / 15
Hadelandsveien 711 3520 JEVNAKER 60.2025, 10.3670 113 / 28
Hadelandsveien 713 3520 JEVNAKER 60.2028, 10.3667 113 / 26
Hadelandsveien 715 3520 JEVNAKER 60.2034, 10.3672 116 / 9
Hadelandsveien 726 3520 JEVNAKER 60.2048, 10.3675 123 / 9
Hadelandsveien 729 3520 JEVNAKER 60.2048, 10.3691 116 / 1
Hadelandsveien 730 3520 JEVNAKER 60.2056, 10.3678 123 / 5
Hadelandsveien 731 3520 JEVNAKER 60.2048, 10.3698 116 / 1
Hadelandsveien 744 3520 JEVNAKER 60.2066, 10.3675 122 / 5
Hadelandsveien 749 3520 JEVNAKER 60.2072, 10.3678 122 / 26
Hadelandsveien 750 3520 JEVNAKER 60.2072, 10.3661 122 / 12
Hadelandsveien 758 3520 JEVNAKER 60.2083, 10.3671 122 / 15
Hadelandsveien 760 3520 JEVNAKER 60.2086, 10.3674 122 / 34
Hadelandsveien 761 3520 JEVNAKER 60.2091, 10.3695 122 / 39
Hadelandsveien 769 3520 JEVNAKER 60.2104, 10.3691 122 / 38
Hadelandsveien 770 3520 JEVNAKER 60.2102, 10.3683 122 / 13
Hadelandsveien 778 3520 JEVNAKER 60.2109, 10.3681 122 / 11
Hadelandsveien 782 3520 JEVNAKER 60.2115, 10.3684 122 / 10
Hadelandsveien 783 3520 JEVNAKER 60.2116, 10.3698 122 / 20
Hadelandsveien 788 3520 JEVNAKER 60.2122, 10.3683 128 / 73
Hadelandsveien 789 3520 JEVNAKER 60.2128, 10.3703 128 / 9
Hadelandsveien 800 3520 JEVNAKER 60.2133, 10.3655 120 / 2
Hadelandsveien 802 3520 JEVNAKER 60.2138, 10.3657 120 / 2
Hadelandsveien 809 3520 JEVNAKER 60.2145, 10.3721 121 / 1
Hadelandsveien 814 3520 JEVNAKER 60.2168, 10.3709 120 / 1
Hadelandsveien 816 3520 JEVNAKER 60.2167, 10.3698 120 / 1
Hadelandsveien 817 3520 JEVNAKER 60.2162, 10.3734 121 / 11
Hadelandsveien 829 3520 JEVNAKER 60.2170, 10.3751 119 / 10
Hadelandsveien 833 3520 JEVNAKER 60.2175, 10.3755 119 / 23
Hadelandsveien 835 3520 JEVNAKER 60.2178, 10.3758 119 / 1
Hadelandsveien 837 3520 JEVNAKER 60.2179, 10.3759 119 / 1
Hadelandsveien 841 3520 JEVNAKER 60.2184, 10.3769 119 / 27
Hadelandsveien 843 3520 JEVNAKER 60.2184, 10.3777 119 / 32
Hadelandsveien 845 3520 JEVNAKER 60.2189, 10.3779 119 / 11
Hadelandsveien 849 3520 JEVNAKER 60.2191, 10.3783 119 / 13
Hadelandsveien 851 3520 JEVNAKER 60.2193, 10.3788 119 / 16
Hadelandsveien 853 3520 JEVNAKER 60.2194, 10.3791 119 / 49
Hadelandsveien 855 3520 JEVNAKER 60.2195, 10.3796 119 / 18
Hadelandsveien 857 3520 JEVNAKER 60.2199, 10.3801 119 / 15

Hadelandsveien i fleire kommunar

Det er vegar i 4 norske kommunar som heiter Hadelandsveien:

KommuneAdresserPostnummer
Hadelandsveien 629‑2181 1482, 1484, 1488
Hadelandsveien 1‑31 1570
Hadelandsveien 2‑857 3511, 3514, 3520
Hadelandsveien 867‑1055 3520

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.