Hagebyveien i Sandefjord

Hagebyveien er ein veg i Sandefjord kommune.

Det er 530 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 100 til 613.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

3159 MELSOMVIK

Adresser i Hagebyveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hagebyveien 100A 3159 MELSOMVIK 59.2256, 10.3639 409 / 2
Hagebyveien 100B 3159 MELSOMVIK 59.2255, 10.3639 409 / 2
Hagebyveien 101A 3159 MELSOMVIK 59.2255, 10.3642 409 / 2
Hagebyveien 101B 3159 MELSOMVIK 59.2255, 10.3642 409 / 2
Hagebyveien 102A 3159 MELSOMVIK 59.2254, 10.3641 409 / 2
Hagebyveien 102B 3159 MELSOMVIK 59.2253, 10.3641 409 / 2
Hagebyveien 102C 3159 MELSOMVIK 59.2253, 10.3641 409 / 2
Hagebyveien 102D 3159 MELSOMVIK 59.2252, 10.3641 409 / 2
Hagebyveien 102E 3159 MELSOMVIK 59.2252, 10.3641 409 / 2
Hagebyveien 103A 3159 MELSOMVIK 59.2254, 10.3644 409 / 2
Hagebyveien 103B 3159 MELSOMVIK 59.2254, 10.3644 409 / 2
Hagebyveien 103C 3159 MELSOMVIK 59.2252, 10.3644 409 / 2
Hagebyveien 103D 3159 MELSOMVIK 59.2253, 10.3644 409 / 2
Hagebyveien 103E 3159 MELSOMVIK 59.2252, 10.3644 409 / 2
Hagebyveien 103F 3159 MELSOMVIK 59.2252, 10.3643 409 / 2
Hagebyveien 104A 3159 MELSOMVIK 59.2253, 10.3647 409 / 2
Hagebyveien 104B 3159 MELSOMVIK 59.2252, 10.3647 409 / 2
Hagebyveien 104C 3159 MELSOMVIK 59.2252, 10.3646 409 / 2
Hagebyveien 105A 3159 MELSOMVIK 59.2254, 10.3651 409 / 2
Hagebyveien 105B 3159 MELSOMVIK 59.2254, 10.3650 409 / 2
Hagebyveien 105C 3159 MELSOMVIK 59.2255, 10.3649 409 / 2
Hagebyveien 105D 3159 MELSOMVIK 59.2255, 10.3648 409 / 2
Hagebyveien 106A 3159 MELSOMVIK 59.2256, 10.3647 409 / 2
Hagebyveien 106B 3159 MELSOMVIK 59.2256, 10.3646 409 / 2
Hagebyveien 106C 3159 MELSOMVIK 59.2256, 10.3646 409 / 2
Hagebyveien 106D 3159 MELSOMVIK 59.2256, 10.3645 409 / 2
Hagebyveien 106E 3159 MELSOMVIK 59.2257, 10.3644 409 / 2
Hagebyveien 106F 3159 MELSOMVIK 59.2257, 10.3643 409 / 2
Hagebyveien 107A 3159 MELSOMVIK 59.2255, 10.3653 409 / 2
Hagebyveien 107B 3159 MELSOMVIK 59.2256, 10.3652 409 / 2
Hagebyveien 107C 3159 MELSOMVIK 59.2256, 10.3651 409 / 2
Hagebyveien 107D 3159 MELSOMVIK 59.2256, 10.3650 409 / 2
Hagebyveien 107E 3159 MELSOMVIK 59.2257, 10.3649 409 / 2
Hagebyveien 108A 3159 MELSOMVIK 59.2257, 10.3648 409 / 2
Hagebyveien 108B 3159 MELSOMVIK 59.2257, 10.3647 409 / 2
Hagebyveien 108C 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3646 409 / 2
Hagebyveien 108D 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3645 409 / 2
Hagebyveien 108E 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3645 409 / 2
Hagebyveien 109A 3159 MELSOMVIK 59.2257, 10.3654 409 / 2
Hagebyveien 109B 3159 MELSOMVIK 59.2257, 10.3653 409 / 2
Hagebyveien 109C 3159 MELSOMVIK 59.2257, 10.3652 409 / 2
Hagebyveien 109D 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3651 409 / 2
Hagebyveien 109E 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3651 409 / 2
Hagebyveien 110A 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3650 409 / 2
Hagebyveien 110B 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3649 409 / 2
Hagebyveien 110C 3159 MELSOMVIK 59.2259, 10.3648 409 / 2
Hagebyveien 110D 3159 MELSOMVIK 59.2259, 10.3647 409 / 2
Hagebyveien 110E 3159 MELSOMVIK 59.2259, 10.3646 409 / 2
Hagebyveien 111A 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3656 409 / 2
Hagebyveien 111B 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3656 409 / 2
Hagebyveien 111C 3159 MELSOMVIK 59.2258, 10.3655 409 / 2
Hagebyveien 111D 3159 MELSOMVIK 59.2259, 10.3654 409 / 2
Hagebyveien 111E 3159 MELSOMVIK 59.2259, 10.3653 409 / 2
Hagebyveien 111F 3159 MELSOMVIK 59.2259, 10.3652 409 / 2
Hagebyveien 112A 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3651 409 / 2
Hagebyveien 112B 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3650 409 / 2
Hagebyveien 112C 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3649 409 / 2
Hagebyveien 112D 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3648 409 / 2
Hagebyveien 113A 3159 MELSOMVIK 59.2259, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 113B 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 113C 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3656 409 / 2
Hagebyveien 113D 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3655 409 / 2
Hagebyveien 113E 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3654 409 / 2
Hagebyveien 114A 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3653 409 / 2
Hagebyveien 114B 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3652 409 / 2
Hagebyveien 114C 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3651 409 / 2
Hagebyveien 114D 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3650 409 / 2
Hagebyveien 115A 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 115B 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 115C 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 115D 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 115E 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3656 409 / 2
Hagebyveien 115F 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3655 409 / 2
Hagebyveien 116A 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3654 409 / 2
Hagebyveien 116B 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3653 409 / 2
Hagebyveien 116C 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3652 409 / 2
Hagebyveien 116D 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3651 409 / 2
Hagebyveien 200A 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3652 409 / 2
Hagebyveien 200B 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3652 409 / 2
Hagebyveien 200C 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3653 409 / 2
Hagebyveien 200D 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3653 409 / 2
Hagebyveien 201A 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3653 409 / 2
Hagebyveien 201B 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3654 409 / 2
Hagebyveien 201C 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3654 409 / 2
Hagebyveien 201D 3159 MELSOMVIK 59.2268, 10.3654 409 / 2
Hagebyveien 202A 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3655 409 / 2
Hagebyveien 202B 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3655 409 / 2
Hagebyveien 202C 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3655 409 / 2
Hagebyveien 202D 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3656 409 / 2
Hagebyveien 202E 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3656 409 / 2
Hagebyveien 203A 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3656 409 / 2
Hagebyveien 203B 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 203C 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 203D 3159 MELSOMVIK 59.2268, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 204A 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 204B 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 204C 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 204D 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 204E 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 205A 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 205B 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 205C 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 205D 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 206A 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 206B 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 206C 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 206D 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 206E 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 206F 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 207A 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 207B 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 207C 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 207D 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 208A 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 208B 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 208C 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 208D 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 208E 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 208F 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 209A 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 209B 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 209C 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 209D 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 210A 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 210B 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 210C 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 210D 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 211A 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 211B 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 211C 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 211D 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 211E 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 211F 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 212A 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 212B 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 212C 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 212D 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 212E 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 212F 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 213A 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 213B 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 213C 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 213D 3159 MELSOMVIK 59.2266, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 214A 3159 MELSOMVIK 59.2260, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 214B 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 214C 3159 MELSOMVIK 59.2261, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 214D 3159 MELSOMVIK 59.2262, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 215A 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 215B 3159 MELSOMVIK 59.2263, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 215C 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 215D 3159 MELSOMVIK 59.2264, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 215E 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 215F 3159 MELSOMVIK 59.2265, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 216A 3159 MELSOMVIK 59.2270, 10.3655 409 / 2
Hagebyveien 216B 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3656 409 / 2
Hagebyveien 216C 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 216D 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 216E 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 217A 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 217B 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 217C 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 217D 3159 MELSOMVIK 59.2268, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 218A 3159 MELSOMVIK 59.2268, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 218B 3159 MELSOMVIK 59.2268, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 218C 3159 MELSOMVIK 59.2268, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 218D 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 218E 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 219A 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 219B 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 219C 3159 MELSOMVIK 59.2267, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 220A 3159 MELSOMVIK 59.2268, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 220B 3159 MELSOMVIK 59.2268, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 220C 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 220D 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 221A 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 221B 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 221C 3159 MELSOMVIK 59.2269, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 221D 3159 MELSOMVIK 59.2270, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 222A 3159 MELSOMVIK 59.2270, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 222B 3159 MELSOMVIK 59.2270, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 222C 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 222D 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 222E 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 223A 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 223B 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 223C 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 223D 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 223E 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 300A 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 300B 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3657 409 / 2
Hagebyveien 300C 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 300D 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 300E 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 301A 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 301B 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 301C 3159 MELSOMVIK 59.2277, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 301D 3159 MELSOMVIK 59.2277, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 302A 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 302B 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 302C 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 302D 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 302E 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 302F 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 303A 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 303B 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 303C 3159 MELSOMVIK 59.2277, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 304A 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 304B 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 304C 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 304D 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 304E 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 305A 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 305B 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 305C 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 305D 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 306A 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 306B 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 306C 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 306D 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 306E 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 307A 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 307B 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 307C 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 307D 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 308A 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 308B 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 308C 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 308D 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 308E 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 309A 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 309B 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 309C 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 309D 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 310A 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 310B 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 310C 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 310D 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 311A 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 311B 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 311C 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 311D 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 311E 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 312A 3159 MELSOMVIK 59.2270, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 312B 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 312C 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 312D 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 312E 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 313A 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 313B 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 313C 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 313D 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 314A 3159 MELSOMVIK 59.2270, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 314B 3159 MELSOMVIK 59.2270, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 314C 3159 MELSOMVIK 59.2270, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 314D 3159 MELSOMVIK 59.2271, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 315A 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 315B 3159 MELSOMVIK 59.2272, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 315C 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 315D 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 315E 3159 MELSOMVIK 59.2273, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 315F 3159 MELSOMVIK 59.2274, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 316A 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 316B 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 316C 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 316D 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 316E 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 316F 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 316G 3159 MELSOMVIK 59.2278, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 316H 3159 MELSOMVIK 59.2278, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 317A 3159 MELSOMVIK 59.2278, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 317B 3159 MELSOMVIK 59.2278, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 317C 3159 MELSOMVIK 59.2278, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 317D 3159 MELSOMVIK 59.2277, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 317E 3159 MELSOMVIK 59.2277, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 318A 3159 MELSOMVIK 59.2277, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 318B 3159 MELSOMVIK 59.2277, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 318C 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 318D 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 318E 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 318F 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 318G 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 318H 3159 MELSOMVIK 59.2276, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 318I 3159 MELSOMVIK 59.2275, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 319A 3159 MELSOMVIK 59.2278, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 319B 3159 MELSOMVIK 59.2278, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 319C 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 319D 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 319E 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 319F 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 319G 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 320A 3159 MELSOMVIK 59.2279, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 320B 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 320C 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 320D 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 320E 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 321A 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 321B 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 321C 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 321D 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 321E 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 321F 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 321G 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3658 409 / 2
Hagebyveien 400A 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 400B 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3659 409 / 2
Hagebyveien 400C 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 400D 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 400E 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 401A 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3660 409 / 2
Hagebyveien 401B 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 401C 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 401D 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 402A 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 402B 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 402C 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 402D 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 402E 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 403A 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 403B 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 403C 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 403D 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 404A 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 404B 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 404C 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 404D 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 404E 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 405A 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 405B 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 405C 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 405D 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 406A 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 406B 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 406C 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 406D 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 407A 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 407B 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 407C 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 407D 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 407E 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 408A 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 408B 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 408C 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 408D 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 408E 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 409A 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 409B 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 409C 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 409D 3159 MELSOMVIK 59.2285, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 410A 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 410B 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 410C 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 411A 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 411B 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 411C 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 411D 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 411E 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 411F 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 412A 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 412B 3159 MELSOMVIK 59.2280, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 412C 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 412D 3159 MELSOMVIK 59.2281, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 412E 3159 MELSOMVIK 59.2282, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 413A 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 413B 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 413C 3159 MELSOMVIK 59.2283, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 413D 3159 MELSOMVIK 59.2284, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 414A 3159 MELSOMVIK 59.2288, 10.3661 409 / 2
Hagebyveien 414B 3159 MELSOMVIK 59.2288, 10.3662 409 / 2
Hagebyveien 414C 3159 MELSOMVIK 59.2288, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 414D 3159 MELSOMVIK 59.2288, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 414E 3159 MELSOMVIK 59.2288, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 414F 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 414G 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 414H 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 415A 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 415B 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 415C 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 415D 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 415E 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 416A 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 416B 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 416C 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 416D 3159 MELSOMVIK 59.2286, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 417A 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3680 409 / 2
Hagebyveien 417B 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 417C 3159 MELSOMVIK 59.2287, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 417D 3159 MELSOMVIK 59.2288, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 418A 3159 MELSOMVIK 59.2288, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 418B 3159 MELSOMVIK 59.2288, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 418C 3159 MELSOMVIK 59.2289, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 418D 3159 MELSOMVIK 59.2289, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 418E 3159 MELSOMVIK 59.2289, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 419A 3159 MELSOMVIK 59.2289, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 419B 3159 MELSOMVIK 59.2289, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 419C 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 419D 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 419E 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3665 409 / 2
Hagebyveien 419F 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3664 409 / 2
Hagebyveien 419G 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3663 409 / 2
Hagebyveien 500A 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 500B 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3666 409 / 2
Hagebyveien 500C 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 500D 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 500E 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3667 409 / 2
Hagebyveien 500F 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 501A 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 501B 3159 MELSOMVIK 59.2296, 10.3668 409 / 2
Hagebyveien 502A 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 502B 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 502C 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 502D 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 502E 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 503A 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 503B 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 503C 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 504A 3159 MELSOMVIK 59.2291, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 504B 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 504C 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 505A 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 505B 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 505C 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 505D 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 505E 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 506A 3159 MELSOMVIK 59.2291, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 506B 3159 MELSOMVIK 59.2291, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 507A 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 507B 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 507C 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 507D 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 507E 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 507F 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 508A 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 508B 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 508C 3159 MELSOMVIK 59.2291, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 509A 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 509B 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 509C 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 509D 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3680 409 / 2
Hagebyveien 509E 3159 MELSOMVIK 59.2294, 10.3680 409 / 2
Hagebyveien 510A 3159 MELSOMVIK 59.2289, 10.3681 409 / 2
Hagebyveien 510B 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3682 409 / 2
Hagebyveien 510C 3159 MELSOMVIK 59.2290, 10.3682 409 / 2
Hagebyveien 510D 3159 MELSOMVIK 59.2291, 10.3682 409 / 2
Hagebyveien 510E 3159 MELSOMVIK 59.2291, 10.3683 409 / 2
Hagebyveien 510F 3159 MELSOMVIK 59.2292, 10.3683 409 / 2
Hagebyveien 511A 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3683 409 / 2
Hagebyveien 511B 3159 MELSOMVIK 59.2293, 10.3684 409 / 2
Hagebyveien 512A 3159 MELSOMVIK 59.2298, 10.3669 409 / 2
Hagebyveien 512B 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 512C 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 512D 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 512E 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 513A 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 513B 3159 MELSOMVIK 59.2296, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 513C 3159 MELSOMVIK 59.2296, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 513D 3159 MELSOMVIK 59.2296, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 513E 3159 MELSOMVIK 59.2296, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 514A 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3681 409 / 2
Hagebyveien 514B 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3682 409 / 2
Hagebyveien 514C 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3683 409 / 2
Hagebyveien 514D 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3683 409 / 2
Hagebyveien 514E 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3684 409 / 2
Hagebyveien 514F 3159 MELSOMVIK 59.2295, 10.3685 409 / 2
Hagebyveien 515A 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3687 409 / 2
Hagebyveien 515B 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3686 409 / 2
Hagebyveien 515C 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3685 409 / 2
Hagebyveien 515D 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3685 409 / 2
Hagebyveien 515E 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3684 409 / 2
Hagebyveien 515F 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3683 409 / 2
Hagebyveien 515G 3159 MELSOMVIK 59.2297, 10.3682 409 / 2
Hagebyveien 516A 3159 MELSOMVIK 59.2298, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 516B 3159 MELSOMVIK 59.2298, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 516C 3159 MELSOMVIK 59.2298, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 516D 3159 MELSOMVIK 59.2298, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 516E 3159 MELSOMVIK 59.2298, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 517A 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 517B 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 517C 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 517D 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 517E 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3670 409 / 2
Hagebyveien 600A 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 600B 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 601A 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3671 409 / 2
Hagebyveien 601B 3159 MELSOMVIK 59.2302, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 601C 3159 MELSOMVIK 59.2302, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 601D 3159 MELSOMVIK 59.2303, 10.3672 409 / 2
Hagebyveien 601E 3159 MELSOMVIK 59.2304, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 601F 3159 MELSOMVIK 59.2304, 10.3673 409 / 2
Hagebyveien 602A 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 602B 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 602C 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 603A 3159 MELSOMVIK 59.2302, 10.3674 409 / 2
Hagebyveien 603B 3159 MELSOMVIK 59.2302, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 603C 3159 MELSOMVIK 59.2303, 10.3675 409 / 2
Hagebyveien 603D 3159 MELSOMVIK 59.2303, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 603E 3159 MELSOMVIK 59.2304, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 604A 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3676 409 / 2
Hagebyveien 604B 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 605A 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 605B 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3677 409 / 2
Hagebyveien 605C 3159 MELSOMVIK 59.2302, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 605D 3159 MELSOMVIK 59.2303, 10.3678 409 / 2
Hagebyveien 605E 3159 MELSOMVIK 59.2303, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 606A 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 606B 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3679 409 / 2
Hagebyveien 606C 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3680 409 / 2
Hagebyveien 606D 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3680 409 / 2
Hagebyveien 606E 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3680 409 / 2
Hagebyveien 607A 3159 MELSOMVIK 59.2302, 10.3681 409 / 2
Hagebyveien 607B 3159 MELSOMVIK 59.2303, 10.3681 409 / 2
Hagebyveien 608A 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3683 409 / 2
Hagebyveien 608B 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3683 409 / 2
Hagebyveien 609A 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3684 409 / 2
Hagebyveien 609B 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3684 409 / 2
Hagebyveien 609C 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3684 409 / 2
Hagebyveien 609D 3159 MELSOMVIK 59.2302, 10.3685 409 / 2
Hagebyveien 609E 3159 MELSOMVIK 59.2302, 10.3685 409 / 2
Hagebyveien 610A 3159 MELSOMVIK 59.2298, 10.3686 409 / 2
Hagebyveien 610B 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3686 409 / 2
Hagebyveien 610C 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3686 409 / 2
Hagebyveien 610D 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3686 409 / 2
Hagebyveien 611A 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3687 409 / 2
Hagebyveien 611B 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3687 409 / 2
Hagebyveien 611C 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3688 409 / 2
Hagebyveien 612A 3159 MELSOMVIK 59.2298, 10.3688 409 / 2
Hagebyveien 612B 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3689 409 / 2
Hagebyveien 612C 3159 MELSOMVIK 59.2299, 10.3689 409 / 2
Hagebyveien 613A 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3689 409 / 2
Hagebyveien 613B 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3690 409 / 2
Hagebyveien 613C 3159 MELSOMVIK 59.2300, 10.3690 409 / 2
Hagebyveien 613D 3159 MELSOMVIK 59.2301, 10.3690 409 / 2

Hagebyveien i fleire kommunar

Det er vegar i 6 norske kommunar som heiter Hagebyveien:

KommuneAdresserPostnummer
Hagebyveien 1‑8 1640
Hagebyveien 1‑52 1726
Hagebyveien 1‑35 3050
Hagebyveien 100‑613 3159
Vestvågøy Hagebyveien 2‑53 8370
Hagebyveien 3‑100 9404

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.