Haldenvegen i Sørum

Haldenvegen er ein veg i Sørum kommune.

Det er 137 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 4 til 835.

Adressene i Haldenvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Haldenvegen 4-6, 8-10, 12, 14, 19-20, 22-23, 33, 76, 82, 861920 SØRUMSAND
Haldenvegen 117, 180-181, 183, 185, 219, 221, 241, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 267, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 299, 305, 307-312, 314-315, 318, 321-329, 332, 334, 336, 338, 340-343, 345, 347-348, 391, 393, 395, 397, 401, 403, 438, 443, 451, 459, 4831923 SØRUM
Haldenvegen 530, 532, 534, 536, 542, 547, 560, 562, 575, 586, 588, 597, 601, 604-605, 607, 609, 611, 613, 621, 623-624, 631, 633-635, 639, 641, 670, 687, 689, 693, 695, 699, 709, 715, 730-731, 735, 737, 754, 756, 758-761, 831, 833, 8352016 FROGNER

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Haldenvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haldenvegen 4 1920 SØRUMSAND 59.9906, 11.2596 40 / 3
Haldenvegen 5 1920 SØRUMSAND 59.9900, 11.2650 0 / 0
Haldenvegen 6 1920 SØRUMSAND 59.9904, 11.2639 40 / 31
Haldenvegen 8 1920 SØRUMSAND 59.9908, 11.2616 40 / 2
Haldenvegen 9 1920 SØRUMSAND 59.9906, 11.2648 40 / 7
Haldenvegen 10 1920 SØRUMSAND 59.9909, 11.2638 40 / 34
Haldenvegen 12A 1920 SØRUMSAND 59.9909, 11.2634 40 / 9
Haldenvegen 12B 1920 SØRUMSAND 59.9909, 11.2633 40 / 9
Haldenvegen 12C 1920 SØRUMSAND 59.9912, 11.2632 40 / 36
Haldenvegen 14 1920 SØRUMSAND 59.9912, 11.2637 40 / 8
Haldenvegen 19 1920 SØRUMSAND 59.9920, 11.2647 31 / 93
Haldenvegen 20 1920 SØRUMSAND 59.9920, 11.2636 31 / 89
Haldenvegen 22 1920 SØRUMSAND 59.9923, 11.2634 31 / 6
Haldenvegen 23 1920 SØRUMSAND 59.9928, 11.2644 31 / 10
Haldenvegen 33 1920 SØRUMSAND 59.9943, 11.2643 31 / 30
Haldenvegen 76 1920 SØRUMSAND 59.9987, 11.2615 31 / 3
Haldenvegen 82 1920 SØRUMSAND 59.9970, 11.2533 40 / 1
Haldenvegen 86 1920 SØRUMSAND 59.9991, 11.2587 40 / 28
Haldenvegen 117 1923 SØRUM 60.0050, 11.2625 31 / 11
Haldenvegen 180 1923 SØRUM 60.0082, 11.2474 31 / 12
Haldenvegen 181 1923 SØRUM 60.0087, 11.2483 32 / 1
Haldenvegen 183 1923 SØRUM 60.0091, 11.2490 32 / 61
Haldenvegen 185 1923 SØRUM 60.0094, 11.2494 32 / 60
Haldenvegen 219 1923 SØRUM 60.0115, 11.2396 32 / 1
Haldenvegen 221 1923 SØRUM 60.0111, 11.2395 32 / 1
Haldenvegen 241 1923 SØRUM 60.0121, 11.2359 33 / 11
Haldenvegen 249 1923 SØRUM 60.0132, 11.2363 33 / 8
Haldenvegen 253 1923 SØRUM 60.0138, 11.2362 32 / 20
Haldenvegen 255 1923 SØRUM 60.0140, 11.2359 32 / 38
Haldenvegen 257 1923 SØRUM 60.0162, 11.2396 32 / 19
Haldenvegen 259 1923 SØRUM 60.0165, 11.2401 32 / 18
Haldenvegen 261 1923 SØRUM 60.0177, 11.2414 32 / 18
Haldenvegen 263 1923 SØRUM 60.0146, 11.2348 32 / 4
Haldenvegen 267 1923 SØRUM 60.0153, 11.2336 32 / 11
Haldenvegen 278 1923 SØRUM 60.0165, 11.2306 14 / 185
Haldenvegen 280 1923 SØRUM 60.0162, 11.2307 14 / 184
Haldenvegen 282 1923 SØRUM 60.0164, 11.2302 14 / 13
Haldenvegen 284 1923 SØRUM 60.0166, 11.2300 14 / 187
Haldenvegen 286 1923 SØRUM 60.0168, 11.2300 14 / 12
Haldenvegen 288 1923 SØRUM 60.0168, 11.2304 14 / 186
Haldenvegen 299 1923 SØRUM 60.0189, 11.2299 13 / 35
Haldenvegen 305 1923 SØRUM 60.0204, 11.2280 14 / 3
Haldenvegen 307 1923 SØRUM 60.0205, 11.2279 14 / 3
Haldenvegen 308 1923 SØRUM 60.0200, 11.2276 14 / 63
Haldenvegen 309 1923 SØRUM 60.0203, 11.2280 14 / 3
Haldenvegen 310 1923 SØRUM 60.0203, 11.2274 14 / 53
Haldenvegen 311 1923 SØRUM 60.0207, 11.2286 14 / 106
Haldenvegen 312 1923 SØRUM 60.0204, 11.2270 14 / 20
Haldenvegen 314 1923 SØRUM 60.0204, 11.2269 14 / 20
Haldenvegen 315 1923 SØRUM 60.0210, 11.2288 14 / 65
Haldenvegen 318 1923 SØRUM 60.0202, 11.2260 14 / 7
Haldenvegen 321 1923 SØRUM 60.0208, 11.2273 14 / 102
Haldenvegen 322 1923 SØRUM 60.0205, 11.2255 14 / 43
Haldenvegen 323 1923 SØRUM 60.0208, 11.2272 14 / 102
Haldenvegen 324 1923 SØRUM 60.0206, 11.2255 14 / 43
Haldenvegen 325 1923 SØRUM 60.0209, 11.2270 14 / 66
Haldenvegen 326 1923 SØRUM 60.0206, 11.2256 14 / 43
Haldenvegen 327 1923 SØRUM 60.0209, 11.2269 14 / 66
Haldenvegen 328 1923 SØRUM 60.0206, 11.2257 14 / 43
Haldenvegen 329 1923 SØRUM 60.0209, 11.2270 14 / 66
Haldenvegen 332 1923 SØRUM 60.0212, 11.2255 14 / 30
Haldenvegen 334 1923 SØRUM 60.0213, 11.2246 14 / 18
Haldenvegen 336 1923 SØRUM 60.0213, 11.2245 14 / 18
Haldenvegen 338 1923 SØRUM 60.0214, 11.2244 14 / 18
Haldenvegen 340 1923 SØRUM 60.0212, 11.2240 14 / 48
Haldenvegen 341 1923 SØRUM 60.0218, 11.2220 14 / 104
Haldenvegen 342 1923 SØRUM 60.0209, 11.2201 53 / 9
Haldenvegen 343 1923 SØRUM 60.0213, 11.2196 53 / 21
Haldenvegen 345 1923 SØRUM 60.0216, 11.2200 53 / 28
Haldenvegen 347 1923 SØRUM 60.0217, 11.2196 53 / 34
Haldenvegen 348 1923 SØRUM 60.0207, 11.2187 53 / 24
Haldenvegen 391 1923 SØRUM 60.0224, 11.2073 52 / 13
Haldenvegen 393 1923 SØRUM 60.0223, 11.2078 52 / 18
Haldenvegen 395 1923 SØRUM 60.0226, 11.2083 53 / 27
Haldenvegen 397 1923 SØRUM 60.0227, 11.2078 53 / 14
Haldenvegen 401 1923 SØRUM 60.0228, 11.2067 53 / 29
Haldenvegen 403 1923 SØRUM 60.0229, 11.2060 53 / 22
Haldenvegen 438 1923 SØRUM 60.0223, 11.2015 52 / 12
Haldenvegen 443 1923 SØRUM 60.0234, 11.1991 53 / 2
Haldenvegen 451 1923 SØRUM 60.0233, 11.1955 32 / 14
Haldenvegen 459 1923 SØRUM 60.0240, 11.1929 32 / 44
Haldenvegen 483A 1923 SØRUM 60.0254, 11.1859 32 / 3
Haldenvegen 483B 1923 SØRUM 60.0253, 11.1866 32 / 3
Haldenvegen 483C 1923 SØRUM 60.0257, 11.1861 32 / 3
Haldenvegen 483D 1923 SØRUM 60.0260, 11.1868 32 / 3
Haldenvegen 483E 1923 SØRUM 60.0259, 11.1875 32 / 3
Haldenvegen 483F 1923 SØRUM 60.0256, 11.1869 32 / 3
Haldenvegen 530 2016 FROGNER 60.0255, 11.1744 66 / 21
Haldenvegen 532 2016 FROGNER 60.0253, 11.1741 66 / 29
Haldenvegen 534 2016 FROGNER 60.0255, 11.1750 66 / 32
Haldenvegen 536 2016 FROGNER 60.0251, 11.1748 66 / 41
Haldenvegen 542 2016 FROGNER 60.0249, 11.1738 66 / 30
Haldenvegen 547 2016 FROGNER 60.0243, 11.1720 66 / 43
Haldenvegen 560 2016 FROGNER 60.0221, 11.1716 66 / 5
Haldenvegen 562 2016 FROGNER 60.0223, 11.1716 66 / 5
Haldenvegen 575 2016 FROGNER 60.0216, 11.1679 66 / 52
Haldenvegen 586 2016 FROGNER 60.0192, 11.1661 67 / 1
Haldenvegen 588 2016 FROGNER 60.0194, 11.1667 67 / 1
Haldenvegen 597 2016 FROGNER 60.0192, 11.1630 66 / 14
Haldenvegen 601 2016 FROGNER 60.0188, 11.1628 66 / 31
Haldenvegen 604 2016 FROGNER 60.0182, 11.1636 67 / 24
Haldenvegen 605 2016 FROGNER 60.0188, 11.1613 66 / 24
Haldenvegen 607 2016 FROGNER 60.0185, 11.1617 66 / 50
Haldenvegen 609 2016 FROGNER 60.0183, 11.1616 66 / 49
Haldenvegen 611A 2016 FROGNER 60.0182, 11.1619 66 / 53
Haldenvegen 611B 2016 FROGNER 60.0183, 11.1623 66 / 13
Haldenvegen 613 2016 FROGNER 60.0181, 11.1621 66 / 19
Haldenvegen 621 2016 FROGNER 60.0181, 11.1607 66 / 16
Haldenvegen 623 2016 FROGNER 60.0177, 11.1610 66 / 34
Haldenvegen 624 2016 FROGNER 60.0172, 11.1619 67 / 33
Haldenvegen 631 2016 FROGNER 60.0172, 11.1597 67 / 22
Haldenvegen 633 2016 FROGNER 60.0170, 11.1589 67 / 32
Haldenvegen 634 2016 FROGNER 60.0159, 11.1589 67 / 64
Haldenvegen 635 2016 FROGNER 60.0168, 11.1581 67 / 28
Haldenvegen 639 2016 FROGNER 60.0166, 11.1573 67 / 20
Haldenvegen 641 2016 FROGNER 60.0165, 11.1569 66 / 54
Haldenvegen 670 2016 FROGNER 60.0146, 11.1474 69 / 11
Haldenvegen 687 2016 FROGNER 60.0163, 11.1443 69 / 9
Haldenvegen 689 2016 FROGNER 60.0164, 11.1440 69 / 9
Haldenvegen 693 2016 FROGNER 60.0167, 11.1423 69 / 7
Haldenvegen 695 2016 FROGNER 60.0167, 11.1427 69 / 7
Haldenvegen 699 2016 FROGNER 60.0172, 11.1419 69 / 45
Haldenvegen 709 2016 FROGNER 60.0183, 11.1401 69 / 8
Haldenvegen 715 2016 FROGNER 60.0183, 11.1380 69 / 17
Haldenvegen 730 2016 FROGNER 60.0189, 11.1339 69 / 1
Haldenvegen 731 2016 FROGNER 60.0198, 11.1341 69 / 2
Haldenvegen 735 2016 FROGNER 60.0207, 11.1344 69 / 3
Haldenvegen 737 2016 FROGNER 60.0207, 11.1340 69 / 3
Haldenvegen 754 2016 FROGNER 60.0195, 11.1225 69 / 20
Haldenvegen 756 2016 FROGNER 60.0199, 11.1230 69 / 26
Haldenvegen 758 2016 FROGNER 60.0197, 11.1234 69 / 34
Haldenvegen 759 2016 FROGNER 60.0199, 11.1260 69 / 27
Haldenvegen 760 2016 FROGNER 60.0197, 11.1240 69 / 38
Haldenvegen 761 2016 FROGNER 60.0198, 11.1255 69 / 16
Haldenvegen 831 2016 FROGNER 60.0260, 11.1168 96 / 18
Haldenvegen 833 2016 FROGNER 60.0262, 11.1170 96 / 21
Haldenvegen 835 2016 FROGNER 60.0267, 11.1172 96 / 26

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.