Haldenveien i Marker

Haldenveien er ein veg i Marker kommune.

Det er 120 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 15 til 1632.

Adressene i Haldenveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Haldenveien 15, 18, 24, 33, 35, 38-41, 43, 45, 49-51, 55, 57, 59, 71, 133, 135, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 177, 232, 236, 286, 288, 292, 294, 298, 302, 304, 306, 308, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 354, 356, 368, 504, 585, 587, 610, 613, 615, 658, 661, 663, 665, 702, 704, 711, 720, 722, 724, 741, 743, 794, 806, 810, 874, 876, 878, 890, 915, 917, 919, 927, 933-936, 969, 1020, 1024, 1026, 1028, 1047, 1050, 1055, 1063, 1084, 1086, 11181870 ØRJE
Haldenveien 1278, 1305, 1311, 1313, 1320, 1340, 1375, 1405, 1418, 1420, 1447, 1476, 1478, 1579, 1581-1582, 1586, 1588-1590, 1592, 1594-1596, 1598, 1614, 1630, 16321875 OTTEID

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Haldenveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haldenveien 15 1870 ØRJE 59.4796, 11.6608 92 / 1
Haldenveien 18 1870 ØRJE 59.4778, 11.6581 90 / 121
Haldenveien 24 1870 ØRJE 59.4784, 11.6599 92 / 73
Haldenveien 33 1870 ØRJE 59.4779, 11.6615 92 / 31
Haldenveien 35 1870 ØRJE 59.4780, 11.6615 92 / 31
Haldenveien 38 1870 ØRJE 59.4776, 11.6604 92 / 8
Haldenveien 39 1870 ØRJE 59.4775, 11.6614 92 / 15
Haldenveien 40 1870 ØRJE 59.4774, 11.6605 92 / 37
Haldenveien 41 1870 ØRJE 59.4772, 11.6617 92 / 22
Haldenveien 43 1870 ØRJE 59.4771, 11.6614 92 / 22
Haldenveien 45 1870 ØRJE 59.4770, 11.6615 92 / 22
Haldenveien 49 1870 ØRJE 59.4767, 11.6615 91 / 214
Haldenveien 50 1870 ØRJE 59.4764, 11.6610 90 / 321
Haldenveien 51 1870 ØRJE 59.4767, 11.6615 91 / 214
Haldenveien 55 1870 ØRJE 59.4761, 11.6622 91 / 77
Haldenveien 57 1870 ØRJE 59.4760, 11.6627 91 / 75
Haldenveien 59 1870 ØRJE 59.4759, 11.6634 91 / 95
Haldenveien 71 1870 ØRJE 59.4751, 11.6619 91 / 14
Haldenveien 133 1870 ØRJE 59.4696, 11.6641 91 / 1
Haldenveien 135 1870 ØRJE 59.4694, 11.6632 91 / 1
Haldenveien 160 1870 ØRJE 59.4669, 11.6600 91 / 10
Haldenveien 162 1870 ØRJE 59.4669, 11.6600 91 / 10
Haldenveien 164 1870 ØRJE 59.4670, 11.6600 91 / 10
Haldenveien 168 1870 ØRJE 59.4673, 11.6601 91 / 10
Haldenveien 170 1870 ØRJE 59.4672, 11.6600 91 / 10
Haldenveien 174 1870 ØRJE 59.4666, 11.6592 91 / 244
Haldenveien 177 1870 ØRJE 59.4658, 11.6615 90 / 184
Haldenveien 232 1870 ØRJE 59.4615, 11.6585 87 / 19
Haldenveien 236 1870 ØRJE 59.4610, 11.6594 87 / 5
Haldenveien 286 1870 ØRJE 59.4562, 11.6599 87 / 9
Haldenveien 288 1870 ØRJE 59.4561, 11.6599 87 / 9
Haldenveien 292 1870 ØRJE 59.4557, 11.6601 87 / 6
Haldenveien 294 1870 ØRJE 59.4555, 11.6604 87 / 7
Haldenveien 298 1870 ØRJE 59.4552, 11.6606 87 / 15
Haldenveien 302 1870 ØRJE 59.4550, 11.6608 87 / 10
Haldenveien 304 1870 ØRJE 59.4548, 11.6611 87 / 14
Haldenveien 306 1870 ØRJE 59.4548, 11.6610 87 / 14
Haldenveien 308 1870 ØRJE 59.4545, 11.6611 87 / 11
Haldenveien 316 1870 ØRJE 59.4538, 11.6622 87 / 16
Haldenveien 318 1870 ØRJE 59.4535, 11.6625 87 / 8
Haldenveien 320 1870 ØRJE 59.4540, 11.6619 87 / 18
Haldenveien 322 1870 ØRJE 59.4531, 11.6607 87 / 12
Haldenveien 324 1870 ØRJE 59.4527, 11.6608 87 / 13
Haldenveien 326 1870 ØRJE 59.4533, 11.6612 87 / 21
Haldenveien 354 1870 ØRJE 59.4505, 11.6635 103 / 1
Haldenveien 356 1870 ØRJE 59.4501, 11.6605 103 / 3
Haldenveien 368 1870 ØRJE 59.4496, 11.6649 103 / 2
Haldenveien 504 1870 ØRJE 59.4379, 11.6668 106 / 4
Haldenveien 585 1870 ØRJE 59.4307, 11.6710 106 / 1
Haldenveien 587 1870 ØRJE 59.4306, 11.6704 106 / 1
Haldenveien 610 1870 ØRJE 59.4273, 11.6642 106 / 7
Haldenveien 613 1870 ØRJE 59.4284, 11.6687 106 / 1
Haldenveien 615 1870 ØRJE 59.4278, 11.6681 106 / 10
Haldenveien 658 1870 ØRJE 59.4234, 11.6623 109 / 1
Haldenveien 661 1870 ØRJE 59.4242, 11.6660 109 / 3
Haldenveien 663 1870 ØRJE 59.4234, 11.6703 109 / 9
Haldenveien 665 1870 ØRJE 59.4223, 11.6724 109 / 7
Haldenveien 702 1870 ØRJE 59.4198, 11.6640 109 / 4
Haldenveien 704 1870 ØRJE 59.4195, 11.6638 109 / 4
Haldenveien 711 1870 ØRJE 59.4194, 11.6677 109 / 6
Haldenveien 720 1870 ØRJE 59.4184, 11.6671 110 / 5
Haldenveien 722 1870 ØRJE 59.4184, 11.6672 110 / 5
Haldenveien 724 1870 ØRJE 59.4183, 11.6673 110 / 5
Haldenveien 741 1870 ØRJE 59.4170, 11.6692 110 / 2
Haldenveien 743 1870 ØRJE 59.4169, 11.6696 110 / 2
Haldenveien 794 1870 ØRJE 59.4138, 11.6655 110 / 2
Haldenveien 806 1870 ØRJE 59.4114, 11.6675 110 / 4
Haldenveien 810 1870 ØRJE 59.4110, 11.6675 110 / 3
Haldenveien 874 1870 ØRJE 59.4054, 11.6687 110 / 6
Haldenveien 876 1870 ØRJE 59.4052, 11.6683 110 / 6
Haldenveien 878 1870 ØRJE 59.4050, 11.6685 110 / 6
Haldenveien 890 1870 ØRJE 59.4037, 11.6688 111 / 32
Haldenveien 915 1870 ØRJE 59.4018, 11.6703 111 / 23
Haldenveien 917 1870 ØRJE 59.4020, 11.6706 111 / 23
Haldenveien 919 1870 ØRJE 59.4013, 11.6704 111 / 19
Haldenveien 927 1870 ØRJE 59.4007, 11.6707 111 / 12
Haldenveien 933 1870 ØRJE 59.4004, 11.6708 111 / 18
Haldenveien 934 1870 ØRJE 59.3986, 11.6694 111 / 21
Haldenveien 935 1870 ØRJE 59.3964, 11.6780 111 / 4
Haldenveien 936 1870 ØRJE 59.3993, 11.6702 111 / 1
Haldenveien 969 1870 ØRJE 59.3969, 11.6705 111 / 20
Haldenveien 1020 1870 ØRJE 59.3927, 11.6634 126 / 20
Haldenveien 1024 1870 ØRJE 59.3915, 11.6648 126 / 18
Haldenveien 1026 1870 ØRJE 59.3914, 11.6652 126 / 8
Haldenveien 1028 1870 ØRJE 59.3917, 11.6660 126 / 9
Haldenveien 1047 1870 ØRJE 59.3903, 11.6671 126 / 11
Haldenveien 1050 1870 ØRJE 59.3906, 11.6662 126 / 12
Haldenveien 1055 1870 ØRJE 59.3895, 11.6667 126 / 7
Haldenveien 1063 1870 ØRJE 59.3891, 11.6669 126 / 1
Haldenveien 1084 1870 ØRJE 59.3876, 11.6638 126 / 2
Haldenveien 1086 1870 ØRJE 59.3867, 11.6616 126 / 6
Haldenveien 1118 1870 ØRJE 59.3848, 11.6656 126 / 5
Haldenveien 1278 1875 OTTEID 59.3720, 11.6797 127 / 2
Haldenveien 1305 1875 OTTEID 59.3702, 11.6820 127 / 11
Haldenveien 1311 1875 OTTEID 59.3698, 11.6841 127 / 8
Haldenveien 1313 1875 OTTEID 59.3697, 11.6839 127 / 8
Haldenveien 1320 1875 OTTEID 59.3667, 11.6744 127 / 1
Haldenveien 1340 1875 OTTEID 59.3673, 11.6858 127 / 5
Haldenveien 1375 1875 OTTEID 59.3696, 11.6908 127 / 5
Haldenveien 1405 1875 OTTEID 59.3655, 11.6950 128 / 27
Haldenveien 1418 1875 OTTEID 59.3638, 11.6954 128 / 3
Haldenveien 1420 1875 OTTEID 59.3629, 11.6965 128 / 3
Haldenveien 1447 1875 OTTEID 59.3614, 11.6984 128 / 39
Haldenveien 1476 1875 OTTEID 59.3586, 11.6970 128 / 5
Haldenveien 1478 1875 OTTEID 59.3583, 11.6967 128 / 5
Haldenveien 1579 1875 OTTEID 59.3521, 11.7098 128 / 25
Haldenveien 1581 1875 OTTEID 59.3522, 11.7108 128 / 5
Haldenveien 1582 1875 OTTEID 59.3513, 11.7098 128 / 5
Haldenveien 1586 1875 OTTEID 59.3514, 11.7105 128 / 5
Haldenveien 1588 1875 OTTEID 59.3511, 11.7108 128 / 42
Haldenveien 1589 1875 OTTEID 59.3523, 11.7114 128 / 45
Haldenveien 1590 1875 OTTEID 59.3508, 11.7105 128 / 41
Haldenveien 1592 1875 OTTEID 59.3512, 11.7115 128 / 44
Haldenveien 1594 1875 OTTEID 59.3512, 11.7116 128 / 44
Haldenveien 1595 1875 OTTEID 59.3511, 11.7129 128 / 5
Haldenveien 1596 1875 OTTEID 59.3510, 11.7121 128 / 5
Haldenveien 1598 1875 OTTEID 59.3505, 11.7119 128 / 43
Haldenveien 1614 1875 OTTEID 59.3498, 11.7142 128 / 6
Haldenveien 1630 1875 OTTEID 59.3489, 11.7140 128 / 24
Haldenveien 1632 1875 OTTEID 59.3486, 11.7148 128 / 5

Haldenveien i fleire kommunar

Det er vegar i 7 norske kommunar som heiter Haldenveien:

KommuneAdresserPostnummer
Bærum Haldenveien 1‑110 1367
Asker Haldenveien 4‑18 1387
Fredrikstad Haldenveien 2‑186 1639, 1655
Marker Haldenveien 15‑1632 1870, 1875
Rakkestad Haldenveien 1‑2168 1890, 1892, 1894
Aurskog-Høland Haldenveien 11‑2745 1940, 1960, 1963, 1970
Ringerike Haldenveien 1‑127 3515

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.