Haldenveien i Rakkestad

Haldenveien er ein veg i Rakkestad kommune.

Det er 170 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 2168.

Adressene i Haldenveien høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Haldenveien 1, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16-25, 27, 31, 1291890 RAKKESTAD
Haldenveien 180, 182, 188, 208, 216, 307, 310, 312, 324, 384, 386, 402, 404, 433, 435, 451, 460, 462, 4841894 RAKKESTAD
Haldenveien 512, 532, 596, 614, 620, 641, 643-644, 677, 707, 714, 754, 767, 769, 777, 793, 795, 799, 801, 811, 817, 819, 823, 829, 836, 838-840, 844-846, 848, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 924, 953-954, 994, 996, 998, 1004, 1013, 1064, 1068, 1070, 1072, 1075, 1079, 1082, 1088-1089, 1095, 1123, 1125, 1130, 1132, 1185, 1187, 1196, 1198, 1200, 1265, 1277-1278, 1280, 1301, 1305-1307, 1309, 1314, 1318, 1345, 1347, 1349, 1372, 1374, 1376, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1405-1407, 1409, 1446-1447, 1450, 1479, 1481, 1516-1517, 1536, 1538-1540, 1593, 1641, 1643, 1645, 1659, 1780, 1782, 1862, 1864, 1866, 1900, 1902, 1904, 1957, 2019, 2021, 2023, 2102, 2132, 2134, 2136, 2138, 2140, 21681892 DEGERNES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Haldenveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haldenveien 1 1890 RAKKESTAD 59.4164, 11.3514 6 / 2
Haldenveien 5 1890 RAKKESTAD 59.4157, 11.3522 6 / 44
Haldenveien 6 1890 RAKKESTAD 59.4162, 11.3537 6 / 1
Haldenveien 8 1890 RAKKESTAD 59.4160, 11.3541 6 / 1
Haldenveien 10 1890 RAKKESTAD 59.4158, 11.3546 5 / 106
Haldenveien 12 1890 RAKKESTAD 59.4157, 11.3547 5 / 1
Haldenveien 14 1890 RAKKESTAD 59.4155, 11.3550 5 / 1
Haldenveien 16 1890 RAKKESTAD 59.4153, 11.3554 5 / 110
Haldenveien 17 1890 RAKKESTAD 59.4127, 11.3540 5 / 308
Haldenveien 18 1890 RAKKESTAD 59.4151, 11.3558 5 / 115
Haldenveien 19 1890 RAKKESTAD 59.4127, 11.3545 5 / 48
Haldenveien 20A 1890 RAKKESTAD 59.4148, 11.3560 5 / 118
Haldenveien 20B 1890 RAKKESTAD 59.4149, 11.3560 5 / 117
Haldenveien 20C 1890 RAKKESTAD 59.4149, 11.3559 5 / 116
Haldenveien 20D 1890 RAKKESTAD 59.4150, 11.3561 5 / 119
Haldenveien 20E 1890 RAKKESTAD 59.4150, 11.3562 5 / 120
Haldenveien 20F 1890 RAKKESTAD 59.4150, 11.3563 5 / 121
Haldenveien 21 1890 RAKKESTAD 59.4139, 11.3550 5 / 7
Haldenveien 22 1890 RAKKESTAD 59.4148, 11.3566 5 / 1
Haldenveien 23 1890 RAKKESTAD 59.4142, 11.3562 5 / 7
Haldenveien 24 1890 RAKKESTAD 59.4145, 11.3572 5 / 108
Haldenveien 25 1890 RAKKESTAD 59.4143, 11.3558 5 / 7
Haldenveien 27 1890 RAKKESTAD 59.4140, 11.3565 5 / 7
Haldenveien 31 1890 RAKKESTAD 59.4130, 11.3584 5 / 34
Haldenveien 129 1890 RAKKESTAD 59.4069, 11.3669 5 / 18
Haldenveien 180 1894 RAKKESTAD 59.4073, 11.3834 66 / 2
Haldenveien 182 1894 RAKKESTAD 59.4055, 11.3744 66 / 1
Haldenveien 188 1894 RAKKESTAD 59.4051, 11.3746 66 / 3
Haldenveien 208 1894 RAKKESTAD 59.4040, 11.3774 65 / 1
Haldenveien 216 1894 RAKKESTAD 59.4025, 11.3761 65 / 1
Haldenveien 307 1894 RAKKESTAD 59.3940, 11.3732 68 / 1
Haldenveien 310 1894 RAKKESTAD 59.3952, 11.3849 64 / 1
Haldenveien 312 1894 RAKKESTAD 59.3948, 11.3845 64 / 1
Haldenveien 324 1894 RAKKESTAD 59.3943, 11.3843 64 / 2
Haldenveien 384 1894 RAKKESTAD 59.3896, 11.3889 63 / 1
Haldenveien 386 1894 RAKKESTAD 59.3895, 11.3898 63 / 1
Haldenveien 402 1894 RAKKESTAD 59.3974, 11.3935 63 / 1
Haldenveien 404 1894 RAKKESTAD 59.3887, 11.3903 63 / 2
Haldenveien 433 1894 RAKKESTAD 59.3822, 11.3923 62 / 1
Haldenveien 435 1894 RAKKESTAD 59.3833, 11.3936 62 / 1
Haldenveien 451 1894 RAKKESTAD 59.3845, 11.3936 62 / 4
Haldenveien 460 1894 RAKKESTAD 59.3839, 11.3985 62 / 3
Haldenveien 462 1894 RAKKESTAD 59.3840, 11.3981 62 / 3
Haldenveien 484 1894 RAKKESTAD 59.3819, 11.3993 62 / 9
Haldenveien 512 1892 DEGERNES 59.3805, 11.4023 58 / 7
Haldenveien 532 1892 DEGERNES 59.3787, 11.4035 58 / 3
Haldenveien 596 1892 DEGERNES 59.3733, 11.4092 59 / 1
Haldenveien 614 1892 DEGERNES 59.3722, 11.4102 59 / 2
Haldenveien 620 1892 DEGERNES 59.3701, 11.4257 113 / 1
Haldenveien 641 1892 DEGERNES 59.3688, 11.4038 60 / 7
Haldenveien 643 1892 DEGERNES 59.3686, 11.4036 60 / 7
Haldenveien 644 1892 DEGERNES 59.3696, 11.4147 60 / 5
Haldenveien 677 1892 DEGERNES 59.3659, 11.4128 60 / 1
Haldenveien 707 1892 DEGERNES 59.3642, 11.4140 60 / 10
Haldenveien 714 1892 DEGERNES 59.3635, 11.4162 114 / 5
Haldenveien 754 1892 DEGERNES 59.3602, 11.4184 193 / 59
Haldenveien 767 1892 DEGERNES 59.3588, 11.4168 193 / 7
Haldenveien 769 1892 DEGERNES 59.3589, 11.4170 193 / 7
Haldenveien 777 1892 DEGERNES 59.3579, 11.4177 193 / 6
Haldenveien 793 1892 DEGERNES 59.3570, 11.4190 193 / 2
Haldenveien 795 1892 DEGERNES 59.3567, 11.4198 193 / 12
Haldenveien 799 1892 DEGERNES 59.3565, 11.4204 193 / 53
Haldenveien 801 1892 DEGERNES 59.3560, 11.4200 193 / 3
Haldenveien 811 1892 DEGERNES 59.3552, 11.4209 193 / 57
Haldenveien 817 1892 DEGERNES 59.3550, 11.4212 193 / 23
Haldenveien 819 1892 DEGERNES 59.3548, 11.4214 193 / 17
Haldenveien 823 1892 DEGERNES 59.3543, 11.4214 193 / 17
Haldenveien 829 1892 DEGERNES 59.3538, 11.4217 193 / 16
Haldenveien 836 1892 DEGERNES 59.3532, 11.4231 142 / 3
Haldenveien 838 1892 DEGERNES 59.3530, 11.4235 142 / 25
Haldenveien 839 1892 DEGERNES 59.3530, 11.4224 142 / 18
Haldenveien 840 1892 DEGERNES 59.3529, 11.4232 142 / 26
Haldenveien 844 1892 DEGERNES 59.3527, 11.4234 142 / 6
Haldenveien 845 1892 DEGERNES 59.3525, 11.4227 142 / 20
Haldenveien 846 1892 DEGERNES 59.3526, 11.4241 142 / 7
Haldenveien 848 1892 DEGERNES 59.3523, 11.4237 142 / 8
Haldenveien 909 1892 DEGERNES 59.3473, 11.4259 144 / 6
Haldenveien 911 1892 DEGERNES 59.3475, 11.4257 144 / 7
Haldenveien 913 1892 DEGERNES 59.3478, 11.4255 144 / 10
Haldenveien 915 1892 DEGERNES 59.3481, 11.4243 144 / 9
Haldenveien 917 1892 DEGERNES 59.3467, 11.4228 144 / 2
Haldenveien 919 1892 DEGERNES 59.3464, 11.4226 144 / 2
Haldenveien 924 1892 DEGERNES 59.3463, 11.4273 143 / 4
Haldenveien 953 1892 DEGERNES 59.3434, 11.4261 143 / 5
Haldenveien 954 1892 DEGERNES 59.3435, 11.4271 143 / 16
Haldenveien 994 1892 DEGERNES 59.3397, 11.4262 143 / 15
Haldenveien 996 1892 DEGERNES 59.3396, 11.4275 143 / 8
Haldenveien 998 1892 DEGERNES 59.3394, 11.4262 143 / 9
Haldenveien 1004 1892 DEGERNES 59.3389, 11.4264 143 / 10
Haldenveien 1013 1892 DEGERNES 59.3380, 11.4249 143 / 6
Haldenveien 1064 1892 DEGERNES 59.3335, 11.4260 148 / 4
Haldenveien 1068 1892 DEGERNES 59.3331, 11.4262 148 / 11
Haldenveien 1070 1892 DEGERNES 59.3328, 11.4261 148 / 2
Haldenveien 1072 1892 DEGERNES 59.3324, 11.4257 148 / 15
Haldenveien 1075 1892 DEGERNES 59.3326, 11.4250 148 / 17
Haldenveien 1079 1892 DEGERNES 59.3323, 11.4250 149 / 5
Haldenveien 1082 1892 DEGERNES 59.3319, 11.4255 148 / 5
Haldenveien 1088 1892 DEGERNES 59.3314, 11.4255 149 / 4
Haldenveien 1089 1892 DEGERNES 59.3314, 11.4239 148 / 3
Haldenveien 1095 1892 DEGERNES 59.3300, 11.4205 149 / 2
Haldenveien 1123 1892 DEGERNES 59.3289, 11.4216 149 / 1
Haldenveien 1125 1892 DEGERNES 59.3289, 11.4212 149 / 1
Haldenveien 1130 1892 DEGERNES 59.3261, 11.4239 150 / 1
Haldenveien 1132 1892 DEGERNES 59.3267, 11.4224 150 / 3
Haldenveien 1185 1892 DEGERNES 59.3250, 11.4158 157 / 5
Haldenveien 1187 1892 DEGERNES 59.3248, 11.4159 157 / 5
Haldenveien 1196 1892 DEGERNES 59.3227, 11.4171 157 / 7
Haldenveien 1198 1892 DEGERNES 59.3221, 11.4185 157 / 1
Haldenveien 1200 1892 DEGERNES 59.3219, 11.4184 157 / 1
Haldenveien 1265 1892 DEGERNES 59.3172, 11.4106 184 / 4
Haldenveien 1277 1892 DEGERNES 59.3159, 11.4102 184 / 2
Haldenveien 1278 1892 DEGERNES 59.3158, 11.4191 185 / 1
Haldenveien 1280 1892 DEGERNES 59.3156, 11.4186 185 / 1
Haldenveien 1301 1892 DEGERNES 59.3147, 11.3964 183 / 2
Haldenveien 1305 1892 DEGERNES 59.3125, 11.4049 182 / 3
Haldenveien 1306 1892 DEGERNES 59.3137, 11.4092 183 / 10
Haldenveien 1307 1892 DEGERNES 59.3128, 11.4050 182 / 3
Haldenveien 1309 1892 DEGERNES 59.3136, 11.4077 182 / 4
Haldenveien 1314 1892 DEGERNES 59.3133, 11.4093 183 / 5
Haldenveien 1318 1892 DEGERNES 59.3125, 11.4095 183 / 6
Haldenveien 1345 1892 DEGERNES 59.3102, 11.4090 182 / 1
Haldenveien 1347 1892 DEGERNES 59.3099, 11.4088 182 / 1
Haldenveien 1349 1892 DEGERNES 59.3092, 11.4052 182 / 2
Haldenveien 1372 1892 DEGERNES 59.3080, 11.4105 181 / 16
Haldenveien 1374 1892 DEGERNES 59.3081, 11.4114 181 / 32
Haldenveien 1376 1892 DEGERNES 59.3077, 11.4111 181 / 25
Haldenveien 1390 1892 DEGERNES 59.3062, 11.4102 181 / 28
Haldenveien 1392 1892 DEGERNES 59.3065, 11.4109 181 / 17
Haldenveien 1394 1892 DEGERNES 59.3072, 11.4121 181 / 24
Haldenveien 1396 1892 DEGERNES 59.3070, 11.4128 181 / 21
Haldenveien 1398 1892 DEGERNES 59.3065, 11.4127 181 / 37
Haldenveien 1405 1892 DEGERNES 59.3067, 11.4074 181 / 15
Haldenveien 1406 1892 DEGERNES 59.3041, 11.4107 181 / 7
Haldenveien 1407 1892 DEGERNES 59.3048, 11.4078 181 / 5
Haldenveien 1409 1892 DEGERNES 59.3047, 11.4073 181 / 5
Haldenveien 1446 1892 DEGERNES 59.3018, 11.4099 174 / 12
Haldenveien 1447 1892 DEGERNES 59.3015, 11.4086 174 / 9
Haldenveien 1450 1892 DEGERNES 59.3010, 11.4094 174 / 5
Haldenveien 1479 1892 DEGERNES 59.2985, 11.4061 174 / 11
Haldenveien 1481 1892 DEGERNES 59.2982, 11.4041 174 / 13
Haldenveien 1516 1892 DEGERNES 59.2956, 11.4102 175 / 2
Haldenveien 1517 1892 DEGERNES 59.2945, 11.4035 175 / 3
Haldenveien 1536 1892 DEGERNES 59.2939, 11.4117 175 / 1
Haldenveien 1538 1892 DEGERNES 59.2941, 11.4115 175 / 1
Haldenveien 1539 1892 DEGERNES 59.2919, 11.4075 175 / 6
Haldenveien 1540 1892 DEGERNES 59.2943, 11.4119 175 / 1
Haldenveien 1593 1892 DEGERNES 59.2883, 11.4119 176 / 14
Haldenveien 1641 1892 DEGERNES 59.2829, 11.4067 177 / 5
Haldenveien 1643 1892 DEGERNES 59.2843, 11.4045 177 / 6
Haldenveien 1645 1892 DEGERNES 59.2799, 11.4101 177 / 1
Haldenveien 1659 1892 DEGERNES 59.2829, 11.4160 177 / 10
Haldenveien 1780 1892 DEGERNES 59.2738, 11.4280 178 / 5
Haldenveien 1782 1892 DEGERNES 59.2735, 11.4278 178 / 5
Haldenveien 1862 1892 DEGERNES 59.2664, 11.4265 178 / 13
Haldenveien 1864 1892 DEGERNES 59.2658, 11.4270 178 / 15
Haldenveien 1866 1892 DEGERNES 59.2662, 11.4271 178 / 9
Haldenveien 1900 1892 DEGERNES 59.2657, 11.4399 163 / 1
Haldenveien 1902 1892 DEGERNES 59.2656, 11.4403 163 / 1
Haldenveien 1904 1892 DEGERNES 59.2649, 11.4412 163 / 1
Haldenveien 1957 1892 DEGERNES 59.2594, 11.4360 163 / 4
Haldenveien 2019 1892 DEGERNES 59.2539, 11.4376 165 / 1
Haldenveien 2021 1892 DEGERNES 59.2483, 11.4193 166 / 1
Haldenveien 2023 1892 DEGERNES 59.2478, 11.4201 166 / 1
Haldenveien 2102 1892 DEGERNES 59.2481, 11.4473 165 / 2
Haldenveien 2132 1892 DEGERNES 59.2456, 11.4528 164 / 1
Haldenveien 2134 1892 DEGERNES 59.2452, 11.4523 164 / 2
Haldenveien 2136 1892 DEGERNES 59.2449, 11.4526 164 / 4
Haldenveien 2138 1892 DEGERNES 59.2444, 11.4513 164 / 1
Haldenveien 2140 1892 DEGERNES 59.2451, 11.4477 164 / 3
Haldenveien 2168 1892 DEGERNES 59.2424, 11.4489 164 / 1

Haldenveien i fleire kommunar

Det er vegar i 7 norske kommunar som heiter Haldenveien:

KommuneAdresserPostnummer
Bærum Haldenveien 1‑110 1367
Asker Haldenveien 4‑18 1387
Fredrikstad Haldenveien 2‑186 1639, 1655
Marker Haldenveien 15‑1632 1870, 1875
Rakkestad Haldenveien 1‑2168 1890, 1892, 1894
Aurskog-Høland Haldenveien 11‑2745 1940, 1960, 1963, 1970
Ringerike Haldenveien 1‑127 3515

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.