Haldenveien i Aurskog-Høland

Haldenveien er ein veg i Aurskog-Høland kommune.

Det er 244 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 11 til 2745.

Adressene i Haldenveien høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Haldenveien 11, 25, 30-31, 34, 41, 43, 45, 74, 94, 96, 98, 117, 119, 123-124, 126, 128, 136, 138, 142, 145, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 206, 209, 223, 237, 265, 292, 300, 362, 459, 462-464, 487, 489, 539, 541, 545, 589, 591, 605, 607, 609, 665, 667-668, 670-673, 675, 689, 707, 709, 711, 719, 738, 749, 7511940 BJØRKELANGEN
Haldenveien 777, 779, 787, 801, 849, 851, 860, 862, 893, 908, 912, 940, 968, 988-990, 993-994, 1002, 1006, 1009-1010, 1014, 1019-1020, 1022, 1025, 1027-1029, 1032, 1034, 1053, 1057, 1062-1064, 1072, 1100, 11151963 FOSSER
Haldenveien 1146, 1152-1153, 1184, 1186, 1191, 1195, 1200-1201, 1207, 1211, 1222, 1228, 1230, 1235, 1242, 1244, 1246, 1252, 1275, 1317, 1386, 1388, 1436-1439, 1474, 1476, 1533, 1535, 1547, 1559-1560, 1563-1565, 1569, 1577, 1579, 1617, 1677, 1684-1685, 1695, 1699, 1708, 1713, 1718, 1720, 1724, 1726-1727, 1747-17481960 LØKEN
Haldenveien 1765, 1821, 1831, 1834, 1842, 1858, 1860, 1959, 1961, 1970, 2011, 2013, 2015, 2051, 2054, 2056, 2065, 2069, 2071, 2073, 2075, 2079, 2091, 2117, 2119, 2174, 2206, 2221, 2227, 2229, 2269, 2277, 2313, 2315, 2351-2353, 2355, 2391, 2411, 2413, 2420-2421, 2423, 2434, 2442-2444, 2450-2451, 2454, 2456-2457, 2461-2463, 2465, 2485, 2487, 2497, 2521, 2523, 2525, 2537, 2549-2550, 2564, 2566, 2569, 2573, 2590, 2597, 2608, 2623, 2625, 2632, 2634, 2672, 2694, 2717, 2719, 2743, 27451970 HEMNES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Haldenveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haldenveien 11 1940 BJØRKELANGEN 59.8863, 11.5607 75 / 159
Haldenveien 25 1940 BJØRKELANGEN 59.8847, 11.5609 75 / 90
Haldenveien 30 1940 BJØRKELANGEN 59.8847, 11.5621 75 / 25
Haldenveien 31 1940 BJØRKELANGEN 59.8845, 11.5609 75 / 65
Haldenveien 34 1940 BJØRKELANGEN 59.8843, 11.5621 75 / 79
Haldenveien 41 1940 BJØRKELANGEN 59.8837, 11.5589 73 / 214
Haldenveien 43 1940 BJØRKELANGEN 59.8834, 11.5597 73 / 299
Haldenveien 45 1940 BJØRKELANGEN 59.8831, 11.5599 73 / 299
Haldenveien 74 1940 BJØRKELANGEN 59.8808, 11.5632 73 / 276
Haldenveien 94 1940 BJØRKELANGEN 59.8785, 11.5637 73 / 225
Haldenveien 96 1940 BJØRKELANGEN 59.8785, 11.5633 73 / 135
Haldenveien 98 1940 BJØRKELANGEN 59.8782, 11.5633 73 / 180
Haldenveien 117 1940 BJØRKELANGEN 59.8771, 11.5602 73 / 246
Haldenveien 119 1940 BJØRKELANGEN 59.8769, 11.5595 73 / 72
Haldenveien 123 1940 BJØRKELANGEN 59.8764, 11.5605 72 / 21
Haldenveien 124 1940 BJØRKELANGEN 59.8760, 11.5626 73 / 78
Haldenveien 126 1940 BJØRKELANGEN 59.8758, 11.5632 73 / 106
Haldenveien 128 1940 BJØRKELANGEN 59.8757, 11.5624 73 / 107
Haldenveien 136 1940 BJØRKELANGEN 59.8750, 11.5615 73 / 143
Haldenveien 138 1940 BJØRKELANGEN 59.8750, 11.5616 73 / 143
Haldenveien 142 1940 BJØRKELANGEN 59.8746, 11.5609 73 / 108
Haldenveien 145 1940 BJØRKELANGEN 59.8751, 11.5593 72 / 21
Haldenveien 188 1940 BJØRKELANGEN 59.8720, 11.5549 74 / 17
Haldenveien 190 1940 BJØRKELANGEN 59.8717, 11.5547 74 / 18
Haldenveien 192 1940 BJØRKELANGEN 59.8716, 11.5545 74 / 20
Haldenveien 196 1940 BJØRKELANGEN 59.8713, 11.5544 74 / 7
Haldenveien 198 1940 BJØRKELANGEN 59.8710, 11.5542 74 / 19
Haldenveien 200 1940 BJØRKELANGEN 59.8705, 11.5546 74 / 8
Haldenveien 206 1940 BJØRKELANGEN 59.8701, 11.5537 74 / 8
Haldenveien 209 1940 BJØRKELANGEN 59.8701, 11.5524 74 / 8
Haldenveien 223 1940 BJØRKELANGEN 59.8695, 11.5520 72 / 9
Haldenveien 237 1940 BJØRKELANGEN 59.8683, 11.5501 74 / 15
Haldenveien 265 1940 BJØRKELANGEN 59.8659, 11.5476 66 / 2
Haldenveien 292 1940 BJØRKELANGEN 59.8634, 11.5497 67 / 5
Haldenveien 300 1940 BJØRKELANGEN 59.8624, 11.5507 67 / 6
Haldenveien 362 1940 BJØRKELANGEN 59.8583, 11.5419 67 / 4
Haldenveien 459 1940 BJØRKELANGEN 59.8537, 11.5275 66 / 1
Haldenveien 462 1940 BJØRKELANGEN 59.8524, 11.5305 67 / 3
Haldenveien 463 1940 BJØRKELANGEN 59.8535, 11.5275 66 / 1
Haldenveien 464 1940 BJØRKELANGEN 59.8525, 11.5312 67 / 3
Haldenveien 487 1940 BJØRKELANGEN 59.8528, 11.5212 65 / 1
Haldenveien 489 1940 BJØRKELANGEN 59.8531, 11.5210 65 / 1
Haldenveien 539 1940 BJØRKELANGEN 59.8508, 11.5108 64 / 1
Haldenveien 541 1940 BJØRKELANGEN 59.8511, 11.5105 64 / 1
Haldenveien 545 1940 BJØRKELANGEN 59.8503, 11.5100 64 / 8
Haldenveien 589 1940 BJØRKELANGEN 59.8503, 11.5076 64 / 9
Haldenveien 591 1940 BJØRKELANGEN 59.8494, 11.5063 64 / 5
Haldenveien 605 1940 BJØRKELANGEN 59.8473, 11.5086 64 / 2
Haldenveien 607 1940 BJØRKELANGEN 59.8474, 11.5078 64 / 2
Haldenveien 609 1940 BJØRKELANGEN 59.8477, 11.5080 64 / 2
Haldenveien 665 1940 BJØRKELANGEN 59.8461, 11.4957 63 / 4
Haldenveien 667 1940 BJØRKELANGEN 59.8464, 11.4962 63 / 4
Haldenveien 668 1940 BJØRKELANGEN 59.8441, 11.4998 63 / 2
Haldenveien 670 1940 BJØRKELANGEN 59.8442, 11.5007 63 / 1
Haldenveien 671 1940 BJØRKELANGEN 59.8456, 11.4916 63 / 3
Haldenveien 672 1940 BJØRKELANGEN 59.8443, 11.5013 63 / 1
Haldenveien 673 1940 BJØRKELANGEN 59.8453, 11.4907 63 / 21
Haldenveien 675 1940 BJØRKELANGEN 59.8446, 11.4907 63 / 17
Haldenveien 689 1940 BJØRKELANGEN 59.8441, 11.4946 63 / 13
Haldenveien 707 1940 BJØRKELANGEN 59.8434, 11.4937 63 / 16
Haldenveien 709 1940 BJØRKELANGEN 59.8430, 11.4907 63 / 7
Haldenveien 711 1940 BJØRKELANGEN 59.8427, 11.4909 63 / 18
Haldenveien 719 1940 BJØRKELANGEN 59.8424, 11.4910 63 / 11
Haldenveien 738 1940 BJØRKELANGEN 59.8393, 11.4917 62 / 1
Haldenveien 749 1940 BJØRKELANGEN 59.8410, 11.4903 62 / 8
Haldenveien 751 1940 BJØRKELANGEN 59.8415, 11.4905 62 / 1
Haldenveien 777 1963 FOSSER 59.8374, 11.4881 62 / 3
Haldenveien 779 1963 FOSSER 59.8379, 11.4876 62 / 7
Haldenveien 787 1963 FOSSER 59.8364, 11.4874 62 / 4
Haldenveien 801 1963 FOSSER 59.8354, 11.4856 61 / 9
Haldenveien 849 1963 FOSSER 59.8308, 11.4852 60 / 24
Haldenveien 851 1963 FOSSER 59.8310, 11.4835 60 / 11
Haldenveien 860 1963 FOSSER 59.8306, 11.4882 60 / 28
Haldenveien 862 1963 FOSSER 59.8304, 11.4882 60 / 28
Haldenveien 893 1963 FOSSER 59.8274, 11.4852 59 / 4
Haldenveien 908 1963 FOSSER 59.8281, 11.4896 59 / 60
Haldenveien 912 1963 FOSSER 59.8262, 11.4902 59 / 1
Haldenveien 940 1963 FOSSER 59.8231, 11.4868 59 / 24
Haldenveien 968 1963 FOSSER 59.8212, 11.4871 13 / 48
Haldenveien 988 1963 FOSSER 59.8190, 11.4867 13 / 15
Haldenveien 989 1963 FOSSER 59.8193, 11.4854 59 / 34
Haldenveien 990 1963 FOSSER 59.8188, 11.4861 13 / 25
Haldenveien 993 1963 FOSSER 59.8189, 11.4852 59 / 36
Haldenveien 994 1963 FOSSER 59.8185, 11.4857 58 / 3
Haldenveien 1002 1963 FOSSER 59.8181, 11.4852 58 / 13
Haldenveien 1006 1963 FOSSER 59.8178, 11.4849 58 / 4
Haldenveien 1009 1963 FOSSER 59.8175, 11.4830 57 / 39
Haldenveien 1010 1963 FOSSER 59.8174, 11.4848 58 / 7
Haldenveien 1014 1963 FOSSER 59.8170, 11.4847 58 / 10
Haldenveien 1019 1963 FOSSER 59.8167, 11.4832 57 / 37
Haldenveien 1020 1963 FOSSER 59.8168, 11.4845 58 / 15
Haldenveien 1022 1963 FOSSER 59.8165, 11.4845 58 / 16
Haldenveien 1025 1963 FOSSER 59.8163, 11.4827 57 / 12
Haldenveien 1027 1963 FOSSER 59.8162, 11.4825 57 / 12
Haldenveien 1028 1963 FOSSER 59.8161, 11.4846 58 / 14
Haldenveien 1029 1963 FOSSER 59.8156, 11.4835 57 / 25
Haldenveien 1032 1963 FOSSER 59.8158, 11.4846 58 / 9
Haldenveien 1034 1963 FOSSER 59.8150, 11.4848 58 / 5
Haldenveien 1053 1963 FOSSER 59.8153, 11.4829 57 / 15
Haldenveien 1057 1963 FOSSER 59.8138, 11.4813 57 / 21
Haldenveien 1062 1963 FOSSER 59.8128, 11.4813 57 / 40
Haldenveien 1063 1963 FOSSER 59.8133, 11.4803 57 / 32
Haldenveien 1064 1963 FOSSER 59.8130, 11.4806 57 / 14
Haldenveien 1072 1963 FOSSER 59.8124, 11.4796 57 / 9
Haldenveien 1100 1963 FOSSER 59.8105, 11.4787 57 / 29
Haldenveien 1115 1963 FOSSER 59.8093, 11.4755 57 / 36
Haldenveien 1146 1960 LØKEN 59.8066, 11.4739 57 / 1
Haldenveien 1152 1960 LØKEN 59.8065, 11.4736 57 / 48
Haldenveien 1153 1960 LØKEN 59.8065, 11.4723 57 / 47
Haldenveien 1184 1960 LØKEN 59.8003, 11.4877 55 / 17
Haldenveien 1186 1960 LØKEN 59.8006, 11.4897 55 / 6
Haldenveien 1191 1960 LØKEN 59.8034, 11.4699 55 / 5
Haldenveien 1195 1960 LØKEN 59.8031, 11.4697 55 / 4
Haldenveien 1200 1960 LØKEN 59.8031, 11.4707 55 / 1
Haldenveien 1201 1960 LØKEN 59.8022, 11.4695 55 / 3
Haldenveien 1207 1960 LØKEN 59.8019, 11.4703 55 / 33
Haldenveien 1211 1960 LØKEN 59.8014, 11.4702 55 / 35
Haldenveien 1222 1960 LØKEN 59.8007, 11.4702 55 / 38
Haldenveien 1228 1960 LØKEN 59.8003, 11.4702 55 / 26
Haldenveien 1230 1960 LØKEN 59.8001, 11.4706 55 / 61
Haldenveien 1235 1960 LØKEN 59.7995, 11.4691 32 / 54
Haldenveien 1242 1960 LØKEN 59.7986, 11.4696 32 / 21
Haldenveien 1244 1960 LØKEN 59.7983, 11.4677 32 / 170
Haldenveien 1246 1960 LØKEN 59.7980, 11.4677 32 / 170
Haldenveien 1252 1960 LØKEN 59.7974, 11.4678 32 / 63
Haldenveien 1275 1960 LØKEN 59.7963, 11.4659 32 / 167
Haldenveien 1317 1960 LØKEN 59.7932, 11.4629 32 / 17
Haldenveien 1386 1960 LØKEN 59.7875, 11.4664 32 / 19
Haldenveien 1388 1960 LØKEN 59.7870, 11.4667 32 / 19
Haldenveien 1436 1960 LØKEN 59.7840, 11.4629 32 / 37
Haldenveien 1437 1960 LØKEN 59.7834, 11.4613 32 / 179
Haldenveien 1438 1960 LØKEN 59.7845, 11.4633 32 / 37
Haldenveien 1439 1960 LØKEN 59.7832, 11.4609 32 / 179
Haldenveien 1474 1960 LØKEN 59.7797, 11.4616 32 / 5
Haldenveien 1476 1960 LØKEN 59.7794, 11.4619 32 / 5
Haldenveien 1533 1960 LØKEN 59.7748, 11.4604 30 / 38
Haldenveien 1535 1960 LØKEN 59.7746, 11.4604 30 / 88
Haldenveien 1547 1960 LØKEN 59.7738, 11.4604 30 / 45
Haldenveien 1559 1960 LØKEN 59.7725, 11.4603 30 / 30
Haldenveien 1560 1960 LØKEN 59.7725, 11.4614 29 / 25
Haldenveien 1563 1960 LØKEN 59.7721, 11.4605 30 / 35
Haldenveien 1564 1960 LØKEN 59.7722, 11.4616 29 / 33
Haldenveien 1565 1960 LØKEN 59.7718, 11.4606 30 / 36
Haldenveien 1569 1960 LØKEN 59.7715, 11.4608 30 / 47
Haldenveien 1577 1960 LØKEN 59.7709, 11.4613 30 / 32
Haldenveien 1579 1960 LØKEN 59.7705, 11.4608 30 / 43
Haldenveien 1617 1960 LØKEN 59.7672, 11.4592 29 / 1
Haldenveien 1677 1960 LØKEN 59.7622, 11.4562 29 / 27
Haldenveien 1684 1960 LØKEN 59.7617, 11.4569 29 / 61
Haldenveien 1685 1960 LØKEN 59.7619, 11.4561 29 / 24
Haldenveien 1695 1960 LØKEN 59.7612, 11.4543 29 / 18
Haldenveien 1699 1960 LØKEN 59.7608, 11.4540 29 / 26
Haldenveien 1708 1960 LØKEN 59.7600, 11.4539 29 / 31
Haldenveien 1713 1960 LØKEN 59.7597, 11.4538 29 / 32
Haldenveien 1718 1960 LØKEN 59.7594, 11.4537 29 / 86
Haldenveien 1720 1960 LØKEN 59.7592, 11.4534 29 / 20
Haldenveien 1724 1960 LØKEN 59.7588, 11.4534 29 / 22
Haldenveien 1726 1960 LØKEN 59.7585, 11.4531 29 / 29
Haldenveien 1727 1960 LØKEN 59.7591, 11.4524 29 / 36
Haldenveien 1747 1960 LØKEN 59.7576, 11.4503 29 / 39
Haldenveien 1748 1960 LØKEN 59.7569, 11.4504 29 / 21
Haldenveien 1765 1970 HEMNES 59.7564, 11.4469 29 / 11
Haldenveien 1821 1970 HEMNES 59.7519, 11.4431 125 / 6
Haldenveien 1831 1970 HEMNES 59.7513, 11.4424 124 / 14
Haldenveien 1834 1970 HEMNES 59.7507, 11.4424 124 / 2
Haldenveien 1842 1970 HEMNES 59.7503, 11.4422 124 / 7
Haldenveien 1858 1970 HEMNES 59.7482, 11.4402 125 / 1
Haldenveien 1860 1970 HEMNES 59.7475, 11.4406 125 / 2
Haldenveien 1959 1970 HEMNES 59.7446, 11.4328 80 / 3
Haldenveien 1961 1970 HEMNES 59.7448, 11.4331 80 / 1
Haldenveien 1970 1970 HEMNES 59.7406, 11.4342 80 / 21
Haldenveien 2011 1970 HEMNES 59.7429, 11.4265 81 / 10
Haldenveien 2013 1970 HEMNES 59.7431, 11.4270 81 / 1
Haldenveien 2015 1970 HEMNES 59.7464, 11.4239 81 / 7
Haldenveien 2051 1970 HEMNES 59.7357, 11.4246 81 / 3
Haldenveien 2054 1970 HEMNES 59.7349, 11.4270 80 / 18
Haldenveien 2056 1970 HEMNES 59.7347, 11.4275 80 / 20
Haldenveien 2065 1970 HEMNES 59.7333, 11.4229 83 / 20
Haldenveien 2069 1970 HEMNES 59.7336, 11.4220 83 / 16
Haldenveien 2071 1970 HEMNES 59.7342, 11.4215 83 / 15
Haldenveien 2073 1970 HEMNES 59.7341, 11.4188 83 / 7
Haldenveien 2075 1970 HEMNES 59.7331, 11.4227 83 / 19
Haldenveien 2079 1970 HEMNES 59.7329, 11.4225 83 / 11
Haldenveien 2091 1970 HEMNES 59.7319, 11.4220 83 / 12
Haldenveien 2117 1970 HEMNES 59.7294, 11.4196 83 / 26
Haldenveien 2119 1970 HEMNES 59.7295, 11.4188 83 / 25
Haldenveien 2174 1970 HEMNES 59.7223, 11.4140 83 / 2
Haldenveien 2206 1970 HEMNES 59.7279, 11.4089 84 / 14
Haldenveien 2221 1970 HEMNES 59.7285, 11.4067 92 / 28
Haldenveien 2227 1970 HEMNES 59.7282, 11.4048 92 / 22
Haldenveien 2229 1970 HEMNES 59.7287, 11.4049 92 / 42
Haldenveien 2269 1970 HEMNES 59.7250, 11.4004 93 / 16
Haldenveien 2277 1970 HEMNES 59.7238, 11.4014 93 / 19
Haldenveien 2313 1970 HEMNES 59.7222, 11.3965 93 / 4
Haldenveien 2315 1970 HEMNES 59.7225, 11.3965 93 / 4
Haldenveien 2351 1970 HEMNES 59.7183, 11.3965 95 / 1
Haldenveien 2352 1970 HEMNES 59.7181, 11.4042 95 / 1
Haldenveien 2353 1970 HEMNES 59.7188, 11.3961 95 / 1
Haldenveien 2355 1970 HEMNES 59.7192, 11.3965 95 / 1
Haldenveien 2391 1970 HEMNES 59.7161, 11.3933 95 / 3
Haldenveien 2411 1970 HEMNES 59.7139, 11.3950 95 / 22
Haldenveien 2413 1970 HEMNES 59.7136, 11.3960 95 / 43
Haldenveien 2420 1970 HEMNES 59.7136, 11.3972 95 / 33
Haldenveien 2421 1970 HEMNES 59.7134, 11.3964 95 / 16
Haldenveien 2423 1970 HEMNES 59.7133, 11.3969 95 / 38
Haldenveien 2434 1970 HEMNES 59.7129, 11.3997 95 / 24
Haldenveien 2442 1970 HEMNES 59.7123, 11.3996 95 / 31
Haldenveien 2443 1970 HEMNES 59.7121, 11.3982 95 / 9
Haldenveien 2444 1970 HEMNES 59.7119, 11.4000 95 / 30
Haldenveien 2450 1970 HEMNES 59.7116, 11.4001 95 / 21
Haldenveien 2451 1970 HEMNES 59.7111, 11.3997 95 / 32
Haldenveien 2454 1970 HEMNES 59.7113, 11.4006 95 / 18
Haldenveien 2456 1970 HEMNES 59.7110, 11.4007 95 / 34
Haldenveien 2457 1970 HEMNES 59.7109, 11.3999 95 / 29
Haldenveien 2461 1970 HEMNES 59.7105, 11.4003 95 / 25
Haldenveien 2462 1970 HEMNES 59.7104, 11.4011 95 / 44
Haldenveien 2463 1970 HEMNES 59.7103, 11.3997 95 / 23
Haldenveien 2465 1970 HEMNES 59.7100, 11.3998 95 / 23
Haldenveien 2485 1970 HEMNES 59.7087, 11.4004 95 / 35
Haldenveien 2487 1970 HEMNES 59.7081, 11.4000 95 / 8
Haldenveien 2497 1970 HEMNES 59.7073, 11.4015 95 / 28
Haldenveien 2521 1970 HEMNES 59.7050, 11.4024 96 / 28
Haldenveien 2523 1970 HEMNES 59.7049, 11.4021 96 / 39
Haldenveien 2525 1970 HEMNES 59.7045, 11.4015 96 / 15
Haldenveien 2537 1970 HEMNES 59.7039, 11.4036 96 / 5
Haldenveien 2549 1970 HEMNES 59.7031, 11.4053 96 / 4
Haldenveien 2550 1970 HEMNES 59.7038, 11.4059 96 / 4
Haldenveien 2564 1970 HEMNES 59.7028, 11.4094 96 / 17
Haldenveien 2566 1970 HEMNES 59.7024, 11.4103 96 / 20
Haldenveien 2569 1970 HEMNES 59.7020, 11.4080 96 / 16
Haldenveien 2573 1970 HEMNES 59.7017, 11.4078 96 / 18
Haldenveien 2590 1970 HEMNES 59.7009, 11.4105 96 / 11
Haldenveien 2597 1970 HEMNES 59.7000, 11.4079 96 / 21
Haldenveien 2608 1970 HEMNES 59.6995, 11.4116 96 / 13
Haldenveien 2623 1970 HEMNES 59.6983, 11.4129 97 / 1
Haldenveien 2625 1970 HEMNES 59.6983, 11.4126 97 / 1
Haldenveien 2632 1970 HEMNES 59.6979, 11.4157 97 / 2
Haldenveien 2634 1970 HEMNES 59.6976, 11.4164 97 / 2
Haldenveien 2672 1970 HEMNES 59.6938, 11.4163 97 / 3
Haldenveien 2694 1970 HEMNES 59.6921, 11.4154 97 / 14
Haldenveien 2717 1970 HEMNES 59.6909, 11.4122 97 / 7
Haldenveien 2719 1970 HEMNES 59.6907, 11.4116 97 / 12
Haldenveien 2743 1970 HEMNES 59.6893, 11.4077 97 / 5
Haldenveien 2745 1970 HEMNES 59.6891, 11.4069 97 / 5

Haldenveien i fleire kommunar

Det er vegar i 7 norske kommunar som heiter Haldenveien:

KommuneAdresserPostnummer
Bærum Haldenveien 1‑110 1367
Asker Haldenveien 4‑18 1387
Fredrikstad Haldenveien 2‑186 1639, 1655
Marker Haldenveien 15‑1632 1870, 1875
Rakkestad Haldenveien 1‑2168 1890, 1892, 1894
Aurskog-Høland Haldenveien 11‑2745 1940, 1960, 1963, 1970
Ringerike Haldenveien 1‑127 3515

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.