Hasselvikveien i Indre Fosen

Hasselvikveien er ein veg i Indre Fosen kommune.

Det er 97 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 17 til 1359.

Adressene i Hasselvikveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Hasselvikveien 17, 19, 22, 30, 32, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 65, 85, 87, 89, 133, 135, 137, 155, 157, 159, 161, 189, 191, 242, 2807100 RISSA
Hasselvikveien 530, 590, 606, 645, 666, 717, 719, 723, 725, 769, 781-782, 784-786, 790, 794, 810, 812, 883, 897, 928, 930, 935, 937, 947, 949, 951, 955, 957, 960, 964, 966, 968, 970-972, 978, 1005, 1007-1008, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1041, 1045, 1049, 1053, 1055, 1125, 1145, 1153, 1207, 1219, 1221, 1223, 1261, 1280, 1287, 1291, 1304, 1306-1308, 1310, 1318, 1320, 1351, 13597112 HASSELVIKA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Hasselvikveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hasselvikveien 17 7100 RISSA 63.5936, 9.9133 126 / 13
Hasselvikveien 19 7100 RISSA 63.5934, 9.9143 126 / 6
Hasselvikveien 22 7100 RISSA 63.5924, 9.9152 126 / 30
Hasselvikveien 30 7100 RISSA 63.5923, 9.9123 126 / 28
Hasselvikveien 32 7100 RISSA 63.5923, 9.9120 126 / 29
Hasselvikveien 43 7100 RISSA 63.5930, 9.9123 126 / 10
Hasselvikveien 47 7100 RISSA 63.5933, 9.9121 126 / 15
Hasselvikveien 49 7100 RISSA 63.5932, 9.9115 126 / 14
Hasselvikveien 51 7100 RISSA 63.5931, 9.9108 126 / 12
Hasselvikveien 53 7100 RISSA 63.5928, 9.9098 126 / 31
Hasselvikveien 55 7100 RISSA 63.5931, 9.9096 126 / 32
Hasselvikveien 65 7100 RISSA 63.5928, 9.9075 126 / 16
Hasselvikveien 85 7100 RISSA 63.5915, 9.8999 126 / 27
Hasselvikveien 87 7100 RISSA 63.5915, 9.8993 126 / 17
Hasselvikveien 89 7100 RISSA 63.5916, 9.9020 126 / 2
Hasselvikveien 133 7100 RISSA 63.5914, 9.8935 126 / 22
Hasselvikveien 135 7100 RISSA 63.5911, 9.8925 126 / 19
Hasselvikveien 137 7100 RISSA 63.5904, 9.8935 126 / 5
Hasselvikveien 155 7100 RISSA 63.5902, 9.8882 126 / 4
Hasselvikveien 157 7100 RISSA 63.5908, 9.8906 126 / 18
Hasselvikveien 159 7100 RISSA 63.5910, 9.8914 126 / 8
Hasselvikveien 161 7100 RISSA 63.5901, 9.8880 126 / 4
Hasselvikveien 189 7100 RISSA 63.5893, 9.8833 126 / 1
Hasselvikveien 191 7100 RISSA 63.5889, 9.8809 126 / 34
Hasselvikveien 242 7100 RISSA 63.5874, 9.8737 126 / 11
Hasselvikveien 280 7100 RISSA 63.5864, 9.8663 126 / 35
Hasselvikveien 530 7112 HASSELVIKA 63.5998, 9.8338 127 / 2
Hasselvikveien 590 7112 HASSELVIKA 63.6048, 9.8411 127 / 3
Hasselvikveien 606 7112 HASSELVIKA 63.6056, 9.8409 127 / 1
Hasselvikveien 645 7112 HASSELVIKA 63.6074, 9.8473 127 / 1
Hasselvikveien 666 7112 HASSELVIKA 63.6084, 9.8422 128 / 1
Hasselvikveien 717 7112 HASSELVIKA 63.6135, 9.8476 129 / 10
Hasselvikveien 719 7112 HASSELVIKA 63.6142, 9.8511 129 / 7
Hasselvikveien 723 7112 HASSELVIKA 63.6141, 9.8472 129 / 3
Hasselvikveien 725 7112 HASSELVIKA 63.6144, 9.8468 129 / 24
Hasselvikveien 769 7112 HASSELVIKA 63.6172, 9.8415 129 / 26
Hasselvikveien 781 7112 HASSELVIKA 63.6188, 9.8423 129 / 5
Hasselvikveien 782 7112 HASSELVIKA 63.6176, 9.8379 129 / 1
Hasselvikveien 784 7112 HASSELVIKA 63.6147, 9.8274 129 / 25
Hasselvikveien 785 7112 HASSELVIKA 63.6182, 9.8386 129 / 15
Hasselvikveien 786 7112 HASSELVIKA 63.6144, 9.8270 129 / 19
Hasselvikveien 790 7112 HASSELVIKA 63.6159, 9.8239 129 / 22
Hasselvikveien 794 7112 HASSELVIKA 63.6161, 9.8273 129 / 23
Hasselvikveien 810 7112 HASSELVIKA 63.6193, 9.8339 132 / 40
Hasselvikveien 812 7112 HASSELVIKA 63.6201, 9.8340 132 / 40
Hasselvikveien 883 7112 HASSELVIKA 63.6259, 9.8300 132 / 148
Hasselvikveien 897 7112 HASSELVIKA 63.6273, 9.8285 132 / 64
Hasselvikveien 928 7112 HASSELVIKA 63.6295, 9.8238 132 / 14
Hasselvikveien 930 7112 HASSELVIKA 63.6298, 9.8238 132 / 14
Hasselvikveien 935 7112 HASSELVIKA 63.6299, 9.8256 131 / 3
Hasselvikveien 937 7112 HASSELVIKA 63.6301, 9.8279 131 / 7
Hasselvikveien 947 7112 HASSELVIKA 63.6307, 9.8259 131 / 2
Hasselvikveien 949 7112 HASSELVIKA 63.6312, 9.8265 132 / 53
Hasselvikveien 951 7112 HASSELVIKA 63.6313, 9.8265 132 / 54
Hasselvikveien 955 7112 HASSELVIKA 63.6318, 9.8273 132 / 20
Hasselvikveien 957 7112 HASSELVIKA 63.6318, 9.8276 132 / 20
Hasselvikveien 960 7112 HASSELVIKA 63.6324, 9.8277 132 / 13
Hasselvikveien 964 7112 HASSELVIKA 63.6325, 9.8283 132 / 65
Hasselvikveien 966 7112 HASSELVIKA 63.6327, 9.8287 132 / 55
Hasselvikveien 968 7112 HASSELVIKA 63.6328, 9.8287 132 / 55
Hasselvikveien 970 7112 HASSELVIKA 63.6329, 9.8285 132 / 55
Hasselvikveien 971 7112 HASSELVIKA 63.6327, 9.8294 132 / 49
Hasselvikveien 972 7112 HASSELVIKA 63.6330, 9.8291 132 / 24
Hasselvikveien 978 7112 HASSELVIKA 63.6332, 9.8298 132 / 42
Hasselvikveien 1005 7112 HASSELVIKA 63.6344, 9.8323 132 / 83
Hasselvikveien 1007 7112 HASSELVIKA 63.6345, 9.8338 132 / 46
Hasselvikveien 1008 7112 HASSELVIKA 63.6348, 9.8348 132 / 75
Hasselvikveien 1029 7112 HASSELVIKA 63.6350, 9.8378 132 / 19
Hasselvikveien 1031 7112 HASSELVIKA 63.6352, 9.8392 133 / 16
Hasselvikveien 1033 7112 HASSELVIKA 63.6354, 9.8402 133 / 28
Hasselvikveien 1035 7112 HASSELVIKA 63.6356, 9.8395 133 / 25
Hasselvikveien 1037 7112 HASSELVIKA 63.6354, 9.8389 133 / 51
Hasselvikveien 1041 7112 HASSELVIKA 63.6358, 9.8401 133 / 19
Hasselvikveien 1045 7112 HASSELVIKA 63.6361, 9.8408 133 / 24
Hasselvikveien 1049 7112 HASSELVIKA 63.6354, 9.8407 133 / 21
Hasselvikveien 1053 7112 HASSELVIKA 63.6360, 9.8412 133 / 18
Hasselvikveien 1055 7112 HASSELVIKA 63.6363, 9.8415 133 / 32
Hasselvikveien 1125 7112 HASSELVIKA 63.6401, 9.8525 134 / 21
Hasselvikveien 1145 7112 HASSELVIKA 63.6407, 9.8565 134 / 25
Hasselvikveien 1153 7112 HASSELVIKA 63.6409, 9.8574 134 / 34
Hasselvikveien 1207 7112 HASSELVIKA 63.6449, 9.8563 135 / 1
Hasselvikveien 1219 7112 HASSELVIKA 63.6464, 9.8543 136 / 1
Hasselvikveien 1221 7112 HASSELVIKA 63.6464, 9.8545 136 / 1
Hasselvikveien 1223 7112 HASSELVIKA 63.6472, 9.8556 136 / 1
Hasselvikveien 1261 7112 HASSELVIKA 63.6451, 9.8452 136 / 2
Hasselvikveien 1280 7112 HASSELVIKA 63.6447, 9.8410 136 / 1
Hasselvikveien 1287 7112 HASSELVIKA 63.6455, 9.8424 136 / 3
Hasselvikveien 1291 7112 HASSELVIKA 63.6462, 9.8425 138 / 45
Hasselvikveien 1304 7112 HASSELVIKA 63.6477, 9.8347 138 / 14
Hasselvikveien 1306 7112 HASSELVIKA 63.6479, 9.8356 138 / 14
Hasselvikveien 1307 7112 HASSELVIKA 63.6472, 9.8403 138 / 33
Hasselvikveien 1308 7112 HASSELVIKA 63.6476, 9.8367 138 / 18
Hasselvikveien 1310 7112 HASSELVIKA 63.6475, 9.8372 138 / 18
Hasselvikveien 1318 7112 HASSELVIKA 63.6484, 9.8374 138 / 57
Hasselvikveien 1320 7112 HASSELVIKA 63.6486, 9.8382 138 / 9
Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 63.6510, 9.8407 138 / 8
Hasselvikveien 1359 7112 HASSELVIKA 63.6516, 9.8411 138 / 50

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.