Henningvegen i Steinkjer

Henningvegen er ein veg i Steinkjer kommune.

Det er 105 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 225 til 1836.

Adressene i Henningvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Henningvegen 2257713 STEINKJER
Henningvegen 393, 400, 402, 404, 464-466, 469, 571, 573, 575, 613, 636, 686, 688, 690, 716, 718, 755, 758, 760, 762, 764, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 865, 867-869, 885, 904, 906, 932, 934, 936, 938, 941, 943, 948, 969, 971, 990, 1025, 1038, 1040, 1060, 1144-1145, 1149, 1155, 1157, 1221, 1286, 1291, 1293, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1411, 1413, 14157711 STEINKJER
Henningvegen 1425, 1427, 1429, 1431, 1433-1434, 1437, 1450, 1452, 1454, 1474, 1495, 1497, 1506, 1533, 1543, 1581, 1590, 1592, 1606, 1608, 1610, 1625, 1645, 1676, 1678, 1687, 1722, 1724, 1768-1769, 1808, 1810, 1826, 18367710 SPARBU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Henningvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Henningvegen 225 7713 STEINKJER 63.9868, 11.4997 97 / 66
Henningvegen 393 7711 STEINKJER 63.9735, 11.5053 98 / 9
Henningvegen 400 7711 STEINKJER 63.9746, 11.5079 98 / 12
Henningvegen 402 7711 STEINKJER 63.9747, 11.5091 98 / 10
Henningvegen 404 7711 STEINKJER 63.9753, 11.5127 98 / 1
Henningvegen 464 7711 STEINKJER 63.9725, 11.5184 99 / 1
Henningvegen 465 7711 STEINKJER 63.9713, 11.5183 99 / 10
Henningvegen 466 7711 STEINKJER 63.9727, 11.5181 99 / 1
Henningvegen 469 7711 STEINKJER 63.9714, 11.5193 99 / 16
Henningvegen 571A 7711 STEINKJER 63.9702, 11.5388 100 / 16
Henningvegen 571B 7711 STEINKJER 63.9703, 11.5389 100 / 16
Henningvegen 573 7711 STEINKJER 63.9688, 11.5372 100 / 1
Henningvegen 575 7711 STEINKJER 63.9687, 11.5372 100 / 1
Henningvegen 613 7711 STEINKJER 63.9709, 11.5481 100 / 10
Henningvegen 636 7711 STEINKJER 63.9700, 11.5519 100 / 11
Henningvegen 686 7711 STEINKJER 63.9669, 11.5614 101 / 15
Henningvegen 688 7711 STEINKJER 63.9669, 11.5628 101 / 18
Henningvegen 690 7711 STEINKJER 63.9671, 11.5639 101 / 4
Henningvegen 716 7711 STEINKJER 63.9665, 11.5653 101 / 8
Henningvegen 718 7711 STEINKJER 63.9665, 11.5643 101 / 5
Henningvegen 755 7711 STEINKJER 63.9637, 11.5733 101 / 1
Henningvegen 758 7711 STEINKJER 63.9655, 11.5745 101 / 2
Henningvegen 760 7711 STEINKJER 63.9672, 11.5740 101 / 16
Henningvegen 762 7711 STEINKJER 63.9672, 11.5753 101 / 14
Henningvegen 764 7711 STEINKJER 63.9696, 11.5864 101 / 3
Henningvegen 800 7711 STEINKJER 63.9656, 11.5865 102 / 4
Henningvegen 802 7711 STEINKJER 63.9665, 11.5885 125 / 16
Henningvegen 804 7711 STEINKJER 63.9668, 11.5899 125 / 6
Henningvegen 806 7711 STEINKJER 63.9671, 11.5959 125 / 3
Henningvegen 808 7711 STEINKJER 63.9669, 11.5964 125 / 3
Henningvegen 810 7711 STEINKJER 63.9659, 11.6001 125 / 40
Henningvegen 865 7711 STEINKJER 63.9627, 11.5841 102 / 1
Henningvegen 867 7711 STEINKJER 63.9606, 11.5756 102 / 5
Henningvegen 868 7711 STEINKJER 63.9628, 11.5902 102 / 6
Henningvegen 869 7711 STEINKJER 63.9604, 11.5733 102 / 3
Henningvegen 885 7711 STEINKJER 63.9607, 11.5940 125 / 9
Henningvegen 904 7711 STEINKJER 63.9608, 11.5974 125 / 2
Henningvegen 906 7711 STEINKJER 63.9610, 11.5974 125 / 2
Henningvegen 932 7711 STEINKJER 63.9600, 11.6041 125 / 25
Henningvegen 934 7711 STEINKJER 63.9603, 11.6041 125 / 5
Henningvegen 936 7711 STEINKJER 63.9602, 11.6051 125 / 20
Henningvegen 938 7711 STEINKJER 63.9599, 11.6054 125 / 32
Henningvegen 941 7711 STEINKJER 63.9593, 11.6040 125 / 4
Henningvegen 943 7711 STEINKJER 63.9591, 11.6047 125 / 14
Henningvegen 948 7711 STEINKJER 63.9560, 11.6096 128 / 7
Henningvegen 969 7711 STEINKJER 63.9570, 11.6073 125 / 37
Henningvegen 971 7711 STEINKJER 63.9573, 11.6065 125 / 38
Henningvegen 990 7711 STEINKJER 63.9561, 11.6105 124 / 2
Henningvegen 1025 7711 STEINKJER 63.9527, 11.6107 123 / 12
Henningvegen 1038 7711 STEINKJER 63.9513, 11.6123 123 / 11
Henningvegen 1040 7711 STEINKJER 63.9511, 11.6128 123 / 11
Henningvegen 1060 7711 STEINKJER 63.9494, 11.6108 123 / 23
Henningvegen 1144 7711 STEINKJER 63.9436, 11.6040 104 / 5
Henningvegen 1145 7711 STEINKJER 63.9434, 11.6027 104 / 4
Henningvegen 1149 7711 STEINKJER 63.9429, 11.6027 104 / 6
Henningvegen 1155 7711 STEINKJER 63.9423, 11.6022 104 / 7
Henningvegen 1157 7711 STEINKJER 63.9424, 11.6014 104 / 8
Henningvegen 1221 7711 STEINKJER 63.9366, 11.5980 105 / 1
Henningvegen 1286 7711 STEINKJER 63.9322, 11.5971 106 / 1
Henningvegen 1291 7711 STEINKJER 63.9305, 11.5923 107 / 2
Henningvegen 1293 7711 STEINKJER 63.9292, 11.5855 107 / 3
Henningvegen 1348 7711 STEINKJER 63.9271, 11.5910 107 / 11
Henningvegen 1350 7711 STEINKJER 63.9274, 11.5917 107 / 12
Henningvegen 1352 7711 STEINKJER 63.9281, 11.5950 107 / 5
Henningvegen 1354 7711 STEINKJER 63.9281, 11.5956 107 / 5
Henningvegen 1356 7711 STEINKJER 63.9262, 11.5906 107 / 7
Henningvegen 1358 7711 STEINKJER 63.9254, 11.5966 107 / 1
Henningvegen 1411 7711 STEINKJER 63.9206, 11.5916 108 / 6
Henningvegen 1413 7711 STEINKJER 63.9202, 11.5892 109 / 10
Henningvegen 1415 7711 STEINKJER 63.9198, 11.5891 109 / 10
Henningvegen 1425 7710 SPARBU 63.9198, 11.5930 108 / 8
Henningvegen 1427 7710 SPARBU 63.9195, 11.5925 108 / 10
Henningvegen 1429 7710 SPARBU 63.9193, 11.5928 108 / 11
Henningvegen 1431 7710 SPARBU 63.9194, 11.5931 108 / 9
Henningvegen 1433 7710 SPARBU 63.9193, 11.5937 109 / 12
Henningvegen 1434 7710 SPARBU 63.9193, 11.5952 109 / 4
Henningvegen 1437 7710 SPARBU 63.9187, 11.5944 109 / 7
Henningvegen 1450 7710 SPARBU 63.9190, 11.5962 109 / 13
Henningvegen 1452 7710 SPARBU 63.9196, 11.5978 108 / 2
Henningvegen 1454 7710 SPARBU 63.9196, 11.5974 108 / 2
Henningvegen 1474 7710 SPARBU 63.9171, 11.6022 118 / 14
Henningvegen 1495 7710 SPARBU 63.9137, 11.5911 108 / 1
Henningvegen 1497 7710 SPARBU 63.9134, 11.5908 108 / 1
Henningvegen 1506 7710 SPARBU 63.9143, 11.6028 108 / 12
Henningvegen 1533 7710 SPARBU 63.9105, 11.5960 110 / 1
Henningvegen 1543 7710 SPARBU 63.9112, 11.6038 110 / 2
Henningvegen 1581 7710 SPARBU 63.9047, 11.5996 110 / 1
Henningvegen 1590 7710 SPARBU 63.9090, 11.6144 115 / 1
Henningvegen 1592 7710 SPARBU 63.9081, 11.6188 115 / 5
Henningvegen 1606 7710 SPARBU 63.9064, 11.6155 114 / 8
Henningvegen 1608 7710 SPARBU 63.9066, 11.6157 114 / 8
Henningvegen 1610 7710 SPARBU 63.9035, 11.6213 114 / 3
Henningvegen 1625 7710 SPARBU 63.9043, 11.6074 114 / 4
Henningvegen 1645 7710 SPARBU 63.9028, 11.6104 113 / 9
Henningvegen 1676 7710 SPARBU 63.9004, 11.6136 113 / 8
Henningvegen 1678 7710 SPARBU 63.9000, 11.6134 113 / 1
Henningvegen 1687 7710 SPARBU 63.8981, 11.6109 113 / 7
Henningvegen 1722 7710 SPARBU 63.8960, 11.6151 113 / 2
Henningvegen 1724 7710 SPARBU 63.8963, 11.6151 113 / 2
Henningvegen 1768 7710 SPARBU 63.8924, 11.6169 112 / 1
Henningvegen 1769 7710 SPARBU 63.8921, 11.6134 112 / 4
Henningvegen 1808 7710 SPARBU 63.8902, 11.6173 111 / 1
Henningvegen 1810 7710 SPARBU 63.8903, 11.6174 111 / 1
Henningvegen 1826 7710 SPARBU 63.8869, 11.6178 111 / 1
Henningvegen 1836 7710 SPARBU 63.8863, 11.6178 111 / 3

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.