Hjartdalsvegen i Hjartdal

Hjartdalsvegen er ein veg i Hjartdal kommune.

Det er 111 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 40 til 1227.

Adressene i Hjartdalsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Hjartdalsvegen 40, 42, 44, 60, 65, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134-137, 155, 159, 197, 211, 213, 219, 249, 257, 341, 391, 397, 399, 431, 443, 445, 457-460, 462, 465-466, 476, 481, 484-487, 492, 506, 508, 510, 512-518, 520, 522, 604, 606, 608, 610, 681, 693, 709, 717, 719, 721, 726, 731, 742, 751-752, 759-762, 766, 788, 790, 792, 794, 797, 799, 813, 826, 828, 830, 832, 834, 850, 852, 1069, 1179, 1181, 1225, 12273690 HJARTDAL
Hjartdalsvegen 138, 140, 1423692 SAULAND

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Hjartdalsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hjartdalsvegen 40 3690 HJARTDAL 59.6118, 8.7896 58 / 1
Hjartdalsvegen 42 3690 HJARTDAL 59.6131, 8.7907 58 / 1
Hjartdalsvegen 44 3690 HJARTDAL 59.6115, 8.7951 58 / 4
Hjartdalsvegen 60 3690 HJARTDAL 59.6111, 8.7843 58 / 3
Hjartdalsvegen 65 3690 HJARTDAL 59.6111, 8.7828 58 / 13
Hjartdalsvegen 98 3690 HJARTDAL 59.6079, 8.7749 57 / 4
Hjartdalsvegen 100 3690 HJARTDAL 59.6054, 8.7636 57 / 2
Hjartdalsvegen 102 3690 HJARTDAL 59.6052, 8.7510 57 / 1
Hjartdalsvegen 104 3690 HJARTDAL 59.6043, 8.7741 57 / 9
Hjartdalsvegen 106 3690 HJARTDAL 59.6026, 8.7716 57 / 3
Hjartdalsvegen 108 3690 HJARTDAL 59.5997, 8.7550 56 / 2
Hjartdalsvegen 110 3690 HJARTDAL 59.5979, 8.7615 56 / 6
Hjartdalsvegen 112 3690 HJARTDAL 59.5975, 8.7567 56 / 7
Hjartdalsvegen 114 3690 HJARTDAL 59.5959, 8.7586 56 / 14
Hjartdalsvegen 116 3690 HJARTDAL 59.5942, 8.7550 56 / 9
Hjartdalsvegen 118 3690 HJARTDAL 59.5939, 8.7545 56 / 1
Hjartdalsvegen 120 3690 HJARTDAL 59.5946, 8.7515 56 / 10
Hjartdalsvegen 122 3690 HJARTDAL 59.5895, 8.7424 56 / 13
Hjartdalsvegen 124 3690 HJARTDAL 59.5900, 8.7445 56 / 15
Hjartdalsvegen 126 3690 HJARTDAL 59.5893, 8.7482 56 / 12
Hjartdalsvegen 128 3690 HJARTDAL 59.5859, 8.7763 57 / 2
Hjartdalsvegen 130 3690 HJARTDAL 59.5870, 8.7782 57 / 6
Hjartdalsvegen 132 3690 HJARTDAL 59.5871, 8.7793 57 / 6
Hjartdalsvegen 134 3690 HJARTDAL 59.5759, 8.7354 56 / 9
Hjartdalsvegen 135 3690 HJARTDAL 59.6096, 8.7613 55 / 1
Hjartdalsvegen 136 3690 HJARTDAL 59.5963, 8.7882 57 / 4
Hjartdalsvegen 137 3690 HJARTDAL 59.6095, 8.7606 55 / 1
Hjartdalsvegen 138 3692 SAULAND 59.5916, 8.8046 61 / 3
Hjartdalsvegen 140 3692 SAULAND 59.5971, 8.8259 61 / 2
Hjartdalsvegen 142 3692 SAULAND 59.5963, 8.8264 61 / 1
Hjartdalsvegen 155 3690 HJARTDAL 59.6097, 8.7580 55 / 2
Hjartdalsvegen 159 3690 HJARTDAL 59.6096, 8.7572 55 / 2
Hjartdalsvegen 197 3690 HJARTDAL 59.6098, 8.7511 54 / 5
Hjartdalsvegen 211 3690 HJARTDAL 59.6088, 8.7488 54 / 6
Hjartdalsvegen 213 3690 HJARTDAL 59.6085, 8.7487 54 / 7
Hjartdalsvegen 219 3690 HJARTDAL 59.6082, 8.7481 54 / 8
Hjartdalsvegen 249 3690 HJARTDAL 59.6072, 8.7433 54 / 3
Hjartdalsvegen 257 3690 HJARTDAL 59.6067, 8.7423 54 / 3
Hjartdalsvegen 341 3690 HJARTDAL 59.6058, 8.7276 53 / 4
Hjartdalsvegen 391 3690 HJARTDAL 59.6055, 8.7181 45 / 8
Hjartdalsvegen 397 3690 HJARTDAL 59.6053, 8.7153 53 / 5
Hjartdalsvegen 399 3690 HJARTDAL 59.6051, 8.7153 53 / 5
Hjartdalsvegen 431 3690 HJARTDAL 59.6046, 8.7114 45 / 5
Hjartdalsvegen 443 3690 HJARTDAL 59.6037, 8.7101 47 / 9
Hjartdalsvegen 445 3690 HJARTDAL 59.6056, 8.7097 47 / 1
Hjartdalsvegen 457 3690 HJARTDAL 59.6033, 8.7084 46 / 4
Hjartdalsvegen 458 3690 HJARTDAL 59.6029, 8.7081 46 / 4
Hjartdalsvegen 459 3690 HJARTDAL 59.6038, 8.7074 46 / 4
Hjartdalsvegen 460 3690 HJARTDAL 59.6029, 8.7076 45 / 1
Hjartdalsvegen 462 3690 HJARTDAL 59.6026, 8.7073 45 / 1
Hjartdalsvegen 465 3690 HJARTDAL 59.6034, 8.7070 48 / 11
Hjartdalsvegen 466 3690 HJARTDAL 59.6029, 8.7067 46 / 1
Hjartdalsvegen 476 3690 HJARTDAL 59.6028, 8.7058 46 / 1
Hjartdalsvegen 481 3690 HJARTDAL 59.6026, 8.7040 48 / 9
Hjartdalsvegen 484 3690 HJARTDAL 59.6023, 8.7042 48 / 7
Hjartdalsvegen 485 3690 HJARTDAL 59.6026, 8.7034 48 / 6
Hjartdalsvegen 486 3690 HJARTDAL 59.6021, 8.7035 48 / 1
Hjartdalsvegen 487 3690 HJARTDAL 59.6029, 8.7032 48 / 12
Hjartdalsvegen 492 3690 HJARTDAL 59.6019, 8.7030 44 / 4
Hjartdalsvegen 506 3690 HJARTDAL 59.6006, 8.7003 46 / 4
Hjartdalsvegen 508 3690 HJARTDAL 59.6003, 8.6993 46 / 4
Hjartdalsvegen 510 3690 HJARTDAL 59.6000, 8.7034 50 / 16
Hjartdalsvegen 510A 3690 HJARTDAL 59.5997, 8.7034 50 / 16
Hjartdalsvegen 512 3690 HJARTDAL 59.5996, 8.7103 45 / 1
Hjartdalsvegen 513 3690 HJARTDAL 59.6019, 8.6985 44 / 1
Hjartdalsvegen 514 3690 HJARTDAL 59.5989, 8.6922 42 / 2
Hjartdalsvegen 515 3690 HJARTDAL 59.6019, 8.6985 44 / 1
Hjartdalsvegen 516 3690 HJARTDAL 59.5936, 8.6939 42 / 2
Hjartdalsvegen 517 3690 HJARTDAL 59.6021, 8.6985 44 / 1
Hjartdalsvegen 518 3690 HJARTDAL 59.5853, 8.6878 44 / 1
Hjartdalsvegen 520 3690 HJARTDAL 59.5895, 8.6666 23 / 3
Hjartdalsvegen 522 3690 HJARTDAL 59.6001, 8.6969 46 / 3
Hjartdalsvegen 604 3690 HJARTDAL 59.5997, 8.6830 42 / 1
Hjartdalsvegen 606 3690 HJARTDAL 59.5992, 8.6831 23 / 16
Hjartdalsvegen 608 3690 HJARTDAL 59.5986, 8.6843 42 / 5
Hjartdalsvegen 610 3690 HJARTDAL 59.5986, 8.6808 23 / 6
Hjartdalsvegen 681 3690 HJARTDAL 59.6009, 8.6710 24 / 5
Hjartdalsvegen 693 3690 HJARTDAL 59.6011, 8.6689 24 / 3
Hjartdalsvegen 709 3690 HJARTDAL 59.6000, 8.6670 24 / 11
Hjartdalsvegen 717 3690 HJARTDAL 59.6001, 8.6646 25 / 2
Hjartdalsvegen 719 3690 HJARTDAL 59.6003, 8.6650 25 / 2
Hjartdalsvegen 721 3690 HJARTDAL 59.6008, 8.6663 25 / 2
Hjartdalsvegen 726 3690 HJARTDAL 59.6000, 8.6626 25 / 7
Hjartdalsvegen 731 3690 HJARTDAL 59.6013, 8.6615 25 / 4
Hjartdalsvegen 742 3690 HJARTDAL 59.5997, 8.6600 24 / 13
Hjartdalsvegen 751 3690 HJARTDAL 59.6004, 8.6582 24 / 15
Hjartdalsvegen 752 3690 HJARTDAL 59.5997, 8.6584 24 / 8
Hjartdalsvegen 759 3690 HJARTDAL 59.6003, 8.6567 24 / 4
Hjartdalsvegen 760 3690 HJARTDAL 59.5998, 8.6567 24 / 10
Hjartdalsvegen 761 3690 HJARTDAL 59.6006, 8.6566 24 / 4
Hjartdalsvegen 762 3690 HJARTDAL 59.5999, 8.6561 24 / 23
Hjartdalsvegen 766 3690 HJARTDAL 59.5999, 8.6554 24 / 14
Hjartdalsvegen 788 3690 HJARTDAL 59.6002, 8.6533 23 / 6
Hjartdalsvegen 790 3690 HJARTDAL 59.5990, 8.6520 23 / 4
Hjartdalsvegen 792 3690 HJARTDAL 59.5983, 8.6539 23 / 6
Hjartdalsvegen 794 3690 HJARTDAL 59.5980, 8.6622 23 / 6
Hjartdalsvegen 797 3690 HJARTDAL 59.6000, 8.6490 23 / 4
Hjartdalsvegen 799 3690 HJARTDAL 59.5999, 8.6412 23 / 7
Hjartdalsvegen 813 3690 HJARTDAL 59.5999, 8.6481 23 / 3
Hjartdalsvegen 826 3690 HJARTDAL 59.5981, 8.6477 23 / 1
Hjartdalsvegen 828 3690 HJARTDAL 59.5978, 8.6476 23 / 1
Hjartdalsvegen 830 3690 HJARTDAL 59.5981, 8.6470 23 / 3
Hjartdalsvegen 832 3690 HJARTDAL 59.5977, 8.6469 23 / 3
Hjartdalsvegen 834 3690 HJARTDAL 59.5893, 8.6350 23 / 1
Hjartdalsvegen 850 3690 HJARTDAL 59.5982, 8.6428 23 / 2
Hjartdalsvegen 852 3690 HJARTDAL 59.5981, 8.6425 23 / 2
Hjartdalsvegen 1069 3690 HJARTDAL 59.5910, 8.5972 1 / 1
Hjartdalsvegen 1179 3690 HJARTDAL 59.5896, 8.5898 1 / 6
Hjartdalsvegen 1181 3690 HJARTDAL 59.5898, 8.5900 1 / 6
Hjartdalsvegen 1225 3690 HJARTDAL 59.5873, 8.5819 1 / 2
Hjartdalsvegen 1227 3690 HJARTDAL 59.5896, 8.5828 1 / 4

Hjartdalsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Hjartdalsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Hjartdalsvegen 40‑1227 3690, 3692
Hjartdalsvegen 1‑19 3723

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.