Holeveien i Hole

Holeveien er ein veg i Hole kommune.

Det er 113 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 16 til 2215.

Adressene i Holeveien høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Holeveien 16, 18, 20, 30-33, 35-41, 43, 45, 76, 78, 92, 94, 112, 130, 138, 156, 164, 166, 194, 197, 2163538 SOLLIHØGDA
Holeveien 1288, 1290, 1292, 1308-1312, 1314-1321, 1323, 1326, 1328, 1332, 1356, 1360-1361, 1370-1371, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391-1399, 1401, 1410, 1430, 1472-1473, 1492, 1520, 1540, 1542-1544, 1616, 16183531 KROKKLEIVA
Holeveien 1662, 1664, 1669, 1671, 1681, 1683, 1689, 1739, 1741, 1789, 17913530 RØYSE
Holeveien 1953, 1955, 1957, 1959, 2011, 2046, 2048, 2050, 2146, 2154-2157, 2184, 2186-2187, 2191, 2213, 22153512 HØNEFOSS

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Holeveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holeveien 16 3538 SOLLIHØGDA 59.9633, 10.3514 238 / 63
Holeveien 18 3538 SOLLIHØGDA 59.9636, 10.3504 238 / 134
Holeveien 18X 3538 SOLLIHØGDA 59.9638, 10.3504 238 / 134
Holeveien 20 3538 SOLLIHØGDA 59.9638, 10.3499 238 / 5
Holeveien 30 3538 SOLLIHØGDA 59.9636, 10.3484 238 / 34
Holeveien 31 3538 SOLLIHØGDA 59.9643, 10.3479 238 / 10
Holeveien 32 3538 SOLLIHØGDA 59.9635, 10.3485 238 / 86
Holeveien 33 3538 SOLLIHØGDA 59.9647, 10.3473 238 / 10
Holeveien 35 3538 SOLLIHØGDA 59.9643, 10.3474 238 / 50
Holeveien 36 3538 SOLLIHØGDA 59.9632, 10.3479 238 / 39
Holeveien 37 3538 SOLLIHØGDA 59.9641, 10.3470 238 / 41
Holeveien 38 3538 SOLLIHØGDA 59.9629, 10.3469 238 / 80
Holeveien 39 3538 SOLLIHØGDA 59.9641, 10.3459 238 / 49
Holeveien 40 3538 SOLLIHØGDA 59.9633, 10.3465 238 / 52
Holeveien 41 3538 SOLLIHØGDA 59.9641, 10.3459 238 / 49
Holeveien 43 3538 SOLLIHØGDA 59.9642, 10.3465 238 / 18
Holeveien 45 3538 SOLLIHØGDA 59.9644, 10.3458 238 / 58
Holeveien 76 3538 SOLLIHØGDA 59.9654, 10.3412 238 / 51
Holeveien 78 3538 SOLLIHØGDA 59.9661, 10.3413 238 / 60
Holeveien 92 3538 SOLLIHØGDA 59.9667, 10.3382 238 / 79
Holeveien 94 3538 SOLLIHØGDA 59.9672, 10.3381 238 / 56
Holeveien 112 3538 SOLLIHØGDA 59.9695, 10.3397 238 / 64
Holeveien 130 3538 SOLLIHØGDA 59.9705, 10.3392 238 / 21
Holeveien 138 3538 SOLLIHØGDA 59.9711, 10.3386 238 / 22
Holeveien 156 3538 SOLLIHØGDA 59.9718, 10.3364 238 / 28
Holeveien 164 3538 SOLLIHØGDA 59.9719, 10.3336 238 / 27
Holeveien 166 3538 SOLLIHØGDA 59.9723, 10.3331 238 / 26
Holeveien 194 3538 SOLLIHØGDA 59.9747, 10.3320 238 / 55
Holeveien 197 3538 SOLLIHØGDA 59.9751, 10.3328 238 / 85
Holeveien 216 3538 SOLLIHØGDA 59.9752, 10.3285 238 / 45
Holeveien 1288 3531 KROKKLEIVA 60.0555, 10.2902 232 / 2
Holeveien 1290 3531 KROKKLEIVA 60.0567, 10.2902 232 / 2
Holeveien 1292 3531 KROKKLEIVA 60.0563, 10.2919 232 / 30
Holeveien 1308 3531 KROKKLEIVA 60.0558, 10.2924 232 / 42
Holeveien 1309 3531 KROKKLEIVA 60.0551, 10.2944 232 / 18
Holeveien 1310A 3531 KROKKLEIVA 60.0557, 10.2931 232 / 33
Holeveien 1310B 3531 KROKKLEIVA 60.0557, 10.2931 232 / 33
Holeveien 1311 3531 KROKKLEIVA 60.0550, 10.2938 232 / 19
Holeveien 1312 3531 KROKKLEIVA 60.0556, 10.2919 232 / 29
Holeveien 1314 3531 KROKKLEIVA 60.0563, 10.2936 232 / 7
Holeveien 1315 3531 KROKKLEIVA 60.0549, 10.2927 232 / 15
Holeveien 1316 3531 KROKKLEIVA 60.0561, 10.2945 232 / 24
Holeveien 1317 3531 KROKKLEIVA 60.0546, 10.2931 232 / 2
Holeveien 1318 3531 KROKKLEIVA 60.0564, 10.2945 232 / 16
Holeveien 1319 3531 KROKKLEIVA 60.0560, 10.2968 232 / 12
Holeveien 1320 3531 KROKKLEIVA 60.0567, 10.2945 232 / 6
Holeveien 1321 3531 KROKKLEIVA 60.0567, 10.2988 232 / 12
Holeveien 1323 3531 KROKKLEIVA 60.0569, 10.2988 232 / 12
Holeveien 1326 3531 KROKKLEIVA 60.0572, 10.2958 232 / 13
Holeveien 1328 3531 KROKKLEIVA 60.0575, 10.2970 232 / 9
Holeveien 1332 3531 KROKKLEIVA 60.0576, 10.2982 232 / 10
Holeveien 1356 3531 KROKKLEIVA 60.0575, 10.3000 232 / 8
Holeveien 1360 3531 KROKKLEIVA 60.0577, 10.3014 232 / 4
Holeveien 1361 3531 KROKKLEIVA 60.0558, 10.3018 189 / 42
Holeveien 1370 3531 KROKKLEIVA 60.0578, 10.3025 231 / 6
Holeveien 1371 3531 KROKKLEIVA 60.0572, 10.3028 231 / 6
Holeveien 1381 3531 KROKKLEIVA 60.0582, 10.3053 231 / 251
Holeveien 1383 3531 KROKKLEIVA 60.0578, 10.3070 231 / 8
Holeveien 1385 3531 KROKKLEIVA 60.0570, 10.3058 231 / 113
Holeveien 1387 3531 KROKKLEIVA 60.0567, 10.3058 231 / 112
Holeveien 1389 3531 KROKKLEIVA 60.0566, 10.3063 231 / 18
Holeveien 1391 3531 KROKKLEIVA 60.0576, 10.3062 231 / 9
Holeveien 1392 3531 KROKKLEIVA 60.0593, 10.3034 231 / 274
Holeveien 1393 3531 KROKKLEIVA 60.0588, 10.3069 231 / 30
Holeveien 1394 3531 KROKKLEIVA 60.0594, 10.3057 231 / 13
Holeveien 1395 3531 KROKKLEIVA 60.0588, 10.3073 231 / 55
Holeveien 1396 3531 KROKKLEIVA 60.0600, 10.3047 231 / 4
Holeveien 1397 3531 KROKKLEIVA 60.0591, 10.3075 231 / 44
Holeveien 1398 3531 KROKKLEIVA 60.0606, 10.3051 231 / 4
Holeveien 1399 3531 KROKKLEIVA 60.0594, 10.3075 231 / 33
Holeveien 1401 3531 KROKKLEIVA 60.0597, 10.3077 231 / 74
Holeveien 1410 3531 KROKKLEIVA 60.0608, 10.3067 231 / 17
Holeveien 1430 3531 KROKKLEIVA 60.0615, 10.3079 231 / 2
Holeveien 1472 3531 KROKKLEIVA 60.0628, 10.3006 196 / 1
Holeveien 1473 3531 KROKKLEIVA 60.0633, 10.3014 196 / 2
Holeveien 1492 3531 KROKKLEIVA 60.0642, 10.2989 190 / 43
Holeveien 1520 3531 KROKKLEIVA 60.0675, 10.2988 195 / 16
Holeveien 1540 3531 KROKKLEIVA 60.0692, 10.3002 195 / 28
Holeveien 1542 3531 KROKKLEIVA 60.0696, 10.3002 195 / 27
Holeveien 1543 3531 KROKKLEIVA 60.0691, 10.3006 1016 / 1
Holeveien 1544 3531 KROKKLEIVA 60.0700, 10.3003 195 / 26
Holeveien 1616 3531 KROKKLEIVA 60.0749, 10.2983 195 / 18
Holeveien 1618 3531 KROKKLEIVA 60.0751, 10.2980 195 / 98
Holeveien 1662 3530 RØYSE 60.0766, 10.2919 193 / 26
Holeveien 1664 3530 RØYSE 60.0764, 10.2909 193 / 1
Holeveien 1669 3530 RØYSE 60.0776, 10.2921 193 / 3
Holeveien 1671 3530 RØYSE 60.0777, 10.2920 193 / 3
Holeveien 1681 3530 RØYSE 60.0778, 10.2911 193 / 22
Holeveien 1683 3530 RØYSE 60.0779, 10.2904 193 / 16
Holeveien 1689 3530 RØYSE 60.0778, 10.2890 193 / 15
Holeveien 1739 3530 RØYSE 60.0826, 10.2877 192 / 75
Holeveien 1741 3530 RØYSE 60.0825, 10.2882 192 / 77
Holeveien 1789 3530 RØYSE 60.0830, 10.2887 192 / 27
Holeveien 1791 3530 RØYSE 60.0826, 10.2887 192 / 26
Holeveien 1953 3512 HØNEFOSS 60.0997, 10.2907 188 / 1
Holeveien 1955 3512 HØNEFOSS 60.0992, 10.2962 188 / 1
Holeveien 1957 3512 HØNEFOSS 60.1001, 10.2954 188 / 1
Holeveien 1959 3512 HØNEFOSS 60.1014, 10.2954 188 / 1
Holeveien 2011 3512 HØNEFOSS 60.1050, 10.2902 188 / 109
Holeveien 2046 3512 HØNEFOSS 60.1072, 10.2859 181 / 20
Holeveien 2048 3512 HØNEFOSS 60.1078, 10.2858 181 / 4
Holeveien 2050 3512 HØNEFOSS 60.1079, 10.2856 181 / 4
Holeveien 2146 3512 HØNEFOSS 60.1161, 10.2819 184 / 9
Holeveien 2154 3512 HØNEFOSS 60.1168, 10.2813 184 / 7
Holeveien 2155 3512 HØNEFOSS 60.1169, 10.2824 184 / 11
Holeveien 2156 3512 HØNEFOSS 60.1169, 10.2810 184 / 7
Holeveien 2157 3512 HØNEFOSS 60.1171, 10.2823 184 / 10
Holeveien 2184 3512 HØNEFOSS 60.1177, 10.2813 184 / 15
Holeveien 2186 3512 HØNEFOSS 60.1177, 10.2811 184 / 15
Holeveien 2187 3512 HØNEFOSS 60.1179, 10.2823 184 / 17
Holeveien 2191 3512 HØNEFOSS 60.1199, 10.2815 224 / 27
Holeveien 2213 3512 HØNEFOSS 60.1221, 10.2814 180 / 46
Holeveien 2215 3512 HØNEFOSS 60.1224, 10.2811 180 / 51

Holeveien i fleire kommunar

Det er vegar i 5 norske kommunar som heiter Holeveien:

KommuneAdresserPostnummer
Nedre Eiker Holeveien 1‑7 3053
Færder Holeveien 1‑88 3145
Larvik Holeveien 6‑114 3275
Hole Holeveien 16‑2215 3512, 3530, 3531, 3538
Kvinesdal Holeveien 2‑17 4485

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.